Uydurma Hadisler... | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Uydurma Hadisler...

manifesto

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
23 Ara 2006
Mesajlar
0
Puanları
0
Çoğumuz bunları hadis biliriz..kimi lafzan hadis değildir belki manen hadisdir ancak peygamber sözüdür diye bildiğimiz birçok söz uydurmadır veya çok zayıf rivayetlere dayanır bunlar sahih hadis kitaplarında dahi vardır..

Bu konu ile ilgili geniş bir paylaşım düşünüyorum

Bunlardan bazılarını şimdi elimde ki kaynakça kitaptan paylaşıyorum

1-"Din akıldır,dini olmayanın aklı da yoktur"
(الدين هو العقل، ومن لا دين له لا عقل له)

Bu hadis batıldır.Nesai bu hadis için"bu hadis münker ve batıldır" demiştir.

2-"Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış"

Merfu olarak aslı yoktur ancak son yıllarda halk arasında çok meşhur oldu.Manen belki hadis olabilir ama peygamberden böyle bir söz nakli kuvvetli değil

3-"Ümmetimden iki kısım salaha ererse ümmetim de salaha erer,yöneticiler ve alimler"
(Deylemi-Firdevs)

Uydurmadır.Ravilerinden Muhammed Bin Ziyad El Yeşkuri hakkında Ahmet Bin Hambel "Yalancıdır hadis uydurmuştur" der ama buna rağmen GAZALİ bu hadisi İhya'sında Peygamberimize isnat eder.
 

manifesto

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
23 Ara 2006
Mesajlar
0
Puanları
0
Çoğumuz bunları hadis biliriz..kimi lafzan hadis değildir belki manen hadisdir ancak peygamber sözüdür diye bildiğimiz birçok söz uydurmadır veya çok zayıf rivayetlere dayanır bunlar sahih hadis kitaplarında dahi vardır..

Bu konu ile ilgili geniş bir paylaşım düşünüyorum

Bunlardan bazılarını şimdi elimde ki kaynakça kitaptan paylaşıyorum

1-"Din akıldır,dini olmayanın aklı da yoktur"
(الدين هو العقل، ومن لا دين له لا عقل له)

Bu hadis batıldır.Nesai bu hadis için"bu hadis münker ve batıldır" demiştir.

2-"Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış"

Merfu olarak aslı yoktur ancak son yıllarda halk arasında çok meşhur oldu.Manen belki hadis olabilir ama peygamberden böyle bir söz nakli kuvvetli değil

3-"Ümmetimden iki kısım salaha ererse ümmetim de salaha erer,yöneticiler ve alimler"
(Deylemi-Firdevs)

Uydurmadır.Ravilerinden Muhammed Bin Ziyad El Yeşkuri hakkında Ahmet Bin Hambel "Yalancıdır hadis uydurmuştur" der ama buna rağmen GAZALİ bu hadisi İhya'sında Peygamberimize isnat eder.
 

-Muhammed-

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
18 Kas 2010
Mesajlar
1,740
Puanları
63
o kadar gerçek gibi geliyo ki :S
 

girdap

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
2,541
Puanları
0
Kaynak kabul ettiğiniz kitap hangisi, ismini öğrenebilir miyiz?
 

manifesto

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
23 Ara 2006
Mesajlar
0
Puanları
0
4-"Her kim günah işlerken gülerse ateşe ağlayarak girer"

Uydurmadır.Bu sözün ravisi Ahmet Bin Hanbel'in "hadis uydurdu" dediği Muhammed Bin Ziyad'e dayanmakda

5-"Adem Günah işlediğinde şöyle der "Ya Rabbi Muhammedin hakkı için beni affetmeni istiyorum" deyince Allah "Ey Adem Muhammed'i yaratmadan onu nasıl bildin?" Ey Rabbim beni elinle yaratıp ruhundan bana üflediğinde başımı kaldırdım ve arşın sütunlarında Lailahe İllallah yazılı olduğunu gördüm.Bildim ki sen kendi isminle en sevdiğin yaratığı izafe ettin.Allah "Doğru söyledin ey adem O beşer içinde bana en sevgili olandır,bana onun hakkı ile dua ettiğinde seni bağoşlarım eğer o olmasaydı seni yaratmazdım"
(El Hekim Müstedrek) (Beyhaki)

