Yeni Akit Yazarı Hilafet İçin Çalışmanın Gerekliliğini Yazdı | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Yeni Akit Yazarı Hilafet İçin Çalışmanın Gerekliliğini Yazdı

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Yeni Akit Gazetesi yazarı Mustafa Çelik çok konuşulacak bir makale kaleme aldı. Hilafet’in yeniden kurulması için Müslümanlara sorumluluklarını hatırlattı.
kokludegisim.net
Yeni Akit Gazetesi yazarı Sayın Mustafa Çelik bugünkü yazısında Raşid-i Hilafet’i ele aldı. “İslâm devletinin olmadığı bir yerde İslâmî müesseseler kurmak, ölünün kırık kolunu tedavi etmek gibidir.”Diyerek, Müslümanlara Raşid-i Hilafet için çalışmanın elzem olduğunu hatırlattı. Çelik makalesini şu sözler ile sonlandırdı; “el- Hilafetü’r Raşide’nin yeniden ihyası için çalışmayan Müslümanların İslâmi müesseseleri tesis etme hususundaki faaliyetleri, ölünün kırık kolunu tedavi etmekten başka bir anlam ifade etmez. Daha ne zamana kadar ölünün kırık kolunu tedavi etmeye devam edeceğiz? Bilelim ve inanalım ki; ölünün kırık kolunu tedavi etmeye çalışanlar, ömür israfında bulunanlardır.”
İşte Mustafa Çelik Makalesi;
İslâm fıkhında hilafet nesne değil öznedir/2
Hilafetin ortadan kaldırılması ile hayat sahnesinde yerini alan Cumhuriyet devri, dinlerini ikame etmeye çalışan Müslümanlar için bir Cebabire devri olmuştur. Bu devirde Hilafet yerine Cumhuriyet özne kabul edildiği için Keyfîlik, Cebrîlik ve Küfrîlik altın çağlarını yakalamış ve yaşamışlardır. Ve halen de yaşamaya devam etmektedirler. Hilafetin ilgasından sonra dinini yaşamak isteyen Müslümanlara hep esir muamelesi yapılmıştır. Demokratik Laik sistemlerde yaşayan Müslümanlar, Daru’l İslâm’da zimmet akdiyle yaşayan gayr-i müslimler kadar hürriyet sahibi değildirler.
Hilafet nizamı, “sahabe-i kiram’ın icması” ile pratik hayata intikal etmiştir. Velayet ve vekâlet hukuku ile ilgili olan halife, imam ve ulu’l-emr gibi kavramlar, tarih boyunca meşrû iktidarı ve yönetim tekniğini ifade için kullanılmıştır. Ehl-i sünnet ulemasının, İslâm fıkhını uygulayan iktidarı ifade için “hilafet” kavramını tercih ettiği malumdur. Bunun sebebi, iktidarın meşrûiyyeti için “adaleti, liyakatı ve Müslümanların rızasını” esas almalarıdır. Modern cumhuriyet anlayışının yayılması ve aydınlanma felsefesinin “devlet politikası” haline getirilmesinden sonra, hilafet resmen ilga edilmiştir. ( 3 Mart 1924) (Devlet ve Siyaset Üzerine Notlar/Yusuf Kerimoğlu, Sh: 12-13, Ankara/2008) Hilafeti ilga edenler, Müslümanların hilafetsiz ve halifesiz yaşamayacaklarını hiç hesaba katmadılar. Müslümanların hilafetsiz ve halifesiz bir gün geçirmeleri mümkün değildir. Hz. Muhammed (sav)’in cenazesini kaldırmadan sahabeler kendilerine bir halife seçmişlerdir. İmam Ebu Muin En- Nesefî (Rh.a.): “ Üzerimizde İslâm devlet başkanı olan imamı görmeden bir günün geçmesi caiz değildir. İmametin hak olduğunu kabul etmeyen kimse kâfir olur. Çünkü dini hükümlerden bir kısmının caiz olması, imamın/halifenin varlığına bağlıdır. Cuma namazı, bayram namazları ve yetimleri evlendirmek vb. gibi. İmamı inkâr eden kimse farzları inkâr etmiş olur. Farzları inkâr eden de kâfir olur.” (Bahru’l Kelam Fi Akaidi’l Ehli’l İslâm/ İmam Ebu Muin En- Nesefî, Sh: 179, Konya/ 1977) Dinullah’ın yürürlükte kalması, hilafet nizamıyla kaimdir. Hilafeti ilga edenlerin maksadı, Allah’ın dinini metruk hale getirmekti. Dinullah’ın uygulanmaması için hilafeti ortadan kaldırdılar.
