Recm Hakkindaki Hadisler

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
Abdullah Ibn-i Ömer radiyallahu anhuma´dan rivayete göre (medine´de) bir takim Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem´e gelerek iclerinden bir erkekle bir kadinin zina ettigini hikaye ettiler, (ve ne hükm edersiniz?dediler). Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara: -Siz, Recim (hükmü) hakkinda Tevrat´ta ne bulursunuz? diye sordu. Onlar: -Biz zina edenleri te$hir ederiz, bunlar bir degneklede dögülürler.

Abdullah Ibn-i Selam bunlara: -Yalan söylediniz!. Tevrat´ta Recim (ayeti) vardir, dedi. Bunun üzerine Tevrat´i getirdiler. Ve kitabi actilar. Yahudilerden birisi(Abdullah Ibn-i Surya) elini Recim ayeti üzerine koyarak ondan önceki ve sonraki ayetleri okumaga ba$ladi. Abdullah Ibn-i Selam ona:
-Elini kaldir! dedi. O da elini kaldirinca Recim ayeti görülü verdi. Yahudiler: -Ya Muhammed! Abdullah Ibn-i Selam dogru söylemi$tir: Tevrat´ta hakikaten Recim ayeti vardir, dediler. Bunun üzerine (Resulullah zinanin vukuu hakkinda $ahid istedi. Dört Yahudi zani ve zaniye aleyhinde vech-i mahsus üzere $ehadet ettiler.) Resulullah da bunlarin recm olunmalarina hükmetti de recm olundular. (Sahih-i Buhari Muhtasari Tecrid-i Sarih Tercemesi Ve $erhi Ct.9.Sf.317.318/Kamil Miras)

Ömer (Ibnu´l-Hattab) radiyallahu anh´dan (bir hutbesinde) $öyle dedigi rivayet olunmu$tur: Bir hakikattir ki, Allah, Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem´i Hak Peygamber gönderdi ve ona kitab indirdi. Ona indirdigi ayetler icinde Recm ayeti de vardi. Dip Not: (Recm ayeti $udur:= “Evli bir erkek ve kadin zina ederlerse (zina da beyyine ile veya gebelikle veya ikrar ile) sabit olursa (aile namusunu kirleten)bunlari ta$layiniz!“. Bu ayetin okunmasi nesh olunup hükmü ibka olunmu$tur. (Sahih-i Buhari Muhtasari Tecrid-i Sarih Tercemesi Ve $erhi Ct.12.Sf.409/Kamil Miras)

Bize Yahya b. Yahya Et-Temimi rivayet etti. (Deki ki): Bize Hu$eym, Mansur´dan, odaEl-Hasen´den, oda Hittan b. Abdillah Er-Rakaa$i´den, oda Ubade b.Samit´den naklen haber verdi. Ubade $öyle demi$: Resulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem): <Benden ögrenin! Benden ögrenin!..Allah o (kadinlara) (cikar) bir yol halk etti. Bekarla bekar (zina ederse) yüz dayakla bir sene sürgün; evli ile evliye yüz dayak ve recim (var!)> buyurdular. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4792/Ahmed Davudoglu)

Bize Amru´n-Nakid da rivayet etti. (Deki ki): Bize Hu$eym rivayet etti. (Deki ki): Bize Mansur bu isnadla bu hadisin mislini haber verdi. (Sahih-i MüslimTercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4793/Ahmed Davudoglu)

Bize Muhammed b.El-Musenna ile Ibni Be$$ar hep birden Abdulala´dan rivayet ettiler.Ibni´l-Musenna (Deki ki): Bize Abdulala rivayet etti. (Deki ki):Bize Said, Katade´den, oda El-Hasen´den, oda Hittan b. AbdillahEr-Rakaa$i´den, oda Ubade b. Samit´den naklen rivayet etti. $öyledemi$:
Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üzerine vahy indirildigi zaman bundan dolayi gussalanir ve yüzü rengini atardi. Bir gün kendisine vahy indirildi de yine böyle oldu. Acildigi vakit: <Benden ögrenin! Allah o (kadinlara) (cikar) bir yol halk etti. Evli ile evli, bekarlabekar!.. Eliyle yüz dayak... sonra ta$larla recim! Bekara yüz dayak... sonra bir sene sürgün!..> buyurdu. (Sahih-i MüslimT ercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4793/Ahmed Davudoglu)

Bize Muhammed b.El-Musenna ile Ibni Be$$ar rivayet ettiler. (Dediler ki): Bize Muhammed b. Cafer rivayet etti. (Dedi ki): Bize Muhammed b. Be$$ar darivayet etti. (Deki ki): Bize Muaz b. Hi$am rivayet etti. (Dedi ki): Bize babam rivayet eyledi. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4793/Ahmed Davudoglu)

Bu ravilerin ikisi de Katade´den bu isnadla rivayette bulunmu$lardir. Yanliz onlarin hadisinde: <Bekara dayak vurulur ve sürgün edilir. Evli ise dögülerek recm olunur.> ibaresi vardir. Sene ve yüz kelimelerini zikretmezler. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4794/Ahmed Davudoglu)
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
ZINA HAKKINDA EVLI KIMSENIN RECMI BABI

Bana Ebu´t-Tahir ile Harmele b. Yahya rivayet ettiler. (Dediler ki): Bize Ibni Vehb rivayet etti. (Dedi ki): Bana Yunus, Ibni $ihab´dan naklen haber verdi. (Demi$ ki): Bana Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe haber verdiki, kendisi Abdullah b. Abbas´i $unu söylerken i$itmi$:

Ömer b. Hattab,Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´in minberi üzerinde otururken $öyle dedi:
<Hic $üphe yok kiAllah, Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem))i Hak (din) ilegöndermi$ ve kendisine kitabi indirmi$tir. Ona indirilenlerden biride recim ayetidir. Biz bu ayeti okuduk, belledik ve anladik.

Resululullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) recm etti; ondan sonra bizde recm ettik. Ama insanlarin üzerinden uzun zaman gecerse korkarim biri: Biz Allah´in kitabinda recmi bulamiyoruz, der de Allah´inindirdigi bir farizayi terk etmekle dalalete dü$erler: Gercekten erkek ve kadinlardan zina eden kimse üzerine – muhsan olmak,beyyine veya gebelik yahut itiraf bulunmak $arti ile – recimAllah´in kitabinda haktir. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhiCt.8.Sf.4796/Ahmed Davudoglu)


Bize bu hadisi Ebu Bekirb. Ebi $eybe ile Zuheyr b. Harb ve Ibni Ebi Ömer de rivayet ettiler.(Dediler ki): Bize Sufyan, Zuhri´den bu isnadla rivayet etti.

Bu hadisi Buhari <Hudud>bahsinde tafsilatli bir $ekilde tahric etmi$tir.

Hz.Ömer(Radiyallahu anh)´in sözüne: <Hic $üphe yok ki Allah, Muhammed(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´i Hak (din) ile göndermi$tir.!>diye ba$lamasi, cemaatin dikkatini cekmek, bundan sonra söyliyecegi mühim meseleyi dinlemeye onlari hazirlamak icindir. Bu mesele recim ayetidir. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´e indirilenler arasinda <Ihtiyar erkekle ihtiyar kadin zina ederlerse kendilerini behemehal recm edin!> ayeti de vardi. Sonra ayetin lafzi hem hükmü nesh edilenler de vardir. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhiCt.8.Sf.4796/Ahmed Davudoglu)

KENDI ALEYHINE ZINAYI ITIRAF EDEN KIMSE BABI

Bana Abdulmelik b. $uayb b. Leys b. Sa´d rivayet etti. (Dedi ki): Bana babam, dedemden rivayet etti. (Demi$ ki): Bana Ukayl, Ibni $ihab´dan,oda Ebu Seleme b. Abdirrahman b. Avf ile Said b. El-Museyyib´den,onlar da Ebu Hureyre´den naklen rivayet etti ki, Ebu Hureyre $öyle demi$:

Resulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´e mescid de iken müslamlardan bir adamgeldi ve kendilerine seslenerek: Ya Resulullah, ben zina ettim; dedi Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ondan yüzünü cevirdi. Fakat adam yüzünü cevirdigi tarafa dönerek kendilerine (tekrar):Ya Resulullah, ben zina ettim; dedi. Ondan yine yüzünü cevirdi. Taki bunu dört defa tekrarladi. Adam kendi aleyhinde dört defa $ehadette bulununca Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)kendisini cagirdi; ve: <Sende delilik var mi?> diye sordu.Adam: --Hayir! cevabini verdi. <Hic evlendin mi?> diye sordu.Adam: --Evet! Dedi. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi veSellem): <Bunu götürün de recm edin!> buyurdular.

Ibni $ihab (Demi$ ki): Bana Cabir b. Abdullah´i dinleyen biri haber verdi. Cabir: <Onu recm edenler arasinda ben de vardim. Onu namazgah da recm ettik. Ta$lar kendisini yaraladigi zaman kacti. Fakat biz ona Harra´da yeti$erek kendisini recm ettik.> diyormu$. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4798/Ahmed Davudoglu)

Bu hadisi Leys dahi Abdurrahman b. Halid b. Musafir´den, oda Ibni$ihab´dan bu isnadla bunun gibi rivayet etti. (Sahih-i MüslimTercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4798/Ahmed Davudoglu)

Bana bu hadisi Abdullah b. Abdirrahman Ed-Darimi de rivayet etti. (Dediki: Bize Ebu´l-Yeman rivayet etti. (Dedi ki): Bize $uayb, Zuhri´den yine bu isnadla haber verdi. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4798/Ahmed Davudoglu)

Her ikisinin hadisinde Ukayl´in zikrettigi gibi: <Ibni $ihab (Dedi ki): Bana Cabir b. Abdillah´i dinleyen biri haber verdi.> ibaresi vardir. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4798/AhmedDavudoglu)

Bana Ebu´t-Tahir ile Harmele b. Yahya da rivayet ettiler. (Dediler ki):Bize Ibni Vehb haber verdi. (Dedi ki): Bana Yunus haber verdi. H.

Bize Ishak b. Ibrahim dahi rivayet etti. (Dedi ki): Bize Abdurrazzak haber verdi. (Dedi ki): Bize Ma´mer ile Ibni Cureyc haber verdi. Bu ravilerin hepsi Zuhri´den, oda Ebu Seleme´den, oda Cabir b.Abdillah´dan, oda Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´den naklen Ukayl´in, Zuhri´den, onun da Said ile Ebu Seleme´den,onlarin da Ebu Hureyre´den nakl ettikleri gibi rivayet etmi$lerdir.(Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4799/Ahmed Davudoglu)

Buhadisi Buhari <Hudud> bahsinde;Nesai <Recim>de muhtelif ravilerden tahric etmi$lerdir.

Gelen zat sucunu dört defa itiraf etztikten sonra Peygamber(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´in bir de: <Sende delilik var mi?>diye sormasi halini iyice tahkik icindir. Zira bir insan, ölümünü gerektiren bir $eyi sormadan kolay kolay söylenmez. (Sahih-i MüslimTercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4799/Ahmed Davudoglu)

BanaEbu Kamil Fudayl b. Huseyn El-Cahderi rivayet etti. (Dedi ki): BizeE bu Avane, Simak b. Harb´dan, oda Cabir b. Semura´dan nalen rivayet etti.

