Saadet Partisinden İran ve Hizbullah Savunması | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Saadet Partisinden İran ve Hizbullah Savunması

KAFKAS

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
3 Nis 2014
Mesajlar
5,905
Puanları
63
Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk: "Lübnan’da yapılan bütün toplantılara iştirak ettim. Hatta İran’da Hamaney ile de görüştüm. Hepsiyle görüştüm. Hiçbirisi İslam itikadı dışında hiçbir şey söylemiyorlar."
AGD bölge ve şube başkanlarının da katıldığı bir oturumunda konuşan Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, daha önce olduğu gibi yine İran ve Hizbullah örgütünü savundu.Yaptığı açıklamalar ve görüşmeler ile İran'ın arka bahçesi konumuna gelen Saadet Partisi ve onun gençlik kolu AGD bu hafta içinde de Humeyni posteri ile gündeme gelmişti.

Muhalifler ile Esed rejiminin yaptıklarını aynı düzlemde değerlendiren Asiltürk, "muhalifler zalim Esad’ın elinden bir yeri kurtardı" gibi haberleri eleştirerek bu tür haberleri Siyonist haber ajanslarının hazırladığını iddia etti.


Asiltürk, konuşmasında bölgesel sıkıntılara değindi. Başta Suriye olmak üzere Irak ve son günlerde Türkiye’de baş gösteren olaylara değinen Asiltürk, ‘yalan ve uydurma haberler’ konusunda uyarılarda bulundu. Asiltürk, özellikle Suriye konusunda Batı kaynaklı haberleri ABD istihbaratının telkin ettiğine ilişkin bilgilerin olduğuna değinerek, “Bu haberler Amerikan istihbarat ajanlarının telkin ettiği şeydir. İsrail’in MOSSAD ajanlarının telkin ettiği şeydir. Lübnan’da yapılan bütün toplantılara iştirak ettim. Hatta İran’da Hamaney ile de görüştüm. Hepsiyle görüştüm. Hiçbirisi İslam itikadı dışında hiçbir şey söylemiyorlar. Bir insanımızı kandırabilirler. Ancak bir topluluğun hepsi aynı şeyi söylerse buna kandırma falan denemez. Çünkü burada başka bir şey var. Amerikan istihbarat ajanları bizim hocalarımıza söylüyor, onlar da tekrar ediyor” diyerek haber kaynaklarına dikkat çekti.
Asiltürk, özelikle Suriye konusunda Müslümanların ABD’lilerin telkinleri doğrultusunda düşündüğünü de belirterek, bu konuda uyarılarda bulundu. Asiltürk, “Birçok hadis-i şerif var Suriye olaylarını anlatıyor. Bunlara bakmıyoruz ama düşmanlar tarafından ne telkin edilirse onlara bakıp karar veriyoruz. Bu düşmanlıklar yeni değil. 40 sene evvel think thank kuruluşlarında hazırlandı. Condoleezza Rice vardı başlarında. Sünni-Şii düşmanlığı, Türk-Kürt düşmanlığı yapacaksınız ve bu İslam âlemini güçsüz hale getireceksiniz. Sonra ne olacak büyük İsrail kurulacak. Biz bu oyunlara gelemeyiz. Biz şuurlu bir topluluğuz. Suriye’de olan olaylarda her iki taraf da suçludur. Ancak Peygamber efendimiz zamanında Müslümanlar Allah’ın koymuş olduğu emir ve yasaklara bağlı idiler. Şimdi o kalktı. Şimdi Müslümanlar akıllarıyla hareket ediyorlar. Suriye’de Özgür Suriye Ordusu da Allah’ın emri dışında zulüm yapıyor, masum insanları öldürüyor. İdare de Allah’ın emirleri dışında zulüm yapıyor masum insan öldürüyor. Bir idareye karşı silahlı mücadele yapıldığı zaman o idarenin silahlı mücadele etmek hakkı vardır. Ama bir tane masum insanı öldüremezsiniz. Suriye ordusu ne yapıyor. Havadan bomba yağdırıyor, çocuk ölüyor, kadın ölüyor, yaşlı ölüyor. Ne bu? Haram. Özgür Suriye Ordusu’nun elinde uçak hariç her türlü ağır silah var. Kim verdi bu silahları; Amerika verdi İsrail verdi. Aynı zulüm bunlar da yapıyor. Orda da çocuk ölüyor, kadın ölüyor, yaşlı ölüyor” dedi.

