Levlake levlak lemma Halaktul Eflak - M.İslamoğlunun ''uydurma'' itirazına cevap | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Levlake levlak lemma Halaktul Eflak - M.İslamoğlunun ''uydurma'' itirazına cevap

ogamest

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Ocak 2011
Mesajlar
29
Puanları
0
Levlake levlak lemma Halaktul Eflak - M.İslamoğlunun ''uydurma'' itirazına cevapBiz Bunun manasının doğru olduğunu söyleyerek ''Resulullaha iftira ediyormuşuz''


Sen olmasaydınSual: Allahü teâlâ, Peygamber efendimiz için, (Eğer sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım) buyuruyor Bu kudsi hadis hakkında bilgi verir misiniz? (Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım) kudsi hadisine, kim niye karşı çıkıyor?


CEVAP

Resulullahın üstünlüğünü anlamayan veya ona düşman olan yahut hadis-i şeriflere rast gele uydurma diyenler, karşı çıkar

Âdem aleyhisselam, Arşta gördüğü nurun mahiyetini sual etti Hak teâlâ buyurdu ki:
(Bu nur, gökte Ahmed, yerde Muhammed denilen, zürriyetinden bir peygamberin nurudur O olmasaydı, seni de, yer ve gökleri de yaratmazdım) [Mevahib-i ledünniyye]

Allahü teâlâ yine buyuruyor ki:
(Ya Âdem, Muhammed aleyhisselamın ismi ile her ne isteseydin, kabul ederdim O olmasaydı, seni yaratmazdım) [Hakim]

(Ey Resulüm, İbrahim’i halil [dost], seni de habib [sevgili] edindim Senden daha sevgili hiç bir şey yaratmadım Senin, benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için dünyayı ve dünya ehlini yarattım Sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım) [Mevahib-i ledünniyye]

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
(Âdem aleyhisselam Cennetten çıkarılınca, ya Rabbi, Muhammed aleyhisselamın hürmetine beni affet diye dua etti Allahü teâlâ ise, [ne cevap vereceğini bildiği halde, cevabını da diğer insanların duyması için] “Ya Âdem, onu henüz yaratmadım Nereden bildin?” buyurdu Âdem aleyhisselam da, Arşta "La ilahe illallah Muhammedün Resulullah" yazılı olduğunu gördüm Anladım ki, şerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin, en şerefli olanın ismini layık görürsün dediAllahü teâlâ buyurdu ki: “Ya Âdem doğru söyledin O bana insanların en sevgilisidir Onun hürmetine dua ettiğin için seni affettim Eğer Muhammed aleyhisselam olmasaydı, seni yaratmazdım”) [Taberani]

(Allahü teâlâ, İbrahim’i halil edindiği gibi beni de halil edindi) [Mevahib-i ledünniyye]

Şu halde Peygamber efendimiz hem habibdir, hem halildir
(Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım) kudsi hadisi, Marifetname’nin ön sözünde, Yusuf-i Nebhani hazretlerinin Envar-ı Muhammediyye kitabının 13sayfasında ve imam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat’ının 122 mektubunda vardır

Mektubatın farisi haşiyesinde, bu hadisin Deylemi’nin Firdevsinde bulunduğu bildirilmektedir Deylemi de, Buhari ve diğer muhaddisler gibi, meşhur ve muteber bir hadis âlimidir

Mektubat-ı Rabbaninin 3cildinde, (Sen olmasaydın Cenneti yaratmazdım), (O olmasaydı kâinatı yaratmaz, rububiyetimi izhar etmezdim) kudsi hadisleri de bildirilmektedir

Miracda Allahü teâlâ, Peygamber efendimize, (Senden başka her şeyi senin için yarattım) buyurunca, Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem de, (Ben de senden başka her şeyi senin için terk ettim) dedi (Mirat-i kâinat)

Sen olmasaydınSual: Allahü teâlâ, Peygamber efendimiz için, (Eğer sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım) buyuruyor Bu kudsi hadis hakkında bilgi verir misiniz?
CEVAP
Âdem aleyhisselam, Arşta gördüğü nurun mahiyetini sual etti Hak teâlâ buyurdu ki:
(Bu nur, gökte Ahmed, yerde Muhammed denilen, zürriyetinden bir peygamberin nurudur O olmasaydı, seni de, yer ve gökleri de yaratmazdım) [Mevahib-i ledünniyye]

Allahü teâlâ yine buyuruyor ki:
(Ya Âdem, Muhammed aleyhisselamın ismi ile her ne isteseydin, kabul ederdim O olmasaydı, seni yaratmazdım) [Hakim]

(Ey Resulüm, İbrahim’i halil [dost], seni de habib [sevgili] edindim Senden daha sevgili hiç bir şey yaratmadım Senin, benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için dünyayı ve dünya ehlini yarattım Sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım) [Mevahib-i ledünniyye]

