Hz. İsa Gelecek Mİ ?????

kurye_42

Üye
Katılım
10 Ağu 2006
Mesajlar
16
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
41
ARKADAŞLAR HZ. İSA KIYAMET GÜNÜDEN ÖNCE GELECEK DİY EBİR İNANILIŞ VAR FAKAT ARAŞTIRÖALARIMA GÖRE BÖYLE BİR AYET BULAMADIM HAZ İSANIN ÖLDÜĞÜ HAKINDA AYETLER AÇIK OLMASIN ARAĞMEN İSA GELECEK DENİLMİŞTİR??????
1- Kur’an’daki iki ayette açıkça Hz. İsa’nın vefat ettiği bildirilir:


MAİDE SURESİ-117- "Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiç bir şeyi söylemedim. (O da şuydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onların içinde kaldığım sürece, ben onların üzerinde bir şahidim. Benim (dünya) hayatıma son verdiğinde (tevefa), üzerlerindeki gözetleyici Sen'din. Sen her şeyin üzerine şahid olansın.”ÂL-İ İMRAN SURESİ-55
ALLAH İsa'ya şöyle demişti: "Senin dünyadaki hayatına son vereceğim ve kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtaracağım ve sana uyanları Diriliş Gününe kadar inkar edenlerin üzerinde tutacağım. Sonra, dönüşünüz banadır ve anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda ben hüküm vereceğim."Bu ayetlerde Hz. İsa’nın vefat ( teveffa) ettiği açıkça vurgulanmaktadır. Teveffa ( توفىَ ) kelimesi “canın alınması” anlamına gelir
 

RoJhaT

Paylaşımcı
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
298
Tepkime puanı
2
Puanları
0
herhalde gelir :)
gelir gelir yaw ;)
 

MiHRiMaH

Son gülen... :/
Katılım
6 Ara 2006
Mesajlar
2,752
Tepkime puanı
769
Puanları
0
Konum
İstanbul...
Hz. İsa gökten inecektir
Sual:
Bir yazar, “İsa ölmüştür, Mehdi ve Deccal hurafedir” diyor. Bu hususta bilgi verir misiniz?
CEVAP
Tefsirlere geçmeden önce, Nisa suresindeki iki âyetin mealine bakalım:

(Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için yahudileri lanetledik. Halbuki onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da, öldürülen kimse kendilerine İsa gibi gösterildi.
Onun hakkında ihtilafa düşenler tam bir kararsızlık içinde; bu konuda zandan başka hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah İsa'yı kendi nezdine kaldırmıştır.) [Nisa 157-158]

Allahü teâlâ, bu âyetlerde Hz. İsa’nın öldürülmediğini kesin olarak bildiriyor. İleride gelecektir, kendi nezdinden maksat, göğe kaldırılmasıdır. Yoksa Allah mekandan münezzehtir, gökte değildir. Gökleri de O yaratmıştır. Yaratılan şey, yaratana mekan olamaz.

En iyi tefsir elbette Resulullah efendimizinkidir. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:
(On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir.) [Müslim, E. Davud, Tirmizi, İ. Mace, Nesai, İ.Ahmed, Taberani, İ.Hibban, İ.Cerir]

(İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak
, [Hıristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe]

(İsa, yere inince evlenecek, bir oğlu olacak, kırk yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir.)
[Tirmizi, Mevahib]

(Benim dinim üzerine İsa gelir, Deccalı öldürür, sonra kıyamet kopar.)
[İ.Ahmed]

(İsa gelince Deccalı öldürür.)
[Müslim, İ.Ahmed, Taberani, Ruyani, Ziya el makdisi]
(İsa, Deccalı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz.)
[Müslim]

(Bir ümmet ki başında ben, sonunda İsa gelir. Allah onları hor etmez.)
[Hakim, Ebu Nuaym]
(Ne mutlu İsa indikten sonraki hayata...)
[E.Nuaym]