Ravilerinden olan Abdurrahman Bin Zeyd hakkında ibni Hibbam şöyle der " Hadis uydurmakla itham olunmuş,Leys Malik ve İbni Lehi'a üzerine hadis uydurmuştur"
Ancak İbn-i Hacer ona katılır.

6-"Ümmetimin ihtilafı Rahmettir"

Bunun aslı yoktur.Muhaddisler bu sözün kaynağını çokça aramış ancak ravisini bulamamıştır.İbn-i Hazm söyle der "Bu söylenen en kötü sözlerdendir eğer ihtilafta rahmet olsa ittifakta gazab olur,hiçbir müslüman da bunu söylemez çünkü ya ittifak ya ihtilaf ya rahmet ya gazab olur"

7-"Ümmetimin alimleri beni israilin peygamberleri gibidir"
(el-irva,Kitab-ul Asar,El Mevduat)

Bu hadisin aslı yoktur,alimler bu sözün hadis olmadığında ittifak halindedir.Delalette olan Kadiyyaniye kabilesi peygamberliğin hala devam ettiğine bu sözü delil getirirler.
 

redyellow

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
20 Nis 2010
Mesajlar
2,194
Puanları
0
Web sitesi
redyellow.besaba.com
Sayın manifesto, başlığı yanlış yazmışsınız. (hidis)
 

manifesto

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
23 Ara 2006
Mesajlar
0
Puanları
0
8-"Bu ümmet camiilerine, hristiyanlar gibi mihrablar edinmedikçe hayırda olmaya devam eder"
(Taberani,İbn Ebi Şeybe)

Bu zayıf hadisdir.Ravilerinden olan Musa El Cüheni tabii'nin etbalarındandır.Bu rivayette hem tabiini hem sahabeyi atlayarak direk peygambere isnat etmiştir.İkincisi ravilerinden olan el israil zayıftır.Suyuti İ'lamul Erib Bihudusi Bid'atil Meharib adlı kitabında camiilerde ki mihrabların bid'at olduğunu söylemiş

9-"Erkekler kadınlara itaat ettiklerinde helak olmuşlardır"

Bu hadis zayıftır.Hadisin aslını Buhari Sahih'inde neşretmiştir. "idarelerini kadına veren kavim iflah olmaz"

10-"İlim çinde de olsa talep ediniz"

Bu hadis batıldır.Ravilerinden Ebu Atike Turayf b.Süleyman'ın hadisi metruktur.Bu rivayeti İbn-ül Cezvi Mevduatında rivayet ederek İbn-i Hibban dan bu hadisin batıl olduğu sözünü nakleder
 

manifesto

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
23 Ara 2006
Mesajlar
0
Puanları
0
Sayın manifesto, başlığı yanlış yazmışsınız. (hidis)​
Evet gelişmiş menüye giremiyorum bu yüzden ben yanlışlığı düzeltemiyorum,yöneticilere ilettim hem iki konuyu birleştirsinler hem de başlığı mümkünse düzeltsinler ki mümkündür
 

Hikem

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Puanları
0
4-" 5 [ 6-"Ümmetimin ihtilafı Rahmettir"

Bunun aslı yoktur.Muhaddisler bu sözün kaynağını çokça aramış ancak ravisini bulamamıştır.İbn-i Hazm söyle der "Bu söylenen en kötü sözlerdendir eğer ihtilafta rahmet olsa ittifakta gazab olur,hiçbir müslüman da bunu söylemez çünkü ya ittifak ya ihtilaf ya rahmet ya gazab olur"

7-"

[
Manifesto, Hadis konusunda herhangi bir kitab okumadığı halde(yazdıklarından bu çıkıyor, mesela Hadisin yazılmasının, Rasulullahtan sonra olduğunu iddia etmesi gibi.....) böyle önemli bir meselede kaş yapayım derken göz çıkartıyor..

