Murdar Rafızî'nin Öldürülmesi | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Murdar Rafızî'nin Öldürülmesi

İlim Talebesi

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Puanları
0
İbn Kesir El-Bidaye Ve'n Nihaye adlı eserinde naklediyor:

Hicretin 766.senesi (Miladi 1387 civarı )


Safer ayının onyedisinde perşembe günü sabahleyin Emevî Camii'nde Mahmud b. İbrahim eş-Şirazî adında birinin Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer'e sövdüğü ve onları açıkça lanetlediği görüldü.

Bu adam Malikî Kadısı Kadilkudat Cemaladdin el-Meslatî'ye götürüldü. Kadı kendisinden tevbe etmesini istedi.

Bu arada falakacılar, oraya getirtti. Tevbe etmeyince kendisine bir darbe vuruldu. Bunun üzerine adam, "lâ ilahe illallah Ali veliyyullah" dedi. İkinci darbeyi vurduklarında ise Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer'e lanet okudu. Halk öfkeden neredeyse onu par*çalayacak hale gelmişti.

Orada bulunanlar bunun üzerine ona şiddetli*ce vurmaya başladılar. Adam ölecek hale geldi. Kadı onları geri çekmeye çalıştıysa da bunu başaramadı. O Murdar Rafızî de sahabîlere sövüp la*net okumaya başladı ve "Onlar sapıklıktaydılar"dedi.

Oradan alınıp sal*tanat naibinin huzuruna götürüldü ve sahabîlerin sapıklıkta oldukları*nı söylediğine dair aleyhinde şahitlik yapıldı. O zaman kadı onun öldü*rülmesine hükmetti. Şehir dışına götürüldü. Orada boynu vuruldu. Halk da cesedini yaktı. Allah onu kahretsin. Önceleri Ebu Ömer Medresesi'nde ilim tahsil edenlerdendi. Ancak daha sonra Rafizî olduğu orta*ya çıktı. Hanbelî kadısı onu kırk gün hapsetti. Fakat bunun bir yararı ol*madı, her yerde sahabîlere açıkça sövüyor, başkalarına da onlara söv*melerini emrediyordu. Nihayet o gün mezhebini Emevî Camii'nde açık*ça ilân etti ve bu yüzden de ellibeş yaşında öldürüldü. Kendisinden önce*kileri yüce Allah kahrettiği gibi onu da kahretsin.

(İbn Kesir,El-Bidaye Ve'n-Nihaye)
 

İlim Talebesi

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Puanları
0
Rafizi ve Şiiler , İslam Tarihinde hiç kafirlerle savaştı mı?
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
Dövmüşler, isyanı daha da artmış. Sonra linç etmek istemişler daha çok isyan etmiş. Sonunda boynu vurulurken bile sahabeye küfretmeye devam etmiş.. Peki, bu adam sahabeyi tanıdı mı? Hayır. O halde bu işin arkasında başka sorunlar var!!!

Ayak üstü bi yüzeysel analiz yapalım inşallah:

Arkadaşlar, bu gibi hâdiseleri okurken -iyi yapmışlar- tarzında kendinize örnek almayın. Bu gibi olayların sosyolojik ve psikolojik arka planını sorgulayın. Eleştirmekten korkmayın. Eğer akletmez de bu hadiseleri birebir örnek alırsanız gelişemez, ilerleyemezsiniz. İlkel bir toplum olarak kalmaya devam ederiz. Ümmetin büyük sıkıntılarından birisi budur.

Eğer bu adam o dönemde böyle abartılı bir tepkiyle karşılanmasaydı ismi günümüze kadar ulaşmazdı. Her tepki, onu etkileyenden güç alır ve bununla güçlenir. Şiilik varsa bunun sebebi sünniliktir.

Bugünün sosyolojik ve psikolojik donanımları ile olayı inceleyecek olursak hemen bunu fark edersiniz.

