Hadis Fihristi | Sayfa 2 | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Hadis Fihristi

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

S

Saç ve sakaldaki ak kılları yolmak, vucuda döğme yapmak, yağma yapmak, panterlerin postunu kullanmak, iki omuzu üzere ve elbisenin altına halis ipek koymadan bizi men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud; libas 10, Nesei; zinet 20,
Sanatkarı ve sanatını yapandır:Buhari;İlahi Kelamın savunması; 117,
Sizden biri bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Ona gücü yetmezse kalbiyle. Ve işte bu, imanın en zayıf olanıdır: Müslim; 49,
Sizler ayakkabıları kıldan olan bir kavimle savaşmadıkça kıyâmet kopmaz. Siz gözleri küçük, burunları kalın ve kısa yüzleri deri ile kaplı kalkana benzeyen bir kavimle savaşmadıkça kıyâmet kopmaz: Ebu Davud; 4304, Buhari; cihad 6c. 2741 7c. 3367, Müslim; 1912, İbn Mace; 4096, Tirmizi; 2312, Nesei; 3179,
Saad bin Ebî Vakas’ ın fazileti: Müslim; 2410,
Saad bin Ebî Vakkas’ın olayı: Tirmizi; 2470,
Sabâ rüzgarı ile bana yardım edildi: Taberani, Mu'cemus- Sağir; 735,
Sabah ezanında ‘essalatu hayrun minen-nevm’ (namaz uykudan daha hayırlıdır) denmesi: Nesei; 647,
Sabah namazından sonra oturma: Müslim; 670, Tirmizi; 585, Nesei; 1358, Ebu Davud; 4850,
Sabah namazının sünneti iki rekattir: Müslim; 723, 726,
Sabah namazının vakti: Müslim; 645,
Sabah ve akşam âşikar okunur: Müslim; 449,
Sabaha çıktığın zaman kendine akşamın sözünü etme, akşama çıktığın zaman da sabahtan söz etme: Tirmizi; 2435,
Sabahın sünnetini, sizi düşman süvarisi dahi kovalasa terk etmeyin: Ebu Davud; 1258, Müsned; 9242,
Sabahtan önce vitri kılmakta acele edin: Ebu Davud; 1436, Tirmizi; 467, Müslim; 750,
Sabır ilk andaki sabırdır: Ebu Davud; 3124, Müslim; 923, Tirmizi; 992, Nesei; 1870, İbn Mace; 1596,
Saç ve sakalın beyazı yolmak yasaktır: İbn Mace; 3721,
Saçı örgülü kadın örgüsünü çözmeden gusül edebilir:Müslim; hayz 58,
Saçı ulayana lanet etti: Tirmizi; 2932,
Saçı ve elbiseyi, namazda toplamaktan nehyedildim: Buhari; ezan 133, 134, Müslim; salat 226, 231, Ebu Davud; salat 1515,
Saçları örgülü kadın gusülde çözmez: Müslim; 58,
Saçları topuz yaparak bir erkek namaz kılamaz: Ahmed; 1/304, Müslim; salat 232, Ebu Davud; 647, İbn Huzeyme; 910, Taberani; kebir 12196, Beyhaki; 2/108,
Sad ile beraber Şam' ın bazı köylerinde 40 gün kaldık, O namazları kısaltıyordu: Abdurrezzak; musannef 4350,
Sadaka vermekten kulun malı eksilmez: Tirmizi; 2427,
Sadakadan dönen kustuğunu yiyen köpek gibidir:Nesei; 2608
Sadakanın en üstünü ilim öğrenmek ve onu öğretmektir: İbn Mace; mukaddime 20,
Sadakaya teşvik: Müslim; 94,
Sadakayı gizli verin: Müslim; 1031,
Saflarda düzensiz durmayın, sonra ihtilafa düşersiniz: Nesei; 807
Safları düzeltin: Müslim; 435,
Safların gerisinde tek başına namaz olmaz: Ebu Davud; 682, Tirmizi; 230, İbn Mace; 1004,
Sağ elinle yazı yaz: Tirmizi; 2803,
Sağ elinle ye: Müslim; 2034,
Sağ elle tesbih etmek: Ebu Davud; 1502, 5065, Tirmizi; 3715,
Sağ ile başlamak: Buhari; 2c. 526,
Sağa sola bakılmaz namazda: Ebu Davud; 910,
Sağlık ve boş vakit, insanlardan pek çoğunun aldandıkları iki büyük nimettir: Buhari; rikak 1, Tirmizi; zühd 1, 2405, İbn Mace; zühd 15, Darimi; rikak 2,
Sahabenin bağışlandığı: Müslim; 2494, Tirmizi; 4120, 4111, 4113, Ebu Davud; 4654,
Sahabenin fazileti: Tevbe; 100, Enfal; 64, Haşr; 8, 9, Feth; 18, 19, Buhari; 7c. 3432, 3412, 8c. 3551, 3559, 3562, İbn Mace; 161, Müslim; 1856, Tirmizi; 4113,
Sahabeye sövmek haramdır: Müslim; 2540,
Sahibinin izni olmadan davar sağılmaz: Müslim; 1726,
Sahibinin de (çocuğa hac varmı sorusuna binaen) haccı vardır: Müslim; 1336, Ebu Davud; 1736,
Sahur ile namaz arası 50 ayet okuyacak kadardır: Nesei; 2155,
Sahur yemeği: Müslim; 1095,
Sahur, kafirlerle sizin orucunuz arasındaki farktır: Müslim; 3c. 131,
Sahura kalkın sahurda bereket vardır: Nesei; 2147, 2150,
Sıkleyn hadisi; ‘Allahın kitabı’ rivayeti: Ebu Davud; 1906, İbn Mace;3074, İbn Şeybe;7. bab no 27, Ahmed; 4/185, Tirmizi; fiten 48
Sıkleyn hadisi; ‘Allah’ın kitabı ve benim sünnetim’ rivayeti: Muvatta; kader 3, Hakim; müstedrek 1, 93, Dare Kutni; 4/245, Beyhaki; 1/114, Bezzar; 601,223. sy,Hibetullah et-Taberi, es Sünnet; 80, İbn Şahin et Tergib fi fadailil Amal;528, Suyuti, Camius-Sağir; 1c. 297,
Sıkleyn hadisi; ‘Allahın kitabı ve ehli beytim’ rivayeti: Müslim; fedailüs-Sahabe; 36, 37, Tirmizi; 3786, İbn Mace;
Sakalı bırakın bıyığı kısaltın: Nesei; 5228, Tirmizi; 2913, 2912, Müslim; 254-260, Ebu Davud; 145, 4198-4200, Buhari; 13c. 5926, Muvatta; 2c. 64,
Sakalı hilalleyin: Ebu Davud; 145,