Suriye’de çift tarafla yaşanan zulme vurgu yapan Asiltürk, “Ama bizim televizyonlarımızda Özgür Suriye Ordusu zalim Esad’ın elinden bir yeri kurtardı diye haber veriliyor. Hepsi Siyonist haber ajanslarının hazırlayıp bize verdiği şeyler. Haberlerin alındığı yerler İsrail kontrolünde olan haber merkezleri. Onlar hazırlıyor veriyorlar. Bütün haber merkezleri Siyonistlerin elinde. Yalnız Suriye Ordusu’nun yapmış olduğu zulümlere de razı olamayız. Bunlar düzelsin diye gittik Beşşar Esad’a anlattık. Burada bir sürü masum insanın öleceğini anlattık. ‘Bir tek masum insanın ölmesi Allah katında bütün insanlığın ölmesi gibidir’ dedik. Şimdi orası bu vaziyettedir. Orada ne yapılıyor Amerika ile Rusya mücadele ediyor. Amerika orayı istediğim hale getireyim de büyük İsrail kurulsun, başka hiçbir güç kalmasın diyor. Rusya da ona karşı mücadele ediyor. Ve böylece masum insanlar öldürülüp duruyorlar. Ama bütün İslam âlemi bundan sorumludur. Kaç defa olaylar başlamadan ilan ettik. Her basın toplantısında televizyon programlarında ifade ettik. İslam âlemi bir araya gelerek bu işi önlemelidir” diye konuştu.
 

