Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Doğrumu bilemiyorum üstad'ın şu anki varsinin Fethullah gülen olduğu söyleniyor be ne kadar doğru acaba?
 
Katılım
13 Haz 2006
Mesajlar
444
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
45
Web sitesi
beysehiraktuel.blogcu.com
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

Said Nursi hz. bildiğim kadarıyla tarikat cemaatleri gibi haleflik yolu açmamıştır.Şu kişi onun varisidir demek yanlış olur kanımca.
 
M

Murat Sâki

Guest
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

Risale-i Nur okuyan her kişi manen bediüzzaman'ın varisidir maddi olarak bir vasiyet ve varis yok zaten olmasıda mümkün değil GÖNÜL İKLİMİ'nin dediği gibi Tarikatten ziyade cemaat olmasının hasebiyle..
 
Katılım
9 Ağu 2006
Mesajlar
184
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

Doğrumu bilemiyorum üstad'ın şu anki varsinin Fethullah gülen olduğu söyleniyor be ne kadar doğru acaba?


Sanılanın aksine Fethullah Gülen Hocaefendi Nur Cemaatini temsil etmiyor belki yalnız kendi cemaatini temsil eder. Öyle olsaydı ona tabi olmayan Nur Talebeleri ne sıfatla anılacaktı..

Nur Cemaatinin yagane üstadı Bediüzzaman Said Nursidir ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır.. Zınar kardeşimin dediği gibi Risale i Nuru esas alan umum Nur talebeleri birer varis hükmündedir..

Üstadımızın Hulusi abiye hitaben Barla Lahikasında geçen şu tavsiyesi manidardır..

..kardeşim, sen şimdi iki vazifeyi görmekle mükellefsin: Biri, kardeşim Hulûsi Beyin vazifesini; biri de, evlâd-ı mâneviyem ve biraderzâdem ve bir dehâ-i nuranî sahibi olmak pek muhtemel olan Abdurrahman'ın vazifesi de size ilâve edildi. O benim hakikî bir vârisim idi. Yazdıklarımı ve malımı kendi malı telâkki ederdi, öyle de sahip oluyordu. Sen de bundan sonra yazı ve sözleri, senin hocanın yazısı diye tutma; kendi malın ve senin sözlerindir bil, öyle sahip ol..


Demek Risale i Nuru kendi te'lifi bilip neşrine çalışanlar Üstadımızın hakiki bir varisi hükmünde olabilirler..

Umuma selam..
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

Sanılanın aksine Fethullah Gülen Hocaefendi Nur Cemaatini temsil etmiyor belki yalnız kendi cemaatini temsil eder. Öyle olsaydı ona tabi olmayan Nur Talebeleri ne sıfatla anılacaktı..

Nur Cemaatinin yagane üstadı Bediüzzaman Said Nursidir ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır.. Zınar kardeşimin dediği gibi Risale i Nuru esas alan umum Nur talebeleri birer varis hükmündedir..

Üstadımızın Hulusi abiye hitaben Barla Lahikasında geçen şu tavsiyesi manidardır..
Demek Risale i Nuru kendi te'lifi bilip neşrine çalışanlar Üstadımızın hakiki bir varisi hükmünde olabilirler..

Umuma selam..

Allah razı olsun levent kardeş
 

islamveinsan

Doçent
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Suvas
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

s.a

Bedizzaman ın varisinin kim oldugu Risale i Nurda gayet açık var..
f.gülen olmadigi da kesin....

Öncelikle f.gülen riasale i nur a muhalefet ediyor.. Nasıl varis olacak..?