(Ahir zamanda İsa indikten sonraki hayat ne güzeldir. Yağmur yağdırması için gökyüzüne, bitki bitirmesi için yeryüzüne izin verilir. Tohumu düz bir taşa ekersen yeşerir. Bir kişi aslanın yanından geçer aslan ona zarar vermez. Yılana basar da, onu sokmaz. İnsanlar arasında menfaat mücadelesi, karşılıklı haset ve kin olmaz.)
[Ebu Said-en-Nakkaş]

(İsa, âdil bir hakem olarak indiği zaman kin, nefret ve haset kalkacaktır.)
[Müslim]

(İsa, Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.)
[İbni Hacer-i Mekki]

(İsa inince İslamiyet ile hükmedecektir. O zaman Allahü teâlâ, Müslümanlardan başka herkesi helak edecektir. Sonra yeryüzünde sükun emniyet meydana gelecektir. O kadar ki aslan deveyle, kaplan inekle ve kurt kuzuyla serbestçe dolaşacak, çocuklar yılanlarla oynayacaktır. İsa ölünce cenazesini Müslümanlar kaldıracaktır.)
[Ebu Davud]

(İsa benim yanıma gömülecektir.)
[Tirmizi]


Öldürülen ona benzetildi
Önce kolay bulunması bakımından Tibyan tefsirine bakalım:
Nisa suresinin 157 ve 158. âyeti tefsir edilirken, Hz. İsa’nın öldürülmediği, asılmadığı, öldürülenin ona benzetildiği ve Hz. İsa’nın ref edildiği, yani göğe kaldırıldığı bildirilmektedir. (Tibyan c.1,s.365)

Al-i imran suresinin 55. âyetinin tefsirinde ise şöyle buyuruluyor:
(Hz. İsa diri olarak göğe kaldırıldı. Buhari ve Müslim’in rivayet ettiği hadiste, Hz. İsa, kıyamete yakın yere inecek, Peygamber efendimizin şeriati ile hükmedecek, Deccalı, domuzu öldürecek ve haçı kıracaktır. Yeryüzünde 7 sene, başka bir rivayette 40 sene kalacak ve vefat ederek cenaze namazı kılınacaktır. 40 sene dünyada kaldığı ömrü olabilir. Göğe kaldırılmadan önce 33, gökten indikten sonra da 7 sene kalacaktır. Toplamı 40 tır. (Tibyan c.1, s.233)

Zuhruf suresi 61. âyetinin tefsirinde ise şöyle buyuruluyor:
İsa aleyhisselamın inmesi kıyamet alametidir. (Tibyan c.4, s.137)

Türkçe meallerin en kıymetlisi kabul edilen Hasan Basri Çantay’ın mealinde, Nisa suresinin 157 ve 158. âyetinde diyor ki:
Hz. İsa öldürülmedi, asılmadı, öldürülen ona benzetildi ve Hz. İsa göğe kaldırıldı. Bu Celaleyn tefsirinden alınmıştır. (Kur’an-ı hakim ve meal-i kerim c.1, s150)

Al-i imran suresinin 55. âyetinin tefsirinde ise diyor ki:
(O zaman Allah, şöyle demişti: Seni öldürecek olan onlar değil, benim, seni kendime yükseltip kaldıracağım.) Dip notunda ise, (Hz. İsa, Nisa suresinin 157 ve 158. âyetine göre, düşmanları tarafından öldürülmemiş, Allah onu ruhu ve cesedi ile birlikte, yükseltip kaldırmıştır.) Buhari ve Müslim’deki, Kıyamete yakın ineceğini bildiren hadis-i şerif nakledilmiş ve “Bu hususta sahih başka haberler de var” denmektedir. (Kur’an-ı hakim ve meal-i kerim c.1, s.92)