Sakalı kınalayın: Müslim; 2102, Nesei; 5079, Ebu Davud; 4204,
Sakalından, sakalının eninden ve boyundan alırdı: ZAYIF: Tirmizi; 2911,
Sakın hiçbirinizi gece leş gibi yatan, gündüzünde durmadan hareket eden bir sinek gibi dinlenmeden, dünya için çalışan bir kişi bulmayayım: Abdullah bin Mübarek Kitabuz-Zühd ver-rekaik 118,
Sakın sahabilerime sövmeyin: Müslim; 2540, Buhari; 7c. 3432,
Sakın sizden birinizi emrettiğim veya menettiğim hususlar-dan biri kendisine gelince koltuğuna yaslanmış olduğu halde ‘bilmiyorum, Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız’ derken bulmayayım: Tirmizi; 2800, İbn Mace; 12, Ebu Davud; 4604,
Salavat getirin: Ebu Davud; 1530, Nesei; 1297, Müslim;
Salih kadınla evlenin: Müslim; 1467,
Salihler deryaya daldı, peygamberler sahilde yaya kaldı: MEVZU: Şatahatus sufiyye; 31,
Sana emrim baş üstüne derler. Senin yanından ayrıldıkları zaman da onlardan bir grub zihinlerinde senin söyleğinden başka bir görüşle geceler. Allah onların zihinde kurdukları şeyleri yazar. Bu sebeble sen onlardan yüz çevir ve Allah' a güven, Allah vekil olarak sana yeter: Nisa; 81,
Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar: Maide; 4,
Sana ruhtan soruyorlar: Müslim; 2794,
Sana vahyettiğimizi onlara okuyasın: Rad; 30,
Sana zikri indirdik ki insanlara bunu anlatasın: Nahl; 44,
Sana, savaş ganimetlerini soruyorlar: Enfal 1,
Sapan taşından nehyetti: Müslim; 1954, Nesei; 4819, İbn Mace; 17, Ebu Davud; 5270,
Sapıklık aşalığına düşmekten, düşmanların şerrinden, kötü kaderden ve belanın sıkıntısından Allah’ a sığınırım: Nesei; 5456,
Saptırıcı alimlerin geleceği: Müslim; 1847,
Saralı olan kadının üstüm açılmasın diye Rasulülla (sav)’ den dua istemesi: Buhari; marza 6, Müslim; birr 54,
Saranın tedavisi: Müslim; 2265,
Sargılar üzerine mesh: İbn Mace; tahare 134,
Sarhoşa 40 sopa had vurulur: İbn Mace; 2569-2571,
Sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın: Nisa; 43, Tirmizi; 3215,
Sarhoş olana dayak atın: Nesei; 5628,
Sarhoşluk veren her şeyin haram oluşu: Buhari 12c 5647,13c 6090, İbn Mace; 3386-3391, Nesei 5653,
Sarı halka takmak ondan bir fayda sağladığına inanmak şirktir: İbn Mace; tıbb 39, Ahmed; 4/445,
Sarığın ucu omuzlar arasına sarkıtma: İbn Mace; 3587,
Sarık üzere mesh: Tirmizi; 100, Müslim; 275, Nesei; 104-106,
Sarımsak ve soğan yiyen mescidlere girip kokusuyla rahatsız etmesin: Muvatta; 1c. 70, Müslim; 561,
Satılan malı övmek yasaklanmıştır: Nesei; 4481,
Savaş halinde nöbetleşe namaz kılmak:Buhari; 8c. 3861, Nisa; 101
Sazlı ve sözlü eğlenme kalpte nifak yeşertir: Ebu Davud;
Secde etmesini emretseydim kadının erkeğine secde etmesini emrederdim: Ebu Davud; 2140, Tirmizi; 1168,
Secde ve taberake suresini okumadan yatmazdı: Tirmizi; 3627,
Secdede ayaklar dik ve yapışık olur: Nesei; 1100,
Secdede biraz oturmadan kalkmazdı: Ebu Davud; 843, Tirmizi; 286,
Secdede elleri kaldırma: Buhari’nin cüzü; 12, 25, 32, İbn Mace; 860, 861, 865, Ebu Davud; 723, 739, 740,
Secdede ne okunur: Ebu Davud; 1414, Tirmizi; 261, Nesei; 1130
Secdeden kalkarken ellerini kaldırırdı: Nesei; 1143,
Secdeye giderken eller önce konur:Buhari; 2c.796,Buhari tarihi: 1c. 139, Nesei; 1091, Ebu Davud; 840, Tahavi; 1c. 245, Darimi; 1327,
Secdeyi tilavet: Müslim; 575,
Seferde iki namazı cem: Müslim; 703,
Seferde kurban kesilir: Müslim; 1975, Ebu Davud; 2814,
Seferde mesafe: Buhari; 6c. 2762, Müslim; 690, Ebu Davud; 1201, 1233,
Seferde sünnet kılınmaz: Müslim; 689, Buhari; 3c. 1066, Nesei; 1457, Muvatta; 1c. 188,
Sefere üç yer dışında hasseden yola çıkılmaz: Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa; Buhari; 3c. 1130, Müslim; 1392,
Seferde vitr kılınır: İbn Mace; 1194,
Seferde namazı kısaltmanın delilleri: Saad ile beraber Şam’ın bazı köylerinde 40 gün kaldık, o namazları kısaltıyordu; Abdurrezzak; 4339, İbn Ömer, Azerbaycan’da namazlarını altı ay iki rekat kıldı: Abdurrezzak; 4339, Beyhaki; 3/152, İbn Hacer; telhis 2/47, Ahmed; 5552, Heysemi; 2/158, Enes bin Malik Şam’ da iki sene yolcu namazı kılmıştır: Abdurrezzak; 4354, İbnu Şeybe; 517, Enes (ra)’ dan; Rasulüllah (sav)’ in ashabı Ram Hürmüz’ de yedi ay kalmışlar ve namazı kısaltarak namaz kılmışlardır: Beyhaki; 3/152, Hasan Basri, Kabul’ da Abdurrahman bin Semure ile beraber iki sene ikame ettim, namazları kısalttım, demiştir: Abdurrezzak; 4352, ‘Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine, Medine’ de durdummu dört, Zulhuleyfe’ den öteye dönünceye kadar iki kılarım.’ Sahabenin biri; ‘Ey Allah’ ın Rasulü, ben memleketime gidiyorum ve iki ay kalıyorum namazı kısaltacak mıyım?’ diye sorar.‘Evet orada elli yıl da kalsan seferisin’ dedi: Ebu Bekir; müsned 135, Ayrıca: Nisa; 101, Buhari; 3c. 1066, 1070, 6c. 2762, Müslim; 2c. 686, 690, İbn Mace; 1065, Nesei; 1420,