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
(Âdem aleyhisselam Cennetten çıkarılınca, ya Rabbi, Muhammed aleyhisselamın hürmetine beni affet diye dua etti Allahü teâlâ ise, [ne cevap vereceğini bildiği halde, cevabını da diğer insanların duyması için] “Ya Âdem, onu henüz yaratmadım Nereden bildin?” buyurdu Âdem aleyhisselam da, Arşta "La ilahe illallah Muhammedün Resulullah" yazılı olduğunu gördüm Anladım ki, şerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin, en şerefli olanın ismini layık görürsün dediAllahü teâlâ buyurdu ki: “Ya Âdem doğru söyledin O bana insanların en sevgilisidir Onun hürmetine dua ettiğin için seni affettim Eğer Muhammed aleyhisselam olmasaydı, seni yaratmazdım”) [Taberani]

(Allahü teâlâ, İbrahim’i halil edindiği gibi beni de halil edindi) [Mevahib-i ledünniyye]

Şu halde Peygamber efendimiz hem habibdir, hem halildir
(Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım) kudsi hadisi, Marifetname’nin ön sözünde, Yusuf-i Nebhani hazretlerinin Envar-ı Muhammediyye kitabının 13sayfasında ve imam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat’ının 122 mektubunda vardır

Mektubatın farisi haşiyesinde, bu hadisin Deylemi’nin Firdevsinde bulunduğu bildirilmektedir Deylemi de, Buhari ve diğer muhaddisler gibi, meşhur ve muteber bir hadis âlimidir

Mektubat-ı Rabbaninin 3cildinde, (Sen olmasaydın Cenneti yaratmazdım), (O olmasaydı kâinatı yaratmaz, rububiyetimi izhar etmezdim) kudsi hadisleri de bildirilmektedir

Miracda Allahü teâlâ, Peygamber efendimize, (Senden başka her şeyi senin için yarattım) buyurunca, Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem de, (Ben de senden başka her şeyi senin için terk ettim) dedi (Mirat-i kâinat)
 

Hikem

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Puanları
0
Cübbeli hocada meşhur sözün mevdu olduğunu ve fakat manaca sahih olduğunubelirtmekle, meseleyi ortaya koymuş oluyor...Hadis ulemasıda zaten bu görüştedir....
 

Ehl-i Sünnet

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
5 Şub 2011
Mesajlar
3,061
Puanları
63
Levlâke hadisinin kaynağı üzerine

Tekirdağ’dan İsmail Karaavcı: “Levlâke kudsî hadisinin kaynağı hakkında bilgi verir misiniz? Kimisi zayıf diyor, kimisi de bu kudsî hadise zayıf diyene akılsız diyor. Bunun ortası yok mudur? Kaynağını araştıran birisi neden akılsız olsun? Bir kudsî hadisin zayıf olma ihtimali nasıl olabilir?”“Levlâke levlâke Lema halaktü’l-eflâk=Sen olmasaydın, sen olmasaydın Ben âlemi yaratmazdım” sözü İslâm ümmetinin âlimleri ekseriyetince kudsî hadis olarak biliniyor. Bu hadis-i kudsînin kaynakları vardır şüphesiz. Bu hadis-i kudsî, Suyutî’nin El-Leâli’l-Masnûa; Aliyyü’l-Kârî’nin El-Esrâru’l-Merfûa ve diğer bir eseri olan Şerhü’ş-Şifâ; Şevkânî’nin El-Fevâidü’l-Mecmûa; Hâfız Aclunî’nin Keşfü’l-Hafâ; Muhammed Said Zalûl’ün Tahkîk; İmam-ı Nevevî’nin El-Ezkâr adlı eserlerinde kayıtlıdır. Diğer yandan Mevlânâ Câmî, Ahmed-i Cezerî, Mevlânâ Hâlid, İmam-ı Rabbânî, Bedîüzzaman Said Nursî gibi nice İslâm âlimleri bu hadis-i kudsîyi eserlerine alıp tevhid inancına uygun izahlar getirmişlerdir.Fakat bu hadis-i kudsî, kütüb-ü sitte içerisinde yer almıyor. Günümüzdeki hadis tenkitçileri için hadis diye bilinen bir sözün kütüb-ü sitte içinde yer almaması ise hadis için bir eksiklik teşkil ediyor.

Bu duyarlılığı kınamıyoruz. Kütüb-ü sitte gibi sıhhatinden ümmetçe şüphe edilmeyen ciltlerle hadis kitapları şüphesiz önemli, makbul ve sahih kaynaklardır. Hadis diye bilinen (bilhassa hadis-i kudsî olarak bilinen) bir sözün kütüb-ü sitte içinde yer alıp almadığı hususunda titizlik göstermeyi doğru algılayabiliyoruz. Bu konuda titizlik gösteren insanları akılsız olarak itham etmek şüphesiz doğru bir üslûp değildir. Buna katılamayız.

Fakat amelî hüküm ihtiva etmeyen, ümmeti yanlış amel etmeye yönlendirmeyen, tevhid ve iman esaslarına da aykırılık taşımayan bir hadîs için, kütüb-ü sitte içerisinde yer almıyor diye eleştiri dozunu şiddetlendirmeyi ve ortalığı tozu dumana katmayı da fazla abartılı buluyoruz.