Zuhruf suresi 61. âyetinin tefsirinde ise, Hz. İsa’nın inmesinin kıyamet alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Dipnotta ise, bu bilgileri Beydavi, Celaleyn ve Medarik’ten aldığı bildirilmektedir. İbni Abbas hazretlerinin, (Hz. İsa’nın nüzulü (yere inmesi), kıyamet alametlerindendir) ifadesine de yer verilmiştir. Buhari ve Müslim’deki Hz. İsa’nın ineceğini bildiren hadis-i şerif de ilave edilmiştir. (Kur’an-ı hakim ve meal-i kerim c.3, s.900)

İmam-ı Kurtubi, El-camiu liahkamil Kur’an isimli eserinde diyor ki: Zuhruf süresi 61. âyetinde O muhakkak kıyamet bilgisidir, alametidir ondan şüphe etmeyin buyuruluyor. İbni Abbas, Mücahid, Dahhak, Elsediy ve Katade yine buyurdu ki: Deccalın da kıyamet alametlerinden olduğu gibi âyet-i kerime Hz. İsa’nın çıkışının da kıyamet alametlerinden olduğunu bildirir. Çünkü Allahü teâlâ onu kıyametin kopmasından önce gökten indirecektir. İbni Abbas, Ebu Hüreyre, Katade, Malik bin Dinar ve Dahhak alamet olarak bildirdiler. İbni Mesud dedi ki: Resulullah miraca çıkarken Hz. İsa’yı gördü. Hz. İsa (Kıyamet alameti Deccalın çıkmasıdır, ben inip onu öldüreceğim) dedi. Deccal çıktığı an Allahü teâlâ İsa’yı gönderir onu koklayan kâfirin nefesi kesilip ölür ve Deccalı öldürür. (Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, İ. Ahmed, Taberani, Suyuti, İ. Münavi, Nevevi, Kenzil ummal, Mecmul zevaid)
 

HARIS

Asistan
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Nefsim kudret elinde olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin ederim! Meryem oğlu İsâ'nın, aranıza adâletli bir hâkim olarak ineceği, istavrozları kırıp, hınzırları öldüreceği, cizyeyi (Ehl-i Kitap'tan) kaldıracağı vakit yakındır. O zaman, mal öylesine artar ki, kimse onu kabul etmez; tek bir secde, dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur."

Sonra Ebu Hureyre der ki: "Dilerseniz şu ayeti okuyun. (Mealen): "Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölümünden önce onun (İsa'nın) hak peygamber olduğuna iman etmesin. Kıyamet gününde ise İsâ onlar aleyhine şâhitlik edecektir" (Nisa 159).

Buhari, Büyû' 102, Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim, İman 242, (155); Ebu Dâvud, Melâhim
 

kurye_42

Üye
Katılım
10 Ağu 2006
Mesajlar
16
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
41
Şİm Dİ BuradaŞu İkİlem Çikmiyomu Acaba Son Peygamber Hz. Muhammet Sav. OlduĞuna GÖre Hz. İsa İndİĞİ Zaman Son Peygamber Nasil Olacak Hz. İsa Ne Olarak İnecek Peygambermİ Yoksa BaŞka Bİr Şekİlde Mİ????
 

ÇiLe-i AşK

Asistan
Katılım
21 Eki 2006
Mesajlar
542
Tepkime puanı
2
Puanları
0
kurye_42' Alıntı:
Şİm Dİ BuradaŞu İkİlem Çikmiyomu Acaba Son Peygamber Hz. Muhammet Sav. OlduĞuna GÖre Hz. İsa İndİĞİ Zaman Son Peygamber Nasil Olacak Hz. İsa Ne Olarak İnecek Peygambermİ Yoksa BaŞka Bİr Şekİlde Mİ????