Soru: Eğer ihtilaf rahmet ise , ittifak azab olmaz mı?

Cevab: Hafız İbnu Hacer diyor ki: '' Ümmetimin ihtilafı rahmettir, sözünün hadis olup olmadığı hakkında sorular çoğaldı. Bir çok imamlar bunu hadiste aslı olmadığını söylediler. Hattabi Ğarab-ul-Hadis'te dedi li :'' Bu hadise sadece iki adam itiraz ettiler.Birisi delidir, İshak el-Musuli; öbürü mülhiddir, Amr bin Bahr el-Cahz.. Bunlar dedilerki:'' Eğer ihtilaf rahmet ise, ittifak azabdır.'' Hattabi bunların sözünü reddetmek için hayli, meşakkate katlandıysada , hadisin muttasıl olmasını isbatlayamadı, ancak hadisin aslı olduğunu isbatladı.''

Nevevi diyorki: '' Bir şeyin rahmetmet olması, zıddının azab olmasını gerektirmez.Bunu cahil veya cahil görünenden başka birisi söylemez.Nitekim Allah teala El-Kasas 73. ayette ''Onun Rahmetindendir ki geceyi ve gündüzü yarattı;içinde =gecede sükun bulup istirahat edesiniz diye...'' buyurmuştur.

Şimdi birisi,gecenin rahmet olması, zıddı olan gündüzün azab olmasını gerektiri diye hükmedebilir mi?

Dinde ihtilaf 3 kısımdır:
1-Bâri Tealanın isbatı, vahdaniyeti hakkında ihtilaftır.Bunun inkarı KÜFÜRDÜR.

2-Bâri Tealanın sıfatında =mesela Kur'anın kadim olması hakkında ihtilaf, bid'attir.

3- Fıkhın birçok cihetlere muhtemel fer'i hükümlerinde ihtilaftır.İŞte RAHMET OLAN İHTİLAF BUDUR.'' üMMETİMİN İHTİLAFI RAHMETTİR'' sadece bu kısma hamlolunur.

Neticei meram bu hadisi mevdu veya zayıf sayan.....sorularına itibar edilmez.

İktibas: Ehli Sünnetin Nazarı...Allame Şeyh İsmail Çetin
 

Yeni-OSMANLI

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
19 Eki 2010
Mesajlar
0
Puanları
0
Kaynak kabul ettiğiniz kitap hangisi, ismini öğrenebilir miyiz?
vahabi-neo-selefilerin kitablarindandir.Bir müslüman kardesimiz daha bunlarin tuzagina düsmüse benziyor...
uydurma hadis yoktur.
anlamadiklari icin uydurma olarak damgaliyorlar.
 

manifesto

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
23 Ara 2006
Mesajlar
0
Puanları
0
vahabi-neo-selefilerin kitablarindandir.Bir müslüman kardesimiz daha bunlarin tuzagina düsmüse benziyor...
uydurma hadis yoktur.
anlamadiklari icin uydurma olarak damgaliyorlar.
:) uydurma hadis yoktur..Körükörüne bu olsa gerek..Niye SAHİH'i Buhari deniyor..yada hadisler neden SAHİH ZAYIF YADA UYDURMA diye tasnif edilmiş.
Bu itirazler ve şerhler benim düşüncem değil.Orada kimin neden itiraz ettiği ortada.Bir sözün güzel olması veya islami olması onu HADİS olmak gerektirmez.
Vahhabi yada başka bir şey üfürüp durmayın.
Ümmetin ihtilafında rahmet vardır sözü fıkıhta belki bir takım geniş alanlar açabilir
Ama KİM ihtilafta rahmet arayabilir?
Bu tür rivayetlerden dolayıdır ki mezhepler arasında bazan çok derin ihtilafları dahi müslümanlar DOĞAL karşılamıştır.
Mezhep imamları dört mezhebi çeşitli şeriatlar ile donatmışlar ve şeriatta zıtlık ihdas etmiş olmaktalar.Bu ihtilafların ALLAH tarafından olmadığı da ortadadır.
Onun hükmünde İHTİLAF olmaz.
Netekim KUR'AN için ve islam için Rabbimiz
"Eğer o Allah tarafından değil de başka birisi tarafından gelmiş olsaydı içinde bir çok ihtilaf bulunurdu"demekte
Bu ayetin ışığıyla mezheplerde ki ihtilaflardan rahmet beklemek nedenli tutarlı düşünülmelidir.
Ümmetin birliği dirliği için bunca gayret çaba emek harcanırken ihtilaftan rahmet beklemek beyhudedir.