O halde önce üslûbumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Ne bu hadis-i kudsîye, kütüb-ü sitte içerisinde yer almıyor diye hücum edelim, ne de bu hadis-i kudsî için kaynak soruşturması yapanları akılsızlıkla itham edelim!

Bunun orta yolu vardır. Orta yolu şudur: Ümmet ilk asırlardan beri bu hadis-i kudsîye nasıl yaklaşmış? Ve ümmet bu yaklaşımıyla sapık yollara girmiş mi? Hadis-i kudsî diye bilinen bu söz, ümmetin istikametini bozmuş mu? Bunlara bakılmalıdır.

Ümmet bu hadis-i kudsîye nasıl bakmış ise, bizim de o pencereden bakmamızda hiçbir sakınca yoktur.

Bir defa şiddetli hadis tenkitçileri bin dört yüz yıldan beri hep var olagelmiştir. Bu tenkitçilerin çoğundan bu hadis senet itibariyle olmasa da, mânâ itibariyle geçer not almıştır. Yani bu hadîse mânâ olarak ilişen bir tenkitçi olmamıştır. Hadis tenkitçileri bu hadîsin kuvvetli bir senedi olmadığı konusunda birleşmişlerse de, bu hadîsi mânâ olarak doğrulayan ve senedi de kuvvetli olan başka hadisler ve hatta âyetlerin de bulunması bu hadîsi temize çıkarmaya yetmiştir.

Meselâ, Kur’ân, Hazret-i Muhammed (asm) için, “Vemâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn”1 buyuruyor. Şimdi düşünelim: “Âlemîn” ne demektir? Kâinât demek değil midir? Eflâk demek değil midir? “Âlemîn” sözcüğü yerine “kâinât”ı koyduğumuzda bu âyetin mânâsı: “Biz seni kâinâta rahmet olmasaydın göndermezdik!” olmaz mı? Bu âyet ile, “Sen olmasaydın, sen olmasaydın Ben âlemi yaratmazdım” sözü arasında mânâca neredeyse örtüşme yok mudur?

Peki mânâsı bu denli kuvvetli bir hadis-i kudsî, kütüb-ü sitte içinde kaydedilmemiş olabilir mi? Olabilir. Görüldüğü gibi olmuştur! Kim bilir, ilk dönemlerde, çok yaygın olarak bilinen bir hadis-i kudsî olduğu için rivayet zinciri önemsenerek kaydedilmemiş; bu yüzden de, sonradan şiddetli usûller ortaya koyan kütüb-i sitte imamları tarafından ayıklanmış olabilir. Ne var ki, hiçbir kütüb-ü sitte imamı, sahih hadislerin sadece kendi kitaplarında yer alan hadislerden ibaret olduğu iddiasında bulunmamıştır!

Bu hadis-i kudsînin, tevhid inancı çerçevesinde hiç kimsenin reddedemeyeceği izahlarını ise Risâle-i Nur’un değişik risâlelerinde bulmak mümkündür. O halde bu hadis-i kudsîyi; kütüb-ü sittede kayıtlı olup olmadığına bakmaksızın, Risâle-i Nur’un izahları çerçevesinde anlamanın imanımıza tahkik kazandıran önemli bir boyuta sahip olduğu unutulmamalı; şekil üzerinde durmayıp, mânâ ile kifayet edilmelidir.


Dipnotlar:
1- Enbiya Sûresi: 107.

Süleyman KÖSMENE

 

Hikem

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Puanları
0
“Levlâke levlâke Lema halaktü’l-eflâk=Sen olmasaydın, sen olmasaydın Ben âlemi yaratmazdım” sözü İslâm ümmetinin âlimleri ekseriyetince kudsî hadis olarak biliniyor'''

bu söz doğru değil...Hadis olmayan söz nasıl olurda hadis diye kabul edilir..Mesela Aliyyul kari'yi misal vermişssin..Şeyh Allame Aliyyul <kari bu söz hadis değil, manaca doğru diyor..Cübbelinin konuşmasını dahi anlamamışsın..bir daha dinle
 

|SEÇKiN|

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
25 May 2010
Mesajlar
812
Puanları
43
Yav ne sıkıcı bir tartışma...
hadis, uydurma mı, uydurma!
ötesi berisi yok, UYDURMA...
***
ALLAH Teala Resulu Ekrem efendimiz olmasaydı, dünyayı yaratır mıydı, yaratmaz mıydı diye sormak, düşünmek, kafa yormak... ne saçma, ne manasız ve mantıksız bir meşguliyet...
yav, ALLAH teala yaratır mıydı, yaratmaz mıydı buna karar vermek bize mi kalmış, bunu biz mi tayin edeceğiz?
bu biraz ALLAH Teala'nın işine karışmak gibi olmuyor mu yani? onun adına karar vermek gibi olmuyor mu?
sevgili Peygamberimizi böyle bir kumpasın içine sokmak çok üzücü gerçekten, buna gerek mi vardı yani?
Cenab-ı Hak onu elçi kılarak, "alemlere rahmetsin" diye buyurarak zaten yüceltmemiş midir? ki, bunu yeterli bulmayıp kendi kendimize yeniden makamlar ihdas edip, Allah adına konuşup, onun adına kararlar veriyoruz?