esselamu aleyküm hz. İsa'nın bir duası vardı Peygamber Efendimizin ümmetinden olmak üzerine Allah Teala'da bu duaya icabet etmiş ve onu göğe kaldırmıştır...
geldiğindeyse "peygamber olarak değil" peygamber Efendimizin bildirmiş Olduğu Kuran'a ve islamiyete tabii olarak bir müslüman olarak gelecektir...
bu konuyla ilgil buradanda yararlanabilirsiniz inşAllah
slm ve dua ile
 

hidayet(3)

Üye
Katılım
13 Ara 2006
Mesajlar
81
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ARKADAŞLAR HZ. İSA KIYAMET GÜNÜDEN ÖNCE GELECEK DİY EBİR İNANILIŞ VAR FAKAT ARAŞTIRÖALARIMA GÖRE BÖYLE BİR AYET BULAMADIM HAZ İSANIN ÖLDÜĞÜ HAKINDA AYETLER AÇIK OLMASIN ARAĞMEN İSA GELECEK DENİLMİŞTİR??????
1- Kur’an’daki iki ayette açıkça Hz. İsa’nın vefat ettiği bildirilir:


MAİDE SURESİ-117- "Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiç bir şeyi söylemedim. (O da şuydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onların içinde kaldığım sürece, ben onların üzerinde bir şahidim. Benim (dünya) hayatıma son verdiğinde (tevefa), üzerlerindeki gözetleyici Sen'din. Sen her şeyin üzerine şahid olansın.”ÂL-İ İMRAN SURESİ-55 ALLAH İsa'ya şöyle demişti: "Senin dünyadaki hayatına son vereceğim ve kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtaracağım ve sana uyanları Diriliş Gününe kadar inkar edenlerin üzerinde tutacağım. Sonra, dönüşünüz banadır ve anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda ben hüküm vereceğim."Bu ayetlerde Hz. İsa’nın vefat ( teveffa) ettiği açıkça vurgulanmaktadır. Teveffa ( توفىَ ) kelimesi “canın alınması” anlamına gelir


hz.isa çok kısa bir zaman içerisinde inşaallah gelecek.
 
M

Murat Sâki

Guest
hz.isa çok kısa bir zaman içerisinde inşaallah gelecek.

Geçmişte gelmiş olma ihtimalı yokmu.Çok iddialı konuşmuşsunuz dikkat etmek lazım bu konulara gizli şirk dedikleri en fazla buna benzer konularda tezahür etmektedir.

En doğrusunu ilmi Veren Allah Bilir.
 

zeygue

Aktifleşmemiş
Katılım
17 Kas 2006
Mesajlar
1,262
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Ankara

HARIS

Asistan
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

Nisa-159. Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona(Hz.İsa a.s.) muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.

Zuhruf-57. Meryem oğlu İsa, bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağrışmaya başladılar.

Zuhruf-58. Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa o mu? dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur.

Zuhruf-59. O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.

Zuhruf-60. Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Zuhruf-61. Şüphesiz ki o (İsa), kıyametin (ne zaman kopacağının) bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun; çünkü bu, dosdoğru yoldur.

Zuhruf-62. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.
 

hidayet(3)

Üye
Katılım
13 Ara 2006
Mesajlar
81
Tepkime puanı
0
Puanları
0

hidayet(3)

Üye
Katılım
13 Ara 2006
Mesajlar
81
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ARKADAŞLAR HZ. İSA KIYAMET GÜNÜDEN ÖNCE GELECEK DİY EBİR İNANILIŞ VAR FAKAT ARAŞTIRÖALARIMA GÖRE BÖYLE BİR AYET BULAMADIM HAZ İSANIN ÖLDÜĞÜ HAKINDA AYETLER AÇIK OLMASIN ARAĞMEN İSA GELECEK DENİLMİŞTİR??????
1- Kur’an’daki iki ayette açıkça Hz. İsa’nın vefat ettiği bildirilir:


MAİDE SURESİ-117- "Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiç bir şeyi söylemedim. (O da şuydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onların içinde kaldığım sürece, ben onların üzerinde bir şahidim. Benim (dünya) hayatıma son verdiğinde (tevefa), üzerlerindeki gözetleyici Sen'din. Sen her şeyin üzerine şahid olansın.”ÂL-İ İMRAN SURESİ-55 ALLAH İsa'ya şöyle demişti: "Senin dünyadaki hayatına son vereceğim ve kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtaracağım ve sana uyanları Diriliş Gününe kadar inkar edenlerin üzerinde tutacağım. Sonra, dönüşünüz banadır ve anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda ben hüküm vereceğim."Bu ayetlerde Hz. İsa’nın vefat ( teveffa) ettiği açıkça vurgulanmaktadır. Teveffa ( توفىَ ) kelimesi “canın alınması” anlamına gelir


Nisa 157;Biz Allahın peygamberi mesihi meryem oğlu İsayı öldürdük demeleri sebebiyle onlara azap ettik.Halbu ki onlar İsayı ne öldürdüler ne astılar.Lakin kendilerine bir benzetme yapıldı.Gerçekten onun hakkında ihtilaf edenler kesin bir şüphe içindedirler.Evet onların buna dair bir bilgileri yoktur.Sadece zan peşindedirler.Onu kesinlikle öldürmemişlerdir.
nisa 158:Doğrusu Allah onu kendine kaldırdı.Allah güçlüdüür.Hikmet sahibidir.
Bu kadar açık ayeti nasıl gözden kaçırıyorsunuz.Ki en az iki tane daha böyle
Açık ayet var.Yalnız tevaffa kelimesi her zaman canın alınması anlamına gelmez.
 

kemalali

Profesör
Katılım
18 Ağu 2006
Mesajlar
1,560
Tepkime puanı
10
Puanları
0
Hz. İsa gökten inecektir

(Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için yahudileri lanetledik. Halbuki onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da, öldürülen kimse kendilerine İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler tam bir kararsızlık içinde; bu konuda zandan başka hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah İsa'yı kendi nezdine kaldırmıştır.) [Nisa 157-158]

Allahü teâlâ, bu âyetlerde Hz. İsa’nın öldürülmediğini kesin olarak bildiriyor. İleride gelecektir, kendi nezdinden maksat, göğe kaldırılmasıdır. Yoksa Allah mekandan münezzehtir, gökte değildir. Gökleri de O yaratmıştır. Yaratılan şey, yaratana mekan olamaz.

En iyi tefsir elbette Resulullah efendimizinkidir. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:
(On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir.) [Müslim, E. Davud, Tirmizi, İ. Mace, Nesai, İ.Ahmed, Taberani, İ.Hibban, İ.Cerir]

(İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak
, [Hıristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe]

(İsa, yere inince evlenecek, bir oğlu olacak, kırk yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir.)
[Tirmizi, Mevahib]

(Benim dinim üzerine İsa gelir, Deccalı öldürür, sonra kıyamet kopar.)
[İ.Ahmed]

(İsa gelince Deccalı öldürür.)
[Müslim, İ.Ahmed, Taberani, Ruyani, Ziya el makdisi]
(İsa, Deccalı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz.)
[Müslim]

(Bir ümmet ki başında ben, sonunda İsa gelir. Allah onları hor etmez.)
[Hakim, Ebu Nuaym]
(Ne mutlu İsa indikten sonraki hayata...)
[E.Nuaym]

(Ahir zamanda İsa indikten sonraki hayat ne güzeldir. Yağmur yağdırması için gökyüzüne, bitki bitirmesi için yeryüzüne izin verilir. Tohumu düz bir taşa ekersen yeşerir. Bir kişi aslanın yanından geçer aslan ona zarar vermez. Yılana basar da, onu sokmaz. İnsanlar arasında menfaat mücadelesi, karşılıklı haset ve kin olmaz.)
[Ebu Said-en-Nakkaş]