$öyle demi$:

Maiz b. Malik´i Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´e getirildigi vakit gördüm. Kisa, tiknaz bir adam! Üzerinde cübbe yok! Zina ettigine nefsi aleyhine dört defa $ahidlik etti. Resulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem): <Olabilir ki sen...>buyurdu Maiz: --Hayir vallahi! Bu alcak gercekten zina etti... dedi. Bunun üzerine onu recm ettirdi. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhiCt.8.Sf.4800/Ahmed Davudoglu)

Bize Muhammed b. El-Musenna ile Ibni Be$$ar da rivayet ettiler. Lafiz Ibni´l-Musenna´nindir. (Dediler ki): Bize Muhammed b. Cafer rivayetetti. (Dedi ki): Bize $u´be, Simak b. Harb´dan rivayet etti. (Demi$ki): Cabir b. Semura´yi $unlari söylerken i$ittim: Resulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´e kisa, daginik sacli, adaleli bir adam getirdiler. Üzerinde bir gömlek vardi; zina etmi$ti. Peygamber(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu iki defa redd etti. Sonra Emir verdi de recm olundu. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4801/Ahmed Davudoglu)

Simak demi$ ki: Ben bu hadisi Said b. Cubeyr´e rivayet ettim de: Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu dört defa redd etti...dedi.(Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4801/Ahmed Davudoglu)

Bize Ebu Bekir b. Ebi $eybe rivayet etti. (Dedi ki): Bize $ebabe rivayet etti. H.

Bize Ishak b. Ibrahim de rivayet etti. (Dedi ki): Bize Ebu Amir El-Akadi haber verdi. Bunlarin ikisi de $u´be´den, oda Simak´den, oda Cabirb. Semura´dan, oda Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´den Ibni Cafer´in hadisi gibi rivayette bulunmu$lardir. (Sahih-i MüslimTercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4801/Ahmed Davudoglu)

$ebabe:<Onu iki defa redd etti.> cümlesinde Ibni Cafer´e muvafakat etmi$tir. Ebu Amir´in hadisinde: <Onu iki yahut üc defa reddetti.> ibaresi vardir. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhiCt.8.Sf.4801/Ahmed Davudoglu)

Bize Kuteybe b. Said ile Ebu Kamil El-Cahderi rivayet ettiler. Lafiz Kuteybe´nindir. (Dediler ki): Bize Ebu Avame, Simak´den, oda Saidb. Cubeyr´den, oda Ibni Abbas´dan naklen rivayet etti ki, Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Maiz b. Malik´e:
<Senin hakkinda kulagima gelen dogru mudur?> diye sormu$. Maiz: – Benim hakkinda duydugun nedir? demi$. <Duydum ki filan ogullarinin cariyesi ile cinsi münasebette bulunmu$sun! buyurmu$lar. Maiz: –Evet! Demi$. Bunun üzerine kendisi dört defa $ehadette bulunmu$.Sonra emir buyurarak recm olunmu$. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4802/Ahmed Davudoglu)

Bana Muhammed b. El-Musenna rivayet etti. (Dedi ki): Bana Abdulala rivayet etti. (Dedi ki): Bize Davud, Ebu Nadra´dan, oda Ebu Sad´dan naklenrivayet etti ki, Eslem kabilesinden Maiz b. Malik denilen bir Adam Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´e gelerek: – Ben bir kötülük i$ledim; onun haddini bana vur! Demi$. Peygamber(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisini birkac defa redd etmi$. Ravi diyor ki: Sonra kavmine sordu. Onlar: – Biz onu zararsiz biliriz;yanliz ba$ina bir i$ geldi ki, ondan kendisini hadd vurulmaktan ba$ka bir $ey kurtaramayacagini saniyor! Dediler. Müteakiben (Maiz)Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´e döndü. O da bize kendisini recm etmemizi emir buyurdu.

Onu Baki-i Garkad´e götürdük. Kendisini ne bagladik, ne de kuyu kazdik. Ona kemik, topac ve tugla parcalari attik. Ko$maya ba$ladi.Bizde arkasindan ko$tuk. Nihayet Harra kenarina geldi ve kar$imiza dikildi. Biz de kendisine Harra´nin kayalarini (yani ta$lari) attik;nihayet sustu. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4803/Ahmed Davudoglu)

Ezd kabilesinin Gamid kolundan bir kadin geldi; ve: –
YaResulullah! Beni temizle! dedi. <Vah sana!.. Dön de Allah´tan magfiret dile! Ona tevbe et!> buyurdular. Kadin: Görüyorum beni,Maiz´i cevirdigim gibi geri cevirmek istiyorsun, dedi. <Ne oldu sana?> diye sordu. Kadin kendisinin zina dan gebe oldugunu söyledi.Bunun üzerine: <Sen mi?> buyurdu. Kadin: – Evet! cevabini verdi. Ona: <Karnindakini doguruncaya kadar...> buyurdular.

Derken kadin doguruncaya kadar gecimini Ensardan bir zat üzerine aldi. Bilahare Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´e gelerek: –Gamidli kadin dogurdu; dedi. Efendimiz: <O halde onu recm edip de cocugunu kücük oldugu halde emzirecek kimsesiz birakamayiz!>buyurdu. Bunun üzerine Ensar´dan bir zat ayaga kalkarak: –Cocugun bakimi bana aid olsun ya Nebiyyallah! dedi. O da kadini recm ettirdi. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4806/AhmedDavudoglu)


Gamid´likadin gelmi$; ve: – Ya Resulullah! Ben zina ettim, $imdi beni temizle! demi$. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu da geri cevirmi$. Ertesi gün gelince kadin: – Ya Resulullah! Beni niyegeri ceviriyorsun? Galiba beni, Maiz´i cevirdigin gibi cevireceksin! Vallahi ben gebeyim! demi$.