KAFKAS

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
3 Nis 2014
Mesajlar
5,905
Puanları
63
asgari ücretlAGD'NİN ÇÖZÜM SÜRECİNE İLİŞKİN 15 MADDELİK TEKLİFİ1-Öncelikle insanların temel hak ve özgürlüklerini teminat altına alan, bölge ya da etnisite merkezli değil mutlak adalet merkezli, hakkı üstün tutan, inançların gereğini yaşamaya imkân veren, dünyanın her yerinde bir anlam ifade eden kısa ve net bir anayasa hazırlanmalıdır. Anayasa da temel prensip kendin için istediğini diğerleri için de istemek, kendin için istemediğini diğerleri için de istememek olmalıdır.
2-Bölgedeki tüm gruplar öncelikle faize dayalı küresel sömürü sisteminin, enerji kaynaklarını ve enerji nakil yollarını kontrol eden küresel sömürü sisteminin tasallutundan kurtulmanın gayreti içerisinde olmalıdır. Bunun en önemli aşaması çatışma ortamının son bulması ve sürdürülebilir diyaloglar için çaba sarf etmektir.
3-Anadil yaşamın her alanında kullanılabilen en temel haktır. Bu hakkın kullanılması ülkede birçok dilin daha küçük yaşta öğrenilmesine ve dünyaya rahatlıkla açılabilen nesillerin oluşmasına sebep olacaktır. Çünkü farklı dillerde konuşan topluluklar arasında en temel ekonomik ilişkiler dil öğrenimini doğallaştırır ve kolaylaştırır.
4-İnanç ve düşünce özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
a-İnsanlar inandıklarını ifade edebilmelidirler.
b-İnsanlar inandıklarını kısıtlama olmaksızın öğrenebilmelidirler.
c-İnsanlar inandıkları değerler etrafında örgütlenebilmelidirler.
d-İnsanlar inandıklarını yaşaya bilmelidirler.
e-İbadet etme hakkı en temel haktır.
Baskı, tahakküm, işkence ve her türlü dayatmaya karşı inanç özgürlüğü koruma altına alınmalıdır. Ahlak ve maneviyatı önceleyen bir eğitim sistemine geçilmelidir. Medreselerin birleştirici ve kucaklayıcı fonksiyonun icra edebilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Üniversite–Medrese işbirliği tesis edilmelidir. Mesleki eğitim lise yıllarında verilmeli, lise mezunları iş bulabilmeli, üniversite bilim ve düşünce üreten kuruluşlar haline dönüştürülmelidir. Bir ırkı ya da bir mezhebi ayrıcalıklı gören süreç eğitim değil dayatmadır. Aynı şekilde kişilerin ırklarını ya da mezheplerini dikkate almayan bir süreç de eğitim değil dayatmadır. Kuran alfabesi öğretimi, Kuran alfabesi ile ana dilde yazabilmenin eğitimi her sınıfta ve seviyede olmalıdır. Anadilde eğitimin yanında Arapça, Farsça gibi bölgenin diğer dillerinin eğitimi de seçmeli olarak verilmelidir.
5- Kürtleri Türkleştirme, Alevileri Sünnileştirme, Sünnileri Hanefileştirme, Hanefiliği de resmi ideolojiye uyumlu hale getirme gibi mekanizma değil özgürleşerek bir arada yaşama şeklinde bir mekanizma işletilmelidir.
6-Bölgede köylerin boşaltılması insanın topraksızlaşmasına ve toprağın insansızlaşmasına yol açmıştır. Tarım ve hayvancılığı bitme noktasına getirmiştir. İşsizliği ve göçü artırmıştır. Köye dönüş, tarım ve hayvancılık desteklenmelidir. Yabancı yetiştiricilere karşı bölge üreticisi korunmalıdır.
7- Faize dayalı bankacılık sistemin bölgeye yerleşmesinin önüne geçilmelidir. İnsanların otomobil ve konut kredisi yolu ile geleceklerini ipotek vermek durumunda kalmaları da bir sömürüdür.
8-Asgari ücretin açlık sınırının altında olması tüm ülke için bir emek sömürüsüdür.
9- Ülke genelinde üretime yönelik bir yatırımın yapılmamasının sıkıntısı bölgede de hissedilmektedir. Bölgenin olimpik havuzlara, stadyumlara, kültür saraylarına, gençlik merkezlerine ihtiyacı olabilir ama bunları çok önemli yatırımlar addedip, üretime yönelik bir yatırım yapılmamasının adına sömürge tipi kalkınma denilir. Mutlaka bölgede sanayi yatırımları, tarım ve hayvancılık ürünlerinin değerlendirildiği yatırımlar yapılmalıdır.
10-Bölgenin yeraltı kaynakları küresel sömürü sisteminin çıkarları doğrultusunda değil başta bölgede yaşayan insanlar olmak üzere tüm insanlığın hayrına olacak şekilde kullanılmalıdır.
11-Fırat ve Dicle'nin suyu, bölgenin diğer tatlı su kaynakları küresel sömürü sisteminin tasallutundan kurtarılmalıdır. Su yine başta bölgede yaşayan insanlar olmak üzere tüm insanlığın hayrına olacak şekilde kullanılmalıdır.
12-Sosyal devlet olmanın yolu kaçak elektriğe göz yummak, kömür dağıtmak, makarna dağıtmak değil, elbette yoksulu, yoksunu gözetmekle birlikte insanlara istihdam sahaları, iş alanları açmaktan geçer.
13-Bölgede yaşayan gayrimüslim unsurların tüm temel hak ve özgürlükleri teminat altına alınmalıdır.
14-Geçmişte yaşanmış mağduriyetlerin tamamı giderilmeli, bunun yanında insanların tamamına da temiz bir sayfa, yeni bir başlangıç imkânı verilmelidir.

15-Her türlü özerklik ve yerinden yönetim, her özerk bölgenin ve yerinden yönetimin ırkçı emperyalizmin tasallutuna karşı, zayıflıktan ötürü, mecburiyetten de olsa, iş birliği yapmak içerisinde olması ile bir anlam ifade eder. Yoksa daha büyük baskı ve tahakkümün altında insanların kapitalist sistemde Kürtçe, Arapça, Farsça ya da başka bir dilde konuşan asgari ücretli köleler haline getirilmesi ile sonuçlanır.i köleler haline getirilmesi ile sonuçlanır.
 

KAFKAS

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
3 Nis 2014
Mesajlar
5,905
Puanları
63
Ankara dan öneride bulunmak kolay:)Taşın altına elini soktuğun zaman karşına ne çıkacak!Saadet Partisi unsurları daha o bölgeleri kapsayan illerin tamamında miting dahi yapmıyor!Sonra sözle bol keseden icraat!
 