hem itiraf ediyorlar, uydurmadır diye... sora da akıllara seza yorumlar yapıyorlar: "uydurmadır ama..."
aması maması yok, uydurmaysa uydurmadır kardeşim.
kalk sen, uydurma bir söz üzerine boyundan büyük hipotezler oluştur, paradigmalar ihdas et, sora da, "aksini düşünürseniz, peygamberin tokadını yersiniz haa!!!" diyerek utanmadan sopayı gösteriver...
sanki Resulullahı kimse küçümsüyormuş gibi, sanki herhangi bir müslüman ona düşmanlık ediyormuş gibi göster bu sopayı...
ayıptır yahu, gerçekten ayıptır!
***
mustafa islamoğlu ve onun gibiler benim umurumda bile değildir, ancak... ona olan öfkeni kalkıp uydurma bir söz üzerinden yürütmeye kalkar, insanları töhmet altına sokarsan bu cidden ayıptır, adil değildir.

vesselam!
 

ogamest

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Ocak 2011
Mesajlar
29
Puanları
0
Burada kimse haşa Allah adına konuşmuyor.

Bu hadisin uydurma olup olmadığını tartışan yok.Manası doğru mudur yoksa yanlışmıdır ın güzel cevabını vermiş Ahmet Hoca.

Mevlid ayında, Mevlid Gecemiz yaklaşırken, Resulullahın (sav) faziletlerini inkar edenlere karşı bir reddiyedir bu.
Bakın daha geçen hafta yine bu zihniyette olan Süleyman Ateş Vatan Gazetesindeki yazısında ''Şefaat ya Resulullah'' diyenin teslis inancını geçtiğini söylüyor.
Bayraktar Bayraklı ve Abdülaziz Bayındıra hiç girmiyorum onlar şefaati direk inkar ediyorlar.

Mustafa İslamoğlu ise o videonun devamında : Kainat Peygamberin yüzü suyu hürmetine yaratılmamış diyerek sonrada sapık Musa Carullahın sözünü söyleyerek : O da bir beşer biz de bir beşeriz diyor. (Üç Muhammed kitabında da var.)
Ve eğer biz bunu dersek ''iftira etmiş'' oluyormuşuz.


Afedersiniz de burada çıkıp deseler ki bana, senin annen böyle , şöyle.Ben o kişeye bir güzel cevap veririm de Resulullaha (sav) ın faziletini ortadan bir kişeye cevap vermez mi insan??

Allah, Resulullah, cihad sevgisi anadan da babadan maldan da önemlidir.

Vesselam.
 

ogamest

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Ocak 2011
Mesajlar
29
Puanları
0
Lafzen Uydurmadır kardeşim. Yani sen olmasaydın, felekleri yaratmazdım diye bir şey yok.
Manen doğru.

Yukarıdaki yazıda zaten hadisler var

Sahihayna ilave olan (Buhari Müslime) Hakim den bir hadisi şerif var ''O olmasaydı seni yaratmazdım (Hz.Ademe karşı )'' diye (bu ne demek? sen olmasaydın tüm insanlığı yaratmazdım)

Taberani bunu nakletmiş

Ayrıca Mektubat-ı Rabbani sahibi İmam-ı Rabbani elf-i sani(1000 asrın müceddidi) de mektubatın 3cildinde yazmıştır
Risale-i Nurlarda da bu hadis-i şerif geçmektedir

Şualar | On Beşinci Şuâ | 537
bastığı gibi, her zamanda üç yüz elli milyon ehl-i imanın sırrınca, hergün işledikleri bütün hasenatlar ve hayırların bir misli muhammed aleyhissalatü vesselamın defter-i hasenatına gitmesi ve o tek şahsiyet-i muhammediye (asm), yüzer tefekkürle baktığım yirmiden ziyade şehadetlere işaret eden: 1 sen olmasaydın [ya muhammed], sen olmasaydın kainatı yaratmazdım (hadis-i kudsi: keşfül- hafa, 2:164; hadis no: 2123 ) 2 bir şeye


Mesnevi-i Nuriye | Reşhalar | 24
kendisine yaptıran ancak bir kuvve-i kudsiyedir evet, bilhassa ceziretü'l-arabda yaptığı inkılap ve icraata bak: sen olmasaydın (ya muhammed), sen olmasaydın kainatı yaratmazdım (ali el-kari, şerhü'ş-şifa, 1:6; acluni, keşfü'l-hafa, 2:164)

Mektubatın farisi haşiyesinde, bu hadisin Deylemi’nin Firdevsinde bulunduğu bildirilmektedir Deylemi de, Buhari ve diğer muhaddisler gibi, meşhur ve muteber bir hadis âlimidir