Ben kimin varis oldugu hakkinda bir kaç numune vereyim isteyen kardeşlerim Risalei nurdan benden daha cok ve daha iyi meyveler bulabilir;

“Hulûsî Bey, benim ‘yegâne ma’nevî evlâdım ve medâr-ı tesellîm ve hakíkí vârisim ve bir dehâ-yı nûrânî sâhibi olacağı muhtemel olan’ birâderzâdem AbdurRahmân'ın vefâtından sonra, Hulûsî aynen yerine geçip o merhûmdan beklediğim hizmeti, onun gibi îfâya başlamasıyla; ve ben onu görmeden epey zamân evvel Sözler'i yazarken, onun aynı vazîfesiyle muvazzaf bir şahs-ı ma’nevî bana muhâtab olmuşcasına, ekseriyyet-i mutlaka ile temsîlâtım onun vazîfesine ve mesleğine göre olmuştur. Demek oluyor ki, bu şahsı, Cenâb-ı Hak bana hizmet-i Kur'ân ve îmânda bir talebe, bir muîn ta’yîn etmiş. Ben de bilmeyerek onunla, onu görmeden evvel konuşuyormuşum, ders veriyormuşum.”2

“Aziz âhiret kardeşim ve hizmet-i Kur'ân'da gayretli arkadaşım ve ders-i esrâr-ı îmânîde zekâvetli ve ferâsetli talebem. VE VEFÂTIMDAN SONRA SADÂKATLİ VÂRİSİM, BİRÂDERZÂDEM...”3

“Benim vârisim olan sen!”4

“Cemâata Sözler’i okumak zamânında, sendeki hissiyyât-ı âliyye ve fazla inkişâf ve fedâkârâne hamiyyet-i dîniyye galeyânının sırrı şudur ki: Velâyet-i kübrâ olan verâset-i nübüvvetteki makám-ı teblîğin envârı altına girdiğin içindir. O vakit sen, dellâl-ı Kur'ân Said'in vekîli, belki ma’nen aynı hükmüne geçtiğin içindir.”5

“İkinci ru’yân ise: Sana ve Müslümanlara büyük bir beşârettir. Ve sarıklılara ehemmiyetli bir itâbdır. Onuncu safta iken imâmetin çok ma’nidârdır. İnşâallah, Cenâb-ı Hak seni, âlî bir mertebe olan İmâmlık Mertebesine mazhar eder. Sizi yanımda hâzır edip, sizinle şimdilik bir kaç kelime konuşacağım.”6

“Sizin gibi hakíkata yetişmiş ve hakíkattaki hakíkí tesellî ve esâslı sevinci bulmuş zâtlara, envâr-ı îmâniyyenin ve esrâr-ı Kur’âniyyenin neşirlerine karşı ehl-i dalâletin ve şeytânların desâisle tehâcümünden neş'et eden müşkilât ve gam ve kedere karşı sabır ve metânet ve hüzün ve ‘Merak etme!’ demeye ihtiyâc hissetmem.”7

“Aziz kardeşim, çendan Abdülmecid benim nesebî kardeşim ve yirmi sene talebemdir. Fakat, ne o, ve ne hiç birisi ‘BENİM HULÛSÎM’e yetişmiyor. O mektûblar (ekseriyyet-i mutlaka) senin nâmınla yazılmış ve sana gönderiliyor.”8

“Bütün mektûblarımda ‘Aziz sıddîk kardaşlarım’ dediğim zamân, muhlis HULÛSÎ saff-ı evvel muhâtabların içindedir.”9

“Birden ânî bir nükte kalbe geldi. Kur'ân'a ve îmâna âit her şey kıymetlidir; zâhiren ne kadar küçük olursa olsun, kıymetçe büyüktür. Evet, saâdet-i ebediyyeye yardım eden, küçük değildir. Öyleyse, ‘Şu küçük bir nüktedir; şu îzâha ve ehemmiyete değmez’ denilmez. Elbette şu çeşit mesâilde en birinci talebe ve muhâtab olan ve nüket-i Kur'âniyyeyi takdîr eden İbrâhîm Hulûsî, o nükteyi işitmek ister. Öyleyse dinle…”10

