Tezhip Sanatı Nedir?? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Tezhip Sanatı Nedir??

Rüveydaa

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
2,026
Puanları
0
Web sitesi
www.serzenisler.com
SÜSLEME SANATINDA KULLANILAN TERİMLER:
Desen: Yalnız çizgilerle boyasız olarak yapılan resim.
Motif: Süslemelerde tekrarlanan biçim-öge.
Figür: Resim ve heykelde insan ve hayvan görüntüsü.
Kompozisyon: Bir sanat eserinde kurallara dayalı ve estetik anlamlı düzen kurma.
Üslûp: Bir devrin ya da bir sanatçının kişiliği, bir eserin teknik, renk, kompozisyon biçim ve anlatım bakımından özellikleri.
Üslûplaştırma: Gerçek şekil ve motiflerin karakterini kaybettirmeden basitleştirerek, süslemeyi şematik hale sokmak
Üslûp türleri: Selçuk, Bursa, Edirne, klasik, barok, rokoko, yeni klasik, uyanış gibi bölüm ve karışımlar gösterir. Her uygarlığın kendi adını taşıyan özel ya da karışık üslupları vardır.

SÜSLEME SANATINDA KULLANILAN MOTİFLER:
İslam süsleme sanatlarında figür ve tasvirlere pek yer verilmediğinden, motifler geometrik düzenlemelerle beraber büyük önem kazanmıştır. Yüzyıllar içinde gelişerek çeşitlilik kazanan süsleme elemanı motifleri belli gruplar içinde toplayarak sınıflandırmak, bunları tanımaya kolaylık sağlayacaktır. Bu motifleri üç grupta inceleyebiliriz:

*Bitkisel motifler (naturalist motifler)
*Palmet-lotus
*Çiçekler , yapraklar, ağaçlar
*Soyut Motifler
*Rumi
*Münhanî
*Sembolik motifler
*Bulutlar
*Çintamâni ve üç benek

A.Bitkisel Motifler
(natüralist motifler):

a.Palmetus-Lotüs: Çoğunlukla beraber kullanılan bu iki motiften, Lotus, nilüfer çiçeğinin sadeleştirilmiş şeklidir. Palmet ise, kaynağı Asurlular olarak bilinen bir motiftir. Çok zengin çeşitleri olan bu motifler İslam eserlerinde sade ve zarif görünümleriyle çizilmişlerdir.b.Çiçekler (Hatai): Gül, gül goncası ve benzer çiceklerin boyuna kesitinin anatomik hatların üslûplaştırılmış görünümleriyle çizilmiş şekline denir. Bazı kitaplarda bu motifin Timur Devleti zamanında Çin Türkistan'ından getirtilerek kullanılmaya başlandığı anlatılırsa da bu doğru değildir. 11. yüzyıl başlarında Karahanlılar Devleti zamanında Çin Türkistanına -"Hatay-Hıtay-Huten" diye adlandırılan ülke- bir sanatçı gönderilip orada "hitay sanatını" öğrenen sanatçı ülkesinde döndüğünde İslam süsleme sanatlarında hatai motifi ile hatai üslubunun temelini atmış olur.c.Penç: Gül, gül goncası, papatya ve benzer çiçeklerin kuş bakışı görünüşünün stilize edilerek çizilmiş şekilleridir. Çiçekler yapraklarına göre biçimlendirilirler. Pençberk: 5'lik yaprak demektir. 13. ve 14. yüzyıllarda sevilerek kullanılan hatai motifi ile 15. yüzyılda yavaş yavaş diğer narçiçeği, nergis, sümbül gibi çiçeklerin de katılımıyla süsleme sanatında rumilerin ve geometrik düzenlemelerin yerini natüralist düzenlemeler almaya başlar. Özellikle 16. yüzyılda lale çiceğinin tezyini sanatlarda kullanılmaya başlamasıyla yepyeni bir dönemi başlatır.d.Yapraklar: Süsleme sanatlarında diğer bir özellikte her çiçeğin kendi yaprağıyla kullanılmış olmasıdır. Hiçbir zaman bir gül bir karanfil yaprağıyla birlikte çizilmemiştir. Bu özellikten başka hançer yaprağı adı verilen kavisli iri ve büyük yapraklar kullanılmış ve sadece bu yapraklarla yapılan kompozisyonlar olmuştur. Bu kompozisyonlarda Hayvan figürleri de görülür. 16. yüzyılın bu süsleme tarzı "saz üslubu" diye adlandırılır.