Hilafet; dine hizmet etmeyi, insanları Allah’ın diniyle idare etmeyi ifade eder. İnsanların Dinullah ile idare edilmesi ve bu idarenin sürekliliğinin sağlanması, hilafetle mümkündür. Hilafet, insanları dünyada ve ahirette saadete ulaştıran nizamın adıdır. Halife, Allah’ı razı eden, insanlara Allah’ın razı olduğu salih amelleri kazandıran, insanların salahı ve menfaatleri için çalışan kimsedir.
Hilafet nizamında mülkün/devletin temeli adalet, adaletin temeli ise tevhiddir. Tevhid ve adaletin olmadığı yerde hilafet yoktur. Hilafetin olmadığı yerde Tevhid ve adaletin dışında ne ararsanız o vardır. Hilafet; ikame-i din, icar-i adalet için vardır. Hilafet olmazsa din ikame edilemez. Zalimlerin zulmü önlenemez.
Hilafet, ümmet birliğinin teminatıdır. Hilafet giderse ümmet birliği de gider. Bunu bilen müstevli harbi ve mürtedler, ümmet birliğini dağıtmayı hilafeti ortadan kaldırmakla gerçekleştirdiler. Allahû Teâla (cc)’nın indirdiği hükümlerin dışında (ve o hükümlerin yerine kâim olmak üzere) hüküm icad eden ve yeryüzünü fesada veren güçlerden Müslümanlara idareci olmaz. Bakınız bu hususta Sadrüddin Taftazanî (Rh.a.) der ki:
“Şer’i vazife ve vecibelerin pek çoğunun yerine getirilmesi halifeye bağlı olduğu için, müellif Ömer Nesefî buna işaret ederek dedi ki: “Müslümanlar için bir imama mutlak sûrette ihtiyaç vardır. Müslüman halkla ilgili dini hükümlerin infazı, cezaların tatbiki, düşmanlara karşı ülke sınırlarının korunması, Müslümanlardan ordu teşkil edilmesi, sadakaların, yani vergilerin toplanması, zorbaların, soyguncuların ve eşkıyaların zabt-u rabt altına alınarak kahredilmesi, Cum’a ve bayram namazlarının ifa (edâ) edilmesi, insanlar arasında ortaya çıkan ihtilâfların ortadan kaldırılması, hukuk üzerine kaim olan şahidliklerin kabulü; velileri bulunmayan küçük yaştaki oğlan ve kızların evlendirilmeleri ve ganimet mallarının taksim edilmesi gibi önemli hususlar imam sayesinde icra edilir.” (Şerhu’l Akaid/Sadrüddin Taftazanî, Sh: 326-327, İst/ 1980)
İslâm fıkhında Hilafet nesne değil, öznedir. Hilafete nesne muamelesi yapanlar, meselelerini ideolojilerin kriterlerine göre hükme bağlamaya çalışanlardır. Hilafet nizamı olmadan İslâm adına oluşturulan müesseselerin ömrü ve geleceği olmaz.
“İslâm devletinin olmadığı bir yerde İslâmî müesseseler kurmak, ölünün kırık kolunu tedavi etmek gibidir.”
el- Hilafetü’r Raşide’nin yeniden ihyası için çalışmayan Müslümanların İslâmi müesseseleri tesis etme hususundaki faaliyetleri, ölünün kırık kolunu tedavi etmekten başka bir anlam ifade etmez. Daha ne zamana kadar ölünün kırık kolunu tedavi etmeye devam edeceğiz? Bilelim ve inanalım ki; ölünün kırık kolunu tedavi etmeye çalışanlar, ömür israfında bulunanlardır.
yeniakit.com.tr / Mustafa ÇELİK
 

Veyselcan

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
5 Haz 2015
Mesajlar
460
Puanları
0
Baştan sona KÜF kokan bir yazı...Eleştirmeye bile değmez...!!
 

efonaltı

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2015
Mesajlar
703
Puanları
0
Yaş
41
iyi güzel gelin pratiğe dökelim .halifeyi seçelim ,biat edelim .etmeyenin kellesini alalım..islam birliğini biranönce inşa edelim.
 