Not:''Ben yalnız 'Buhari ve Müslim'i tanırım'' diyorsanız, orası sizin bileceğiniz iş
 

|SEÇKiN|

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
25 May 2010
Mesajlar
812
Puanları
43
Lafzen Uydurmadır kardeşim. Yani sen olmasaydın, felekleri yaratmazdım diye bir şey yok.
Manen doğru.
[/B]
kardeş, sorun şu...
Peygamber efendimizin uydurma bir söz üzerinden yüceltilmeye ihtiyacı mı var?
yahut tersinden soralım: bunu söyleyen birinin mutlaka Resulullahın şahs-i manevisine kasti olması mı gerekiyor? -haşa- onu aşağılamış mı oluyor?
yahu lütfen yapmayın, bu tür saçma sapan, kendi muhayyilenizde oluşturduğunuz mevhum düşmanlık masallarıyla kandırmayın, hem kendinizi hem başkalarını...
Resulullahı anasından babasından, hatta kendi canından daha çok sevmiyenin ona ümmet olma iddiası da olamaz zaten!
şurdan burdan onun kadr-i kıymetini anlatan deliller getirmeye ne hacet var güzel kardeşim?
ne yani siz bu delilleri getirmemiş olsanız bizi bırak, o sapık diye karşı çıktığınız adamlar bile sevmeyecekler mi peygamberlerini?
Peygamber efendimizin ne olup olmadığını, ne olacağını, nasıl olacağını, kadri kıymetini, ne denli muhabbet besleneceğini vs. onun getirdiği kitab belirler kardeşim!
bütün şaşmaz ve en doğru ölçüler oradadır kardeşim,
sadece orada!
yoksa orada yazılanlar -haşa- yetersiz midir?
kesmedi mi sizi?
lütfen güzel kardeşim, uyduruk fantezilerle kafaları iğdiş etmeyin artık.
 

ogamest

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Ocak 2011
Mesajlar
29
Puanları
0
Ben de diyorum ki o zaman uydurma olmayan bir hadisi şerifi alalım :

(Hz.Ademe) O olmasaydı , seni yaratmazdım. (Hakim) .. Bu uydurma falan değil.sahih.

Mesele bu değil zaten.

Peygamber efendimizin uydurma bir söz üzerinden yüceltilmeye ihtiyacı mı var?
Tabii ki yok.Fakat bu uydurmadan kasıtın ne olduğu açıklanmış.Çünkü Hakim,el Müstedrekde, İmamı Rabbani Mektubatından, Bediüzzamanı Saidi Nursinin Mesnevi Nuriyesinde bu hadisi almıştır.Bazıları değişik lafızla.

Ebu Musa dan rivayetle : Gultu (dedim) Ya Resulullah (Ey Allahın Resulu (sav) Eyyul muslimine efdalu (Hangi müslüman daha iyidir, faziletlidir, müslüman ne yapsa daha iyidir) gale (dedi ki) Men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi ( Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir)..

Ben desem ki: Müslüman kişi, müslüman kardeşlerinin dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir = = Soruyorum bu uydurma mı olur?

EE bize öğretilen yüzü suyu hürmetine duaları ne olacak.Bu Resulullaha uydurma hadis üzerinden katılan bir fazilet değildir.
 

ıtri

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
30 Ağu 2009
Mesajlar
1,235
Puanları
0
Yaş
35
Saçma bir konu.
Eğer saf bir niyetle konuyu açıyorsanız karşıt görüşleride kırpmadan -kesmeden video olarak koyunsanıza.
Biri : "Peygamberimize insan dedi" diye kızıyor. E efendimiz kendisini öyle tanıtıyor. Şehadet kelimesini ,"kul olduğunu" bir kalemde silecekmisiniz?
İnsanın gözünü hırs-kin bürümesin görün bakın neler oluyor.
 

Hikem

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Puanları
0
Allame Şeyh Ali bin Muhammed el-Karî el-Herevi'nin el-Masnu' fi Ma'rife'til Hadisi'l-Mevzû kitabının türkçe tercemesi olan : Uydurma Olduğunda İttifak edilen Hadisler Tahkik: Allame Şeyh Abdulfettah Ebu Gudde Rahimehullah Terceme: Halil İbrahim Kutlay İnkılab yay. bakılırsa mesele anlaşılır...Bir sözün falanca meşhur kitabda olması o sözün hadis olduğu anlamına gelemez...Hadis usulü kitabları okunursa görülür...
 

ibrahimi

Has Uşak
İhvan Üyesi
Katılım
19 Haz 2006
Mesajlar
23,463
Puanları
0
Yaş
34
İşte sorun da burda.Mustafa İslamoğlunun bazı görüşleri yanlıştır diye tüm görüşlerini çöpe atmak/reddiye yazmak/kabul etmemek hatadır.Bu konuda görülüyor bu.CAHİL insanların işleri değil bu işler arkadaşlar ilim,usül bilmiyorsanız girmeyin.Bu işler taraftarlık,holiganlık işleri değil...