Dua Nur

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
29 Nis 2007
Mesajlar
37,459
Puanları
63
Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk: "Lübnan’da yapılan bütün toplantılara iştirak ettim. Hatta İran’da Hamaney ile de görüştüm. Hepsiyle görüştüm. Hiçbirisi İslam itikadı dışında hiçbir şey söylemiyorlar."
::)))))))))))))))))
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
@abdullah birisi

Milli Görüş, Rafızî inancına "İslam inancı" demekte bir sakınca görmeyecek noktaya gelmişse esaslı bir eksen kayması mevcut demektir. reddettiklerini 1 kere olsun söylemiş midir? Rafızî propaganda Milli Görüş camiası üzerinden bu milletin inancına, kültürüne, kimliğine sızıyor. Milli Görüş, bu milletin inancı, tarihi ve kültürü idi. Öyleyken ben Milli Görüşçü olduğunu söyledim her platformda. Ancak şimdi, Rafıza'nın gönüllü propagandistliğini yapan, dün "Diyalog ihaneti" kavramıyla andığı kitleyle birden "kardeş" oluveren bir kitle söz konusu be buna "Milli Görüş" diyorlar. Ya bunlar Milli Görüşçü değil, ya da Milli Görüş bu değil. Öyle ya da böyle, ben bu kitleden beriyim. Mesele budur. Benim itikadî çizgimde hamdolsun kıl kadar sapma yok. Kendisine Milli Görüşçü diyen bir kısım insanlar nereye sürüklendiklerine iyi baksın.
Ebubekir Sifil | 12 Ağustos 2015
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
@abdullah birisi

Milli Görüş, Rafızî inancına "İslam inancı" demekte bir sakınca görmeyecek noktaya gelmişse esaslı bir eksen kayması mevcut demektir. reddettiklerini 1 kere olsun söylemiş midir? Rafızî propaganda Milli Görüş camiası üzerinden bu milletin inancına, kültürüne, kimliğine sızıyor. Milli Görüş, bu milletin inancı, tarihi ve kültürü idi. Öyleyken ben Milli Görüşçü olduğunu söyledim her platformda. Ancak şimdi, Rafıza'nın gönüllü propagandistliğini yapan, dün "Diyalog ihaneti" kavramıyla andığı kitleyle birden "kardeş" oluveren bir kitle söz konusu be buna "Milli Görüş" diyorlar. Ya bunlar Milli Görüşçü değil, ya da Milli Görüş bu değil. Öyle ya da böyle, ben bu kitleden beriyim. Mesele budur. Benim itikadî çizgimde hamdolsun kıl kadar sapma yok. Kendisine Milli Görüşçü diyen bir kısım insanlar nereye sürüklendiklerine iyi baksın.
Ebubekir Sifil | 12 Ağustos 2015
muhterem kardeşim, herşey birbirine girmiş ve çorba durumdayken, neyi sağlıklı konuşacağız..... Rafizilik nasıl, islam inancı olsun....peki şu doğrumudur, rafizilik, kendini islama nispet ediyormu...gerçi bu etmesi, onu islam yapmaz ... Ebubekir hoca tabiki doğrusunu söylüyor, lakin işe birde şu gözle şöyle bakamazmıyız...

biz abd ye veya bölgedeki işlerine karışabiliyormuyuz,.. karışamıyoruz, neden, abd ye kafa tutacak maddi gücümüz yok diye, ehli dünya işi böyle görmüyormu... aynı şey. bölge siyaseti içinde geçerli değilmi.... İran öyle veya bölge, yayılmacı ve bölgede etkisi olan bir devlet, biz bu devlet ile savaşalımmı yoksa, siyaset ile şerrini def mi edelim... bence, doğrusunu Alalh bilir, Saadet partisinin yapmak istediğide budur... ırakın parçalanmasına lojistik desteği biz verdik, sınra ne oldu,...saddama öyle vya böyle destek çıkılsaydı dah iyi değilmiydi...etrafımız ateş çemberi olmuşken, ve Allah korusun Türkiye bu kadar sıkıştırılmışken, beceriksizliği başkalarının üstüne atmak nedir..... daha 3-4 ay evveline kadar, çözüm sürecine karşı çıkanlara. "bunlar kan ile besleniyor" diyen kimdi.... hadi 12 yıl. sırtını dayadıkların aldattı. e kardeşim, çüzüm süreci diye yol veridklerinde aldattı...eğer sen bu kadar aldatılmaya müsait isen,, kabahat kimde....
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
muhterem kardeşim, herşey birbirine girmiş ve çorba durumdayken, neyi sağlıklı konuşacağız..... Rafizilik nasıl, islam inancı olsun....peki şu doğrumudur, rafizilik, kendini islama nispet ediyormu...gerçi bu etmesi, onu islam yapmaz ... Ebubekir hoca tabiki doğrusunu söylüyor,