Efendimiz: <Olmazsa haydi doguruncaya kadar git (buradan!)> buyurmu$lar. Kadin dogurdugu zaman cocugu bir bez parcasi icinde getirmi$; ve: – I$te! Onu dogurdum; demi$.(Yine): <Git de bu cocugu sütten kesilinceye kadar emzir!>buyurmu$. Kadin onu memeden ayirdiktan sonra cocugu, elinde bir parca ekmek oldugu halde getirmi$ ve: – I$te ya Nebiyyallah! Onu memeden ayirdim. Yemek yemege de ba$ladi... demi$.

Bunun üzerine Peygamber(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cocugu müslümanlardan birine vermi$. Sonra emir buyurarak kadin icin gögsüne kadar bir cukur kazilmi$. Cemaate de emir vermi$ ve kadini recm etmi$ler. (Sahih-i MüslimTercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4808/Ahmed Davudoglu)


Bana Ebu Gassan Malik b. Abdilvahid El-Mismai rivayet etti. (Dedi ki):Bize Muaz (yani Ibni Hi$am) rivayet etti. (Dedi ki): Bize Baba babam,Yahya b. Ebi Kesir´den rivayet etti. (Demi$ ki): Bana Ebu Kilabe rivayet etti. Ona da Ebu´l-Muhelleb, Imran b. Husaym´dan naklen rivayet etmi$ ki, Cuheyne (kabilesin) den bir kadin zinadan gebe olarak Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´e gelmi$ ve: – Ya Nebiyyallah! Ben haddi hak ettim. Onu bana tatbik ediver! demi$.

Nebiyyullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de velisini cagirarak:<Buna iyi bak, dogurdugu zaman onu bana getir!> buyurmu$.Velisi de öyle yapmi$. Bunun üzerine Nebiyyullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadin hakkinda emir vererek üzerine elbisesi baglanmi$. Sonra emir buyurarak recm edilmi$. (Sahih-i Müslim Tercüme ve $erhi Ct.8.Sf.4809/Ahmed Davudoglu)
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
Bakalim hayirlisi ile buraya biraz daha bu konudaki diger kitablardan hadisleri ilave yapmak düsüncesindeyim insallah.
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
Ubade b. Es-Samit (r.a)´den, demi$tirki; Rasulullah (s.a); “Benden ögrenin, benden ögrenin,$üphesiz Allah (c.c) o kadinlar hakkinda bir yol acti. Evlenmi$ olanevlenmis olanla (zina ederseonlara) yüz sopa ve ta$larla recm (cezasivardir); bekar bekarla zina ederse yüz sopa ve bir senesürgün“ buyurdu. (Sünen-iEbu Davud Terceme ve $erhi Ct.15.Sf.101/Heyet)

Abdullahb.Abbas radiyallahu anhuma $öyle demi$tir:
Ömer(b.el-Hattab) (r.a) halka hitab edip $öyle dedi: “$üphesiz Allah(c.c) Muhammed (s.a)´i hak ile gönderdi, ona Kitabi indirdi. Recmayeti ona indirilenler icindedir. Biz onu, okuduk ve ezberledik.Rasulullah (s.a) recm etti, ondan sonra biz de recm ettik. Insanlarüzerinden uzun zaman gecerse, birisinin; biz Allah´in Kitabindarecm ayetini bulamiyoruz, demesinden ve Allah´in indirdigi bir farziterk etmek süretiyle sapitmalarindan korkarim. Muhsan oldugu vebeyyine ya da hamilelik ve itiraf bulundugu zaman erkeklerden vekadinlardan zina edene recm haktir (sabittir). Allah´a yemin ederimki eger insanlar, Ömer Allah´in kitabina ilavede bulundu, demeyecekolsalardi, recm ayetini yazardim.“(Sünen-i Ebu Davud Terceme ve$erhi Ct.15.Sf.110/Heyet)

MAIZ BIN MALIK´IN RECMI

(H:4419).Nuaym b. Hezzal, babasini (Hezzal)´in, $öyle dedigini rivayetetmi$tir:
Maizb. Malik babamin yaninda kalan bir yetimdi. Mahallede bir Cariyeylecinsi ili$ki kurdu. Babam kendisine:
-“Rasulullah(s.a)´e git, yaptigini haber ver. Belki senin icin (Allah´tan)bagi$ diler“ dedi. Bunu, Maiz icin bir ciki$ yolu bulunur umuduylaistemi$ti. Maiz, Rasulullah´a gelip:
-“YaRasulullah! Ben zina ettim. Bana Allah´in kitabinin (hükmünü)uygula“ dedi. Rasulullah ondan yüz cevirdi. Ama Maiz dönüptekrar; -“Ya Rasulullah! Ben zina ettim. Bana Allah´in Kitabiniuygula.“ Nihayet bunu dört kez söyleyince, Rasulullah (s.a):
-“Sen bunu dört kez söyledin.Kiminle zina ettin? dedi. Maiz:-: Falan kadinla“ - Onunla birlikte yattin mi? - Evet-Derin onun derisine degdi mi? -Evet - Onunla cinsel ili$kide bulundun mu? - Evet
Bununüzerine Rasulullah (s.a) recm edilmesini emr etti. Maiz, Harre´yegötürüldü. Recm edilip de (recm edilmeye ba$lanip da) ta$inacisini hissedince sabredemedi, (recm edildigi yerde cikip kacti.Arkada$lari yeti$emedigi halde Abdullah b. Uneys yeti$ip, bir deveincigi aldi ona atip öldürdü. Sonra Rasulullah (s.a)´e geldi vebunu kendisine haber verdi. (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve $erhiCt.15.Sf.113/Heyet)