Seferde namaz iki rekattir, kim sünnete muhalefet ederse inkar etmiş olur: Abdurrezzak; 4281, Taberani; kebir
Seferi olan imam namaz kıldırır, mukim cemaat ona uyarsa son ikiyi cemaat kendi tamamlar: Muvatta; 1c. 192,
Sekizincide oturur, dokuza kalkar ve oturur selam verirdi vitirde: Müslim; 788, Ebu Davud; 1340,
Selam almak namazda: Müslim; 928, Darimi; 1368, Ebu Davud; 1923, Tirmizi; 368,
Selam ver tanıdığına tanımadığına: Buhari; iman 20,
Selam vermek islamdandır: Buhari; 1c. 300,
Selamdan önce kelam, selamdan sonra kelam yoktur: Tirmizi; 2841,
Selamı parmakla Yahudiler, elle Hırıstıyanlar verir: Tirmizi; 2835,
Selamın tamamı tokalaşmadır: Tirmizi; 2870, 2871, 2874,
Selamlaşma adabı:Müslim;2160, Tirmizi;2861, Ebu Davud; 5197
Semada olanının eminiyim: Müslim; 632, 1064,
Semadadır Allah cc: Müslim; 537, Ebu Davud; 930, İbn Kesir; 4c. 1783,
Semadadır hadisi: Müslim; 537, Ebu Davud; 930, İbn Kesir; 4c. 1783, Buhari; 4351, Müslim; 1064,
Semanın arası 500 senedir: Ebu Davud; 4723, İbn Mace; 193,
Semanın 7 kat oluşu: Muminun; 17,
Semaya gözleri dikmeyin namazda: Ebu Davud; 913, İbn Mace; 1045,
Semi Allahu limen hamideh: Müslim; 476, Ebu Davud; 847, Tirmizi; 266,
Semud kavminin helakı: Fussilet; 17,
Sen kitab ehli bir kavme gidiyorsun, onları Allah’ın birliğine davet et: Müslim; 19, Ebu Davud; 1584, Tirmizi; 621, Nesei; 2437, İbn Mace; 1783, Buhari; 16c. 7247,
Sen önceden kitab nedir, iman nedir bilmiyordun: Şura; 52,
Seni uyutan Allah beni de uyuttu: Tirmizi; 3373, Taha; 14,
Senin babanda benim babamda ateştedir: Müslim; 203, Ebu Davud; 4718,
Serçeyi dikip atış yapmayı yasakladı: Nesei; dehâyâ 42, Darimi; edâhi 16,
Sesinizi kuran ile süsleyin: Müslim; 792,
Sevabın çokluğu belanın büyüklüğüyle beraberdir: İbn Mace; 1031,
Sevablar on mislidir: Buhari; enbiya 37, Müslim; siyam 181,
Sevdiğini kardeşiniz için sevmedikçe iman etmiş olmazsınız: Buhari; iman 41, Müslim; iman 71, Nesei; iman 19, Tirmizi; 2628,
Sevdiğini ölçülü sev, birgün olur düşmanın olur, sevmediğini de ölçülü sevme birgün gelir dostun olur: Tirmizi; 2065,
Sevdiğinizi söyleyin: Ebu Davud; 5124, Tirmizi; 2393,
Sevgi göstermezler: Mücadele; 22,
Sehv secdesi: Buhari; 1c. 489, 3c. 1163, Müslim; 573, Ebu Davud; 1023, Tirmizi; 392,
Sevindirici bir haber aldığında secdeye kapanırdı: Ebu Davud; 2774, İbn Mace; 1394,
Sevme Allah içindir: Müslim; 2566,
Seyidiyim ademoğlunun: Tirmizi; 3355,
Sığırın zekatı: Nesei; 2443,
Sığırın zekatını vermeyenlerin cezası: Nesei; 2447,
Sıkıntı duası: Müslim; 2730,
Sıla et, annene vazifeni ifa et:Ebu Davud;1668,Buhari;13c. 5990
Sılayı rahim farzdır: Müslim; 2554,
Sırat üzerinde ara, şayet bulamazsan amel terazisinin yanında ara: Tirmizi; 2550,
Sırtlan etinin hükmü: Nesei; 4303,
Sırtta çocuk ile namaz:Ebu Davud; 917, Müslim; 543, Nesei; 828
Sidretul-Munteha: Müslim; 173,
Sigara haramdır: Araf; 157, Nisa; 29, Bakara; 219, İsra; 26, 27, Ğâşiye; 6, 7,
Sihir yapılması Rasulüllah (sav) efendimize: Müslim; 2189,
Sihrin hükmü: Müslim; 2189,
Simsarlık yasaklanmıştır: Nesei; 4479,
Sineğin kanadındaki ilahi sır: Buhari; 7c. 3098,
Sinek bir kaba düşerse ters çevir: İbn Mace; 3504, 3505, Buhari; tıb 58, Darimi; 1701,
Sirke ne güzel katıktır: Nesei; 3776, İbn Mace; 3316,
Siyah köpek eniğinin bir çocuğun içinden çıkması: Darimi; 19
Siyah sarık takmış: Nesei; 5308, 5311,
Siyah ve beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yeyin için: Müslim; 1090, Nesei; 2169, Tirmizi; 3292,
Siyer babı: Müslim; 1730,
Siz Allah’ a hakkıyla tevekkul etmiş olsaydınız kuşların rızıklandırıldığı gibi sizde rızıklandırılırdınız: Tirmizi; 2447, İbn Mace; 4164,
Siz benden sonra bazınız bazınızın boynunu vurarak kafir olarak dönmeyin:Ebu Davud;4686, Müslim; 66, Nesei; 4130, İbn Mace; 3943, Buhari; edep 48/8,
Siz dünya işlerini benden iyi bilirsiniz:Müslüm;fedail 141
Siz günah işlemeseniz, Allah günah işleyecek bir halk yaratır, onları affederdi: Müslim; 2748, Tirmizi; 3768, Riyazüs-Salihin; 1871, Tergib ve Terhip; 6c. 136. sy,
Siz günah işlemez olsaydınız, mutlaka Allah, günah işleyecek ve kendilerini bağışlayacağı yaratıklar yaratırdı: Tirmizi; 2646, 3768, Müslim; 2748,
Siz kendinizi temize çıkarmayın, O sakınanları daha iyi bilir: Necm; 32,
Siz kitabın bir kısmını alıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz: Bakara; 85,
Siz Kur’andan bildiğinizle amel edin, ondan bilmediğinizi ise bilenine sorun: Ahmed; 2c. 300, 400,