“Hulûsî ise, Şâh-ı Geylânî, İmâm-ı Rabbânî ve Şâh-ı Nakşibend gibi nice zevât-ı mübârekenin mâzîden şiddetle bastıkları adımlarının kuvvetiyle istikbâlde coşup fışkıracak olan menâbiu’l-envârı, mumâileyh ayrı bir meslek, bir meşrebde olduğu hâlde, her türlü vezâife tercîh ederek, ‘Dahîlek yâ Dellâl-ı Kur’ân!’ nidâ-yi âşıkáne ve müştâkánesiyle dehâlet etmesi; fevkalâde bir tefeyyüze mahzar olduğuna ve olacağına yegáne delîl ve hüccettir. Onun içindir ki, Risâletü’n-Nûr ve Mektûbâtü’n-Nûr’a birinci muhâtablığı hakkıyla ihrâz etmiştir.”12

Barla Lâhikası, s.8.
3 Barla Lâhikası, s.271.
4 Mektûbât, s.20.
5 Barla Lâhikası, s.255.
6 Barla Lâhikası, s.378.
7 Barla Lâhikası, s.263.
8 Barla Lâhikası, s.321.
9 Barla Lâhikası, s.26.
10 Mektûbât, s.322.
12 Barla Lâhikası, Tenvîr Neşriyât, s.198-199.

Selametle Allah muininiz olsun
pür kusur duanıza muhtaç kardeşiniz
s.a
 

zeyd1978

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
16
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

s.a arkadaşlar verilen cevaplar cok güzel aranıza yeni katıldım gerçekten üstadın bir varisi yok binlerce varisleri belki milyonlarca varisleri var risale i nura kendi malı gibi sahip çıkan ve yazan okuyan onun varisidir ama f.gülen hocaefendi bu varis degildir tabiki şu anda üstadın hayatta olan ona yıllarca hizmet etmiş talebeleri var örn: abdullah yeğin mustafa sungur said özdemir mehmet kurdoğlu gibi abiler var bu abiler hizmeti genel anlamda yönlendirmektedirler tabi üstadın tavsiye ve düsturlarından ayrılmadan yani mesele açık ayrıca bu talebeler kitaplarda varislerim diye hitap ettiği kişiler fakat bu kişiler yani abilerimiz f. gülen hoca hizmete başladığı dönemde ilk dönemlerinde ona giderek bu hizmette yeni bir çığır açma açarsan zarar verebilirsin ve böyle yaptığın takıtirde kendine nurcuyum deme ve böyle de ortya atılma demişler fakat dinlemeyip kendi bildiğini yapmıştır ama hiç bir zaman agzından bizler nur talebeleriyiz diye bir şey işitmedim her neyse biraz fazla uzadı netice-i kelam En küçük bir hakikatın imani bir meselenin hizmetinde bulunan her cemaat ve tarikattan Allah razı olsun s.a
 

islamveinsan

Doçent
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Suvas
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

s.a

Şimdi daha iyi anlıyorumki Risalei Nur okuyonlar; Devrik osmanlıca cümleleri sadece düz yazı gibi okuyor ve geçiyorlar...

Onlarca delil yazdık... Risalei Nur içinde Üstad ın talebeleri içinde birisi için özel ifadeleri taşıdık buraya.... Bazı arkadaşlarl hala başka isimlerden bahsediyor ve bunu herkese mal ediyor...

Teemmell........

Selametle....
 

zeyd1978

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
16
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

risalelerde birtek kişinin ismi geçmiyor ama sadece hulusi abeye ait yerleri okuyanlara saygı duyarım risaleler bir bütündür ne düz yazı nede bir kişinin varisliğine verilmemiştir ayrıca imani ve ilmi meseleler münakaşa suretinde vaaz edilmemeli diyor üstad onun için bu meseleyi kaç kere söyledik yazdık gibi ifadeler siz muhabbet fedailerine yakışmıyor bir değil binkere izah etsen yine aynı yumuşaklıkta olmalısın selam ve dua ile
ilim ilim bilmektir ilim kendini bilmektir sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır
yunus emre
emirdağ lahikası envar neşriyatın sayfa 37-95-132ayrıca özellikle 136. sayfada üstadın vasiyeti bellidir ve dipnotta kimler var yazılı ilgili arkadaş bakabilir daha çok yerlerde geçmektedir
 

islamveinsan

Doçent
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Suvas
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

s.a

Üslubum için özür dilerim... Maksat kırmak değil...