Bakın, bu eş-Şirazi denilen adamın problemi bence şuydu: Küçük yaşta şiddet gördü, medresede belki tecavüze bile uğramıştır. Bu travmaların etkisi sonucu oluşan kin ve nefret duyguları bir yere yoğunlaştı. Sahabe üzerinde bunu dışa vurdu.. Oysa İslam dinini tevhid dini olarak algılasaydı şahıslar üzerinden bir mürtedlikle yargılanmazdı.

O dönemlerde (gerçi hâlâ değişmedi), İslam dini siyasallaştığı için mezhep ve fırkalara ayrılmıştır. Siyasallaşan her şey, şahıslar üzerinden yürür. Çünkü siyasetin kahramanlara ihtiyacı vardır. Allah'tan çok insana ihtiyacı vardır. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah şekilden münezzehtir. Yani bir resmi, bir heykeli yoktur. İmajı yoktur. O yüzden tevhid üzerinden bir sömürü düzeni kurulamıyor. Zaten Allah'ın kendi adına oluşturulan putlara açtığı savaşın sebebi de budur. İslam'ı bugün vallahi koca koca âlimler bile doğur anlamış değiller. Hepisi kendi kahramanını putlaştırıp Tevhid misyonunun üstüne çıkartmış. Fırkalaşmanın sosyolojisi bu zaten.. Bu imajları aşanlar fırka-i naciye olur. Şahıslar üzerinden edindiğiniz İslam'a paydos edin. Allah'ın zatında yoğunlaşın. Tevhidi keşfedin fırka-i naciye olun..

Eğer o dönemde tevhid bilinci olsaydı bu eş-Şirazi denilen adama psikolojik hasta muamelesi yapılırdı. Rahatsızlığının köküne inilmeye çalışılırdı. Öyle dayakla, idamla uğraşılmazdı. Çok yanlış yapmışlar. Kendi döneminde bile doğru olduğunu iddia edemezsiniz. Yanlış yanlıştır..

Adamın travması ne kadar derinmiş ki dayak yedikçe isyanı artıyor. Müthiş...

O dönemin ilkel toplumu tarafından yaralanmış bir bireyin kişisel isyanı, gene aynı toplum tarafından ilkelce yok ediliyor. Tecavüzcünün mütecavizini öldürüp gömmesi kadar ilkel bir manzara görüyorum burada.. Ölen kadar öldüren cemiyette suçludur burada..

Edit: Din Allah'ın, şeriat Muahmmed'indir.. Bu denklemi asla aklınızdan çıkarmayın.. Tevhid Allah'ındır.. Şahıslara sövme üzerinden Allah'ın hakkını gaspedip tekfir etmeyin, hatta katil olmayın. Hesabını Allah'a verirsiniz. Hz. Peygamber bile Amcansını öldüren Vahşi'yi Tevhid hürmetine affetmiştir. Sen ben kim oluyoruz da Tevhid ehlini fanî şahıslara sövmesi yüzünden kafir ilan ediyoruz ve üstüne üstlük katlediyoruz? Geçmiş âlimlerin bu hususta fevaları olsa bile bu, böle bir yanlışı doğrulamaya delil sayılmaz. Allah akıl fikir vermiş. Şu ''sen falan alime karşı mı geliyorsun'' tarzı yaklaşımları da bırakın artık. Tevhid dinini öğreninde gelin. Âlim sıfatını haham ve papazların konumuna taşıyıp dalalete sapanlardan olmayın.. Bu din İslamdır. İslamdan çıkan eski dinler ise bu gibi tavırlar yüzünden çıkmıştır... Âlimlere ilminden dolayı hürmet edilir, takvası varsa Allah katında üstündür. Bu vardır. Lakin bu üstünlüğü adalet karşısında bir rant, bir ayrıcalık hakkı, bir özel konum olacak noktalara taşımayın.. Soruyorum: Sövmek üzerinden küfrüne hüküm veriliyor ya! Sövülenler peygamber midir? Hayır. Peki, kendi dönemlerinde dinden çıkma ihtimalleri var mıdır? Evet, zira insandırlar. O halde dahalete sapma ihtimali olan insana söveni nasıl kafir ilan edebilirsin? Böyle saçmalık olabilir mi? Kendinize gelin ve geçmişin yanlışlarını gelecek zamana taşımayın. Yükselmek, doğruyu ileri taşımakla; zelil olmak ise yanlışı ileri taşımakla olur. Bugün zelil miyiz? Evet. O halde bu zelil oluşun sebebi, doğruların değil, yanlışların ileriye taşınmasından dolayıdır..