e.Ağaçlar: Süsleme sanatında daha çok ölümü ve cenneti sembolize eden ağaçlar kullanılmıştır. Selvi (Servi) ölümü ve aynı zamanda halk arasında ince ve uzun boylu sevgiliyi de sembolize eder. Nar ağacı ise cenneti temsil ettiği için severek kullanılmıştır.

B.Soyut Motifler:

B.a.Rumî: Sözlük anlamı Anadolu'ya ait demektir. Orta Asya kökenli olan motifin ilk yaygın kullanımı Selçuklu Devleti zamanında olduğu için "Selçukî" adını verenler de vardır. 16. yüzyılda çok çeşitli yorumları çizilmiş olan bu motif, şekline ve kompozisyonlarda kullanılış biçimine göre iki türlüdür.1. Çizilişine göre:

a) Sade Rumî: Buna dini Rumî de denir. En basit şekliyle çizilmiş Rumî örneğidir.

b)Dendanlı Rumî: Sade Rumî sınır çzgisinin iç kısmında münhani örneklerle süslenmiş rumi örneğidir.

c)Kanatlı Rumî: Rumî motifinin iki kola ayrılarak çizilmiş şeklidir.

d)Sarılma Rumî: Buna *sansür*ide Rumî de denir. Kendi içinde sarılma ve bükülme anlamında Farsça bir terimdir. Rumî motifinin üzerine çıkma yaparak sarılmış rumi örneğidir.

e)Sencide Rumî: Ölçülü iki taraflı çizilen Rumî çeşidi anlamında Farsça bir terimdir. Sanki iki Rumî sırt kısmında birleştirilmiş gibidir.

f)İşlemeli Rumî: Büyük bir Rumî motifinin iç kısmında hatai grubu motifler yer alır.


RUMİ MOTİFİN ÇEŞİTLERİ


2. Kompozisyondaki kullanımına göre:

a)Ayrılma Rumî: Bir kompozisyonda deseni paftalara ayırarak, kompozisyonda daha uygun bir görünüm sağlamaya ayrılma rumi denir. Bu bölümde zemin, uygun şekilde farklı renkte boyanır. Bu görevi hemen her çeşit rumi motifi yapar.

b)Tepelik Rumî: Kompozisyonlarda sonlandırıcı veya sınırlayıcı görev yaparlar. Bazen tığ şeklinde de kullanılırlar. Simetrik düzenleme uygulanır.

c)Ortabağ Rumî: Rumî kompozisyonunun çiziminde rumilerin saplarının bir noktada birleşip tekrar o noktadan ikiye ayrılmalarında, birleşme noktasına konan rumili düzenlemeye ortabağ rumi denir.

d) Salyangoz: Salyangoz diye adlandırılan küçük rumi tarzındaki kıvrımlar simetrik dörtlü hattın çakışma noktasında kullanılır. Bağlayıcı bir özellik taşır.

e)Üç-iplik Rumî: Birbiri içinden geçen üç hat üzerinde rumilerin aynı yönde dizilerek meydana getirdiği zarif bir rumi örgüsüdür. Bordürlerde kompozisyonları sınırlayıcı olarak kullanılır.
B.b.Münhani : Eğri, çizilmiş anlamındadır. 11. ve 15. yüzyıl'larda yazma eserlerin hemen her bölümünde kullanılmıştır. Bazen bordür şeklinde ya da müstakil olarak çizilmiştir. Rumîlerden farklı bir çizim özelliğine sahiptirler. Kompozisyonların hazırlanışında bir hat üzerinde değil, birbirine bitişik olarak çizilir ve açıktan koyuya doğru kademeli bir şekilde boyanır.