Veyselcan

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
5 Haz 2015
Mesajlar
460
Puanları
0
iyi güzel gelin pratiğe dökelim .halifeyi seçelim ,biat edelim .etmeyenin kellesini alalım..islam birliğini biranönce inşa edelim.

Eveeett...

HALİFEYİ SEÇELİM Herkes halife olarak kimi seçtiğini yazsın..

Ben halife olarak ACZMENDİ ŞEYHİ Müslüm Gündüz'ü SEÇİYORUM..
:D
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
forum yönetimini, ve ahalisini, aldatmak suretiyle, farklı isimlerle, farklı kişiymiş gibi, yazan, herhalde, aşağılık karakterli biri, olması gerekir....Üniversitemi, dahada aşağılaştırmasında...... yanlış yeremi yazdım yoksa yine...
 

efonaltı

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2015
Mesajlar
703
Puanları
0
Yaş
41
Eveeett...

HALİFEYİ SEÇELİM Herkes halife olarak kimi seçtiğini yazsın..

Ben halife olarak ACZMENDİ ŞEYHİ Müslüm Gündüz'ü SEÇİYORUM..
:D
sen sırıtarak ciddi olmadığını gösteriyorsun .Oysa ben çok ciddiyim..!
 

Veyselcan

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
5 Haz 2015
Mesajlar
460
Puanları
0
sen sırıtarak ciddi olmadığını gösteriyorsun .Oysa ben çok ciddiyim..!

Ya arkadaş yazımda anlatmaya çalıştığım şey..
Türkiyede bir halife seçmenin imkansız olduğu.
Bunu mizahi bir şekilde anlatmaya çalıştım..

Buyurun bir deneyin Tüm Türk halkının biat edeceği bir kişi bulabilecek misiniz..??

BU İMKANSIZ BUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM...
 

efonaltı

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2015
Mesajlar
703
Puanları
0
Yaş
41

Ya arkadaş yazımda anlatmaya çalıştığım şey..
Türkiyede bir halife seçmenin imkansız olduğu.
Bunu mizahi bir şekilde anlatmaya çalıştım..

Buyurun bir deneyin Tüm Türk halkının biat edeceği bir kişi bulabilecek misiniz..??

BU İMKANSIZ BUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM...

hilafetini veya BAŞKANLIĞINI ilan edersin!!

diğeride başka yerden ilan eder!

eğer bu islam dünyası bir halifede birleşirse .düşmanlarına kök söktürür!

Fakat islam dünyası halifesini çoktan belirlemiş .SAM amca dan hem korkuyor ,hem çekinyorlar.

sam amcada ara sıra teftişe çıkıyor .bir iki şımaran yönetici varsa tokatlıyor .yönetimi değiştiriyor..
 

OSMAM11

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
23 Haz 2015
Mesajlar
169
Puanları
0
Yaş
40
türkiyede şeriat gelmesini hilafet geleceğini inanmak hayalprestlikdir gelmesini istiyoruz ama gerçekler var veyselcanın dediği gibi oylama yapılsa yüzde doksanla hayır çıkar
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
Ne diyor: Bizi, hilafet makamını kaldırdıktan sonra parçaladılar... Sormak lazım kendisine: Halife Sultan Reşat'ın, İngilize karşı ilan ettiği genel cihad çağrısı ne oldu da Şerif Hüseyin tarafından karşı cihad ilanıyla tersinden karşılık buldu.. Hani, cihada katılmadığı gibi halifeye karşı cihad ilan ediyor..