Siz ne sağıra ve nede gaibe dua ediyorsunuz, size şah damarı-nızdan daha yakın olana ediyorsunuz: Buhari; tevhid 9, Müslim; zikir 44,
Siz uyuduğunuzda şeytan kafanıza üç düğüm atar: Muvatta; 1c. 222,
Sizde mi körsünüz: ZAYIF: Ebu Davud; 4112, Tirmizi; 2927,
Sizden biri bir kavmi ziyaret ettiğinde onlara namaz kıldırmasın: Nesei; 787,
Sizden biri cumaya giderse gusletsin: Nesei; 1376,
Sizden biri ölümü temenni etmesin: Ebu Davud; 3109, Nesei; 1821, İbn Mace; 4265, Müslim; 2680, Tirmiz; 978,
Sizden biriniz bir kadına dünür olduğunda eğer kadının nikahına celb edecek yerlerine bakmaya gücü yeterse yapsın: Ebu Davud; 2082, Tirmizi; nikah 5, Ahmed, 3\334, Müslim; nikah
Sizden biriniz bir parçası iki omzunu örtmeyen tek parça kumaş ile namaz kılmasın:Abdurrezzak; 1374, Ahmed;2/255, Buhari; salat 5/2, Ebu Davud; 627, Tahavi; 1/381,
Sizden biriniz cehenneme uğrayacak sonra ondan amelleri sayesinde çıkacaklardır: Tirmizi; 3368, Meryem; 71,
Sizden biriniz din kardeşini severse bunu ona bildirsin: Tirmizi; 2502,
Sizden biriniz şakada olsa kardeşine silah doğrultmasın: Tirmizi; 2250,
Sizden herhangi birisi bir münker gördüğünde değiştirsin: Müslim; 49-50, rüya 2-6, Buhari; ilim 28, tabir 3, 10, 26, 46, Ebu Davud; tıb 24, melahim 17, Nesei; iman 17, Darimi; rüya 5, 6, Muvatta; rüya 4,
Sizden hiçbir kimse yoktur ki beraberinde cin arkadaşı ile melek arkadaşı olmasın: Darimi; 2785, 2737, Müslim; münafıkın, Buhari; rikak 18,
Sizden kim bir bilgi biliyorsa onu söylesin, bilmeyende Allah bilir desin: Darimi; 179,
Sizden öncekiler kafaları testere ile kesilir, demir taraklarla taranır genede dönmezlerdi: Ebu Davud; 2649,
Sizden öncekilerin yoluna uyacaksınız: Müslim; 2667,
Size bir emir verdiğim zaman gücünüz nisbetinde yapın: Buhari; ihtisam 2, Müslim; hacc 412, Nesei; menasik 1, İbn Mace; 1,
Size bir kavmin lideri geldiğinde ona ikram ediniz: İbn Mace; edep 19,
Size farz olmasından korktuğum için teravihe çıkmadım: Nesei; 1604,
Size iki şey bıraktım, Allah’ ın kitabı ve benim sunnetim: Muvatta; kader 3, Hakim; müstedrek 1,93,Dare Kutni; 4/245, Beyhaki; 1/114, Bezzar; 601, 223. sy, Hibetullah et-Taberi es Sünnet; 80, İbn Şahin et Tergib fi fadailil Amal; 528, Suyuti, Camius-Sağir; 1c. 297,
Size ne oluyor ki üzerinde Allahın adı zikredilmiş olan şeylerden yemiyorsunuz: Enam; 119,
Size sık sık ağzınızı misvaklamayı söyledim: Nesei; 6,
Sizi bıraktığım müddetçe sizde beni bırakın ve ancak size hitab ettiğim zaman benden alın: Tirmizi; 2819,
Sizi, gecesi gündüz gibi apaydınlık bir yolda bıraktım: İbn Mace; 43
Sizin en hayırlınız Kuran öğrenen ve öğreteninizdir: Ebu Davud; 1452, Tirmizi; 3070, İbn Mace; 211,
Sizler, ancak zayıflarınız sebebiyle rızık ve yardım alıyorsunuz: Buhari; cihad 76, 80, Tirmizi; 1754, Nesei; cihad 43, İbn Mace; cihad 78,
Sizler benim yanımda olduğunuz gibi aynı şekilde olsanız melekler sizi kanatlarıyla gölgelendirir: Tirmizi; 2569,
Sizleri kabir ziyaretinden men etmiştim, artık edebilirsiniz: Müslim; 977, Ebu Davud, 3235, Nesei; 2034, Tirmizi; 1060,
Sizleri zandan sakındırırım, çünkü zan sözlerin en yalanıdır: Buhari; 13c. 6048,
Soğuk ve rüzgarlı günlerde cemaatle namaza gitmeyebilirsin: Nesei; 654,
Sohbete gelince selam vermenin adabı: Ebu Davud; 5177, Müslim; 1479,
Sol elle yiyeni men edin: Müslim; 2021,
Son en alt semaya iner: Buhari; teeccüd 14, deavat 13, Müslim; misafirun 168,
Son peygamber oluşu: Müslim; 2286,
Sonradan çıkan her şey bidattır: Ebu Davud; sünne 5, Müslim; 866, Nesei; iydeyn 22, İbn Mace; 7, Darimi; 16, 23,
Sorup öğrenmeye gitmek ve ehline de öğretmek:Buhari;1c.246
Soy sebebi ile nikahı haram olanlar, süt sebebiyle de haramdır: İbn Mace; 1937, Nesei; 3285,
Soy sop davası için ölen bizden değildir: Müslim; 1848,
Sövmeyin: Müslim; 2537, Tirmizi; 2043, 2047, Ebu Davud; 4894,
Sözlerinde ve fiillerinde ileri gidip hadleri aşanlar helak olmuştur: Müslim; 2670,
Sözü doğru olanın rüyasıda en doğru olur: Müslim; 2263,
Sözümü aktarın: İbn Mace; 24,
Sözümü duyup onu duymayana ulaştıran kişinin Allah yüzünü bereketle aydınlatsın: Tirmizi; 2794,
Sözün sihirlisini söylerdi: Buhari; tıb 12c. 5791,
Sözünde durmayan herkesin kıyamet günü bir sancağı olacak ve bu falanın vefasızlığının alametidir, denilecek: Darimi; 2545, Müslim;
Su ancak sudan dolayıdır (nesh oldu): Müslim; 343-347
Su dağıtan en son içer: Taberani, Mu'cemus-Sağir; 599, Ebu Davud; eşribe 19, Tirmizi; eşribe 20, 1956,
Su içmenin şekli: Müslim; 2024, 2027,
Subhanallah, bu söz Musa’nın kavminin sözüne benzedi: Tirmizi 2271,