Gelelim uydurma hadislerin devamına..

11-"Ezan okuyan kamet getirsin"
(Ebu Davud,Tirmizi,Ebu Nuaym)

Bu hadis zayıftır.Hadis Abdurrahman Bin Ziyad El Afriki yoluyla rivayet edilmiştir.Tirmizi bu hadisi rivayet ederken akabinde zayıf olduğunu da ekler.Hadisin Begavi Nevevi ve Beyhaki de zayıf olduğunu rivayet etmiştir.Bu hadisin kötü yanlarından biri de namaz kılanların anlaşılamamasına sebebiyet vermesidir.Mesele müezzin bir özürden dolayı geç kaldığında bazı hazır bulunanlar ikamet getirmek ister ancak cemaatin birisi engel olmak için bu hadisi getirir,dolayısıyla ZAYIF HADİS DİNDE DELİL OLMADIĞI GİBİ PEYGAMBERE DE NİSBET EDİLEMEZ.12-"Vatan sevgisi imandandır"

Uydurmadır.Es-Segani ve diğer muhaddisler uydurma olduğunu kabul eder.Rivayet MANA itibari ile de doğru değildir çünkü vatan sevgisi de tıpkı mal mülk sevgisi gibi doğuştan gelir yani içgüdüseldir dolayısıyla bu sevgilerden dolayı insan övülmez hele hele iman gereklerinden hiç değildir.

13-"Ashabım gökteki yıldızlar gibidir hangisini uyarsanız hidayet bulursunuz"

Bu hadis uydurmadır.Ravilerinden Sellam Bin Suleym yalancı olup ibn-i Hibban'ın dediği gibi uydurma hadisler rivayet etmiştir.Diğer bir ravi Haris Bin Gusayn ise bilinmemektedir.Buna rağmen Şa'rani şöyle der -Bu hadis hakkında muhaddisler zayıflığına dair konuşmuş olsalar dahi keşf ehline göre doğrudur-
Ancak Şa'rani nin bu sözü hiç şüphesiz BATILDIR.Çünkü keşf yoluyla hadislerin tahsis edilmesi tasavvuf-i bidattır.Hem nasıl olur da peygamber ashabımın hepsine uyun diyebilir? Çünkü ilince yüksek olanlar da vardır çok gerilerd olanlar da vardır.İbn-i Hazm şöyle söyler --Peygamber kendi nefsinden konuşmaz o konuşdu mu Allah dan konuşur ve Allah'dan gelende ihtilaf olmaz.Öyleyse Peygamber nasıl olur da ashabımın hepsine uyabilirsiniz diyebilir.Çünkü ashabının içinde birisinin helal kıldığını birisi haram kılabilmektedir.Eğer böyle olsaydır ashaptan olan Semure Bin Cundup'a uyup içkinin satışını helal sayabilir yada Ebu Talha'ya urayak da oruçlunun dolu yemesini helal sayabilirdik.Netekim peygamberin vefatından sonra ashabı ihtilafa da düşmüştür ve nasıl olur da hem hata etmiş hem isabet etmiş bir kavmi şeksiz taklit etmek olur--
 