C.Sembolik Motifler:

Bunlar da iki gruptur:

C.a.Bulutlar: Süsleme sanatlarında kullanılan bulutlar, doğanın bir elemanı olma fikriyle değerlendirilip kullanılmışlardır. Bulutlar kendi hatlarını devam ederek çizilirler ve başka motiflerle karışmazlar. Çizim şekillerine ve kullanım özelliklerine göre rumiler gibi isim alırlar


1. Çizimdeki özelliklerine göre:

a)Serbest bulut: Kompozisyonlara serbest şekilde çizilerek yerleştirilirler.

b)Yağma bulut: Bulut şekillerinin daha kesif olarak bir arada çizilmeleridir. Serbet olarakta yerleştirilirler.

2. Kompozisyondaki durumuna göre:

a)Nokta bulut: Yağma şeklinde çizilirler. Nokta bulut denmesinin nedeni, desende motiflerin yer alacağı dalların çıkış noktasını teşkil ederler.

b)Ayırma bulut: Ayırma rumilerin kullanılmadığı yerde aynı görevi yapacak şekilde kullanılırlar. Renk ayırımına yardımcı olmaları nedeniyle deseni monotonluktan kurtarıp, daha ahenkli görünmesini sağlarlar.

c)Ortabağ bulut: Çardaklı ve çember diye de isimlendirilen bulut motifi. Çiçeklerin saplarını bağlamada, bazen de iki bulut arasında bağlantıyı sağlamada kullanılırlar.


d)Tepelik bulut: Kompozisyonların sınırlandırılmasında kullanılırlar. Desenlerin bitişini belirlir.

e)Hurde bulut: Bu düzenlemede rumilerden farklı olarak kendi bünyelerinde değil, yaprak veya hatai çiçeğiyle beraber kullanılarak değerlendirilirler.

C.b.Çintamâni : Genellikle üç benekle birlikte kullanılan çintamâni, bulut ve hatai motifleri gibi Orta Asya kaynaklıdır. Yanyana uzanan iki dalgalı şekil kaplan ve pars postunu hatırlatır. Biri üstte ikisi altta üç benekten oluşan düzenleme dekoratif anlamda süsleyici olarak kullanılmıştır. Bazen beneklerin içine tek tarafa daha yakın çizilen daireler onların hilal şeklini almalarını sağlar. Timur devleti dönemine ait sikkelerde görülen bu üç beneğe "Timucin" adı verilir. Türk bezeme sanatında ise gücün ve saltanatın sembolü olarak kullanılmıştır. Bazen üç beneğin bir arada kullanıldığı örnekler olduğu gibi bazen de her iki motif ayrı ayrı kullanılmıştır.
 

zerefşan

sustum...
İhvan Üyesi
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
1,224
Puanları
0sanatımdan bi kaç örnek....
 

zerefşan

sustum...
İhvan Üyesi
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
1,224
Puanları
0
en çok sefdiklerimmm....tuğra süslemeleri......