Son söz: İslam ümmetinin günümüzde yaşadığı krizin temel sebebi budur. Bu krizi aşmanın tek yolu tevhid idrakidir.. Geçmişten günümüze gelen kaynaklar tevhid zaviyesi göz önünde tutularak aklı selimle tahlil edilip süzgeçten geçirilmeli ve neyin doğru neyin yanlış olduğunun adı konulmalıdır..
 

İlim Talebesi

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Puanları
0
Dövmüşler, isyanı daha da artmış. Sonra linç etmek istemişler daha çok isyan etmiş. Sonunda boynu vurulurken bile sahabeye küfretmeye devam etmiş.. Peki, bu adam sahabeyi tanıdı mı? Hayır. O halde bu işin arkasında başka sorunlar var!!!

Ayak üstü bi yüzeysel analiz yapalım inşallah:

Arkadaşlar, bu gibi hâdiseleri okurken -iyi yapmışlar- tarzında kendinize örnek almayın. Bu gibi olayların sosyolojik ve psikolojik arka planını sorgulayın. Eleştirmekten korkmayın. Eğer akletmez de bu hadiseleri birebir örnek alırsanız gelişemez, ilerleyemezsiniz. İlkel bir toplum olarak kalmaya devam ederiz. Ümmetin büyük sıkıntılarından birisi budur.

Eğer bu adam o dönemde böyle abartılı bir tepkiyle karşılanmasaydı ismi günümüze kadar ulaşmazdı. Her tepki, onu etkileyenden güç alır ve bununla güçlenir. Şiilik varsa bunun sebebi sünniliktir.

Bugünün sosyolojik ve psikolojik donanımları ile olayı inceleyecek olursak hemen bunu fark edersiniz.

Bakın, bu eş-Şirazi denilen adamın problemi bence şuydu: Küçük yaşta şiddet gördü, medresede belki tecavüze bile uğramıştır. Bu travmaların etkisi sonucu oluşan kin ve nefret duyguları bir yere yoğunlaştı. Sahabe üzerinde bunu dışa vurdu.. Oysa İslam dinini tevhid dini olarak algılasaydı şahıslar üzerinden bir mürtedlikle yargılanmazdı.

O dönemlerde (gerçi hâlâ değişmedi), İslam dini siyasallaştığı için mezhep ve fırkalara ayrılmıştır. Siyasallaşan her şey, şahıslar üzerinden yürür. Çünkü siyasetin kahramanlara ihtiyacı vardır. Allah'tan çok insana ihtiyacı vardır. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah şekilden münezzehtir. Yani bir resmi, bir heykeli yoktur. İmajı yoktur. O yüzden tevhid üzerinden bir sömürü düzeni kurulamıyor. Zaten Allah'ın kendi adına oluşturulan putlara açtığı savaşın sebebi de budur. İslam'ı bugün vallahi koca koca âlimler bile doğur anlamış değiller. Hepisi kendi kahramanını putlaştırıp Tevhid misyonunun üstüne çıkartmış. Fırkalaşmanın sosyolojisi bu zaten.. Bu imajları aşanlar fırka-i naciye olur. Şahıslar üzerinden edindiğiniz İslam'a paydos edin. Allah'ın zatında yoğunlaşın. Tevhidi keşfedin fırka-i naciye olun..