Cümle Mühendisi

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
2 Tem 2006
Mesajlar
4,181
Puanları
0
Web sitesi
muhammedesad.blogcu.com
uydurma hadis yoktur..Körükörüne bu olsa gerek..Niye SAHİH'i Buhari deniyor..yada hadisler neden SAHİH ZAYIF YADA UYDURMA diye tasnif edilmiş.
Bu itirazler ve şerhler benim düşüncem değil.Orada kimin neden itiraz ettiği ortada.Bir sözün güzel olması veya islami olması onu HADİS olmak gerektirmez.
Vahhabi yada başka bir şey üfürüp durmayın.
Ümmetin ihtilafında rahmet vardır sözü fıkıhta belki bir takım geniş alanlar açabilir
Ama KİM ihtilafta rahmet arayabilir?
Bu tür rivayetlerden dolayıdır ki mezhepler arasında bazan çok derin ihtilafları dahi müslümanlar DOĞAL karşılamıştır.
Mezhep imamları dört mezhebi çeşitli şeriatlar ile donatmışlar ve şeriatta zıtlık ihdas etmiş olmaktalar.Bu ihtilafların ALLAH tarafından olmadığı da ortadadır.
Onun hükmünde İHTİLAF olmaz.
Netekim KUR'AN için ve islam için Rabbimiz
"Eğer o Allah tarafından değil de başka birisi tarafından gelmiş olsaydı içinde bir çok ihtilaf bulunurdu"
Bu ayetin ışığıyla mezheplerde ki ihtilaflardan rahmet beklemek nedenli tutarlı düşünülmelidir.
Ümmetin birliği dirliği için bunca gayret çaba emek harcanırken ihtilaftan rahmet beklemek beyhudedir.
1- Sahîh olmayan bir hadis illa uydurma (mevzu) olacak diye bir şey yoktur. Hasen de olabilir ve hatta zayıf da olabilir. Fezail-î amel noktasında zayıf hadislerle amel edileceği de ulemânın beyânıdır.

2- Mezhepler arasındaki çok derin ihtilaflar deyip bırakmışsınız. Bu derin ihtilaflara örnek verebilir misiniz?

3- Mezhep İmamları edille-î şeriyyeden hüküm çıkarırlar. Şeriata aykırı hareket etmezler.

4- Meâlden din öğrenilmez. Ayette bahsi geçen ihtilaf ile mezhepler (4 Hak Mezhep) arasındaki ihtilafın uzaktan yakından alakası yoktur. Ayete keyfî anlamlar vermekten kaçının...
 

manifesto

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
23 Ara 2006
Mesajlar
0
Puanları
0
13-"Ben arabım Kur'an arabçadır cennet ehlinin lisanı da arabçadır"
(Taberani,Beyhaki,Hakim)

Hadis uydurmadır.Ravilerinden Şilb Bin El Ala Abdurrahman hakkında İbn-i Adiy --Münker rivayetleri vardır--der .Hafız El İraki de --Ancak ravilerinden Abdul Aziz El Bin İmran Ez-Zühri hakkında Nesai ve başkaları metruk olduğunu söyler.Buhari hadisin yazılamayacağını bildirir.

14-"Akik'den yüzük takın çünkü akik bereketlidir"

Hadis uydurmadır.Ravilerinden Yakub Bin İbrahim Ez-Zühri yalancı ve hadis uyduran biridir.Hafız Es Sahavi akik taşı ile ilgili tüm rivayetlerin batıl olduğunu söyler.

15-"Oruç tutun sıhhat bulun"
(Taberani,İnbül Cezvi,Nuaym)

Hadis zayıftır.Ravilerinden olan Züheyr Bin Muhammed Şamlılardan olan rivayetinde zayıftır dolayısıyla hafız El İraki senedin zayıf olduğunu söyler

16-"Nasılsanız öyle idare edilirsiniz"
(Tirmizi,Deylemi,Beyhaki)

Bu hadis zayıftır.Hafız Bşn Hacer şöyle der --Rivayetin isnadında el Mubarek Bin Fadale kadardır ki diğer raviler bilinmemektedir.Ayrıca HADİS MANACA da SAKATTIR.Zira zalim bir idareciden sonra tarih boyunca adil ve salih bir idareci de geldiği olmuşdur oysa halk aynı halkdır.
 

