Tekfir Konusu

Kurtuluş26

Profesör
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Fıkıh ve akaid alimleri ehl-i kıblenin tekfir edilmeyeceğini beyan eden eserlerinde "Allah tarafından geldiği kesinlikle bilinen, yahud haramları helal, helalleri haram itikad etmenin dışındaki durumlar" şeklinde kayıt düşmüşlerdir.

Nitekim İmam-ı Âzam Hazretleri "Kur'an'ın bir harfini bile inkâr eden kimse tekfir edilir." buyurmuşlardır:
"Mümin olduğunu söylemekle birlikte ilâhi sıfatları inkâr eden veya bunları yarattıklarının sıfatlarına benzeten, kadere inanmayan, Kur'an'da açıkça belirtilen hükümleri kabul etmeyen, günah işlemeyi helâl sayan ve Kur'an'ın bir harfini bile inkâr eden kimse tekfir edilir."
"Fıkh-ı Ekber Şerhi"nde şöyle denilmiştir:
"Ehli sünnet katında ehl-i kıble olandan hiçbir kimsenin tekfir edilmemesinden murad kendisinde küfür alâmet ve işaretlerinden bir şey bulunmayan ve kendisinden küfrü mûcib olan bir şey sâdır olmayan kimse tekfir edilmez demektir." (Fıkh-ı Ekber Şerhi, Hisar Yayınevi, sh: 411)
İslâm akaidi kitaplarında "Elfâz-ı küfür" yani "Küfre düşüren sözler" hususi olarak mühim bir konu olarak işlenmektedir.
Bu husus ortada iken İslâm alimlerinin eserlerindeki "Ehl-i kıblenin tekfir edilmez" şeklindeki beyanlarını umumileştirmek, İslâm akaidine ve hukukuna terstir.
Fıkh-ı Ekber şerhinde bu hususta da şöyle söylenmiştir:
"Fıkıh bilginlerinden bir zümre, biz ehli kıbleden hiçbir kimseyi tekfir etmeyiz diyerek, tekfiri umum olarak nefyediyorlar. Halbuki bilinir ki, ehli kıbleden olanlardan münafıklar vardır ki, onların yahudi ve hıristiyanlardan daha şiddetli kâfir oldukları kitap, sünnet ve icma-i ümmetle sâbittir. Münâfıklardan bazıları vardır ki, imkân bulduklarında münafıklığını izhar eder. Onlar kelimeyi şehâdet getirmekle müslüman gözükürler." (s. 433)
Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî Hazretleri'nin Bedir Yayınevi tarafından "Ehl-i sünnet itikadı" ismiyle neşredilen "Câmiu'l-Mütûn fi Hakki Envâi's-Sıfâti'l-İlâhiyye ve'l-'Akaidi'l-Mâturidiyye ve Elfâzi'l-Küfri ve Tashihi'l-a'mâli'l-'Acibiyye" isimli eserinde;
"Küfre götürdüğü hususunda ittifak edilen lâfızları söyleyenlerin, amellerinin heder olduğu icmâ ile sâbittir. Meselâ mürted bunlardandır. Yeniden iman ettiği takdirde , hacc etmiş ise haccı iâde etmesi gerekir. İrtidad halinde iken karısı ile muamelesi zinâ, çocuğu olursa veled-i zinâ olur.
Âdet yerini bulsun diye getirilen şehâdet, İslâm'ın ruhuna dönmedikçe makbul değildir. Küfrünü ortadan kaldırmaz." buyurulmuştur.
Dikkat ederseniz Pakistan'da Kadıyanilerin şehadet getirmeleri yasaklanmıştır. Çünkü İslâm'da olmayan hükümleri itikad kabul ettiği müddetçe bunların şehadet getirmeleri hükümsüz olduğu gibi, şehadet getirmeleri saf müslümanların bunları müslüman gibi görmesine sebep olmaktadır.