lakin işe birde şu gözle şöyle bakamazmıyız....
Asiltürk bunları gerçekten ve inanarak söylediyse, Milli Görüş camiası da bunları onaylıyorsa ben tümünden beriyim. ( Ebubekir Sifil | 11 Ağustos 2015 )

http://www.haksozhaber.net/saadet-partisinden-iran-ve-hizbullah-savunmasi-63987h.htm
 

KAFKAS

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
3 Nis 2014
Mesajlar
5,905
Puanları
63
Burada gülünecek ne var anlamadım.

Aynı şeyi Tayyip ERDOĞAN'da söylüyor.

Dert şiilik sünnilik değil derdimiz İslam diyor.

Efendim nasıl aynı şeyleri söylüyorlar diyebiliriz ?Buradaki esas vurgu DAEŞ in sünni olarak algılatılmasına yönelik bir vurgu yapıyor.Cumhurbaşkanı,mezhep taasupçuluğundan bahsediyor ki taasuba sünnilikte yer yoktur!Taasuba takılan sünni görünümlü yoldan çıkanlardır!

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29691189.aspAsiltürk ne diyor:? Hatta İran’da Hamaney ile de görüştüm. Hepsiyle görüştüm. Hiçbirisi İslam itikadı dışında hiçbir şey söylemiyorlar."

Yani bu İran ve o cephe esed in yanında saf tutarken hala İslam itikadlarından dahi bile bahsetmek mevzu bahis mi!İtikad dışında hiçbir şey söylemiyorlar mı yani ,her şeyi söyleyip bil fiil alanda esed in yanında silahlı mücadele vererek uyguluyorlar!!!!
 

KAFKAS

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
3 Nis 2014
Mesajlar
5,905
Puanları
63
Hocaefendi doğru söylemiş.Bir türlü anlamadılar ,şahıslardan Parti genellemesine kadar işi yukarıya taşıdılar,mesele zaten a parti b parti meselesi de değil bugün ümmetin ekseriyetinin birleştiği bir yer var ,yarın başka bir yer olur ,o da problem değil lakin çamur at izi kalsın şahıslar üzerinden ümmetin ekseriyetinin ayağını kaydırmaya uğraşıyorlar
 

KAFKAS

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
3 Nis 2014
Mesajlar
5,905
Puanları
63
muhterem kardeşim, herşey birbirine girmiş ve çorba durumdayken, neyi sağlıklı konuşacağız..... Rafizilik nasıl, islam inancı olsun....peki şu doğrumudur, rafizilik, kendini islama nispet ediyormu...gerçi bu etmesi, onu islam yapmaz ... Ebubekir hoca tabiki doğrusunu söylüyor, lakin işe birde şu gözle şöyle bakamazmıyız...

biz abd ye veya bölgedeki işlerine karışabiliyormuyuz,.. karışamıyoruz, neden, abd ye kafa tutacak maddi gücümüz yok diye, ehli dünya işi böyle görmüyormu... aynı şey. bölge siyaseti içinde geçerli değilmi.... İran öyle veya bölge, yayılmacı ve bölgede etkisi olan bir devlet, biz bu devlet ile savaşalımmı yoksa, siyaset ile şerrini def mi edelim... bence, doğrusunu Alalh bilir, Saadet partisinin yapmak istediğide budur... ırakın parçalanmasına lojistik desteği biz verdik, sınra ne oldu,...saddama öyle vya böyle destek çıkılsaydı dah iyi değilmiydi...etrafımız ateş çemberi olmuşken, ve Allah korusun Türkiye bu kadar sıkıştırılmışken, beceriksizliği başkalarının üstüne atmak nedir..... daha 3-4 ay evveline kadar, çözüm sürecine karşı çıkanlara. "bunlar kan ile besleniyor" diyen kimdi.... hadi 12 yıl. sırtını dayadıkların aldattı. e kardeşim, çüzüm süreci diye yol veridklerinde aldattı...eğer sen bu kadar aldatılmaya müsait isen,, kabahat kimde....
Herşey birbirine girmiş ve çorba durumdayken, neyi sağlıklı konuşacağız diyorsun bu genel bir bakış açısı ifade ediyor yukarıda yazdıklarına, lakin yazının başında kullandığın ifade sonunda koyduğun vurguyla uyumlu değil.

