Yüce Allah'tan mesaj var!

Verda

Gales
Katılım
9 Nis 2010
Mesajlar
10,917
Tepkime puanı
1,010
Puanları
0
O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.

Mülk/2Şüphesiz biz, onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık.

Kehf/7
 

Verda

Gales
Katılım
9 Nis 2010
Mesajlar
10,917
Tepkime puanı
1,010
Puanları
0
İnsanlara; kadınlardan, oğullardan, kantar kantar altın ve gümüşten, salma atlar ve develer ile ekinlerden gönül çekici, şehvete seslenici bazı şeyler süslenmiştir. Bunlar dünya hayatının yararlanılacak geçici şeyleridir. Asıl varılacak güzel yer Allah katındadır.

Al-i İmran/14
 

spesifik

آزادی قید و بند
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,869
Tepkime puanı
4,114
Puanları
113
Konum
Hayâlistan/bul
O zaman Rab'leri, onların dualarına icabet etti. (Şöyle buyurdu): Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini, Ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, Ben'im yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka, altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım, Allah'ın katından bir mükâfat olarak. Ve Allah, O'nun katında mükâfatların en güzelidir.

3/195
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Tepkime puanı
1,111
Puanları
0
Konum
Giresun
" ŞU İNSANLAR BU PEŞİN DÜNYA HAYATINI ARZULAYIP ÖNLERİNDE KENDİLERİNİ BEKLEYEN
O AĞIR GÜNÜ ( Mahkeme-i Kübra da dünya hayatının her anından Kur’an ölçüleriyle hesap verme gününü )
İHMAL EDİYORLAR " Mürselat 27
 

AlpBilge

Yasaklı
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Tepkime puanı
33
Puanları
0
"De ki: "Ey kitap ehli. Sizinle aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğiz, O'ndan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayacağız/şirk koşmayacağız. Allah'ın haricinde başka birilerini/birbirimizi Rabler edinmeyeceğiz. Ve eğer yüz çevirirlerse o zaman deyin ki: Şahid olun ki biz kesinlikle O'na teslim olduk." (Ali İmran 64)
 

AlpBilge

Yasaklı
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Tepkime puanı
33
Puanları
0
De ki: "Allah'ın dilediği dışında benim kendime bile zarar ya da fayda vermeye gücüm yetmez. Her ümmetin belirli bir eceli vardır. Onların ecelleri gelince, artık ne bir saat ertelenebilirler, ne öne alınabilirler." (Yunus 49)

"De ki: 'Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Sadece bana vahy olunana uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim." (Ahkaf 9)

"De ki: “Ben de sadece sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Allah'a şirk koşanlara yazıklar olsun. (Fussilet 6)
 

AlpBilge

Yasaklı
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Tepkime puanı
33
Puanları
0
Allâh, size Kitabı (Kur'an'ı) açıklanmış olarak indirmişken Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, o Kuran'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler, hiç kuşkulananlardan olma. (Enam 114)

Kendilerine okunan Kitabı (Kur'an'ı) sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz inanan bir toplum için bunda bir rahmet ve öğüt vardır. (Ankebut 51)


Yemin olsun ki Biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? (Kamer 17)


Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri mi kilitli? (Muhammed 24)


Hiç kuşkusuz bu Kur'an insanları en doğru yola iletir ve iyi ameller işleyen mü'minlere, kendilerini büyük bir ödülün beklediği müjdesini verir. (İsra 9)


Biz bu Kur'ân'da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde (ikaz ve ihtarı) açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini arttırmıştır. (İsra 41)


Biz bu Kur'an'da her türlü örneği verdik. Yine de onların çoğu kâfirlikte direndi. (İsra 89)


Gerçek şu: Bu Kur'an sana ve toplumuna elbetteki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan (Kur'an'dan) sorumlu tutulacaksınız. (Zuhruf 44)
 

AlpBilge

Yasaklı
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Tepkime puanı
33
Puanları
0
Kafirler Beni bırakıp da kullarımı evliya (veliler) edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere konak olarak hazırladık. (Kehf 102)