Ehl-i sünnet âlimlerinin "Ehl-i kıblenin tekfir edilmesi" meselesi hususunda hassas durmalarının sebebi "Hâriciler" gibi Aşere-i mübeşşereyi dahi tekfir eden sapık grupların türemesinden dolayıdır. Ortaya çıkan bazı zümrelerin ve kişilerin günah işleyen her kimseyi yahut kendi zanlarına göre hatalı gördükleri herkesi tekfir etmelerinin önüne geçmek istemişlerdir.
Ehl-i sünnet itikadı demek İslâm itikadı demektir. Allah ve Resul'ünün hükmüne tam teslimiyet demektir. Bir müslümana küfür isnad etmek çok tehlikelidir. Zira müslümana kâfir diyen kimse kâfir olur.
Hadis-i şerif'te şöyle buyuruluyor:
"Bir kimse müslüman kardeşine fısk ve küfür isnad etmesin. Zira o kimsede bu haller yoksa, sözler sahibine döner." (Buhârî)
Bu Hadis-i şerif mucibince inanan bir müslümana küfür isnat etmek insanı küfre götürdüğü gibi, iman dairesinde olmayan bir kâfiri iman hudutları içine koymak da insanı küfre götürür. Neden küfre götürür? Karşıdaki alenen küfrettiği halde İslâm dairesine sokmak istediği için, bile bile söylediği için, Allah-u Teâlâ'nın koyduğu hudutları kaldırdığı için.

Bu Hadis-i şerif hükmüne ve İslâm akaidine göre "Bir kâfire müslüman demek de küfürdür."
Bir hıristiyana iman ehli nazarı ile bakmak, "Senin dinin de ilâhi, hak bir dindir!" demek küfürdür. Bu küfür ehline müslüman demek de küfürdür.
"Allah katında din İslâm'dır." (Âl-i imran: 19)

Âyet-i kerime'sini inkârdır.
Bu İslâm hukukunun hükmüdür.

hakikat.com


 

fakiri

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Konum
KOCAELİ
Bu konuda Müslümanların en büyük yanılgıları, İmam-ı Azam a atfedilen “Ehli Kıble tekfir edilemez!” sözü dolaysıyla, küfre girenlere ve bozuk itikadları dolaysıyla küfre girmiş mezheb ve itikad sahiplerine sahip çıkmaları ve onları küfrüne rıza göstermeleri olmaktadır. Oysa, bir mümine küfür isnad etmek küfre girmeye ve düşmeye mucib olduğu gibi; bir kafirin küfrüne veya kendisine “Bunlar ehli kıbledir diye” sahip çıkmak da küfürdür!
Allah tüm ümmeti Muhammede Hakk’ı Hakk; Batılı da Batıl bilip gereği gib amel etmeyi nasib etsin !

 

Kurtuluş26

Profesör
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Site yönetiminden rica ediyorum,
Benim ve kurt26'nın aynı kişi olduğunu iddia etmiş bu lafonten...
Bunu tespit etmek çok kolay...
Yollarını benim söylememe gerek yok...
Bunu hemen teyit edip açıklar mısınız?
Ki her konuda iftirayı (iftira ve yalan'ın kimlerin hasleti olduğu mukaddes kitabımız ve peygamber efendimizce bizlere bildirilmiştir) alışkanlık haline getiren bu kişiyi teşhir edelim...
Site yönetiminden rica ediyoruz açıklasınlar boşuna bunlar günaha girmesinler.Dillerini tutmayı bir öğrenemediler.Hiç mi düşünmüyorsunuz ki bu kadar çabuk günaha giriyorsunuz?
 