Sui zan dan sakının: Müslim; 2563,
Sultan velisi olmayanın velisidir: Buhari; 11c. 5228,
Suret bulunan eve melek girmez: Müslim; 2104,
Suret haramdır: Nesei; 2033, Müslim; 2104, Buhari; 5c. 2296, 4c. 1929, 7c. 3145, 16c. 7432, İbn Mace; 2151,
Susan kurtulur: Darimi; 2716, Tirmizi; kıyamet 50,
Suyu ayakta içme: Müslim; 2034,
Suyu içince sağdakine ver: Müslim; 2160,
Suyu satmayı yasak etti: Nesei; 4635,
Süleyman (as)’ın bir gecede bütün eşlerini dolaşması: Nesei; 3812,
Süleyman kardeşimin duası olmasaydı, o bağlanır (iblisi kast ediyor) Medine çocuklarıda onunla oynardı: Nesei; 1215,
Sünnet dahilinde orta yolla çalışmak, bidat içinde var gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır: Darimi; 223,
Sünnet namazlar evde kılınır: Ebu Davud; 1300,
Sünnet namazlar:Müslim;723,736,Nesei; 874, 869, 1795, Tirmizi; 419, 439,
Sünnet, Nuhun gemisine benzer ona binen kurtulur: İmam Malik; Suyuti; miftahul cenne 53,
Sünnet olmak, etek tıraşı, bıyık kısaltma, tırnak kesme, koltuk altını yolma fıtrattandır: Nesei; 9,
Sünnet vahiydir: Necm; 3-4, Ahkaf; 9, Hakka; 44-47, Enam; 50, Araf;3,Maide;49, Nisa; 105, Nisa; 113, Bakara; 231, Bakara; 151, Bakara; 129,Ali İmran;164, Cuma; 2, Ahzab; 34, Ebu Davud; 4604, Hakim; müstedrek 1c.93,Beyhaki;10c.114,Kıyame;16-19,Buhari; 1c. 243, Buhari; 10c.4668,11c.5307,Müslüm;687, Ahmed; 2c. 12, 192, İbn Kesir; 13c. 7529
Sünnet, Kur’ andan ayrı hüküm koyma selahiyyetine sahiptir, haram ve helal kılma yetkisine sahiptir, Kur’anın mücmelini beyan eder, Kur’anın umumi olan hükmünü tahsis eder: Nisa; 59, 65, 80, 113, Haşr; 7, Ahzap; 34, 36, Ebu Davud; 4605, 4604, İbn Mace; 12, Necm; 3, 4, Nahl; 44, Buhari; 10c. 4668,
Sünnete sarılın: Müslim; 2674, 2358, Ebu Davud; 4604, Tirmizi; 2815, İbn Mace; 12, 49,
Sünnete uy, bidat işleme, sünnete uydukça asla sapıtmazsın: Darimi; 204,
Sünnete uymak: Buhari; 15c. 7136,
Sünnete uymak kurtuluş vesilesidir: Darimi; 97,
Sünnete uyun azı dişinizle dahi olsa: Darimi; 96,
Sünnete uyun ve ona azı dişinizle sımsıkı sarılın, dinde sonradan çıkarılan işlerden sakının, sonradan çıkarılan şey bidattir, ve her bidat sapıklıktır:Ebu Davud; 4607, Tirmizi; 2815, İbn Mace; 42, Müslim ; 867, Nesei; 1578, 1404,
Sünneti terk etmek, bidatı doğurur: Ahmed; 4/1055,
Sünneti terk ederseniz şaşırır kalırsınız: Darimi; mukaddime, Ahmed; 417, 455,
Sünnetin terk edilmesi, dinin yokolup gitmesinin başlangıcı olacaktır. İpin bir büklüm gitmesi gibi dinde bir sünnet, bir sünnet derken yokolup gider: Darimi; 98,
Sünnetinde kitab olarak açıklanması: Müslim; 1691,
Sünnetten yüz çeviren benden değildir: Müslim; 1401,
Süreyya yıldızında da olsa iman bazı kişiler onu elde eder: Tirmizi; 3926,
Sürme, gözleri parlatır, kirpikleri büyültür: Nesei; 5081,
Süryaniceyi 18 günde öğrendi: Tirmizi; 2857,
Süt amcanın yanına girilir: Nesei; 3302,
Süt dolu iki kadeh getirildi. Ve bunlardan birini seç denildi. Rasulülah (sav) ikisine de baktı da sütü aldı. Cibril Rasulüllah' a: Seni fıtrata hidayet eden Allah' a hamd olsun, şayet şarabı alsaydın, ümmetin azalacaktı dedi: Buhari; 10c. 4508,
Süt emme: Müslim; 1450,
Süt emziren hamile kadın oruç tutmayabilir: Nesei; 2310,
Süt içmenin cevazı: Müslim; 2009,
Süt kardeş kızının haram olması: Müslim; 1446,
Süt kardeşliği ancak açlıktan dolayıdır: Buhari; nikah 21, Müslim; 1455,
Süt ve bal karışımı hüznü giderir: Müslim; 22,
Sütreye doğru namaz kıl: İbn Huzeyme; 800, Abdurrezzak; 2305, Müslim; 501, Ebu Davud; 687,
Sütü için beslenen ve yük taşımak için kullanılan develere zekat yoktur: Nesei; 2442,
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

Ş

Şaban ayında oruç tutmak: Müslim; 1161,
Şafağın siyah ve beyaz ipliğe benzetilmesi: Bakara; 187, Müslim; 1090, Buhari; 4c. 1786, Nesei; 2169, Tirmizi; 3149, 3151,
Şah damarımızdan daha yakındır: Kaf; 16,
Şahid ol ya Rabbi: Ebu Davud; menasik 56, İbn Mace; menasik 84, Müslim; 1218,
Şahitsin konuşamazsın: Müslim; lian 15, Ebu Davud; 4533,
Şaka ile de olsa talak geçerli olur:Ebu Davud; 2194, İbn Mace; 2039
Şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir köşke kefilim: Tergib ve Terhip; 5c. 491, Ebu Davud;
Şakaları Rasulüllah (sav) efendimizin: Ebu Davud; 4998, 5002, İbn Mace; 4042, Tirmizi; 2056-2060,
Şakaları da ciddiydi ve yalandan uzaktı: Ebu Davud; edep 80, Tirmizi; 2058, Darimi; istizan 68,
Şaki ve said meselesi: Buhari; 3c. 1286,
Şalvar giyinme: Nesei; 5290,
Şalvar ile namaz kılma: Ebu Davud; 636,
Şalvar sattım Rasulüllah (sav) efendimize: Nesei; 4569,
Şamda iki sene yolcu namazı kılmıştır: Abdurrezzak; musannef 4354, İbn Ebu Şeybe; 517.