Muhterem Ebubekir Hoca tabiki doğrusunu söylüyor diyorsun peki ne diyor Hoca ? Ben bu kitleden beriyim. Mesele budur. Benim itikadî çizgimde hamdolsun kıl kadar sapma yok. Kendisine Milli Görüşçü diyen bir kısım insanlar nereye sürüklendiklerine iyi baksın. Diyor!!!!

Arkasından bir göz giriyor devreye ,bir bakış açısı !!!!

Mesele maddi güçten ziyade içimizde birlik yok!Yahu Saddam ın neresine destek çıkacaksın ,bu kadar kolay mı ,adamlar Irak a bir baştan girdi bir baştan çıktı 3 gün!!!Daha kendi içlerinde birlikleri yok.11 eylül safsatası ile ,dünyanın aklı ile oynadılar.Sen çıkmış lojistik destekten bahsediyorsun!Hani nerede Rusya,Çin,Almanya !!!Abd ırak a girerken hangisinin borusu öttü.Bunlar el etek divan pençe Abd yi seyrederken ,3 günlük Ak parti hükümeti o zaman için ,Abd ye kafa tutacak akıl işi mi?Bir tezkere geçmedi diye ,yapmadıkları yaygara kalmadı.

İran ın siyaseten şerrini def etmek Saadet Partisi nin vizyonu mu?Parti olarak kendi ülkenin iktidarının her hamlesinde kuyusunu kazmaya uğraşarak ,İran ın siyaseten şerrini def etme ütopyasına sahip olmak gerçekten ironik!Zamanında postal yalayıcısı diyen Saadet partisi tabanı nerede!!!12 yıl aldatanlara zaman sahip çıkma zamanı diyerek ,en hayırlı hizmet kurumları önünde pozlar verirken %2 ye tamah edip bu misyonu üslenen partiyi desteklemek gerçekten derin bir vizyon gerektirir!Ayrıca 30 mart ,10 Ağustos,7 haziran ehli sünnet büyüklerin bu kadar bariz destekleri ortadayken !

Hani beceriksizliğe bağladığın bir sıkışmadan bahsediyorsun,,evet bir sıkışma bir kıstırılma durumu var lakin bu beceriksizlikten değil etrafın ateş çemberi ve sırtını dayayacağın bir dostun bile yokken ,birilerinin tekerine çomak soktuğun için,ümmetin umudu olduğun için,bosna lı,mısırlı,afrikalı ,filistinli ,el açıp bu devlete duaya başladığı için bunları sömürenler hopladığı için!İçerideki hainler belini bükmeye çalıştığı için!

Kabahat kimde!
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
Herşey birbirine girmiş ve çorba durumdayken, neyi sağlıklı konuşacağız diyorsun bu genel bir bakış açısı ifade ediyor yukarıda yazdıklarına, lakin yazının başında kullandığın ifade sonunda koyduğun vurguyla uyumlu değil.

Muhterem Ebubekir Hoca tabiki doğrusunu söylüyor diyorsun peki ne diyor Hoca ? Ben bu kitleden beriyim. Mesele budur. Benim itikadî çizgimde hamdolsun kıl kadar sapma yok. Kendisine Milli Görüşçü diyen bir kısım insanlar nereye sürüklendiklerine iyi baksın. Diyor!!!!

Arkasından bir göz giriyor devreye ,bir bakış açısı !!!!

Mesele maddi güçten ziyade içimizde birlik yok!Yahu Saddam ın neresine destek çıkacaksın ,bu kadar kolay mı ,adamlar Irak a bir baştan girdi bir baştan çıktı 3 gün!!!Daha kendi içlerinde birlikleri yok.11 eylül safsatası ile ,dünyanın aklı ile oynadılar.Sen çıkmış lojistik destekten bahsediyorsun!Hani nerede Rusya,Çin,Almanya !!!Abd ırak a girerken hangisinin borusu öttü.Bunlar el etek divan pençe Abd yi seyrederken ,3 günlük Ak parti hükümeti o zaman için ,Abd ye kafa tutacak akıl işi mi?Bir tezkere geçmedi diye ,yapmadıkları yaygara kalmadı.