IbnAbbas (r.anhuma): $öyle demi$tir:
Rasulullah(s.aI, Maiz b. Malik´e:
-“Senden banagelen haber gercek mi?“ diye sordu.
Maiz: -“Bendensana ne ula$ti?“
-“Bana, senin filan ogullarinincariyesi ile cinsi temasta bulundugun haberi geldi.“
Maiz: “Evet“dedi ve dört kez $ahitlik etti. Bunun üzerine, Rasulullah (s.a) emretti ve Maiz recm edildi. (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve $erhiCt.15.Sf.117/Heyet)

Ibn Abbas(r.anhuma) $öyle dedi:
Maiz b. Malik,Rasulullah (s.a)´e gelip zina etttigini iki kez itiraf etti.Rasulullah (s.a) onu kovdu. Sonra tekrar gelip iki kez daha itirafetti. Bunun üzerine Rasulullah (s.a);
Dört defa aleyhine $ahitlikettin, Onu götürün ve recm edin“ buyurdu.(Sünen-i Ebu Davud Terceme ve $erhi Ct.15.Sf.117/Heyet)

CEZA HUSUSUNDA TELKIN (SUCLUYU)KONU$TURMA TE$EBBÜSÜ)

Ibn-i Abbas (R.Anhuma)danrivayet edilmi$tir: Rasulullah (S.A.V), Malik´in oglu Maiz´e <seninhakkinda bana iletilen haber gercek midir?> buyurdu.Maiz, <benim hakkimda size ne haber iletildi?> dedi.Rasul-i Erkem, <filan ailenin cariyesi ile zina ettiginbana bildirildi!> buyurdu.Maiz, <evet!> dedive (kendisi aleyhinde) dört kez $ehadet etti. Bunu müteakib Rasul-iEkrem´in emri üzerine recim yapildi (ta$ladi).
Bubabda Es-Saib bin Yezid (R.A.)den hadis rivayet edilmi$tir.

Ibn-iAbbas´in hadisi hasen´dir. $u´be bu hadisi Simak bin Harb´den –Said bin Cubeyr´den mürsel olarak rivayet ediyor ve rivayetinde<Ibn-i Abbas´dan> demiyor.(Sünen-i Tirmizi Tercemesi Ct.3.Sf.33.34/Osman Zeki Mollamehmetoglu)
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
RECMIN TAHKIKI HAKINDA

Ömer bin El-Hattab (R.A)den rivayet edilmi$tir; dedi ki: <Allah, Muhammed´i hakdin ile gönderdi ve Ona Kitab indirdi ve kendisine indirdigi kitabta recm ayeti vardi. $imdi Rasulullah (S.A.V)recm yapti ve kendisin den sonra biz de recm yaptik. Insanlarin üzerinde zaman uzayinca iclerinden birinin, <Allah´inkitabinda recm bulamiyoruz!> diyeceginden ve Allah´in indirmis oldugu bir farzi terk etmek suretiyle delalete dü$eceklerinden korkmaktayim. Dikkat! Evlendigi halde zina i$leyen ki$iye, delil bulundugu veya gebelik oldugu veya itiraf da bulundu takdirde recmhaktir!.)>

(Dip not: Kur´an-i Kerim´den tilaveti kaldirilmi$, hükmü baki olan bu ayet-i kerime $öyledir: <Ya$li erkek ve ya$li kadin zina i$ledikleri vakit,Allah tarafindan tayin edilmi$ bir tenkil olarak behemehal onlari recm edin (ta$layin)! Allah aziz ve hakim´dir.> Malik,El-Muvatta kitabinda, burada varit olan <ya$li erkek ve ya$likadin> 1 dul erkek ve dul kadin olarak tefsir etmektedir. El-Kaari ise, evli erkek ve evli kadin olarak tefsir edilmesini daha uygun buluyor. (Sünen-i Tirmizi Tercemesi Ct.3.Sf.38/Osman Zeki Mollamehmetoglu)

RECMIN EVLENMI$ KI$ININCEZASI OLDUGU HAKKINDA

Ebu Hureyre, Zeyd binHalid ve$ibl (R.Anhum) den rivayet edilmi$tir; kendileri, Rasulullah (S.A.V) in yaninda bulunuyorlardi: Derken birbirinden davaci olan iki geldi ve onlardan biri, Rasul-i Ekrem´e kalkarak <ya Rasulullah!> dedi,<Allah a$kina; aramizda Allah´inkitabina göre hüküm vereceksin!.> Bunun üzerine kendisinden daha anlayi$li olan hasmi $öyle dedi: <Evetya Rasulullah! Allah´in kitabina göre aramizda hüküm ver ve bana müsaade buyur da konu$ayim. Oglum, bu adamin ciragi idi. Sonra onun karisi ile zina i$ledi. Oglumun cezasinin recm oldugunu bana bildirdiler. Ben de onun (oglum)icin yüz koyun ile bir hizmetci fidye verdim. Bilahare ilim erbabindan bazi ki$ilerle kar$ila$tigimda,oglumun cezasinin yüz kamci ve uzakla$tirilmak oldugunu ve recmin,yanliz bu adamin karisina lazim geldigini iddia ettiler.>Rasulullah(S.A.V) buyurdu ki: <Nefsim yed-ikudretinde (varligima hakim) olan zat hakki icin; hic$üpheniz olmasin ki, aranizda Allah´in kitabina göre hüküm verecegim. Yüz koyun ve hizmetci sana iade edilecektir; oglumun cezasi da yüz kamci ve bir yil uzakla$tirilmaktir. Ya Uneys! Bu adamin karisina git ve $ayet itiraf ederse onu recm et!.>
Uneys,kadinin yanina gitti ve itiraf etmesi üzerine onu recm etti.(Sünen-i Tirmizi Tercemesi Ct.3.Sf.39.40/Osman Zeki Mollamehmetoglu)