Bilin ki gerçek din yalnız Allah'ındır. O'ndan başka evliya (veliler) edinenler: "Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara kulluk ediyoruz" derler. Anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında Allah onların arasında hükmünü verecektir. Allah, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez. (Zümer 3)
 

AlpBilge

Yasaklı
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Tepkime puanı
33
Puanları
0
Müminlerden öyle erler var ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi (Allah yolunda şehid olarak) adağını yerine getirdi. Kimi de (şehid olmayı) beklemektedir. (Ahidlerinde) hiçbir değişiklik yapmamışlardır. (Ahzab 23)
 

AlpBilge

Yasaklı
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Tepkime puanı
33
Puanları
0
Eğer onlara "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, "Allah" derler. De ki: (O hâlde) övgü de (sadece) Allah'adır. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. (Lokman 25)

Sadece O'na yönelin ve O'ndan korkun. Namazı kılın ve Allah'a şirk koşanlardan olmayın. (Rum 3)


Allah! İlah yok O’ndan başka! Yalnız Allah’a güvenip dayanır iman sahipleri. (Teğabün 13)


Allah'ı bırakıp da kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek kimselere dua edenden (yalvarandan) daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, onların dualarından habersizdirler. (Ahkaf 5)


Allah’ı bırakıp, sana fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere yalvarma! Eğer böyle yaparsan kesinlikle zalimlerden olursun! (Yunus 106)


Yuh olsun size ve Allah'tan başka kulluk ettiklerinize! Siz hiç akıllanmayacak mısınız? (Enbiya 67)


Gerçek dua sadece O'nadır. O'nun (Allah'ın) dışında çağırdıkları/dua ettikleri/yalvardıkları ise onlara hiçbir şekilde karşılık veremezler. Tıpkı suya avuçlarını uzatan, ancak ağzına hiçbir şey ulaşmayan kimse gibidir. Kafirlerin duası boşunadır. (Rad 14)


Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma! Yoksa azaba uğrayanlardan olursun. (Şuara 213)


Allah'ın dışında yalvardıklarınız/dua ettikleriniz size yardım edemezler. Onlar kendilerine bile yardım edemezler. (Araf 197)


Sadece Sana kulluk ederiz ve sadece Senden yardım (medet) isteriz. (Fatiha 5)
 

AlpBilge

Yasaklı
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Tepkime puanı
33
Puanları
0
"De ki: Ben size 'Allah'ın hazineleri bana aittir' demiyorum. Ben gaybı da bilmiyorum. Size 'Ben bir meleğim' demiyorum. Ben sadece bana vahy edilene (Kur'an'a) uyarım. De ki: "Hiç görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?" (Enam 50)
 

AlpBilge

Yasaklı
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Tepkime puanı
33
Puanları
0
Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve dağılıp parçalanmayın! Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün, hani siz düşman idiniz de O, kalplerinizi birleştirdi. O'nun bu nimeti ile kardeşler oldunuz. Siz, bir ateş çukurunun kenarında idiniz de sizi oradan kurtardı. Doğru yola çıkasınız diye, Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. (Al-i İmran 103)

Dinlerini parça parça edip gruplara/fırkalara/hiziplere ayrılanlarla senin hiçbir ilgin/ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. (En'am 159)
 

AlpBilge

Yasaklı
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Tepkime puanı
33
Puanları
0
İbrahim babasına ve kavmine demişti ki: Ben sizin kulluk ettiklerinizden uzağım.Ben yalnızca beni yaratana kulluk ederim. O beni doğru yola iletecektir. (Zuhruf 26, 27)
 

AlpBilge

Yasaklı
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Tepkime puanı
33
Puanları
0
11220071_1193525127340591_8104700437963333894_n.png
 

AlpBilge

Yasaklı
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Tepkime puanı
33
Puanları
0
Emrolunduğun şeyi, onların kafalarını çatlatırcasına tebliğ et. Müşriklere aldırış etme. (Hicr 94)
 
Üst