Risalei Nur u açıp özel yerleri okudugumuz yok....

“Aziz kardeşim, çendan Abdülmecid benim nesebî kardeşim ve yirmi sene talebemdir. Fakat, ne o, ve ne hiç birisi ‘BENİM HULÛSÎM’e yetişmiyor. O mektûblar (ekseriyyet-i mutlaka) senin nâmınla yazılmış ve sana gönderiliyor.”

“Benim vârisim olan sen!”

“Aziz âhiret kardeşim ve hizmet-i Kur'ân'da gayretli arkadaşım ve ders-i esrâr-ı îmânîde zekâvetli ve ferâsetli talebem. VE VEFÂTIMDAN SONRA SADÂKATLİ VÂRİSİM, BİRÂDERZÂDEM...”

Bu ve bunun gibi sözler; başka bir Risalei Nur Talebesine söylenmiş mi ?
Hulusi abi den başka varis adıyla birine bir kelime etmiş mi ?

Risalei Nur "o"nun malıdır demiyoruz.... Varis diye bir link açılmış bildiklerimizi paylaştık.. Hepsi bu ....

Düz yazı gibi okuyan derken üzerine almana gerek yok... Onlar kendini bilir ve alırlar... Üstad a muhalefet eden "nurcu"laraydı o sözümüz...

Selametle....
 

zeyd1978

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
16
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

aziz kardeşim lütfen notta vermiş olduğum sayfaları okuyunuz ve ondan sonra ben nur talebesi değilim fakat buralarda üstad kime hitap etmiş özllikle vasiyetimdir dediği yer tenvir neşriyatta sayfa kaç bilmiyorum envarda emirdağ 1de 136 .sayfa ve bana izah ediniz .
 

islamveinsan

Doçent
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Suvas
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

s.a
Tam ne yazdığını yazarsan daha kolay bulur ve bildigimi izah ederim inş.
selametle
 

zeyd1978

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
16
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Ce: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

Vasiyetnamemdir
Aziz, sıddık kardeşlerim ve vârislerim!
Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim
metrukâtım ve Risale-i Nur'dan olan benim hususî kitablarım ve güzel cildlenmiş mecmualarım vesair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikalarının heyetine, başta Hüsrev ve Tahirî olarak o heyetten oniki (**) kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki; emr-i hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrukâtım, benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin.
(**) Kardeşim Abdülmecid, Zübeyr, Mustafa Sungur, Ceylân, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüşdü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Âtıf, Tillo'lu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Sâlih.
Kardeşlerim! Bu vasiyetten telaş etmeyiniz. Ben, teessürattan ve dokuz defa zehirlenmekten, pek çok zaîf olmakla beraber; gizli münafıkların desiselerle müteaddid sû'-i kasdları için bu vasiyeti yazdım. Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye ve hıfz-ı İlahî devam ediyor.
 

Ebuselim

Üye
Katılım
3 Eki 2006
Mesajlar
8
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Allah rızası için ... Ne olur yalvarıyorum !

Sevgili iman ve Nur kardeslerim :