 

yolcu

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
66
Puanları
0
[/IMG]tezhib bence kısaca O'nu kısaca AŞKLA anmak ve işlemek demektir.!!
 

yolcu

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
66
Puanları
0


ARKADAŞIM ELİNE VE AKLINA MEVLAM ZEVAL VERMESİN İNŞALLAH
İNŞALLAH SANATINI SONUNA KADAR DEVAM ETİREBİLİRSİN
 

melde

helina_roje
İhvan Üyesi
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
2,238
Puanları
38
rüveyda eline sağlık çok beceriklisin keşke bende yapabilsem :(
 

Rüveydaa

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
2,026
Puanları
0
Web sitesi
www.serzenisler.com
yapabilirsin.........

istemek bu işin ilk adımı.........

gerisini yüreğine bırak o fırçayı konuşturur: )))))))
 

melde

helina_roje
İhvan Üyesi
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
2,238
Puanları
38
inşallah bu arada yaptıklarını bizimle paylaşırsan çok sevinirim :)
 

Rüveydaa

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
2,026
Puanları
0
Web sitesi
www.serzenisler.com
canımsın sergim var ankaradaysan buyur gel: ))))

kısmet sergiden sonra koyarım eserleri belki foruma: ))
 

melde

helina_roje
İhvan Üyesi
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
2,238
Puanları
38
ya ankaradayım ama gelme şansım olurmu bilmem aslında siyasalda arkadaşlarımda var :) zınar benim kapı komşum onu ikna edebilirsem onunla gelirim :) inşallah ben yinede resimleri bekleyeceğim :)
 

Rüveydaa

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
2,026
Puanları
0
Web sitesi
www.serzenisler.com
sen çık gel ya bizde siyasalın ordayız: ))))

zınara bakma o admin meşkull bi admin belki vakti olmass: )

(zınar sana laf attım))
 

melde

helina_roje
İhvan Üyesi
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
2,238
Puanları
38
inşallah gelmeye çalışırım :) hem tanışmışta oluruz :)
 
M

Murat Sâki

Misafir
Rüvayda çok güzel eserlerin maşallah çok beğendim :)

bu arada mevlüde abla yok sana sergi mergi :)

şaka tabi vaktimiz olursa neden olmasın inş...
 

Rüveydaa

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
2,026
Puanları
0
Web sitesi
www.serzenisler.com
hay hay..... buyrun herzaman açık kapımız dosta: )))

zınar melda sizi ve tüm forumdaşları beklerim: )
 

İmandanihsana

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
1,048
Puanları
0
Yaş
33
ya sımdı erkegız dıye sız bızı almassınız bak taa ıstanbuldan gelıcemmm soleyın bakimm ya bende gelım yemek var mı yemek :) ya sımdı tabı yemek ıcın deıl ruveyda kardesımınz eserlerını gormek ıcın gelıyom yanlıs anlasılmasın yemek varsa guzell olur yaadaa yeme varmı yemekkkkkkkk :)
 

hotaru

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
3,580
Puanları
83
kapımız herkese açık, buyurun gelin inşaAllah..
 

zerefşan

sustum...
İhvan Üyesi
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
1,224
Puanları
0
firat_antigs' Alıntı:
ya sımdı erkegız dıye sız bızı almassınız bak taa ıstanbuldan gelıcemmm soleyın bakimm ya bende gelım yemek var mı yemek :) ya sımdı tabı yemek ıcın deıl ruveyda kardesımınz eserlerını gormek ıcın gelıyom yanlıs anlasılmasın yemek varsa guzell olur yaadaa yeme varmı yemekkkkkkkk :)


yafff yemek çok önplanda olmuş yaff...
şaka yaffff buyur gel sen...hatta bütün ankara buyursun gelsin......
sanal alemede bi açılış yaparısss..
faszla kurdela var....keskin makasta var...
gelin hep barabar açılış yapakkk....yemekten iyidir yaff.......
 

Rüveydaa

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
2,026
Puanları
0
Web sitesi
www.serzenisler.com
hay hay fırat kardeş buyur bekleriz....

ama çok iddialıyız eserleri görünce yemek memek unutursun.......

unutmazsan söz yemek benden: )
 

gurbet

Asistan
İhvan Üyesi
Katılım
10 Haz 2006
Mesajlar
638
Puanları
0
ruveydam ellerine saglık canım :friends:
inşallah dahada başarılı olursun bu alanda.
 
Üst