(İsa, âdil bir hakem olarak indiği zaman kin, nefret ve haset kalkacaktır.)
[Müslim]

(İsa, Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.)
[İbni Hacer-i Mekki]

(İsa inince İslamiyet ile hükmedecektir. O zaman Allahü teâlâ, Müslümanlardan başka herkesi helak edecektir. Sonra yeryüzünde sükun emniyet meydana gelecektir. O kadar ki aslan deveyle, kaplan inekle ve kurt kuzuyla serbestçe dolaşacak, çocuklar yılanlarla oynayacaktır. İsa ölünce cenazesini Müslümanlar kaldıracaktır.)
[Ebu Davud]
 

GüL_AyŞe

Paylaşımcı
Katılım
6 Ocak 2007
Mesajlar
118
Tepkime puanı
0
Puanları
0
İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifatname adlı kitabında bu açıklanmış ve şöyle denmiştir:Mesih Şam'daki beyaz minareye inecek ve herkesi Müslümanlığa davet edecektir.....(açık kıyamet alametlerinde yazmaktadır)
 

Sofuoglu

Ordinaryus
Katılım
29 Tem 2006
Mesajlar
4,603
Tepkime puanı
254
Puanları
83
İsa Aleyhisselâm ölmemiş, semâya çekilmiştir. Cesedi ile birlikte semâda yaşamaktadır. Deccâlin fitnesi ile müslümanların iyice bunaldığı bir sırada Allah-u Teâlâ onu yeryüzüne indirecek ve icraatlarını gerçekleştirecektir.

İsa Aleyhisselâm’ın hâlen sağ olduğuna, âhir zamanda mutlaka yeryüzüne inerek Muhammed Aleyhisselâm’ın şeriatı ile hükmedeceğine ve Allah yolunda mücadele-mücahede edeceğine inanmak farzdır.

Bu husus tevatür derecesine ulaşmış; Kitap, Sünnet ve İcmâ ile sabit olmuştur.
 

zeygue

Aktifleşmemiş
Katılım
17 Kas 2006
Mesajlar
1,262
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Ankara
Nisa 157;Biz Allahın peygamberi mesihi meryem oğlu İsayı öldürdük demeleri sebebiyle onlara azap ettik.Halbu ki onlar İsayı ne öldürdüler ne astılar.Lakin kendilerine bir benzetme yapıldı.Gerçekten onun hakkında ihtilaf edenler kesin bir şüphe içindedirler.Evet onların buna dair bir bilgileri yoktur.Sadece zan peşindedirler.Onu kesinlikle öldürmemişlerdir.
nisa 158:Doğrusu Allah onu kendine kaldırdı.Allah güçlüdüür.Hikmet sahibidir.
Bu kadar açık ayeti nasıl gözden kaçırıyorsunuz.Ki en az iki tane daha böyle
Açık ayet var.Yalnız tevaffa kelimesi her zaman canın alınması anlamına gelmez.

İş karışık anlaşılan.

Hz.İsanın romalılar veya yahudiler tarafından öldürülmemiş olması ölmediği anlamına da gelmez.
Diyelimki ölmedi "teveffa" kelimesinden kast edilen nedir?Bir nevi uyku hali mi?Başka bir hal mi?
Tekrar dönerse ne sıfatla dönecek?Peygamber olarak mı? (Peygamberimizin son peygamber olduğu ayetine ters düşeriz.)
Değilse Hz.İsanın peygamberlik sıfatı ne olacak?
Tabi "refea" kelimesi de ayrı bir problem.

Bu sorunu hadisleri karıştırmadan çözebilirmiyiz acaba?:confused1[1]: .Zira ben ortada kaldım.

(Hadiste Kurandaki gibi kesinlik yoktur.Hadisi kesin kabul etmemek rivayet zincirinde bir yanlış anlama,yanlış aktarma ihtimali olabileceğindendir.Yanlış anlaşılmasın.)
 
Üst