îtikadda mezhep tekdir | Sayfa 2 | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

îtikadda mezhep tekdir

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
@Ahter @Kurtubi aşağıdaki yazı imamı azamın eserinden alıntı:

Ebû Hanife (Allah rahmet etsin) şöyle dedi:
-Said b. el-Müseyyeb'den bana ulaştığına göre, kâfirleri bulundukları mevkie indirmeyen onlar gibidir.
-İman eden fakat namaz kılmayan, oruç tutmayan, bu amellerin hiçbirisini işlemeyen kimseyi iman kurtarır mı? diye sordum. Ebû Hanife şöyle dedi:
-Onun işi, Allah'ın dilemesine bağlıdır. Dilerse azap eder, dilerse rahmet eder. Ve şöyle devam etti: Allah'ın kitabından herhangi bir şeyi inkâr etmeyen kimse mü'mindir. Bana ilim ehlinden birinin haber verdiğine göre, Muaz b. Cebel Hınıs şehrine geldiği zaman insanlar onun çevresine toplandılar. Bir genç ona, "Namaz kılan, oruç tutan, beyti hacceden, Allah yolunda cihadda bulunan, köle azad eden, zekâtını veren ve fakat Allah ve Resulünden şüphe eden kimse için ne dersin?" diye sordu. Muaz: "Onun için ateş vardır," dedi. O genç: "Namaz kılmayan, oruç tutmayan beyti haccetmeyen, zekâtını vermeyen fakat Allah ve Resulüne inanan kimse için ne dersin?" diye sorunca, Muaz b. Cebel: "Onun için Allah'tan affedileceğini umar, azaba uğrayacağından da korkarım." dedi. Bunun üzerine o genç: "Ey Abdurrahman'ın babası, şüphe ile amel fayda vermediği gibi, iman ile beraber herhangi bir şey de zarar vermez." dedi ve çekip gitti. Muaz b. Cebel de "Bu vadide bu gençten daha bilgilisi yok," dedi.

yorumlarınızı bekliyorum.
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0
Selef akideyle ilgili meselelerde(akidenin aslına taaluk etmeyen meselelerde) ihtilaf etmişlerdir.Yani ictihad etmişlerdir.Mesela müteşabih nasları tevil etmeme cumhurun görüşü olduğu gibi, tevil de seleften bir gurubun görüşüdür.Selef akide üzerinde istidlal etmede ihtilaf etmişlerdir

Bkz:

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=4715&ctgr_id=59&ei=oAnZVPeBKJPWaoDMgpgO&usg=AFQjCNHpW-J6g4_D5RwI69OjQgPQO_Y04A
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Ebû Hanife şöyle dedi:
-"Kabir azabını bilmem" diyen kimse, helake uğrayan Cehmiyye'dendir. Çünkü o, Allah'ın "Biz onları iki defa azaplandıracağız."(et-Tevbe,101) -ki burada kabir azabı kastolunmaktadır- ve "Zâlimler, bundan başka azaba uğrayacaklar." (et-Tur,47) -Yani kabir azabına çarptırılacaklardır- âyetlerini inkâr etmiş olur. Eğer 'Ben âyete inanıyorum, fakat tefsir ve te'viline inanmıyorum." derse kâfir olur. Çünkü Kur'ân'da, te'vili tenzilinin aynı olan âyetler vardır. Eğer bunu inkâr ederse kâfir olur.


Ahter kardeşim yukardaki yazıdan kabir azabı yok diyen kafir olur hükmü çıkar mı?
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0
Gazali diyorki, Kabir azabını inkar eden , iman nurundan, KurAn nurundan mahrumdur, ehli bid'attir.hakikaten ehli ba siret nezdinde , kabrin ateşten bir çukur, yahud cennetten bir çimen olduğu sabittr.Bkz Ehli sünnetin nazarı saf. 435-436
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0
Şeyhuislam mustafa sabri efendi, inkilab kanunlarının uygulandığ dönemi darul harb olarak görmüştür.iSLAM DECCALİNİN ,astığı astık, kestiği kestik bir dönemde bu görüş dillendirilmiştir.Fakihler, tüm islami kanunların fiilen kaldrılmasını böyle görmüşlerdir.
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0
@Ahter @Kurtubi aşağıdaki yazı imamı azamın eserinden alıntı:

Ebû Hanife (Allah rahmet etsin) şöyle dedi:
-Said b. el-Müseyyeb'den bana ulaştığına göre, kâfirleri bulundukları mevkie indirmeyen onlar gibidir.
-İman eden fakat namaz kılmayan, oruç tutmayan, bu amellerin hiçbirisini işlemeyen kimseyi iman kurtarır mı? diye sordum. Ebû Hanife şöyle dedi:
-Onun işi, Allah'ın dilemesine bağlıdır. Dilerse azap eder, dilerse rahmet eder. Ve şöyle devam etti: Allah'ın kitabından herhangi bir şeyi inkâr etmeyen kimse mü'mindir. Bana ilim ehlinden birinin haber verdiğine göre, Muaz b. Cebel Hınıs şehrine geldiği zaman insanlar onun çevresine toplandılar. Bir genç ona, "Namaz kılan, oruç tutan, beyti hacceden, Allah yolunda cihadda bulunan, köle azad eden, zekâtını veren ve fakat Allah ve Resulünden şüphe eden kimse için ne dersin?" diye sordu. Muaz: "Onun için ateş vardır," dedi. O genç: "Namaz kılmayan, oruç tutmayan beyti haccetmeyen, zekâtını vermeyen fakat Allah ve Resulüne inanan kimse için ne dersin?" diye sorunca, Muaz b. Cebel: "Onun için Allah'tan affedileceğini umar, azaba uğrayacağından da korkarım." dedi. Bunun üzerine o genç: "Ey Abdurrahman'ın babası, şüphe ile amel fayda vermediği gibi, iman ile beraber herhangi bir şey de zarar vermez." dedi ve çekip gitti. Muaz b. Cebel de "Bu vadide bu gençten daha bilgilisi yok," dedi.

yorumlarınızı bekliyorum.
Aktarılan bu metin de iman ile beraber herhangi bir şey de zarar vermez görüşü Mürcienin görüşüdür..Bu sözün İmamaı Azama aidiyetini araştırmak gerekir.
 

Hakperest

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2013
Mesajlar
9,800
Puanları
113
Selef akideyle ilgili meselelerde(akidenin aslına taaluk etmeyen meselelerde) ihtilaf etmişlerdir.Yani ictihad etmişlerdir.Mesela müteşabih nasları tevil etmeme cumhurun görüşü olduğu gibi, tevil de seleften bir gurubun görüşüdür.Selef akide üzerinde istidlal etmede ihtilaf etmişlerdir

Bkz:

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cevaplar.org%2Findex.php%3Fcontent_view%3D4715%26ctgr_id%3D59&ei=oAnZVPeBKJPWaoDMgpgO&usg=AFQjCNHpW-J6g4_D5RwI69OjQgPQO_Y04A
iman esasları, direk kaynağından alınmasa küçük şirk karışması muhtemeldir
alim, ben bu şekilde inandım der; ancak bu şekilde iman edin diyemez
bu yüzden kuran ve sünnete geçen iman esaslarına geçtiği şekilde iman ederiz

sonuçta açıklanır ancak bu yeni varyasyonlara/kaidelere/görünümlere/akaid mezheplerine dönüştürülemez.
eklenecek her yeni kaide ana kaynaktan bir adım uzaklaştırır
bu yüzden ayetleri ve hadisleri olduğu gibi okur olduğu gibi iman ederiz.
kimsenin imanın üzerine otağ kurmaya hakkı yoktur.
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0


iman esasları, direk kaynağından alınmasa küçük şirk karışması muhtemeldir
alim, ben bu şekilde inandım der; ancak bu şekilde iman edin diyemez
bu yüzden kuran ve sünnete geçen iman esaslarına geçtiği şekilde iman ederiz

sonuçta açıklanır ancak bu yeni varyasyonlara/kaidelere/görünümlere/akaid mezheplerine dönüştürülemez.
eklenecek her yeni kaide ana kaynaktan bir adım uzaklaştırır
bu yüzden ayetleri ve hadisleri olduğu gibi okur olduğu gibi iman ederiz.
kimsenin imanın üzerine otağ kurmaya hakkı yoktur.

aktardığım yazıyla , bu yazdıklarınız arasında bir münasebet kuramadım..Doğrusu ne dediğiniz anlaşılmıyor.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Selef akideyle ilgili meselelerde(akidenin aslına taaluk etmeyen meselelerde) ihtilaf etmişlerdir.Yani ictihad etmişlerdir.Mesela müteşabih nasları tevil etmeme cumhurun görüşü olduğu gibi, tevil de seleften bir gurubun görüşüdür.Selef akide üzerinde istidlal etmede ihtilaf etmişlerdir

Bkz:

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cevaplar.org%2Findex.php%3Fcontent_view%3D4715%26ctgr_id%3D59&ei=oAnZVPeBKJPWaoDMgpgO&usg=AFQjCNHpW-J6g4_D5RwI69OjQgPQO_Y04A
ahter kardeşim verdiğin linki henüz okudum, şöyle bir ifadeye rasladım:


Ehl-i Sünnet'in gurupları
olarak üç meşhur gurup vardır;

1-Ehl-i Hadis
2-Eş'ariler
3- Maturidiler

Bir de dördüncü bir mezhep ortada görünüyor; İbn-i Teymiyye'nin mezhebi. O da özel bir mezheptir. Nasıl Eş'ari ve Maturidilerin mütekâmil ve özel bir mezhebi vardır. İbn-i Teymiyye'nin de mütekâmil ve özel bir mezhebi vardır.

Tabii bu mezheb de asıl meselelerde selef akidesine, Eş'ari ve Maturidilere ve ehl-i hadise muhalif değildir. Ama birçok meselelerde Eş'ari ve Maturidilere muhalefet ettiği, ehl-i hadise de muhalefet etmiştir.İbn-i Teymiyye'nin âdeti şudur
; kendine göre doğru gördüğü her meseleyi selefe atfediyor, Ahmed İbn-i Hanbel'e atfediyor. Kendi görüşüdür, ama selef mezhebi gibi gösteriyor, Ahmed bin Hanbel'e aitmiş gibi gösteriyor. Hâlbuki bu atıfların bazılarının yanlış olduğunu İmam Eş'ari ile alakalı kitabımızda tespit ettik.Mesela onun mezhebinde bel kemiği mesabesinde olan "Allahu Teâlâ yekûnu mahallen lil havadisi" "Hâdis olan, sonradan yaratılan şeyler Cenab-ı Hakk'ın zatına kaim oluyor."Hâlbuki selef böyle bir şey söylememiştir. Bilakis bu görüşü red etmişlerdir. Zaten ilk selef döneminde böyle bir mesele hiç yoktu. Ehl-i Sünnet'e göre Cenab-ı Hakk'ın tüm sıfatları kadimdir. Zatına yeni bir şey kaim olmaz. İbn-i Teymiye mezhebi ise olur diyor. Bir de bu hususu selefe nispet ediyor. Bu doğru değildir. Bu görüş Selef'in küçük bir gurubunun akidesidir.
Ehl-i hadisin çoğu akidenin inceliklerini bilmezlerdi. Zahirini biliyor, ince meselelere inmiyorlardı. İşte onlardan küçük bir gurup yukarıda bahsettiğimiz görüşe inanmışlardı. İbn-i Teymiyye onlara tabi olmuştur. Bir de Kerramiyye mezhebine tabi olmuştur.Bu akide İbn-i Teymiyye akidesinin temelidir. Bunu da bazen selefe, bazen bazı selefe, bazen ehl-i hadis'e, bazen ehl-i hadisten bir fırkaya nispet ediyor ki, nispetinde çelişki(ıstırap) vardır. Alaküllihal Kerramiyye mezhebine tabi olmuştur.İkinci mesele: İbn-i Teymiyye diyor ki Kelamullahi kadimün nev hâdisun efrad; Allahu Teâlâ'nın kelamı nev'en kadimdir, efradları hâdistir. Bu sözü ise Seleften hiçbir zat söylememiştir. Bilakis selef imamları ittifaken "Kelamullah kadimdir. Her şekilde kadimdir. Nasıl olsa da kadimdir" demişlerdir. İmam Ahmed bin Hanbel zaten açıkça söylüyor; "Keyfe tasarrafe fehüve kadimin" "Nasıl olursa olsun, kelamullah kadimdir" diyor, şiddetle Kelamullah'ın kadim olduğunu söylüyor.Bahusus böyle bir sözü onun devrinde biri söylese belki de Ahmed bin Hanbel onu tekfir ederdi. En azından tebdi ederdi.(Bidatçılıkla suçlardı) İbn-i Teymiyye'nin bu görüşü, selefe muhalif bir görüştür.
İbni Teymiye'ye karşı senin şahsi duruşun nedir?
 

Hakperest

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2013
Mesajlar
9,800
Puanları
113
aktardığım yazıyla , bu yazdıklarınız arasında bir münasebet kuramadım..Doğrusu ne dediğiniz anlaşılmıyor.
iman esaslarında asıl/nass esastır
ictihad edilmez sadece alim açıklamaya çalışır
bu böyledir diye kati kaideler (ameli mezhepler gibi) koymamalı

zira bu esaslara, orjinal kelimleri üzerinden iman göstermek icab eder
yoksa iman taklidi olur
ki atalarımızı bunun üzerinde bulduk ile
alimleri bunun üzerinde bulduk arasında metodsal bir fark yoktur
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Hala kisiler uzerinden konuya yaklasildigini gormek cok uzucu gercekten. Allah'a imanin, itikadin sana goresi bana goresi mi olur da "itikadda mezhepten" bahsediyoruz?