Biz, Hilafet kaldırıldıktan sonra parçalanmadık; bilakis parçalandıktan sonra Hilafet kalktı.. İşlemeyen bir mekanizmanın bitmiş pilini çıkardılar, hepsi bu.. Bu şekil iflas etmiş bir mekanizmanın pilini çıkartanı günah keçisi ilan edeceğine, azcık aklını işletsin, adam akıllı analizler yapsın, sorunların kaynağını yazsın da gazetede bulunduğu köşeyi hak etsin.. Boşverin amaan hak etmek ve hakkını vermek sanki kimin umurunda ki artık. Herkes torpille bir yerler kapıp kariyer yapma peşinde.. Böylelerinin şakşakçısı bari olmayın arkadaşlar.. Davayı çeken değil, önüne bez tıkayanlardır bunlar.. Bakmayın çekiyor göründüklerine.. Niyetleri samimi olabilir (ki ona da inanmıyorum, dünyayı seven adam samimi olamaz), ama bu yeter mi? Kendini geliştirmek nerede kaldı? Tembeliz tembel, beyin tembeli..

Hâlâ Hilafet düdüğü çalıyorlar.. Siz bilir misiniz ki Siyasal İslam'ın en pik yaptığı dönemlerde açık arttırma müzayedelerinde binlerce el yazması Osmanlıca eser, Yahudi iş adamları tarafından kiloyla tartılarak ağırlık üzerinden fiyat biçilerek yok pahasına satıldığını!!! Nereden bilebiliriz ki? Eline mikrofon alan o sakallı artistler söylemedikten sonra.. Birileri bizi meydanlarda oyalarken üst akıl arka kapıdan altımızı oydu, kültür hazinemizi çaldı..

Siyasal İslamcılar, islamın siyasetini yapacaklarına üniversitelerde okuyup her alanda nitelik kazansaydı, mesela tarihçi falan olsaydı, osmanlıca okuyabilseydi bu müzayedelerden haberdar olurdu.. O vakit siyonistler altımızı oyamazlardı.. Beyler, kendimizi kandırdığımız yeter artık.. açık seçik ortada.. Elde kalan üç beş eseri Fuat Köprülü, Halil İnalcık gibi tecrübeli tarihçiler kurtarmıştır. Bu tarihçilerin bu niteliğine bakmaz bir göz, gider meydanlara dökülenlere vereceği destek, slogan üzerinden tartar.. Siyasal İslam, ümmet içinde ikilik çıkaran bir mekanizma olarak yurt dışında tasarlanmıştır. Patenti bize ait değil.. Bu mekanizma sırf Türkiye'de değil, bütün İslam coğrafyasında kuruldu.. Ta 1900'lerin başında işleme sokuldu.. Her davada olduğu gibi şehitlere ve kahramanlara ihtiyaç vardı, önleri açıldı, parlatıldı, sonra da sehpaya çekildiler.. Bu berdar etme işi, mekanizmanın çalışması için gerekli ilk dinamik, ilk enerji kaynağı.. Sonrası kendiliğinden işliyor.. Müthiş bir otokontrol sistemi bu.. Öldürülenin ne için öldürüldüğünü, öldürenin ne için öldürdüğünü bilmeyecek müslüman.. O devir, işte bu devirdir.. Dikkatlice bakarsanız bu mekanizmanın hâlâ tutacak hamleler peşinde oyalandığını görürsünüz.. Geçen zaman ve harcanan enerji, kaybettiklerimiz geri gelmiyor, yazık..

Kanımız aksada zafer İslamındır.. Ne de kolay bunu söylemek! İslamın zaferini damardan akacak kanda değil, alından akacak terde, zekamızın ışığında aramasını öğrenmemiz lazım artık..
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
türkiyede şeriat gelmesini hilafet geleceğini inanmak hayalprestlikdir gelmesini istiyoruz ama gerçekler var veyselcanın dediği gibi oylama yapılsa yüzde doksanla hayır çıkar
hayaldi gerçek oldu!!!
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
sayın desem mi demesem mi bilemedim! @DostunDostu sizin dediğiniz gibi olsaydı hilafet sadece ismen kalmış olsaydı neden halifeyi sürgün edip konuyla ilgili tüm kavramlara savaş açılsın ki?!
Hâlâ Hilafet düdüğü çalıyorlar..
şu ifade sizin hilafeti dolayısıyla islamı bilmediğinizin göstergesidir... öğren de gel diyeceğim ama uslüben uygun olmaz onun için iyice araştırın diyorum, bilmeden saldırı yaptığınız şey islamın nasları... sizin bakışınızla rasulullah da mekke de düdük çaldı!!! yakışmıyor yazmadan önce düşünün!!!
 