Kurtuluş26

Profesör
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Bu konuda Müslümanların en büyük yanılgıları, İmam-ı Azam a atfedilen “Ehli Kıble tekfir edilemez!” sözü dolaysıyla, küfre girenlere ve bozuk itikadları dolaysıyla küfre girmiş mezheb ve itikad sahiplerine sahip çıkmaları ve onları küfrüne rıza göstermeleri olmaktadır. Oysa, bir mümine küfür isnad etmek küfre girmeye ve düşmeye mucib olduğu gibi; bir kafirin küfrüne veya kendisine “Bunlar ehli kıbledir diye” sahip çıkmak da küfürdür!
Allah tüm ümmeti Muhammede Hakk’ı Hakk; Batılı da Batıl bilip gereği gib amel etmeyi nasib etsin !

Amin kardeşim.
 
B

bamda

Guest
ne üç slahşörü hepsi bir.:Dfakiri ile bukadar mukkemmel anlaşan bir kişi gördünmü?


konuya gelirsek.Tekfir sadece düşüncelere fikirlere yapılır.insan tevbeye açıktır.
 

fakiri

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Konum
KOCAELİ
Kurtubi (Bugün) Bu mesajı beğendi


Cenab-ı Hak, Fetih Sûresi 29. Ayet-i celilesinde Müslümanlara şöyle buyurmaktadır:

“Muhammed Allah'ın Peygamber'idir. Onunla beraber bulunanlar da kâfirlere karşı çok çetin ve sert, birbirlerine karşı çok merhametlidirler.”

Şimdi, bu ayet-i celileyi forumdakilere uygulayalım ! Ne görüyorsunuz ?
Hadis ve >Evliyâ Munkirleri ile bir ve beraber olan onlara “kardeşim” diye hitab edip, müslümanları aşağılayan yazılarına “teşekkür” eden sözde ve suretâ müslümanlardanım diyenleri görüyorsunuz değil mi ?
İşte, bunlar öte alemde de hem zebanilerle ve hem de kendileriyle bir ve beraber olacaklardır ! Hiç kimsenün şüphesi olmasın !
 

lafons7275

Kıdemli Üye
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Tepkime puanı
342
Puanları
0
Konum
İzmir
Kurtubi (Bugün) Bu mesajı beğendi


Cenab-ı Hak, Fetih Sûresi 29. Ayet-i celilesinde Müslümanlara şöyle buyurmaktadır:

“Muhammed Allah'ın Peygamber'idir. Onunla beraber bulunanlar da kâfirlere karşı çok çetin ve sert, birbirlerine karşı çok merhametlidirler.”

Şimdi, bu ayet-i celileyi forumdakilere uygulayalım ! Ne görüyorsunuz ?

Önce forumdaki kafirlerin bir bir ismini yaz da sonra uygulayalım.
 

Darul_Beka

Profesör
Katılım
17 Kas 2013
Mesajlar
2,214
Tepkime puanı
174
Puanları
63
kişileri tekfir etmek hatalı ve büyük riskli
imanı kabul ya red makamı yaratandır
fiillerin tekfir edilmesi gerekir
 

bi husben

Kıdemli Üye
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Tepkime puanı
322
Puanları
83
KAFİRLERİ TEKFİR ETMEMEK KÜFÜRDÜR


Küfür küfürdür, İslam da İslam’dır. Küfre küfür, İslam’a İslam demek, Allah’a imanın alametidir. Açıktan iman esaslarını red ve inkar edenlere kafir demekten kaçınmak, kafirleri küfürleriyle birlikte sevip saygı duymak demektir. Küfrü ve kafiri sevip saygı duymak ise, Allah-u Teala’yı inkar etmekle eşdeğerdir.