Allah rızası için ... Ne olur yalvarıyorum !
Yorum yazarken, ve konuşurken ve hatta düşünürken mü'min kardeşlerinizi dışlayıcı olmaktan korkun.
Rasulullah (s.a.s) "Mü'minler kardeştir" buyurduktan sonra bizim "O başka hizipten, felanca bizden uzak" demeye NE HAKKIMIZ var ?
Üstad cemaatte şeyh olmadığını , kardeşliğin olduğunu bize öğretmedi mi?
Levent BAĞ ve İslamveihvan kardeşime hitaben muhabbetimle;
Sizin de belirttiğiniz gibi Risale-i Nur'u okuyan herkesi Üstadın varisi kabul ederken;
Hergün benden ve belki hepimizden fazla Risale okuyan ve hatta okuduklarını mefkure edinen ve bu yolda ömrünü harcayan ve mutlaka "Gönüller Sultanı'na" atıfta bulunmadan sohbetini bitirmeyen birine Risale-i Nur'dan (haşa) uzak manasında ithamda bulunurken vicdanınız sızlamıyor mu?
O ki; Üstad'ın adı gecse O'nu yüceltmeden cümlesini bitirmez.
O ki; onun vesilesiyle abartısız milyonlar Üstadı tanıdı. (Allah hepsinden razı olsun).
O ki Risale-i Nur'u kendine mürşit kabul etti.
Madem öyle de neden bu adavet? Gelin kalbimizde ki adavetin yerini MUHABBET le dolduralım. Allah sizi ve beni ve Ümmet-i Muhammed'i bağışlasın.
Muhabbetle
 

islamveinsan

Doçent
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Suvas
--->: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

S.a

EbuSelim kardeşim önerin için tşk ederken .... "O" diye hitap ettigin kim öğrenebilirmiyim ?
f.gülen mi ?

Evet milyonlar tanıdı onun sayesinde.... Ama yanlış tanıdı... Bugün Üstad a karşı olanların sebebidir "O"...
Hem Üstad ın yazdığı Risalei Nur a Muhalefet ediyor...

Risale i Nur değil Kur'an mürşiddir...

Selametle... Gühahkar a değil günah a ve haram a karşıyız böyle biline....
 
S

SaLtan

Guest
--->: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

Varis; miras hakkı olan kişi yada kişiler demektir dolayısı ile risaleinurları okuyan,t tasdik eden ,yaşayan her insan Bediüzzmanın varisi olduğunu düşünüyorum. Her manevi konsepti tarikatlara göre değerlendirirseniz; zihninizdeki prgamatist veryansonlar hep o eksenli olur (sanıyorum) o Öyle alçakgönüllü bir insanmişki herkesi insan görmüş; her risale şakirdini kendi varisi görmüştür.
 

mirzabey

Üye
Katılım
5 Eki 2006
Mesajlar
14
Tepkime puanı
0
Puanları
0
--->: Bediüzzaman'ın Varisi Kim??

ilem eyyühel aziz
risale-i nur tek bir daire degil birbiri içinde mütedahil dairlerdir
erkan-dost-talebe-naşir-taraftar gibi daireler vardır ve merkezde üstad vardır
28.mektub rüya bahsinde geçen 12 erkan zata ilaveten denizli hapsinde yatan 125 küsür talebeden de 18 ilavesi ile 30 erkan zat vardır ve bu zatlar üstadın icazet verdiği zatlardır.bu zatlar üstad misal zatlardır.teşbihte hata olmaz nasıl ki resulullah efendimizden as. sonra tabiin sonra tebe-i tabiin varsa nur daireside üstad ve erkanlardan başlar. bizi bu zatlar bağlar.30 erkan zatın hepsi varisdir.30 erkan zat üstadın önünde ayna degil cam hükmündedir.sizden gelen nazarları üstada iletir.
vesselam. 30 erkan zattan sonuncusu kastamonulu Mehmet Fevzi efendinin 1986 yılında vefatı ile erkan zatlardan kimse hayatta degildir. bu tarih ise yani 2006 erkanlardan icazet almaış bir zata baglı olmak zamanıdır.

daire sırası... ERKAN-SAHİB-HAS-NAŞİR-TALEBE VE TARAFTAR
 

gumus_Tesbih

Paylaşımcı
Katılım
8 Eki 2006
Mesajlar
382
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
45
Konum
van
üstadın varisleri

Umum dostlarıma ve Nur kardeşlerime bu vasiyeti ilân ediyorum:

Ben şahsım itibarıyla vazife-i Nuriyeyi yapmaya tâkatim kalmamış. Belki ihtiyaç da kalmamış. Hem müteaddit tesemmümlerle ve çok ihtiyarlık vaziyetiyle ve hastalıkla, şimdiki hayatta kalmak, tahammülüm kalmamış gibidir. Şayet müştak olduğum ölüm elime geçmese de, zahirî hayatımda ölmüşüm gibi diye bu vasiyetimi yazıyorum.