Şarap hastalıktır, ilaç değil: Müslim; 1581, Ebu Davud; 3873, Tirmizi; 2119,
Şarap içene uygulanacak hadd: Müslim; 1706,
Şarap ile tedavide yasaktır: İbn Mace; 3500,
Şarap satmak haramdır: Müslim; 1578-1581, Nesei; 4639,
Şarabın haram edilişi:Buhari; 5c.2279,12c.5640,14c.6641,5c. 2061
Şarabın haram kılınması: Müslim; 3032,1578,1580, Maide;90, 91
Şaraptan sirke yapmak haramdır: Müslim; 1983,
Şarap içerek ölene, son nefeste cehennem suyu serpilir: Nesei; 5641,
Şarkı söylemek haramdır: Ebu Davud; 4922, 4927, İbn Mace; 1897, Tirmizi; 1096,
Şarkıcı cariyeleri satmayın, onları satın almayın ve onlara öğretmeyiniz. Onlarla yapılan ticarette hayır yoktur ve onların parası haramdır,işte bu ayet lokman altıdır: Tirmizi; 3409, Lokman; 6
Şarkıcı ve çalgıcı kadınlar çalıştıranlar, içki içenler ve ipek elbise giyenler yüzünden bu ümmette yere batma, hayvan şekline dönüşme ve gökten taş yağma hadisleri olacaktır: Tirmizi; 2280, İbn Mace; fiten 29, Taberani, Mu'cemus-Sağir; 673
Şarkıcıların kazançlarını ve onların bedellerini yemeği yasakladı: İbn Mace; 2168,
Şarkıcının kazancı: Buhari; 5c. 2069,
Şayet sen insanların kusurunu araştıracak olursan ya onları ifsad etmiş olursun veya ifsad etmeye yaklaştırırsın: Ebu Davud; edeb 44. bab no 4888,
Şefaat:Buhari; 13c. 6015, 14c. 6468, 16c. 7310, 10c. 4688, Müslim; 183/302, 193/326, Nesei; 4977, İbn Mace; 60, 4280, 4310, Tirmizi; 2251,
Şefaatım ümmetimin büyük günah sahiplerinedir:Tirmizi; 2552
Şefaati, recmi, deccali ve kabir azabını inkar edecek bir kavim gelecek: Müslim; 585, 2867, 2869, İbn Mace; 347, 348, Buhari; 3c. 1023, 1028, 1299, Ebu Davud; 4751, 4753,
Şehit, kendi ailesinden yetmiş kişiye şefaat eder: Ebu Davud; 2522,
Şehit, olduğu gibi gömülür: Buhari; 9c. 4174, Ebu Davud; 3134, İbn Mace; 1515,
Şehit, öldürülme acısını ancak birinizin çimcikleme acısını hissetmesi gibi hisseder: Darimi; 2413, Nesei; cihad 35, Tirmizi; cihad 26, 1719,
Şehitlerin ruhları, yeşil kuşlar şeklindedir, cennetin meyvele-rinden veya cennetin ağaçlarından yerler: Tirmizi; 1691,

Şehitler; taundan, zaturreden,karın ağrısından, yanarak, yıkık altında ve doğumda ölenlerdir: Müslim; 1914, İbn Mace; 2803, Nesei; 1837, Ebu Davud; 3111,
Şehitliği istemenin fazileti: Müslim; 1876, 1888, 1914, 1908,
Şehitliği samimimiyetle kim isterse, yatağında bile ölse şehittir: Darimi; 2412, Müslim; imaret 157, Ebu Davud; vitr 26, Nesei; cihad 36, Tirmizi; 1705, İbn Mace; cihad 15,
Şehrin uzak semtinde bir kadınla oynaştım, kendisiyle cima dışında her şeyi yaptım benim hakkımda hükmünü ver ey Allah’ ın Rasulü; ‘gündüzün iki tarafında adab ve erkanında iki rekat namaz kıl, iyilikler kötülükleri giderir’: Tirmizi; 3312, Hud; 114,
Şer'i delilleri bilmek; Bakara; 151, 231, Nisa; 113, Cuma; 2, Ahzab; 34, Buhari; 10c. 4668, Ebu Davud; 4604,
Şeriata aykırı icraatın reddolunacağı: Buhari; 16c. 7221,
Şerli insan, şunlara bir yüzünü, başkalarına da bu yüzünü, gösterendir:Muvatta; 4c. 395,Müslim;akdiye 99, Buhari; ahkam 93/27,
Şerli müslümanın misali: Buhari; itisam 3, Müslim; fedail 132, Ebu Davud; sünne 7,
Şevvalde 6 gün oruç tutma: İbn Mace; 1715, Müslim; 1164, Ebu Davud; 2433, Tirmizi; 756,
Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır:UYDURMA. Ebu Yezid el Bestami el-Kureyşi; 2/735, Eş-Şa'rani, letaful minen; 147,
Şeytan ademoğlunun damarında kan gibi dolaşır: Müslim; 2174, Ebu Davud; 4719,
Şeytan bile Allah’ tan korkarım, diyor: Haşr; 16,
Şeytan ilk kıyası yapandır: Darimi; 195-196,
Şeytan onları yollarından alıkoydu: Müslim; 2865,
Şeytan, eşek ve siyah köpek namaz kılarken birinin önünden geçerse namaz bozulur: Müslim; 510, Ebu Davud; 695,
Şeytana demir kamçıdandır, namazda parmak işareti: Müsned; 2/119, Bezzar; 5631, Taberani; dua 642,
Şeytanda dostlarına vahy eder: Enam; 121,
Şeytandan Allaha sığının: Müslim; 2203,
Şeytanın arkadaşlığı:Nisa;38, Fussilet;25, Zuhruf; 36, 38, Kaf; 27
Şeytanların haber hırsızlığı önlenmiştir:Tirmizi;3541, Cin;1, 19
Şifa ayetleri: Tevbe; 14, Yunus; 57, Nahl; 69, İsra; 82, Şuara; 80, Fussilet; 44,
Şifa duası: Müslim; 2191, 2202, İbn Mace; 3528,
Şigar nikahı haramdır: Nesei; 3320, Müslim; 1415, Ebu Davud; 2074, Darimi; 2186, İbn Mace; 1883,
Şiir haramdır: Müslim; 2255, 2259, İbn Mace; 3755, Ebu Davud; 5009, Tirmizi; 3008,