Ama günümüzde Hasan ElBennalar,Seyyid Kutuplar bu Ümmet'e düşman gösterilmeye çalışıyor.Bir veya birden fazla fetvası yanlış(!) (yanlışlığı da ulemaca tartışılır) diye tüm söylenen sözleri karalama girişimi haksızlıktır.

Hele bunları,eleştirdiği insanlar kadar ilmi olmayan insanların yapması daha korkunç bir faciadır.
 

ogamest

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Ocak 2011
Mesajlar
29
Puanları
0
Hasan el Benna ya laf yok.
Seyyid Kutup yanlış fetvası olsada, akil kimselerde ehli sünnet dışıdır demiyor.


Belki bu videoyu karşılaştırmalı koymuş olmam yanlıştı.

Neyse benim söylemek istediğim A.Bayındırın şu aşırı görüşlerine kaçmaktan muhafaza içindir :


 

ibrahimi

Has Uşak
İhvan Üyesi
Katılım
19 Haz 2006
Mesajlar
23,463
Puanları
0
Yaş
34
Ogamest kardeş,mesajı yazdıktan sonra sizin üzerinize alınacağınız aklıma geldi.Sözlerim direk size değildir.Forumda birazcık dolaşırsanız bahsettiğim davranışı zaten kendiniz farkedeceksiniz.Size de tavsiyem olaylara yaklaşırken kimlikleri bir kenara bırakmanızdır.Bunu devam ettirirseniz eğer bir süre sonra o insanı kötü İslam dışı görüyorsunuz.Aşırılığı ise farketmeniz zor değil.

Allah bizi ifrat ve tefrite düşürmesin.
Selamlar.
 

ogamest

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Ocak 2011
Mesajlar
29
Puanları
0
Ogamest kardeş,mesajı yazdıktan sonra sizin üzerinize alınacağınız aklıma geldi.Sözlerim direk size değildir.Forumda birazcık dolaşırsanız bahsettiğim davranışı zaten kendiniz farkedeceksiniz.Size de tavsiyem olaylara yaklaşırken kimlikleri bir kenara bırakmanızdır.Bunu devam ettirirseniz eğer bir süre sonra o insanı kötü İslam dışı görüyorsunuz.Aşırılığı ise farketmeniz zor değil.

Allah bizi ifrat ve tefrite düşürmesin.
Selamlar.
katılıyorum.Kimlikler değil görüşler konuşulmalı.

Tavsiyeniz için Allah Razı olsun.
 

Hikem

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Puanları
0
Bayındırın sözlerinden anlaşılıyorki, birisi eğer cehenneme girecekse, girer, şefaat burada(hesab gününde, mahşerde) yoktur diyor, bir tek uydurma bile olsa , gösterin diyor..Bizde sayın Bayındırın ricasını kırmayalım, uydurma değil, sahih hadisleri kendisine gösterelim:

Özellikle 5 kısım şefaat vardır, bunlardan ikincisi,bir kavmin hesabsız olarak cennete girmesi için, yine kendisine has olarak Peygamberimizin şefaatıdır.Nitekim Tirmizi'nin de tahriç ettiği , Ebi Umame'den gelen ,Rasullullah aleyhisselamın:'' Rabbim benim ümmetimden üzerlerinde hiç hesab olmayan yetmişbin taifeyi cennte sokacağını va'd buyurdu.Her binle beraber yetmiş bin daha.Ve Rabbimin avucuyla üç avuç daha.'' buyurduğu hadisle bu tasrih edilmiştir.(el-İhsan fi Takrib-i sahih İbn-i Hibban c. 16, s. 230,h.n. 4286, Süneni Tirmizi h.n.2437, Süneni İbni mace h.n.4286, Müsnedi İmamAhmed

c.5, s268 h.n.22299, İmam Beğavi Mesâbih-us-Sünne h.n. 4308)

Şefaatın dördüncü kısmı;ateşe girmeyi hak etmiş kimselerin cezalarının kaldırılmasıdır.Nitekim Tirmizi, Ebu davud ve Hâkimin de tahriç ettikleri Câbir radıyallahu anh'tan gelen bir hadisi şerifte Rasulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur:

'' Şefaatım, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir.''Yani tevbesiz ölen büyük günahkarlar , şefaatıma müstehaktırlar demektir.(İbni Hibban c.14, s.387, h.n. 6468, Süneni Ebi Davud h.n. 4739, Süneni Tirmizi h.n. 2435,Hakim el-Müstedrek c.1, s. 69, Müsnedi imam ahmed c.3, s. 213..)

Buhari ve Müslimin de tahriçettikleri Enes radıyalahu Teala anh'tan gelen bir hadis te rasulullah aleyhisselam şöyle buyurdu:''

Her bir Nebinin müstecab bir duası vardır.Her bir Nebi duasında acele etti.Gerçekte Ben duamı ümmetime şefaat etmek için Kıyamet gününe azık ettim.Gerçekte o Allah Teala'nın izni keremiyle ümmetimden Allah'a eş koşmayarak ölen kimseye ulaşacaktır.'