İslam’a göre iman iddiasında bulunanlar, küfrü ve küfrün menbaı sayılan Tağutu inkar etmekle mükelleftirler. Allah-u Teala değişmez hayat düsturumuz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

“Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilen kitablara iman ettik, diye boş iddiada bulunanlara bakmaz mısın? Onlar Tağut’un (İslam’la çatışan ve çarpışan şahıs, ilke, anayasa ve rejimlerin ölçüleriyle) muhakeme olmak istiyorlar. HALBUKİ ONLAR ONU (TAGUT’U) İNKAR ETMEKLE EMROLUNMUŞLARDIR. Şeytan ise, onları çok uzak bir sapıklığa düşürmek ister.” (Nisa Suresi 4/60)

Dikkat edilirse bu ayet-i kerime’ye göre Allah-u Teala’nın inzal ettiği nizama mukabil ve onun yerine geçmek üzere hukuk ve nizam vaad edenlere tağut dememek, kendilerini reddetmemek, tağutluktur. Dolayısıyla “Kafirleri küfürleriyle vasıflandırmaktan kaçınmak küfürdür” hükmü Kur’an’a muvafık olan bir hükümdür.

Kafirleri tekfır etmemek/küfür ile damgalamamak, şehadet davasını bozar. Yani imanı bozan durumlardandır. Bakınız bu konuda Said Havva (Rh.a) şöyle diyor: “Şehadet kelimesini reddedenleri kafir saymamak, şehadet davası ile çelişen bir durumdur. Bu konudaki genel kaide şudur: KAFİRİ TEKFİR ETMEYEN/KAFİR SAYMAYAN ŞÜPHESİZ KENDİSİ KAFİR OLUR. HER KİM DE KAFİRİN KÜFRÜNDE ŞÜPHE EDERSE ŞÜPHESİZ 0 DA KAFİR OLUR . Kafirin, kafirliğine şüphe ile bakmanın veya onun inanç sistemini doğru görmenin ya da bu inanç sistemini küfre götürücü saymanın küfre yol açması da, bu tutumun Allah’ı ve Peygamberimizi yalanlama anlamına gelmesinden, ötürü-dür. “ ( El İslam (Said Havva) Sh: 95, Beyrut/1981)

Evet, Allah-u Teala’yı ve Allah-u Teala’nın inzal ettiği sistemi açıktan red ve inkar edenlere kafir dememek başlı başına bir kafirliktir. Çünkü Allah’ı ve Allah’ın kanunlarını açıktan reddedenlere kafir demeyen kişi, bu işi yapanın küfrüne rıza göstermektedir. Gayr-i müslim olan bir kimseye müslüman ismini vermektedir. Bu da, müslümanı kafir yapacak bir cinayettir.

Ahkâm-ı şirk’in istilası altındaki İslam coğrafyasında kafirleri tekfir etmeme hastalığı, Şeriat düşmanı Laik Müslüman(!) tiplerin çoğalmasına sebep olmuştur. Şu bir hakikattır ki hem laik, hem müslüman olmak mümkün değildir. Çünkü bir insan ya laiktir ya müslümandır. “Laik Müslüman(!)” iddiası, iki ayrı ilaha teslimiyetin bir ifadesidir. Bu da tamamen müşrikliktir Bunun için diyoruz ki, ‘Devlet ayrı, din ayrı, Devlet dine hükmedecek fakat din devlete karışmayacaktır” diyen laiklerin müşrikliklerini gizleyip ikrar etmemek imana münafidir. Yani imanı bozar.

Sonuç olarak yeryüzünde Allah-u Teala’nın gönderdiği şeriat nizamını çirkin görüp reddedenlere “müslüman” ismini verme konusunda hiçbir müslüman muhayyer değildir. Yine hiç bir müslüman şeriat nizamını çirkin görerek ona mukabil ve yerine geçmek üzere kanun, yasa, anayasa ihdas edenlerin küfründen şüphe etme konusunda muhayyer değildir. Şeriat nizamını reddettiğini ilan ve iddia edenleri kafirlikle isimlendirmekten kaçınmak kafirliktir. Kur’an-ı Ke rim’de kafirlerin yollarının daha doğru olduğunu iddia eden gavur kayırıcıları tağut’a iman edenler olarak takdim edilmişlerdir. Nitekim Allah’u Teala şöyle buyuruyor:

“Kendilerine kitaptan nasib verilmiş olanların cibte ve tağut’a iman edip, küfredenlere: “Bunlar müminlerden daha doğru yoldadırlar” dediklerini görmedin mi?” (Nisa Suresi 4/51)
 

lafons7275

Kıdemli Üye
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Tepkime puanı
342
Puanları
0
Konum
İzmir
Açıktan iman esaslarını red ve inkar edenlere kafir demekten kaçınmak, kafirleri küfürleriyle birlikte sevip saygı duymak demektir.

iman%C4%B1n-%C5%9Fartlar%C4%B1.jpgBu forumda yukardaki 6 maddeyi açıktan inkar eden varsa aha şimdi aşağıya yazsın da ben de ona kafir diyeyim.

Evet var mı 6 maddeyi veya birini inkar eden?
 

Kurtuluş26

Profesör
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Kurtubi (Bugün) Bu mesajı beğendi


Cenab-ı Hak, Fetih Sûresi 29. Ayet-i celilesinde Müslümanlara şöyle buyurmaktadır:

“Muhammed Allah'ın Peygamber'idir. Onunla beraber bulunanlar da kâfirlere karşı çok çetin ve sert, birbirlerine karşı çok merhametlidirler.”

Şimdi, bu ayet-i celileyi forumdakilere uygulayalım ! Ne görüyorsunuz ?
Hadis ve >Evliyâ Munkirleri ile bir ve beraber olan onlara “kardeşim” diye hitab edip, müslümanları aşağılayan yazılarına “teşekkür” eden sözde ve suretâ müslümanlardanım diyenleri görüyorsunuz değil mi ?
İşte, bunlar öte alemde de hem zebanilerle ve hem de kendileriyle bir ve beraber olacaklardır ! Hiç kimsenün şüphesi olmasın !
@Kurtubi sınırı aştın.Bu kişi 1 yıl önce ismailağa cemaatine katılacakdı onlar mı değiştirdi seni bu kadar?Ne olduda bu kadar kötü oldun?Biz hakkı savunuyoruz.Sen ise bize dalga geçenlerin mesajını beyeniyorsun.

Biz ilmi olarak bu cahillerin hepsine cevap verdik.Geriye ne kaldı iftira,yalan,hakaret.Bunlarıda yapıyorlar.
Sende onlara katıldın iftirada attın.Gerçektende sözün ağızından çıktı düşünmeden konuştun.

Yoksa herkeze kardeşim demen yüzünden mi helak oldun.Sana abilik yapıp nasihat etmiştik .Fakat sen gerçeklerden kaçtın .Sana oku diye defalarca söyledim sende zannına uydun.

Bildiğini sanıyorsun ama bilmiyorsun,gördüğünü sanıyor ama görmüyorsun,duyduğunu sanıyorsun fakat sadece işitiyorsun.Duyan kalptir.

Kadir mısıroğlu gibi,ebu bekir sifil gibi peşinden gittiklerinin zamanla nasıl kuran ve sünnet dışına çıktığını görüceksin.Ömer Öngüt(k.s) kim hakaret ettiyse kim iftira attıysa kim yalanlar söylediyse helak olmuştur.
Allahın veli kuluna kim düşmanlık ederse helak olur.

Zamanla bana cübbeli ahmet hocanı savunurdun onun halini görmedin mi?
Yoksa görmek mi istemedin.
 

Kurtuluş26

Profesör
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
ne üç slahşörü hepsi bir.:Dfakiri ile bukadar mukkemmel anlaşan bir kişi gördünmü?


konuya gelirsek.Tekfir sadece düşüncelere fikirlere yapılır.insan tevbeye açıktır.