Şiirle dolmaktansa vucudumun irinle dolmasını isterim: Tirmizi; 3008,
Şirk en büyük zülümdür: Buhari; 10c. 4654,
Şirk koşmadan inanmazlar: Yusuf; 106,
Şirk üzerine ölen cehenneme gider: Nisa; 48, Müslim; 92,
Şirk:Mümin;141, Cin;118,Yunus;106, Lokman;13,30, Enam;82,88
Şirki Rabbim affetmez: Nisa; 48, Zümer; 65, İsra; 74-75,
Şirkin misali: Tirmizi; 3018,
Şişmanladığım vakit yine onunla koşuya girdim, bu sefer Rasulüllah (sav) beni geçti ve ‘benim bu koşuyu kazanışım, senin kazandığın o koşuya karşılıktır’ buyurdu: Ebu Davud; cihad 68. bab no 2578, İbn Mace; nikah 1979, Ahmed; 39-129,
Şu adamla, beraber namaz kılarak ona sadaka verecek kimse yok mu: Ebu Davud; salat 55, Tirmizi; mevakıt 58, Dare Kutni; 1, Taberani, Mu'cemus-Sağir; 425,
Şu beş şey fıtrattandır: Ebu Davud; 4198,
Şu Ensar kadınları ne yamandır,dinlerini öğrenmede hayaları engel olmadı: İbn Mace; 642,
Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haramdır, altın ve ipek: Ebu Davud; 4057, Nesei; 5147, İbn Mace; 3595,
Şüphe yok ki halka kendisine fetva sorulan her meselede fetva veren kimse mutlaka delidir: Darimi; 176,
Şüpheli şeylerden sakının: Buhari; 4c. 1900, 1903, Nesei; 4431, Müslim; musakat 107, 108,
Şüphesiz Allah ne kendi dinine hilafetini, ne de peygamberi ile gondermiş olduğu sünneti zayi edecektir:Müslim; 567
Şüphesiz Allah her sanatkarı ve sanatını yapandır: Buhari; İlahi Kelamın savunması; 117,
Şüphesiz bazı şiirler hikmetlidir: Darimi; 2707, Buhari; edep 90, Ebu Davud; edep 93, İbn Mace; edeb 41,
Şüphesiz ki Allah cc beni alemlere rahmet ve doğru yolu gösterici olarak gönderdi ve zurna ve benzeri çalgı aletlerini, tef ve benzeri aletleri ve putları kaldırıp gidermemi emretti: Müsned; 5/267, Ahkam; 6c. 255,
Şüphesiz sağlık ve boş zaman Allahın nimetlerinden iki nimettir,bunlardan insanların çoğu aldanmaktadır: Darimi; 2710, Buhari; rikak 1, Tirmizi; 2405, İbn Mace; zühd 15,
Şüphesiz sizden evvelki ümmetler ihtilaf ettiler de ihtilafları kendilerini helak etti: Buhari; 11c. 5155,
Şüphesiz sen bir taşsın, ne bir zarar, ne de yarar verirsin, eğer (sav) seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim: Buhari; hacc 50, 57, Müslim; hacc 248, 251, Ebu Davud; menasik 46,
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

T

Tabiplikten anlamayanın bu işle uğraşamayacağı: İbn Mace; 3466
Tadili erkan farzdır: Ebu Davud; 858, İbn Mace; 871, Tirmizi; 264, Müslim; 471,
Taharetsiz hiçbir namaz kabul olunmaz: Buhari; 1c. 287,
Tahiyatul mescid namazı: Müslim; 875, Tirmizi; 510, Ebu Davud; 1115, Buhari; 2c. 540,
Taif gazası: Müslim; 1778,
Taklit haramdır: Ebu Davud; 4875, Tirmizi; 2504,
Taklitçilik hastalığı: Maide; 104, Araf; 28, 38, Tevbe; 30, 65, 69, Yunus; 78, Enbiya; 53, Şuara; 74, Lokman; 21, Zuhruf; 22-25,
Takma saç (peruk) takmayın: Müslim; salat 61,
Takva buradadır: Müslim; 2564,
Talak, Allah’ın helal kılıp hoşlanmadığı şeydir: Ebu Davud; 2177, İbn Mace; 2016,
Talha bin Zubeyr (ra)’ ın fazileti: Müslim; 2414, 2418,
Talut ve calut kıssası: Buhari; 7c. 3228, 8c. 3718, Bakara; 246-250
Tane tane konuşurdu, Allah Rasulü (sav): Müslim; 2493,
Tarlası olan ya kendi eksin yada emanete versin: Nesei; 3853,
Tasavvufçulara reddiye: Darimi; 210, Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 2089,
Tasvir haramdır: Müslim; 2104, Nesei; 2033, Buhari; 4c. 1929, 5c. 2296, 16c. 7431, 7c. 3144, İbn Mace; 2151,
Taş meselesi Hz Ömer (ra)’ ın: Müslim; 1270, Buhari; hacc 50, Nesei; 2920, Tirmizi; 862, İbn Mace; 2943, Ebu Davud; 1873,
Taşın, Allah Rasulü (sav)’i selamlaması: Müslim; 2271, Tirmizi; 3865,
Taşkınlıktan, aşırılıktan sakının:Nesei; menasik 217,İbn Mace; menasik 63,
Tatavvu (nâfile) namazları: Müslim; 728,
Taun, cinlerin azabıdır: Müslim; 2218,
Tavaf yaparken az konuşun zira namazda sayılırsınız: Nesei; 2910,
Tavla oynamanın haramlılığı:Müslim;2260,İbn Mace;3762,3764
Tavşan etinin helal kılınması: Buhari; 12c. 5603, Müslim; 1953, İbn Mace; 3243, 3245,
Tavuk etinin helalliği: Buhari; 9c. 4078, 12c. 5594, Müslim; eyman 9, Nesei; 4325, Darimi; etime 27,
Tay doğurmadan kıyâmet kopmayacaktır: Ebu Davud; 4247, Müslim; 1847, Buhari; fiten 9/95,
Tebaasını aldatan vali olarak yıkamanın cevazı: Müslim; 339
Tebliğde metod: Bakara; 109, Nahl; 125, Araf; 199-200, Ali İmran; 159, Müslim; 2311-2319