(Müslim h.n.199,Buhari h.n.6304, el-İhsan fi takrib-i sahih-i İbni Hibban c.14, 373 hn. 6460 Müsned imam Ahmed c.3 hn.15097 ,s.384)

Sayın Bayındıra bu kadarı yetermi bilemeyiz..Arz ederim...
 

Meryem

Komplike
İhvan Üyesi
Katılım
6 Tem 2006
Mesajlar
15,309
Puanları
113
Yaş
34
1- İhvan Forum'da hiç bir akıma, hiç bir mezhebe; bunların değerlerine, hiç bir âlim ve fâzıl bilinen kişiye, hiç bir tarîkâte, cemaate veya mensublarına aşağılayıcı, hakâret edici, alaya alıcı, tekfir edici, müşrik ve sapık ilân edici üslûb ve ithâm kullanılamaz.

3-Cemaatler, şahıslar, şahsiyetler değil; fikirler, görüşler, tezler; usûl ve üslûbuna dikkat edilerek tenkid edilebilir.Lütfen yukarıdaki Forum Kurallarına uygun hareket ediniz.
 

Hikem

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Puanları
0
Cübbeli hocanın 1. videosuna bakmamıştım, lakin bir bakayım dedim....Bakmasaydım diyemeyeceğim, zira daha öncede galiba bir arkadş eklemişti,sanırım..

Keşke Cübbeli hoca bu sözlerini söylememiş olsaydı...Şunun için söylüyorum, Cübbeli Hoca maatteessüf, Fizilal-i KUR'anı okumadan eleştiriyor..Nereden biliyorsun dersen, şurdan belliki, hoca diyorki:'' Fizilal roman vari bir tefsir, tefsirinde ebabil kuşaları için mikrop diyor...'' demektedir..Yapma be hoca!!!

Ebabil kuşlarına mikrop diyen , Muhammed Abduh! Karıştırma ,lütfen..Demek sen Fizilali okumamışsın, peki okumadığın bir tefsir için nasıl tenkid yapabiliyorsun..Seyyid Kutub , Allah Rahmet etsin, Fizilalinde ,tam tersine, Muhammed Abduhun bu sözünü tenkid ediyor..Hocanın Seyyid Kutuba bir özür borcu olduğunu düşünüyorum....Tanıyanlar, sohbetine gidenler varsa, bendenizin tenkidini kendisine bildirsin, lütfen..
 

ogamest

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Ocak 2011
Mesajlar
29
Puanları
0
1- İhvan Forum'da hiç bir akıma, hiç bir mezhebe; bunların değerlerine, hiç bir âlim ve fâzıl bilinen kişiye, hiç bir tarîkâte, cemaate veya mensublarına aşağılayıcı, hakâret edici, alaya alıcı, tekfir edici, müşrik ve sapık ilân edici üslûb ve ithâm kullanılamaz.

3-Cemaatler, şahıslar, şahsiyetler değil; fikirler, görüşler, tezler; usûl ve üslûbuna dikkat edilerek tenkid edilebilir.

Lütfen yukarıdaki Forum Kurallarına uygun hareket ediniz.

Hiç kimsenin tekfir edildiği yok.Yanlış görüş varsa bu açıklanır.Hakkı söylemeyen yaymayan dilsiz şeytandır.

Cübbeli hocanın 1. videosuna bakmamıştım, lakin bir bakayım dedim....Bakmasaydım diyemeyeceğim, zira daha öncede galiba bir arkadş eklemişti,sanırım..

Keşke Cübbeli hoca bu sözlerini söylememiş olsaydı...Şunun için söylüyorum, Cübbeli Hoca maatteessüf, Fizilal-i KUR'anı okumadan eleştiriyor..Nereden biliyorsun dersen, şurdan belliki, hoca diyorki:'' Fizilal roman vari bir tefsir, tefsirinde ebabil kuşaları için mikrop diyor...'' demektedir..Yapma be hoca!!!

Ebabil kuşlarına mikrop diyen , Muhammed Abduh! Karıştırma ,lütfen..Demek sen Fizilali okumamışsın, peki okumadığın bir tefsir için nasıl tenkid yapabiliyorsun..Seyyid Kutub , Allah Rahmet etsin, Fizilalinde ,tam tersine, Muhammed Abduhun bu sözünü tenkid ediyor..Hocanın Seyyid Kutuba bir özür borcu olduğunu düşünüyorum....Tanıyanlar, sohbetine gidenler varsa, bendenizin tenkidini kendisine bildirsin, lütfen..
Fizilal de şu ifadeler geçiyor. :

Bu ifade, sürü sürü kuşların onlara attıkları bu taşların onların bedenlerini nasıl paramparça ettiklerini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu olayı, onların çiçek veya kızamık hastalıkları ile helak edilirken ki hallerinin tasviridir şeklinde tevil etme zaruri yeti yoktur.
Çicek ve kızamık hastalığı Abduh un görüşü mü?

''tasviridir şeklinde tevil etme zaruriyeti yoktur'' derken ne kastedilmiş?
 