Senin gibi cahil kaç tane çıktı.Zanla konuşuyor iftira atıyorsun.Nasıl bu kadar çabuk günaha giriyorsunuz.
Site yönetiminden rica ediyorum,
Benim ve kurt26'nın aynı kişi olduğunu iddia etmiş bu lafonten...
Bunu tespit etmek çok kolay...
Yollarını benim söylememe gerek yok...
Bunu hemen teyit edip açıklar mısınız?
Ki her konuda iftirayı (iftira ve yalan'ın kimlerin hasleti olduğu mukaddes kitabımız ve peygamber efendimizce bizlere bildirilmiştir) alışkanlık haline getiren bu kişiyi teşhir edelim...
 

lafons7275

Kıdemli Üye
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Tepkime puanı
342
Puanları
0
Konum
İzmir
idda mı etmişim?

sözlerimi getirin de bi bakalım idda mı etmişim?
 

İlim Talebesi

Yasaklı
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Tepkime puanı
28
Puanları
0
@Kurtubi sınırı aştın.Bu kişi 1 yıl önce ismailağa cemaatine katılacakdı onlar mı değiştirdi seni bu kadar?Ne olduda bu kadar kötü oldun?Biz hakkı savunuyoruz.Sen ise bize dalga geçenlerin mesajını beyeniyorsun.

Biz ilmi olarak bu cahillerin hepsine cevap verdik.Geriye ne kaldı iftira,yalan,hakaret.Bunlarıda yapıyorlar.
Sende onlara katıldın iftirada attın.Gerçektende sözün ağızından çıktı düşünmeden konuştun.

Yoksa herkeze kardeşim demen yüzünden mi helak oldun.Sana abilik yapıp nasihat etmiştik .Fakat sen gerçeklerden kaçtın .Sana oku diye defalarca söyledim sende zannına uydun.

Bildiğini sanıyorsun ama bilmiyorsun,gördüğünü sanıyor ama görmüyorsun,duyduğunu sanıyorsun fakat sadece işitiyorsun.Duyan kalptir.

Kadir mısıroğlu gibi,ebu bekir sifil gibi peşinden gittiklerinin zamanla nasıl kuran ve sünnet dışına çıktığını görüceksin.Ömer Öngüt(k.s) kim hakaret ettiyse kim iftira attıysa kim yalanlar söylediyse helak olmuştur.
Allahın veli kuluna kim düşmanlık ederse helak olur.

Zamanla bana cübbeli ahmet hocanı savunurdun onun halini görmedin mi?
Yoksa görmek mi istemedin.

Ben Omer Ongut HocaEfendi hakkinda kotu birsey soylemedim.

Evliya ise Allah derecelerini yukseltsin.

Son Evliya diyorsunuz da bu kadar onemli mesele var.Suriyede bircok yerde Muslumanlar zulum goruyor siz ise millete sanki Omer Ongut Efendiye inandirma pesindesiniz.Inanmayanlara zindiklik ithaminda bulunuyorsunuz.

Peygamberlere Iman sarttir.Ama belli bir evliyaya iman sart midir?

Sent from my GT-S5830i using Tapatalk 2
 

lafons7275

Kıdemli Üye
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Tepkime puanı
342
Puanları
0
Konum
İzmir
Ben Omer Ongut HocaEfendi hakkinda kotu birsey soylemedim.

/QUOTE]

Yaw adam bir ayet okuyor (pardon mealini okuyor çünkü arapçası yok) ve önüne geleni kafir ilan ediyor. Tövbe ettiğini de görmedik. Bir de bir rüyalanma meselesi var ki...
 

Kurtuluş26

Profesör
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Ben Omer Ongut HocaEfendi hakkinda kotu birsey soylemedim.

Evliya ise Allah derecelerini yukseltsin.

Son Evliya diyorsunuz da bu kadar onemli mesele var.Suriyede bircok yerde Muslumanlar zulum goruyor siz ise millete sanki Omer Ongut Efendiye inandirma pesindesiniz.Inanmayanlara zindiklik ithaminda bulunuyorsunuz.

Peygamberlere Iman sarttir.Ama belli bir evliyaya iman sart midir?