Burada fikihtan degil itikaddan bahsediyorsak ki oyle o halde İtikad tek'dir. Falanciya gore fismanciya gore itikad olmaz. Yok maturidi akidesi yok es'ari akidesi yok selefi akidesi, yok ehl'i sunnet akidesi, yok şia akidesi falan filan, bu ne arkadaslar.

İtikad'in konusu sadece ve sadece Vahiy ile sinirlidir. Bu dinin sahipi Allah'tir o halde neye nasil inanacagimizi da ancak O belirler. Tevhid akidesinin geregi de budur. Dini sadece Allah'a has kilmak gibi bir emir varken birilerini Allah'in dinine ortak kilmak, şirk ve/veya kufur degilse nedir?
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83


İtikad'in konusu sadece ve sadece Vahiy ile sinirlidir. Bu dinin sahipi Allah'tir o halde neye nasil inanacagimizi da ancak O belirler. Tevhid akidesinin geregi de budur. Dini sadece Allah'a has kilmak gibi bir emir varken birilerini Allah'in dinine ortak kilmak, şirk ve/veya kufur degilse nedir?
Yahu seni bilmesem bu yorumun için amma da cahil birisiymiş derim.

Sen hiç İslam tarihi okumuyor musun?

Kuran mahluk mu değil mi tartışması yüzünden nice insanlar kılıçtan geçirilmedi mi? Alimlerden bazısı bu mesele yüzünden kırbaçlanmadı mı?

Mesele madem senin dediğin kadar basitti de niye bu itilaflar yaşandı?

Biraz gerçekçi yaklaş olaylara...
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Yahu seni bilmesem bu yorumun için amma da cahil birisiymiş derim.

Sen hiç İslam tarihi okumuyor musun?

Kuran mahluk mu değil mi tartışması yüzünden nice insanlar kılıçtan geçirilmedi mi? Alimlerden bazısı bu mesele yüzünden kırbaçlanmadı mı?

Mesele madem senin dediğin kadar basitti de niye bu itilaflar yaşandı?

Biraz gerçekçi yaklaş olaylara...
O mesele nin altında ne yattığını araştıran anlar, neden fırkalaşma başladığını bu batılın yola ne sebeple insanların tevessül ettirildiğini anlar.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
O mesele nin altında ne yattığını araştıran anlar, neden fırkalaşma başladığını bu batılın yola ne sebeple insanların tevessül ettirildiğini anlar.
Meselenin altında şu var bu var diyerek meseleyi gözden kaçırmayın diyorum. Bunlar yaşanmış hadiselerdir. Şiasıyla, vahabisiyle şu anda dünyada olup bitenler gözümüzün önünde.

Biz de istemiyoruz ümmet bölünsün ama gerçekleri de yokmuş gibi bir tavır alamayız.

Mesela redin anladığı Kuran itikadına göre bir müslüman eğer mahşer günü terazisi ağır gelirse cehenneme girer ve ebedi orada kalır diyor.

Biz ehli sünnet ise hayır, cehenneme girse bile günahları kadar azap görür ama eninde sonunda cehennemden çıkar ve imanı sayesinde cennete girer diyoruz.

Ya da mesela redin Kurandan anladığı itikada göre tembelliğinden dolayı bir müslüman namaz kılmazsa kafir oluyormuş.

Biz ise günahkar olur diyoruz.

İşte bak aklıma bir anda gelen 2 mesele.

Güya Kuran itikadı tekti, biraz deşince neler çıkıyor neler.

Oysaki sana göre de ben biliyorum ki namaz kılmayan kafir olmaz.

Gel şimdi anlat bakalım rede...
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Meselenin altında şu var bu var diyerek meseleyi gözden kaçırmayın diyorum. Bunlar yaşanmış hadiselerdir. Şiasıyla, vahabisiyle şu anda dünyada olup bitenler gözümüzün önünde.

Biz de istemiyoruz ümmet bölünsün ama gerçekleri de yokmuş gibi bir tavır alamayız.

Mesela redin anladığı Kuran itikadına göre bir müslüman eğer mahşer günü terazisi ağır gelirse cehenneme girer ve ebedi orada kalır diyor.

Biz ehli sünnet ise hayır, cehenneme girse bile günahları kadar azap görür ama eninde sonunda cehennemden çıkar ve imanı sayesinde cennete girer diyoruz.