Cümle Mühendisi

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
2 Tem 2006
Mesajlar
4,181
Puanları
0
Web sitesi
muhammedesad.blogcu.com
15-"Oruç tutun sıhhat bulun"
(Taberani,İnbül Cezvi,Nuaym)

Hadis zayıftır.Ravilerinden olan Züheyr Bin Muhammed Şamlılardan olan rivayetinde zayıftır dolayısıyla hafız El İraki senedin zayıf olduğunu söyler
Konunun başlığı: Uydurma Hadisler

Zayıf hadis ile uydurma hadis arasında dağlar kadar fark vardır. Madem "Uydurma Hadisler" diye başlık atıyorsunuz, sadece uydurma hadisleri yazın. Zayıf hadislerle belli şartlarda amel edileceği ehlince malûmdur...
 

Cümle Mühendisi

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
2 Tem 2006
Mesajlar
4,181
Puanları
0
Web sitesi
muhammedesad.blogcu.com
istersen konulari birbirine karistirma.uydurma hadis konusunda yazdiklari dogrudur.Bizler bardagin sirf bos kismina bakanlardan degiliz.Birilerine olan kininizz vahabilerin ekmegine yag sürmesin.
Enver Ören ve tayfasının ekmeğine mi yağ sürelim? Ayrıca uydurma hadis konusunda yazdıklarının doğru olduğunu neye binaen söylüyorsunuz? Vehhâbiler de olmasa TGRT tayfası kime saldıracaktı çok merak ediyorum...
 

manifesto

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
23 Ara 2006
Mesajlar
0
Puanları
0
Zayıf hadislerle belli şartlarda amel edileceği ehlince malûmdur
Zayıf hadislerle amel edilir mi? edilmez.Belli şartlar dediğin şart ne? zaıf dediğin hadis peygamber sözü olduğu şüpheli olan söz demek.Şüphenin olduğu yerde hakikat olur mu?
Ayrıca Uydurma hadisler vardır bu yeni bir mesele değildir bu yüzden sahih hadis kitapları diye de tasnif etmişler neyi tasnif etmişler? peygambere ait olup olmadığı araştırılmış ve belirli kritikler sonucunda bu peygamberin sözüdür diyerek aktarılmış.Olmayanlar ayıklanmış.Ve olduğu sanılanlar arasında da hem zayıf hemde uydurma hadis vardır.
Yoktur diyen zaten hadis ilminden ve hadis çalışmalarından bihaberdir demektir.
Hele bazı internet sitelerinde öyle kesin konuşuluyor ki ehli sünnet kitaplarında uydurma hadis yoktur demekteler.Buna delilleri ne?

Burada hadislerin zayıf olduğu uydurma olduğu senetleri ile ortaya konmuş..


Örneğin benim ashabım gökteki yıldırlar gibidir hangisine uysanız kurtulursunuz mealinde ki hadis...Böyle bir kesinlik olabilir mi? Peygamber Kızına dahi ey aişe bana güvenme diyor eşinden dahi İFK Hadisesinde ki iftiradan dolayı emin olamıyorken nasıl olur da ashabının tümüne kefil olabilecek bir söz söyleyebilir?içlerinde sonradan dinden çıkanlar dahi birbirlerine kılıç çekenler dahi birinin ak dediğine ötekinin kara dediği olanlar dahi varken..
Tüm bu sözler değişik kritikler vasıtası ile zaten temizlenebiliyor..
Baştan da dediğim gibi eğer uydurma hadisler diye ciddi bir çalışma kitabileştirme olsa ciltler dolusu olurdu.
 
Üst