Sent from my GT-S5830i using Tapatalk 2

Bu mesajı yazan sendin.
Konuya bastan beri pek vakif degilim.Zira iddia ettikleri seyi pek umursamiyorum.

Hirahos abi bastan beri onlarla bu konu hakkinda konustugu icin o konuya dahs vakif.

Ama o arapca yazida omer ongutun isminin gectigini dusunmuyorum.

Bu sahislar o kadar uyanik ki eserlerdeki ibareleri surekli kirpip almislar.Boylece aleyhlerinde delil birakmamak icin bunu Arapca kaynaklarla delillendirmeye baslamislar.

Sent from my GT-S5830i using Tapatalk 2


Şimdi birde yalancı oldun tebrikler.Yazdıkça batıyorsun.Yazdıkça bilmediğin hakkında konuştuğun ortaya çıkıyor.
 

İlim Talebesi

Yasaklı
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Tepkime puanı
28
Puanları
0
Bu mesajı yazan sendin.Şimdi birde yalancı oldun tebrikler.Yazdıkça batıyorsun.Yazdıkça bilmediğin hakkında konuştuğun ortaya çıkıyor.

O yazimin hala arkasindayim.Ben fakiriye o rivayetin Hadis olmadigini ispatladim hemde eserin orjinalinden

O ise hala bir yerlerden kirpip diretmeye devam etti.

Hakki gorunce nie diretiyorsunuz

Sent from my GT-S5830i using Tapatalk 2
 

fakiri

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Konum
KOCAELİ
O yazimin hala arkasindayim.Ben fakiriye o rivayetin Hadis olmadigini ispatladim hemde eserin orjinalinden
O ise hala bir yerlerden kirpip diretmeye devam etti.
Hakki gorunce nie diretiyorsunuz
Sent from my GT-S5830i using Tapatalk 2
Yalan söyleme neyi isbat ettin?
 

Takiyüddin

Yasaklı
Katılım
17 Kas 2014
Mesajlar
329
Tepkime puanı
9
Puanları
0
Küfür küfürdür, İslam da İslam’dır. İslam’a İslam demek, Allah’a imanın alametidir.
Vallaha mı? Çok aydınlatıcı oldu(!)!

cahillerin açıklayamadıkları ama sürekli ağızlarına aldıkları kelimeleri açıklama şekli de böyledir. sonra bu (sürekli etraflarında fırfır dönmelerine rağmen) bilmedikleri kelimeler üstünden birsürü oyunlar oynarlar, oyalanırlar, kendilerini kandırırlar. Yanılgıları yönünde "kavrar"lar. hayatlarını bi öyle bir böyle sürdürürler.

Söylediklerinin çoğu yanlış ama belki (tahmin yürütmek gerekirse) sabahtan akşama kadar köle gibi çaışıp akşam da çekirdek yer gibi dini kelimeler konularla ilgilenirler veya sadece akıl meselesi; fikirleriyle söylediklerinin hepsinde "nefsin sağından", hevai, ve basit zeka ürünü yanlışlıklar var. Ama anlamayana zorla anlatmakta ileri de gidilmez.

(bazen gerçi giderim, çünkü gerekçem olur fakat şu anda görünürde bir tane yok... belki yorucu da geliyor... Etraflarında sürekli susulmasını haklılıklarına da yorarlar fakat "geçici zevklerinden alıkoymayalım" denirler bazen...)

* * *

En sevmediğim insanlar, eğer mesayi, yetki ve teşvik olsaydı, günümüzde kendilerinin de sapkın olarak niteledikleri bazı fena, mezhepsiz ve mizansız grupların iş ve güçleriyle harekete edecek olanlardır ve onlar bunu asla anlamazlar, çünkü neredeyse hiçbir bildikleri yoktur, yollarını kaybedip şaşkınlığa düşmemek için bir takım cahilliklere sımsıkı yapışırlar.
 
Üst