Ya da mesela redin Kurandan anladığı itikada göre tembelliğinden dolayı bir müslüman namaz kılmazsa kafir oluyormuş.

Biz ise günahkar olur diyoruz.

İşte bak aklıma bir anda gelen 2 mesele.

Güya Kuran itikadı tekti, biraz deşince neler çıkıyor neler.

Oysaki sana göre de ben biliyorum ki namaz kılmayan kafir olmaz.

Gel şimdi anlat bakalım rede...
Red'e anlatacak bir şey yok, doğruyu ısrarla görmek istemeyen sensin.
Bu mesele sadece şu şekilde halledilebilir, Kur'an ile açıkca imani hüküm olarak sayılmayan bir konu akaid konusu sayılmaz, siz İsa as beyaz minareye inecek demeyeni bile düzgün akaid sahibi saymıyorsunuz, sonra biz de hizipçiliğe karşıyız diyosunuz yesinler takıyyenizi.

Ehli sünnet akıde listeniz var maşallah çıfıt çarşısı gibi, orta belirleyici kıstas kuran olmadıkça bir arpa demiyorum, bakteri boyu yol alınmaz.
Sen elimde hadisler var diyosun ama senin hocaların sakın şia kaynaklarına bakma sapıtırsın Anlamazsın kafan karışır diye ahmak muamelesi yapıyor, şiirlerde bizim elimizdeki kaynaklar en doğrusu kaynaksa bizde de var diyolar.
Bu böyle sürüp gider tek ortak var Kur"an, onda bile alkasız akaid hükümleri icad etmişsiniz...
Ümmet birliği sağlanması için bir kere müslüman adından başka tüm yapı cemaat tarikat isimleri kazınmalı her yerden, Allah birincil yasağı hizipleşip dini parça parça etmek ve elindeki ile övünmek, bu yasak.
Allahın yasağı ile birde Allah ile dalga geçercesine övünüyor insanlar ben şuyum buyum diye
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Red'e anlatacak bir şey yok, doğruyu ısrarla görmek istemeyen sensin.
Niye redin avukatlığına soyunuyorsun anlamadım. Rede göre tembelliği yüzünden namaz kılmayanlar kafirdir. Bu düşünce basit bir düşünce mi?

Bu ülkede milyonlarca insan var sadece cumaya gidiyor, 5 vakit kılmıyor. Şimdi bütün bu insanlara kafir damgasını vurmak küçük bir mesele mi?

Redden niye bu kadar çekindiğini de anlayamadım gitti.
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Niye redin avukatlığına soyunuyorsun anlamadım. Rede göre tembelliği yüzünden namaz kılmayanlar kafirdir. Bu düşünce basit bir düşünce mi?

Bu ülkede milyonlarca insan var sadece cumaya gidiyor, 5 vakit kılmıyor. Şimdi bütün bu insanlara kafir damgasını vurmak küçük bir mesele mi?

Redden niye bu kadar çekindiğini de anlayamadım gitti.
Ahmed bin Hanbele göre artısı var mürted olarak başı kesilmeli ve çukura atılmalı, müçtehid derken diyorsun da, içtihadını neden kabul etmiyorsun, o zaman onu da batıl ilan et...
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Israrla redin korumalığını yapmaya devam edeceksin. Anladım.
Ne koruması ya hu, kimse kimsenin muhafazasında değil herkes iman ettiğini söylüyor uyuyorsak, örtüşüyorsak kardeşimdir. Lakin namaz kılmayan birinin cezai yaptırım olarak değil imani açıdan problemli olduğunu ben de düşünüyorum ne var ki bunda.
Ama bunu akıdeştirip bilmem ne iyyun, demiyor kimse kimseye.

İtikat birdir, değişmez O'da Allah'ın bildirdği iman akıdeleridir...
Say deme kimse kimsenin mukallidi olamaz imanda, oturup Kur'andan kendi imanını çıkarmayab biri zaten henüz o kitaba iman etmemiştir, ehli sünnet alimler ne dedi ise doğrudur hepsine iman ettim diyip, kurandan imanı kendi tastiklemeyen kişi henüz iman etmemiştir, açık ve net. Bak bu namaz kılmaktan da öte birşey, taklidi iman yoktur, hükümsüzdür, kitap herkes için bağlayısı tek tek iman edilmesi gereken hususlar içerir. senin 5 vakit camiye gidiyor dediklerini Kur'ani yönden oturup bir konuşsak 1/100 e düşer o iman dediğin.
 
Üst