Hikem

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Puanları
0
Merhum şehid Seyyid Kutub rahimehullah tefsirinde diyorki:'' Allahın sünneti , sadece beşerin gördüğü ve bildiği hadiselerden ibaret değildir.Beşer, Allahın sünnet ve adetinden pek az bir şey bilir.Onuda Allah, güçleri nisbetinde , tecrübeleri miktarında ve uzun çalışmalardan sonra onlara ihsan eder.O halde bu harikalar ve mücizeler, Allahın sünnet ve adetlerindendir.(Abduh ise mücizeleri, değişik vesilelerle kabul etmiyor Hikem) Harika ve mucize olması beşere nisbetledir...

Bu gerçekten dolayı dırki, naslar, sahih rivayetler ve hadiselerin cereyan tarzından mucize ve harika bir şekilde cereyan ettiği anlaşılınca biz TEREDDÜT ETMEKSİZİN VE TE'VİLE KAÇMAKSIZIN , MU'CİZEYİ DERHAL OLDUĞU GİBİ KABUL EDERİZ.İNSANLARIN ANLAMADIĞI BİR ŞEKİLDE CEREYAN ETMESİ BİZİ TE'VİLE SÜRÜKLEMEZ..

...fAKAT FİL VAKASINDA HADİSENİN ÂDET HİLAFINA ; HARİKA VE MU'CİZE ŞEKLİNDE CEREYAN ETTİĞİ TEZİNE TARAFTARIZ.(Cübbelinin anlatıığının veya abduhun tezinin ne kadar tersi..Hikem)

ALLAH TEALA , KEYFİYETİ BEŞERCE MALUM OLMAYAN EBABİL KUŞLARINI , YİNE KEYFİ,YETİ BİLİNMEYEN TAŞLARLA YÜKLÜ OLARAK GÖNDERDİ.BEŞER BİLGİSİNİN DIŞINDA BİR TARZDA , O ZALİMLERİ YERLERE SERDİRDİ.

(DİKKAT!) BÜTÜN DETAYLARIYLA MU'CİZ BİR ŞEKİLDE CEREYAN ETTİĞİ ANLAŞILAN BİR HADİSEYİ(ABDUHUN YAPTIĞI GİBİ ) ZORLAYIP , İLLADA İZAH EDİLİR(ÇİÇEK HASTALIĞI GİBİ) BİR ŞEKLE SOKMANIN MANASI YOKTUR...

Ordunun ve kumandanın başına gelenleri anlatan rivayetlerle , çiçek hastalığınınyapacağı tahribat bağdaşmaz.Çünkü o rivayetler , etlerin parça parça düştüğü, göğsün delinip kalbin göründüğü gibi çiçeklerle yapılmayan beyanlar vardır.

Kur'anın ''Onları yenik ekin yaprağı gibi yaptı'' mealindeki ayeti celilesi , bil fiil etlerinin parçalandığını vahiy etmektedir.

MUHAMMED ABDUHUN TEFSİRİNE MESNED GÖSTERDİĞİ İKRİMENİN RİVAYETİ İLE YÂKUB BİN UTBENİN NAKLİ, EBREHE ORDUSUNUN ÇİÇEK HASTALIĞIYLA HELAK OLDUĞUNA KESİNLİKLE DELALET ETMEMEKTEDİR..BU İKİ RİVAYETTEN ANCAK O SENE İLK OLARAK HİCAZ BÖLGSİNDE ÇİÇEK HASTALIĞININ BULUNDUĞU ANLAŞILIR.İKİ MÜFESSİRİNDE NE EBREHE NEDE ORDUSUNDAN BAHİS ETTİĞİ YOKTUR..HELE BU HASTALIĞA MÜPTELA OLDUKLARINA DAİR EN UFAK BİR İŞARET BİLE YOKTUR.FARZ EDELİM Kİ ABDUHUN DEDİĞİ DOĞRUDUR; ACABA AYNI ANDA HASTALIK ORDUYA SİRAYET ETTİĞİ HALDE , DAHA YAKIN BULUNAN ARABLARA SİRAYET ETMEMESİ BİR HARİKA VE MU'CİZE DEĞİL MİDİR??

...ABDUHUN BAŞINDA BUNDUĞU AKILCILIK EKOLÜ, BÜTÜN ÇABALARINA RAĞMEN HURAFE DALGALARINDAN KURTULUP YENİCİLİĞE TUTULDULAR VE YENİCİLİK FİKRİNE(MODERNİZM, HİKEM) SAPMAKLA BU EKOL , BÜYÜK ÇAPTA YENİCİLİĞİN TESİR SAHASINA ALINDI.ÖYLEKİ HURAFEDEN KAÇARKEN , DAHA MUBALAĞASINA DUÇAR OLDULAR...'' Merhum Seyyid Kutub sözüne devam ederek Abduhun ''akılcılık ekolü'' ni eleştirmeye devam ediyor..Umarım Seyyid Kutubun ne söylediği, Abduhun ne söyldiği hususları biraz olsun anlaşılmıştır..İlgilenenlerin konuyu Fizilalden takip etmelerini tavsiye ederiz...
 
Üst