İran ın siyaseten şerrini def etmek Saadet Partisi nin vizyonu mu?Parti olarak kendi ülkenin iktidarının her hamlesinde kuyusunu kazmaya uğraşarak ,İran ın siyaseten şerrini def etme ütopyasına sahip olmak gerçekten ironik!Zamanında postal yalayıcısı diyen Saadet partisi tabanı nerede!!!12 yıl aldatanlara zaman sahip çıkma zamanı diyerek ,en hayırlı hizmet kurumları önünde pozlar verirken %2 ye tamah edip bu misyonu üslenen partiyi desteklemek gerçekten derin bir vizyon gerektirir!Ayrıca 30 mart ,10 Ağustos,7 haziran ehli sünnet büyüklerin bu kadar bariz destekleri ortadayken !

Hani beceriksizliğe bağladığın bir sıkışmadan bahsediyorsun,,evet bir sıkışma bir kıstırılma durumu var lakin bu beceriksizlikten değil etrafın ateş çemberi ve sırtını dayayacağın bir dostun bile yokken ,birilerinin tekerine çomak soktuğun için,ümmetin umudu olduğun için,bosna lı,mısırlı,afrikalı ,filistinli ,el açıp bu devlete duaya başladığı için bunları sömürenler hopladığı için!İçerideki hainler belini bükmeye çalıştığı için!

Kabahat kimde!
3-4 ay öncesine kadar, çözüm sürecine karşı çıkanlara, " bunlar kandan besleniyorlar" sözünü kim kullandı,,, her gelen geçen için, aldandık, iyi niyetimizi istismat ettiler, demekmi, akıllı yöneticlerin işi... sonra soruyorsun, kabahat kimde....
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
akp, saadet partisine. ittifak teklif etsin.....:)
 

KAFKAS

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
3 Nis 2014
Mesajlar
5,905
Puanları
63
3-4 ay öncesine kadar, çözüm sürecine karşı çıkanlara, " bunlar kandan besleniyorlar" sözünü kim kullandı,,, her gelen geçen için, aldandık, iyi niyetimizi istismat ettiler, demekmi, akıllı yöneticlerin işi... sonra soruyorsun, kabahat kimde....
30 mart ,10 Ağustos,7 haziran ehli sünnet büyüklerin bu kadar bariz destekleri ortadayken !
Kabahat kimde !


Saddama destek çıkmaktan bahsediyorsun ,saadetin siyaseten şerri def etmesi gayretinden hüsnü zan a çıkmaya çalışıyordun.Ne oldu gene kala kala Çözüm süreci,Aldatıldık!!!!

Tarih okumazsa bir insan sonra oturur neden tekerrür ediyor diye düşünür durur!

Patrona Halil İsyanı,31 mart ayaklanması,Osmanlı nın son zamanlarında başlayan milliyetçi isyanlar!

Şeriat isteriz diye Abdülhamit Han a !!!!!!!!!!! bayrak açtılar!

Erdoğan dan önce Menderes,Özal,Erbakan hepsi bu ve benzeri tarz polemiklerle uğraştılar.Rahmetli Erbakan kanlı mı geleceğiz kansız mı sözü bile eğilip bükülüp nasıl provake edildi.Sadece bir misal!

Şurada çözüm sürecinin maddelerini yaz desem yazamazsın,maddeleştirilmiş bir çözüm süreci yok ,Erdoğan a dese a değil diye uğraşan bir topluluk var!Tipik ittihatçı zihniyet dolu ortalık.Erdoğan gitsin herkes kendi çöplüğünde öteceğini sanıyor!Erdoğan sana göre mi,bana göre mi,milliyetçiye göre mi,ulusalcıyı göre mi,40 takla atana göre mi,aleviye göre mi nabız verecek!Bir tutturmuşunuz akıllı yönetici ,aldanmayanlar ne yapıyor peki en hayırlı hizmet kurumlarının peşinde?
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
ne diyeyim kafkas. dua ediyoruz...
 