KITABI (YAHUDIVE HIRISTIYAN) LERIN RECMI

Ibn-i Ömer (R.Anhuma) dan rivayet edilmi$tir: <Rasulullah(S.A.V),bir Yahudi erkekle bir Yahudi kadini recm etti.> (Sünen-iTirmizi Tercemesi Ct.3.Sf.43/Osman Zeki Mollamehmetoglu)

Semure (R.A.)den rivayet edilmi$tir: <Rasulullah(S.A.V.),bir Yahudi erkek ve bir Yahudi kadini recm etti.>
Bu babda Ibn-i Ömer, El-Berra, Cabir, Ibn-i Ebi Evfa, Abdullah bin El-Haris bin Ceze ve Ibn-i Abbas (R.Anhuma) den hadis rivayet edilmi$tir. (Sünen-i Tirmizi Tercemesi Ct.3.Sf.43/Osman Zeki Mollamehmetoglu)

ZINA HADDI (YANICEZASI)NIN BEYANI BABI

EbuHureyre, Zeyd bin Halid ve $ibl (Radiyallahu anhum)´den rivayet edildigine göre (bu üc sahabi) $öyle demi$lerdir:

Biz Resulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´in yaninda idik.(Bedevilerden)bir adam (hasmi ile birlikte) geldi ve Resul-i Ekrem(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´e:
(Ya Resulullah), Allah´a yemin ederek Allah´in kitabi (yani hükmü) ile aramizda hüküm etmeni diliyorum, (Benimle hasmin arasinda sulh yoluyla degil de Allah´in hükmü ile hüküm etmedikce bu dilegimde israr edecegim), dedi. Hasmi daha dirayetli ve edebli idi. O da: (YaR esulullah) aramizda Allah´in kitabiile hükmet ve bana izin ver ki (durumu) arzedeyim, dedi. Resul-i Ekrem(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)´de (buna hitaben):
<Söyle>,buyurdu. Bunun üzerine söz verilen hasim (yani ikinci ki$i): Benim oglum bunun yanindai$ci (coban) idi. Ve bunun karisi ile zina etmi$. Bu nedenle ben (bu adama) yüz koyun ve bir hadim (cariye) vererek oglumu kurtardim. Sonra ben ilim ehlin den birkac adama sordum. (Henüz bekar olan) ogluma yüz degnek had (cezasi) vebir yil sürgün, bu adamin karisina da recim (ta$lamak süretiyle öldürülme cezasi)nin gerektigi (bu alimler tarafindan) bana haber verildi. Bundan sonra Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
<Hayatim (kudret)elinde olan (Allah)a yemin ederim ki, $üphesiz ben, aranizda Allah´in kitabi (yani hükmü) ile hükm edecegim: Verdiginiz yüz koyun ve hadim (cariye)sana iade olunur. Ogluna da yüz degnek vurmak ve bir yil sürgün gerekir> buyurdu. (Sonra sahabilerden Uneys´e de):
<Ya Uneys bu (bedevi)nin karisina git. Eger (isnad edilen sucu) itiraf ederse onu recm et.> buyurdu.
(Ravi Hi$am demi$tir ki: Sonra Uneys kadina gitti. Kadin da (isnad edilen sucu i$ledigini) itiraf etti. Uneys de kadini recm etti.“(Sünen-i Ibni Mace Tercemesi ve $erhiCt.7.Sf.148.149/Haydar Hatipoglu)

Ubade bin es-Samit (Radiyallahu anh)´den rivayet edildigine göre; Resulullah (Sallahu Aleyhi ve Sellem) $öyle buyurdu, demi$tir:
<(Zina cezasinin hükmünü) benden aliniz. Allah $üphesiz o (zina eden) kadinlar icin bir yol acti. Bekar (erkegin) bekar(kadin) la (zina etmesi cezasi) yüz degnek ve bir yil sürgündür. Seyyib (sahih nikahla evlenip bir defa olsun e$iyle birle$en erkegin) seyyib (kadin) la (zina etmesi cezasi) yüz degnek ve recim (ta$a tutulmak süretiyle öldürülmesi) dir.>“(Sünen-i Ibni Mace Tercemesi ve $erhi Ct.7.Sf.149/Haydar Hatipoglu)
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Tepkime puanı
1,111
Puanları
0
Konum
Giresun
"Recm hakkindaki ayetler" basligini da bekliyoruz, biliyorum abesle istigal ama iste...
 

lafons7275

Kıdemli Üye
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Tepkime puanı
342
Puanları
0
Konum
İzmir
"Recm hakkindaki ayetler" basligini da bekliyoruz, biliyorum abesle istigal ama iste...

Buhârî ve Müslim İbni Mesud (Radıyallâhü anh)’dan şöyle rivâyet ederler: "Dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek için kaşlarını yolana, dişlerini inceltene, Allahın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etsin" İbni Mesud (Radıyallâhü anh)’ın bu sözü, Ümmü Yakub denilen bir kadına ulaşınca, o kadın kalkıp geldi ve dedi ki: - Bana gelen habere göre şöyle şöyle demişsin. İbni Mesud (Radıyallâhü anh)’da: - Resûlüllah’ın lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeyim ki, hem Kur’an’da da bu husus geçmiyor mu? deyince, kadın Kur’an’ı kastederek: - İki kapak arasını okudum fakat bu dediğini bulamadım, dedi.


Bunun üzerine İbni Mesud (Radıyallâhü anh):
- Kur’an’ı okumuşsan onu bulmuşsundur. Sen Kuranda "Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neden de yasakladıysa ondan sakının" (Haşr sûresi 7) âyetini okumadın mı?! - Okudum. - Hah işte Resûlüllah (benim saydığım) şeyleri yasaklamıştır (Buhari, Libas: 82, 84-85, 87, Müslim, Libas 120, Tirmizi: Edeb: 33)
 

lafons7275

Kıdemli Üye
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Tepkime puanı
342
Puanları
0
Konum
İzmir
İmâm-ı Azam Ebu Hanife hadis dersi yapıyordu.