Hâlık-ı Rahmân-ı Rahîme hadsiz şükür olsun ki, bundan altmış yetmiş sene evvel hilâf-ı âdet olarak tahsil-i ilim, hususan ilm-i imanî yolunda başkaların muavenetine yalvarmamak ve tam fakr-ı haliyle beraber Eski Said çocukluk, gençlik zamanında talebelerine tayınlarını kendi vermeye çalıştığı ve ancak kısa bir zaman beş tayın kabul edip mütebâki talebelerine, bazan yirmi otuz talebesine tayın verdiğinden, ilmi, vasıta-i cer etmeye o talebeler mecbur olmadılar. İktisat ve kanaatle o zaman muvaffak oldukları gibi, Cenab-ı Erhamürrahimîne hadsiz şükür olsun ki, Eski Said gibi şimdi Risale-i Nur kendi hakikî talebelerinin tayınlarını neşriyatıyla mükemmel vermeye başlamış. Âzamî ihlâsı kırmamak için, Risale-i Nur has talebelerine, hususan nafakasını tedarik edemeyenleri tam tamına idare edecek derecede Risale-i Nur'un satılan nüshalarının beşten birisi Risale-i Nur'un hakkı olduğu cihetle, şimdi elli altmış talebesine kâfi sermayesi çıkıyor. Benim (biçare Said'in) içinde hiçbir hakkı yoktur. Yalnız Risale-i Nur'un kıymettar hâsiyeti ve şakirtlerinin şahs-ı mânevisinin kemâl-i sadakati bu mânevî Nur bayramına vesile oldu.

Şimdi bütün talebelerin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda, hizmetimde olup bir derece tam tarz-ı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde, dört beş adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdilik Tâhirî, Sungur, Ceylân, Hüsnü ve bir iki adam (bu mektubu yazan bayram yüksel abi ve zübeyir gündüzalp abidir)daha mutlak vekilim olarak vasiyet ediyorum. Şimdi Risale-i Nur'un satılan nüshalarının sermayesi, Risale-i Nur'un malıdır. Said de bir hizmetkârdır. Hayatta tayınını alabilir. Hattâ bugünlerde ölüm bana çok yakın göründü. Ben de altı vilâyette bulunan elli altmış talebeyi iki üç sene Nur sermayesinden tayınını vermek kat'î niyet ederken, belki bazılarını bazı mâniler onları talebelik hizmetinden vazgeçirecek diye vazgeçtim. Şimdi vasiyetimi yazdım.

Said Nursî
 

himes

Üye
Katılım
12 Eki 2006
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
0
s.a
Aslında bu konuya hiç gerek yok Dava belli imanı kurtarmak .
Bu konunun içine muhabbet giriyor .Hz Üsdadın dedigi gibi insanın gözü sevdiğinden başkasını görmüyor. O zaman da hem hizmete zarar oluyor hemde o hayatlarını hizmete vermiş abilere haksızlık ediliyor.
Eğer elimizde kitabın aslı bulunmasaydı O zaman muhakkak bi varisin varlığı önemli olurdu .Eğer kitab elindeyse ve herkes bu kitaba muhatab olabiliyorsa ordan çıkardıgı neticeyi uygun bir hal ile yaşasın . Hangi abi yi kendine örnek görüyors varis görüyorsa görsün .Yoksa bu hal sanki bi takım tutma işine dönüyor. Benim sevdiğim abi senin kinden daha faziletli der gibi oluyo
Bu da uygun bi tavır değil Neyse çok uzun oldu kusara bakmayın
 

td2000

Üye
Katılım
9 Eki 2006
Mesajlar
22
Tepkime puanı
0
Puanları
0
varis diye birsey yok kim kuran ı alırsa odur varis..............
 
Üst