EfendiBabam

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Haz 2014
Mesajlar
84
Puanları
0
Yahu arkadaş herşeyi de devletten bekleme, devlet eğer önünü açıyorsa sen işini yap ,amacın, davan için çalış durma çalış çalış. Her şeyi 1 adama yüklemiş bu millet onu isterüm bunu isterüm arkadaş adam açtıysa önünü neye geldin bu dünyaya çalış işin ne ama yok bizim millet bi rahatladı eller kumanda oyun lar sazlar, poplar ,cazlar ne yapacaz biz bu gevşekliği. İnsanları doğru yolu anlatacaz bu memleketi hep beraber kurtaracaz zihniyetler değişmeden birşey başaramayız.
 

Ebu Computer

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Haz 2013
Mesajlar
22,781
Puanları
113
Efendim nasıl aynı şeyleri söylüyorlar diyebiliriz ?Buradaki esas vurgu DAEŞ in sünni olarak algılatılmasına yönelik bir vurgu yapıyor.Cumhurbaşkanı,mezhep taasupçuluğundan bahsediyor ki taasuba sünnilikte yer yoktur!Taasuba takılan sünni görünümlü yoldan çıkanlardır!
Taassuba yer olmaması sadece ehli sünnet için geçerli değil ehli şii içinde geçerli olmalı.

Şiiliğin ortaya çıkışı sahabe dönemine kadar uzanır.

Bu dönemdeki şiilere laf söyleyen sahabeye laf söylemiş olur.


Neyse konuya dönecek olur isek bu millet bu halk hatta Milli Görüş hareketi bile rahmetli ERBAKAN'ı anlayamadı anlayamaz.

Aynı durum ERDOĞAN içinde geçerli.

Rahmetli ERBAKAN'ın ömrü hayatı boyunca şiiler için kötü bir laf söylediğini göremezsiniz.

Varsa bir örneği buyurun siz gösterin.

ERBAKAN şiileri sünni müslümanlar gibi kardeşi görmese bu bilgileri paylaşmazdı:


Allah indinde din islamdır.

Hanefi caferi bunlar sonraki konular.

Düşmanı görmeli düşmanı.

Hangi cemaatte olursanız olun önce siyonizmi göreceksin.

Düşman olduğunu kabul edeceksin.

Sünni enerjisini şiiye harcamayacak, şii enerjisini sünniye harcamayacak.

İkisi de hak ve adaleti yeryüzüne yaymaya çalışacak.

Zulümlere engel olacak.

Dava budur.

Selam ve dua ile...
 

KAFKAS

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
3 Nis 2014
Mesajlar
5,905
Puanları
63
Neyse konuya dönecek olur isek bu millet bu halk hatta Milli Görüş hareketi bile rahmetli ERBAKAN'ı anlayamadı anlayamaz.

Aynı durum ERDOĞAN içinde geçerli.

Rahmetli ERBAKAN'ın ömrü hayatı boyunca şiiler için kötü bir laf söylediğini göremezsiniz.

Varsa bir örneği buyurun siz gösterin.

ERBAKAN şiileri sünni müslümanlar gibi kardeşi görmese bu bilgileri paylaşmazdı:


Allah indinde din islamdır.

Hanefi caferi bunlar sonraki konular.

Düşmanı görmeli düşmanı.

Hangi cemaatte olursanız olun önce siyonizmi göreceksin.

Düşman olduğunu kabul edeceksin.

Sünni enerjisini şiiye harcamayacak, şii enerjisini sünniye harcamayacak.

İkisi de hak ve adaleti yeryüzüne yaymaya çalışacak.

Zulümlere engel olacak.

Dava budur.

Selam ve dua ile...
Erbakan ile alakalı bir mevzu yok ortada !Asiltürk ün beyanatı var ,sizde Erdoğan la aynı paralelde olduğundan bahsettiniz ,ben de hayır değil dedim!


Asiltürk ne diyor:? Hatta İran’da Hamaney ile de görüştüm. Hepsiyle görüştüm. Hiçbirisi İslam itikadı dışında hiçbir şey söylemiyorlar."

Yani bu İran ve o cephe esed in yanında saf tutarken hala İslam itikadlarından dahi bile bahsetmek mevzu bahis mi!İtikad dışında hiçbir şey söylemiyorlar mı yani ,her şeyi söyleyip bil fiil alanda esed in yanında silahlı mücadele vererek uyguluyorlar!!!!
 
Üst