Eğer o dönemde tevhid bilinci olsaydı bu eş-Şirazi denilen adama psikolojik hasta muamelesi yapılırdı. Rahatsızlığının köküne inilmeye çalışılırdı. Öyle dayakla, idamla uğraşılmazdı. Çok yanlış yapmışlar. Kendi döneminde bile doğru olduğunu iddia edemezsiniz. Yanlış yanlıştır..

Adamın travması ne kadar derinmiş ki dayak yedikçe isyanı artıyor. Müthiş...

O dönemin ilkel toplumu tarafından yaralanmış bir bireyin kişisel isyanı, gene aynı toplum tarafından ilkelce yok ediliyor. Tecavüzcünün mütecavizini öldürüp gömmesi kadar ilkel bir manzara görüyorum burada.. Ölen kadar öldüren cemiyette suçludur burada..

Edit: Din Allah'ın, şeriat Muahmmed'indir.. Bu denklemi asla aklınızdan çıkarmayın.. Tevhid Allah'ındır.. Şahıslara sövme üzerinden Allah'ın hakkını gaspedip tekfir etmeyin, hatta katil olmayın. Hesabını Allah'a verirsiniz. Hz. Peygamber bile Amcansını öldüren Vahşi'yi Tevhid hürmetine affetmiştir. Sen ben kim oluyoruz da Tevhid ehlini fanî şahıslara sövmesi yüzünden kafir ilan ediyoruz ve üstüne üstlük katlediyoruz? Geçmiş âlimlerin bu hususta fevaları olsa bile bu, böle bir yanlışı doğrulamaya delil sayılmaz. Allah akıl fikir vermiş. Şu ''sen falan alime karşı mı geliyorsun'' tarzı yaklaşımları da bırakın artık. Tevhid dinini öğreninde gelin. Âlim sıfatını haham ve papazların konumuna taşıyıp dalalete sapanlardan olmayın.. Bu din İslamdır. İslamdan çıkan eski dinler ise bu gibi tavırlar yüzünden çıkmıştır... Âlimlere ilminden dolayı hürmet edilir, takvası varsa Allah katında üstündür. Bu vardır. Lakin bu üstünlüğü adalet karşısında bir rant, bir ayrıcalık hakkı, bir özel konum olacak noktalara taşımayın.. Soruyorum: Sövmek üzerinden küfrüne hüküm veriliyor ya! Sövülenler peygamber midir? Hayır. Peki, kendi dönemlerinde dinden çıkma ihtimalleri var mıdır? Evet, zira insandırlar. O halde dahalete sapma ihtimali olan insana söveni nasıl kafir ilan edebilirsin? Böyle saçmalık olabilir mi? Kendinize gelin ve geçmişin yanlışlarını gelecek zamana taşımayın. Yükselmek, doğruyu ileri taşımakla; zelil olmak ise yanlışı ileri taşımakla olur. Bugün zelil miyiz? Evet. O halde bu zelil oluşun sebebi, doğruların değil, yanlışların ileriye taşınmasından dolayıdır..

Son söz: İslam ümmetinin günümüzde yaşadığı krizin temel sebebi budur. Bu krizi aşmanın tek yolu tevhid idrakidir.. Geçmişten günümüze gelen kaynaklar tevhid zaviyesi göz önünde tutularak aklı selimle tahlil edilip süzgeçten geçirilmeli ve neyin doğru neyin yanlış olduğunun adı konulmalıdır..

Peygamber'in aleyhinde küfürler edip iftiralar eden kişilerin Peygamber zamanında öldürülmesi hadisesini , Peygamberin bu kişileri öldürmeye müsaade ettiği , Hz.Ebubekr'in kendi döneminde , Peygamberin ölümüne sevinip bayram yapan 2 fâhişe'yi öldürme emri verdiği hususlarını da bilmediğinizi için konuyla ilgili bu mefsedetleri yanlış ölçüde değerlendirmişsiniz.