Bir adam gelerek:
- Bırak şu hadisleri ey imam. Bize Kuran oku! dedi. İmâm-ı Azam: - Şayet sünnet olmasaydı, bizden kimse Kuranı anlayamazdı, dedi, sonra adama: - Maymun etinin harâmiyetine dair Kurandan delilin var mı? diye sorunca, adam şaşırdı kaldı. Bunun üzerine İmâm-ı Azam: - Sen ne dediğinin farkında değilsin. Hadis olmadan ilim talep edenler fitne ve fesat yayarlar! buyurdu.
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Tepkime puanı
1,111
Puanları
0
Konum
Giresun
Buhârî ve Müslim İbni Mesud (Radıyallâhü anh)’dan şöyle rivâyet ederler: "Dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek için kaşlarını yolana, dişlerini inceltene, Allahın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etsin"İbni Mesud (Radıyallâhü anh)’ın bu sözü, Ümmü Yakub denilen bir kadına ulaşınca, o kadın kalkıp geldi ve dedi ki: - Bana gelen habere göre şöyle şöyle demişsin. İbni Mesud (Radıyallâhü anh)’da: - Resûlüllah’ın lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeyim ki, hem Kur’an’da da bu husus geçmiyor mu? deyince, kadın Kur’an’ı kastederek: - İki kapak arasını okudum fakat bu dediğini bulamadım, dedi.


Bunun üzerine İbni Mesud (Radıyallâhü anh):
- Kur’an’ı okumuşsan onu bulmuşsundur. Sen Kuranda "Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neden de yasakladıysa ondan sakının" (Haşr sûresi 7) âyetini okumadın mı?!- Okudum.- Hah işte Resûlüllah (benim saydığım) şeyleri yasaklamıştır (Buhari, Libas: 82, 84-85, 87, Müslim, Libas 120, Tirmizi: Edeb: 33)

lafonscugum su ezberi birakin artik ya.
yine donup dolasip basa geliyoruz.
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,757
Tepkime puanı
490
Puanları
83
lafonscugum su ezberi birakin artik ya.
yine donup dolasip basa geliyoruz.

Ezber derken şunu anlamadım, Peygambermiz'in bir konudaki kavli, tesbiti, ki o tesbit ve kavil de büyük ihtimalle Kur'an'ı anlamamıza yöneliktir,

Bütün bunlar ezber mi oluyor..???

Muhatap, biz değiliz ki, muhatap Allah'ın Rasülü...

O'nun kelamı haşa, "Ezber bir paçavra ise", sizin için Peygamber'in şahsı nedir, açıkçası irkildim..!!!

Bu yaklaşım, müslüman yaklaşımı değildir, onu söyliyeyim...
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Tepkime puanı
1,111
Puanları
0
Konum
Giresun
Ezber derken şunu anlamadım, Peygambermiz'in bir konudaki kavli, tesbiti, ki o tesbit ve kavil de büyük ihtimalle Kur'an'ı anlamamıza yöneliktir,

Bütün bunlar ezber mi oluyor..???

Muhatap, biz değiliz ki, muhatap Allah'ın Rasülü...

O'nun kelamı haşa, "Ezber bir paçavra ise", sizin için Peygamber'in şahsı nedir, açıkçası irkildim..!!!

Bu yaklaşım, müslüman yaklaşımı değildir, onu söyliyeyim...

bir soz ancak bu kadar carpitilabilir, gercekten ben de irkildim
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,757
Tepkime puanı
490
Puanları
83
Siz Peygamber'i yalanlamayı çelik çomak hale getirirseniz, ee, bizim doğru tepitimizi de "çarpıtma" olarak ifade edeceksiniz...

Yanlış yolda yürüyen birisine, doğru yolda yürüyen birisinin yolu her zaman yanlış olur...

Seninki de o hesap..!
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,757
Tepkime puanı
490
Puanları
83
Son söz: Peygamber'siz Kur'an (İslam/Din) asla yaşanmaz..!!!
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Tepkime puanı
1,111
Puanları
0
Konum
Giresun
Buhârî ve Müslim İbni Mesud (Radıyallâhü anh)’dan şöyle rivâyet ederler: "Dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek için kaşlarını yolana, dişlerini inceltene, Allahın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etsin"İbni Mesud (Radıyallâhü anh)’ın bu sözü, Ümmü Yakub denilen bir kadına ulaşınca, o kadın kalkıp geldi ve dedi ki: - Bana gelen habere göre şöyle şöyle demişsin. İbni Mesud (Radıyallâhü anh)’da: - Resûlüllah’ın lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeyim ki, hem Kur’an’da da bu husus geçmiyor mu? deyince, kadın Kur’an’ı kastederek: - İki kapak arasını okudum fakat bu dediğini bulamadım, dedi.


Bunun üzerine İbni Mesud (Radıyallâhü anh):
- Kur’an’ı okumuşsan onu bulmuşsundur. Sen Kuranda "Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neden de yasakladıysa ondan sakının" (Haşr sûresi 7) âyetini okumadın mı?!- Okudum.- Hah işte Resûlüllah (benim saydığım) şeyleri yasaklamıştır (Buhari, Libas: 82, 84-85, 87, Müslim, Libas 120, Tirmizi: Edeb: 33)

:)

lafons uzerine alinma olur mu, kizim sana soyluyorum gelinim sen anla

Daha düne kadar Kuran'dan nasibini alamamis bazi nasipsizler,
"Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neden de yasakladıysa ondan sakının" (Haşr sûresi 7) ayetini
bu cumleden ibaret saniyorlar. Neden? Cünkü adam hayatinda Kuran okumamis ki.
Okudugu sadece seyhinin, efendisinin kitaplarinda cumle arasi gecen ayetler olmus. Boyle olunca da
ilk gordugu seye dogru diye sahiplenip bir EZBERI savunur olmus.