çelebiler

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
4 Ocak 2013
Mesajlar
7,457
Puanları
63
sayın desem mi demesem mi bilemedim! @DostunDostu sizin dediğiniz gibi olsaydı hilafet sadece ismen kalmış olsaydı neden halifeyi sürgün edip konuyla ilgili tüm kavramlara savaş açılsın ki?!


şu ifade sizin hilafeti dolayısıyla islamı bilmediğinizin göstergesidir... öğren de gel diyeceğim ama uslüben uygun olmaz onun için iyice araştırın diyorum, bilmeden saldırı yaptığınız şey islamın nasları... sizin bakışınızla rasulullah da mekke de düdük çaldı!!! yakışmıyor yazmadan önce düşünün!!!
Neymiş hilafet?
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
sayın desem mi demesem mi bilemedim! @DostunDostu sizin dediğiniz gibi olsaydı hilafet sadece ismen kalmış olsaydı neden halifeyi sürgün edip konuyla ilgili tüm kavramlara savaş açılsın ki?!


şu ifade sizin hilafeti dolayısıyla islamı bilmediğinizin göstergesidir... öğren de gel diyeceğim ama uslüben uygun olmaz onun için iyice araştırın diyorum, bilmeden saldırı yaptığınız şey islamın nasları... sizin bakışınızla rasulullah da mekke de düdük çaldı!!! yakışmıyor yazmadan önce düşünün!!!
Ben gaflet eleştirisi yapıyorum, siz bu eleştiriyi anında Resulullahın üstüne kanalize ederek beni açığa almaya çalışıyorsunuz.. Onun yolunda olduğunuza o kadar eminsiniz ki! Kritiğe kapalılık buradan kaynaklanıyor..
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,628
Puanları
113
İnsanları önce Allah 'ın kitabına çağırsanız? Parçalanmış dağılmış bu ümmeti tek bir çizgide vahyin çizgisinden toplasanız daha hoş olmaz mı? Bunu bir kişi yapamaz artık bunu anlayın lütfen

Bunun için bir birini anlayan insanların bir araya gelerek ellerini taşın altına sokmaları gerekiyor.
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
İnsanları önce Allah 'ın kitabına çağırsanız? Parçalanmış dağılmış bu ümmeti tek bir çizgide vahyin çizgisinden toplasanız daha hoş olmaz mı? Bunu bir kişi yapamaz artık bunu anlayın lütfen

Bunun için bir birini anlayan insanların bir araya gelerek ellerini taşın altına sokmaları gerekiyor.
sınırlandırılmamış fikirler insanların toplanmasını sağlayamaz!! vahyin cizgisin de insanları toplamak ne demek? hilafetin kurulmasını talep etmek ve bunun için çalışmak vahyin çizgisinde insanları toplamamış mı olur?
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0
Hilafeti yani ittihadı islamı hayallerimizdende kazımak isteyen ingiliz şeytanlarıdır.Evet Hilafet resmi olarak kaldırıldığında halifenin bir gücü yoktu, fiili olarak 2. abdulhamid le birlikte hilafet noktalanmıştı, lakin, ingilizlerin lozanda hilafetin kaldırılması için baskı yapmaları gerçeğinide unutmayalım..Hilafet meslesinin her daim gündemimizde olması gerekir.Bunu hayal olarak görmek müslümana yakışmaz..Çinde yapılan zülümler, arakanda yapılanlar, filistinde, ırakta , suriyede...dünyanın her yerindeki müslümanlara yapılan zülümler bize hilafetin zihnimizde canlı tutulmasını gerektirmektedir..Kafası seküler felsefe ile şartlanmış müslümanların ingilizlerin hilafet hakkındaki düşüncelerini öğrenmeleri faydalı olacaktır.
 
Üst