Eleştiri ayrı , küfür,hakaret ve iftira ayrıdır.
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
Şimdi sen bana bir delinin işkenceyle öldürülmesini İslam adına savunuyorsun..

Anlattığın olayda ADHS hastası bir deli var. İlgi çekmek için sahabeye sövmüş; ve hemen ilgi görmüş.. Böyle olduğuna en büyük delil, dayak yedikçe daha çok küfretmesi. Bu tür hastalar var, artık bu biliniyor.. Hz. Ebubekir, Ömer, Osman bu işin bahanesi.. Bu adam Şii'ler içinde yetişse bu sefer tam tersini yapacaktı.

Hem Hz. Peygamberin vefatına sevinerek göbek atan fâhişeler örneğinde böyle bir pataloji yok, islam düşmanları var ve bunlar sevinçten göbek atmışlar..
 

İlim Talebesi

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Puanları
0
Kardeş, sizin anlamadığınız nokta şu: Anlattığın olayda ADHS hastası bir deli var. İlgi çekmek için sahabeye sövmüş; ve hemen ilgi görmüş.. Böyle olduğuna en büyük delil, dayak yedikçe daha çok küfretmesi. Bu tür hastalar var, artık bu biliniyor.. Hz. Ebubekir, Ömer, Osman bu işin bahanesi.. Bu adam Şii'ler içinde yetişse bu sefer tam tersini yapacaktı, anlayın artık bunu..

Kusura bakma ama yazının bu kısmı tamamen saçma olmuş ,o hastalarla bu adamı karşılaştırmışsın.Adamlar hasta değildi , senden akıllıydı.Şiilerin tuttuğu adamlar,yaptığı fitneler'i bir kenara bırakıp ''Adam hastaydı'' deyip böylece konuyu kapatmak kolay...

Hz.Ali ra niye Haricilerle ve Rafizilerle savaştı...İşkence dediğin şeyi Hz.Ali yakarak yaptı.Hz.Ali , Rafizilerin Sebeiye koluna bağlı adamları yakmıştır.
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
Kusura bakma ama yazının bu kısmı tamamen saçma olmuş ,o hastalarla bu adamı karşılaştırmışsın.Adamlar hasta değildi , senden akıllıydı.Şiilerin tuttuğu adamlar,yaptığı fitneler'i bir kenara bırakıp ''Adam hastaydı'' deyip böylece konuyu kapatmak kolay...

Hz.Ali ra niye Haricilerle ve Rafizilerle savaştı...İşkence dediğin şeyi Hz.Ali yakarak yaptı.Hz.Ali , Rafizilerin Sebeiye koluna bağlı adamları yakmıştır.
Bu örnekleri tam da içinden geçtiğimiz şu dönemde veriyor olmanı anlamıyorum. Belli bir amacı var mı? Veya şöyle sorayım: ABD, Ortadoğu'da Müslümanları katlederken ''Haçlılar Kudüs'e girdiklerinde de birçok Müslüman katletmişlerdi, hemde sokaklarda diz boyu kan akacak şekilde'' diyerek kendi tabanlarını bununla ikna ediyor, veya kendi vicdanlarını bununla rahatlatıyorlar mı?

Amacın ne, anlamadım ki?!..

O dönemin savaş usülleri buydu. Bu usüller İslamın getirdiği yeni kaideler falan değil.. Dolayısıyla bu usüllerin DİN ADINA sunulması doğru olmaz..
 

İlim Talebesi

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Puanları
0
Bu örnekleri tam da içinden geçtiğimiz şu dönemde veriyor olmanı anlamıyorum. Belli bir amacı var mı? Veya şöyle sorayım: ABD, Ortadoğu'da Müslümanları katlederken ''Haçlılar Kudüs'e girdiklerinde de birçok Müslüman katletmişlerdi, hemde sokaklarda diz boyu kan akacak şekilde'' diyerek kendi tabanını bununla ikna ediyor mu?

Amacın ne, anlamadım ki?!..