Bre nasipsiz, seyhim ne demisse dogru demis anlayisini birak da kafani kaldir ayete bir bak.
Bak da ayet ne diyor, kimden bahsediyor, neden bahsediyor anlamaya calis.

Veriyorum ayeti;

"ALLAH'ın o ülkelerin halklarından elçisine ganimet bıraktığı şeyler ALLAH'ın ve elçisinindir. Yani akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verilmelidir ki zenginlerinizin arasında tekelleşmesin. Elçinin size verdiğini alın; ancak onun size vermediğinden uzak durun. ALLAH'ı dinleyin. ALLAH'ın cezalandırması çetindir"

Noldu simdi? Ayet neden bahsediyormus? Yaaaaa, gordun mu...

Sonra kalk Ibn'i Mesud'i sufli dusuncelerine alet et. Biz kalkip itiraz edince de hemen "hadis inkarcisi" gibi yaftalarla sucla.
 

Kadir Razlık

Kısıtlı Erişim
Katılım
20 Ağu 2014
Mesajlar
2,280
Tepkime puanı
35
Puanları
0
Konum
manisa
Kur’an-ı kerimi herkes anlayamaz

Sual: Kur’an-ı kerimi herkes anlayabilir mi, yoksa Resulullah efendimizin açıklaması şart mıdır? Bir de, meal okumakla anlaşılabilir mi?
CEVAP
Kur’an-ı kerimi tam olarak yalnız Resulullah anlamıştır. Çünkü muhatabı Odur. Kur’an Ona gelmiştir. Ondan başkası tam anlayamaz. Onun için Allahü teâlâ buyuruyor ki:
(İnsanlara açıkla diye Kur’anı sana indirdik.) [Nahl 44]

Açıklamak, âyet-i kerimeleri, başka kelimelerle ve başka suretle anlatmak demektir. Bırakın bizleri, ümmetin âlimleri de, âyetleri anlayabilselerdi ve kapalı olanları açıklayabilselerdi, Allahü teâlâ Peygamberine, sana vahy olunanları tebliğ et der, açıklamasını emretmezdi. Bu ve benzeri âyetlere rağmen, (Resulullah Kur’anı getirmekle işi bitmiştir, o bir postacı idi) diyen mezhepsiz türediler vardır. Eshab-ı kiram, ana dilleri Arapça olduğu halde, bazı âyetleri anlayamayıp, Peygamber efendimize sorarlardı. Resulullah, Kur’an-ı kerimin tefsirini Eshabına bildirmiştir. Eshab-ı kiramın bildirdiğinden başka türlü söyleyenler, dalalete, hatta küfre düşer. Tefsir, yoruma değil, nakle dayanır.

M. Masum-i Faruki hazretleri buyuruyor ki:
Bir gün Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir’e ince marifetleri, onun seviyesine göre anlatıyordu. Yanlarına Hazret-i Ömer gelince, konuşma üslubunu onun da anlayacağı şekilde değiştirdi. Hazret-i Osman gelince, yine konuşma tarzını değiştirdi. Hazret-i Ali de gelince konuşmasını, hepsinin anlayacağı tarzda değiştirdi. Resulullahın her defasında konuşma üslubunu değiştirmesi, oradaki zatların istidatlarının farklı oluşlarından meydana gelmiştir. (1/59)

Hadis-i şeriflerde, (Benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer olurdu), (Osman’ın şefaati ile Cehennemlik 70 bin kişi sorgusuz Cennete girecek) ve (Ben ilmin şehriyim Ali de kapısıdır)buyuruldu. Her üçü de bu derece yüksek olduğu ve Arabiyi çok iyi bildiği halde, Hazret-i Ebu Bekir’e anlatılan tefsiri bile anlayamadılar. Çünkü Peygamber efendimiz herkese derecesine göre anlatıyordu.

İki hadis-i şerif meali:
(İnsanlara akıllarına, anlayışlarına göre söyleyin, inkârcı olmasınlar, Allah’ı ve Resulünü yalanlamasınlar.) [Buhari]

(Aklın alamayacağı şeyi söylemek, fitneye sebep olabilir.)
[İbni Asakir]

Şahsi görüşe göre tefsir yapmanın büyük zararını iyi bilen Hazret-i Ebu Bekir, (Kur’an-ı kerimi kendi görüşümle tefsire kalkarsam, beni hangi yer taşır, hangi gök gölgeler) buyurmuştur. (Şir’a)

Kur’an-ı kerimi, Arapça bilen de tam anlayamaz. Dil bilmek ayrı, ilim bilmek ayrıdır. Türkçe bilen, tıp, hukuk, fen bilgisini anlayabilir mi? Hadis-i şerifte, (Kur’an, Allah’ın metin ipidir. Manalarının hepsi anlaşılmaz) buyuruldu. Kur’an-ı kerim çok veciz olup, bitmez tükenmez manalarının bulunduğu, bütün manaları bildirilse bile, yazmak için kağıt ve mürekkep bulunamayacağı şöyle bildirilmektedir:
(De ki, Rabbimin
[hikmetli] sözleri için, denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha deniz ilave edilse, denizler tükenir, Rabbimin sözleri tükenmez.) [Kehf 109]

Mevduat-ül-ulum
’da deniyor ki:
(Kur’an ilmi, içinde şaşılacak, akıllara durgunluk verecek, sayısız acayip haller bulunan engin bir denizdir. Ondaki her ilmi öğrenmek, sırrına erişmek imkansızdır.)

İnsanların yazdığı anayasayı bile anlamak için hukukçulara gidiliyor. Bir kanundan bile herkes aynı şeyi anlamazken, Allah’ın kelamını nasıl anlayabilir?
 
Üst