Malum İran , Sünni bir kardeşimizi katletmişti , 17 yaşında tutuklandı , 20 yaşında idam edildi.

Tek suçu : Müminlerin anası Hz. Aişeyi savunmak ve bu İranda en büyük ceza ile sonuçlanıyordu.

İşte İran ve Şiiler böyle....Adamlar hem Sahabeye küfrediyor, hemde savunanları öldürüyor.Bunlar İslam Dünyası için en büyük fitnelerden bir tanesidir.İnan bunlar deli filan değil , uyanığın teki... 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83

Malum İran , Sünni bir kardeşimizi katletmişti , 17 yaşında tutuklandı , 20 yaşında idam edildi.

Tek suçu : Müminlerin anası Hz. Aişeyi savunmak ve bu İranda en büyük ceza ile sonuçlanıyordu.

İşte İran ve Şiiler böyle....Adamlar hem Sahabeye küfrediyor, hemde savunanları öldürüyor.Bunlar İslam Dünyası için en büyük fitnelerden bir tanesidir.İnan bunlar deli filan değil , uyanığın teki...İran uyanık falan değil, gözümüzde çok büyütüyoruz.. Niye dersen, duygu sömürüsünden beslenen toplumlar hiçbir zaman cihanşümul bir fikre sahip olamazlar.. Bu tür toplumların kaderi dünyayı yöneten toplumlar tarafından maşa olarak kullanılmaktır.. Yahudi ve Ermenilerde böyle.. Bakma sen sermayeyi ellerinde tutuyor olmalarına falan.. ABD'yi Yahudiler ve Ermeniler yönetmiyor, tam tersine ABD üst aklı bu iki sermayenin duygu sömürüsünü maşa olarak kullanıyor.. İran'ı da böyle kullanıyorlar..

Dünyayı modernist bir üst akıl yönetiyor ve bu üst akıl bütün dinlere savaş açıyor.. Sermayesi güçlü olan dinleri birbirine karşı kullanmasını çok iyi beceriyor.. Mesela israil diye bir devlet kuruyor. Yahudiler bunu iyilik yaptı sanıyorlar. Ama aslında yahudi sermayesinin elini kolunu bu iyilikle bağlamış oluyor, kendi hizmetine almış oluyor. Sen İsrail var mı sanıyorsun? Ne şiş yansın ne kebap usülü bir politika izlemekle yahudileri müslümanlara, müslümanları yahudilere bela ediyorlar. Mesela yahudiye diyor ki: Senin paran çok, sen beni güçlü tut ki bende senin devletini Araplara karşı koruyayım.. Müslümanlara diyor ki: Bu yahudiler sizin ezeli düşmanınız, sizin topraklarınızda gözü var, bunların kökünü kazımadıkça size rahat yok.. Bunu direk söylemezler!! İçimizdeki İslamcılara falan söyletirler. Yahudiere de içlerinde ki hahamlara söyletirler..

Bu açtığım pencereden bizim İslamcılar hiç bakmıyorlar.. Öfke ve kin denen süfli duygular malesef buralardan bakmaya müsade etmez..
 

cemaliii

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
24 Ağu 2009
Mesajlar
4,584
Puanları
113
Mesela yahudiye diyor ki: Senin paran çok, sen beni güçlü tut ki bende senin devletini Araplara karşı koruyayım.. Müslümanlara diyor ki: Bu yahudiler sizin ezeli düşmanınız, sizin topraklarınızda gözü var, bunların kökünü kazımadıkça size rahat yok.. Bunu direk söylemezler!! İçimizdeki İslamcılara falan söyletirler. Yahudiere de içlerinde ki hahamlara söyletirler..

Bu açtığım pencereden bizim İslamcılar hiç bakmıyorlar.. Öfke ve kin denen süfli duygular malesef buralardan bakmaya müsade etmez..

evet aynen öyle. Filistin İsrail sorunu kısaca budur işte.
 
Üst