Tecessüs, suizan ve munafese haramdır: Müslim; 2563,
Teheccüdün Rasulüllah (sav)’e farz oluşu: İsra; 79,
Tek başlarına iken namahrem kadınların yanlarına girmeyin, ya kocanın erkek yakınları, o ölümdür: Darimi; 2645, Buhari; nikah 111, Müslim; selam 20, Tirmizi; rada 16, 1180,
Tek yolcu şeytandandır, çift yolcu şeytandır, üç tanesi ise cemaattir:Muvatta;4c.374,Ebu Davud;cihad 15/79, Tirmizi; cihad 21/4
Tekbir alırken ellerini kaldırdığını gördüm:Muvatta; 1c. 95. sy
Tekbirde ellerin kaldırılacağı:Buhari; 2c. 753, Müslim; 390-401, Ebu Davud; 722, 740, Nesei; 890, İbn Mace; 860-867, Tirmizi; 239, Müsned; 3/436, Buhari; cüzünde 12, 25, 32,
Tekfir etmenin tehlikesi: Buhari; 13c. 6076,
Tekfircinin vasıfları: Buhari; menakıp 25, Müslim; zekat 147, İbn Mace; 12, Ebu Davud; 31,
Telbiye: Müslim; 1184, Ebu Davud; 1812, Tirmizi; 825, Nesei; 2748, İbn Mace; 2918,
Telkin:Müslim;916,Ebu Davud;3117,İbn Mace;1445, Nesei; 1827
Temaim (nazarlık, muska) takmak yasaktır: İbn Mace; 3530,
Tembellikten Allah’a sığınma: Müslim; 589,
Temettu Haccı: Müslim; 1223,
Temettu haccını Ali (ra)'ın yapması: Buhari; hac 34, Müslim; 158-161,
Temizlenenleri sever: Tevbe; 108,
Temizlenmenin sınırı kırk gündür: Tirmizi; 2906,
Temizlik (abdest) namazın anahtarıdır: Ebu Davud; taharet 31, Tirmizi; 4, İbn Mace; taharet 3,
Tenasül uzvuna dokunan abdest alsın: Nesei; 443-446,
Teravih konusunda zayıf rivayetler: Ebu Şeybe; musannef 11c. 394, Taberani; 11c. 393, Beyhaki; 2c. 496, Nasbur-Râye; 2c. 153,
Teravih namazı sekiz rekattır: Buhari; 4c. 1866, Müslim; 738, Ebu Davud; 1341, Nesei; 1697, Muvatta; 1c. 154. 203. sy, Beyhaki; kübra 2c. 496,
Teravih namazının farz olmasından korktum: Ebu Davud; 1373, Müslim; 761, Nesei; 1605, 1395, Tirmizi; 803, İbn Mace; 1327,
Tesbih namazı: Ebu Davud; 1297, İbn Mace; 1386, Taberani; 11622, İbn Huzeyme; 1216, Beyhaki; 3/51,
Teşehhüdde oturmayı unutan sehv secdesi yapar: Nesei; 1178, Tirmizi; 387, 395,
Teşehhüde oturma ve gizli okuma: Ebu Davud; 957, 966, 967,
Teşehhüde parmak sallamak: Nesei; 889, 1268, Ebu Davud; 729, 987, Tirmizi; 293, Zadul Mead; 1/174, Müslim;
Teşehhüdü gizli okumak sünnettir: Ebu Davud; 986,
Teşekkür: Tirmizi; 2020, Ebu Davud; 4811,
Tevazu koyun sahiplerindendir: Tirmizi; 2344,
Tevbe 31. âyetin tefsiri: Tirmizi; 3292, 3149, 3151,
Tevbe bahsi: Müslim; 2675, 2762,
Tevbe etme günde en az 100 defa: Müslim;2702, Ebu Davud; 1515
Tevekkül ve yakin : İbn Mace; 4164-4168,
Teverrük oturma:Ebu Davud;963,965,İbn Mace;862,Tirmizi; 304
Tevessül: Tirmizi; 3811, 3704, Müsned; 4c. 138, Buhari; 2c. 964, 13c. 5977, Müslim; 2743, İbn Mace; 3857,
Tevhid üzere ölen kati cennetedir: Müslim; 26-33,
Teyemmüm ile namaz kılan vakit çıkmadan suya kavuşsa namazı iade etmez: Nesei; 432, Muvatta; 1c. 123,
Teyemmümle alakalı: Nesei; 313, Muvatta; 1c. 120,
Teyemmüm: Müslim; 368, Tirmizi; 144, Nesei; 311, İbn Mace; 565, Ebu Davud; 317,
Teyze annedir: Ebu Davud; talak 2278,
Teyze ve hala aynı nikahta kalamaz: Müslim; 1408,
Tırnak şöyle şöyle kesilir hadisi UYDURMADIR. Aliyul Kari; 87. sy,
Tilavet secdesi: Müslim; 575, Ebu Davud; 1413, 1414, Tirmizi; 577, Nesei; 1129, İbn Mace; 1057, Buhari; 3c. 1050,
Tilki ve kurt etinin hükmü: İbn Mace; 3235,
Tirmizi'nin zayıfları:
: Zayıf hadisler 725 tanedir. Bu hadislerin zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurda çaba sarfeden ve kendini Allah cc nin dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El-Bani (Allah Ona Rahmet Etsin)’ ye aittir.
Tokalaşmak selamla birlikte: İbn Mace; 3702, Tirmizi; 2870
Tokatın hükmü: Müslim; 1657,
Toplantıda Allah’ı zikredin: Ebu Davud; 4855,
Topluca tevbe edin: Nur; 31, Furkan; 71, Bakara; 51, Tahrim; 8, Nuh; 10,
Topluca yere batanlar: Ebu Davud; 4289, Müslüm; 2882,
Topluluğa su veren en son içer: İbn Mace; 3434,
Topluluktan bir kişinin selamı onlara yeterlidir: Ebu Davud; 5210,
Toprağa batan adam: Tirmizi; 2609,
Toptan Allah’ın ipine sarılın: Enam; 153, Ali İmran; 103-105, Şuara; 13, Müslim; 1715,
Topukları aşan paçalar ateştedir: Nesei; 5295,
Tövbe edenlerle beraber oturun.Çünkü onlar kalp olarak en yumuşak olanlardır: Kitabuz-Zühd ver-Rekaik 132,
Tuvalete girerken dua: Müslim; 375, 385,
Tuvalete girerken yüzüğü çıkarmak: ZAYIF: Nesei; 5178,
Tuvaletten çıkarken dua: Tirmizi; 7, Ebu Davud; 30,
Tükürme namazda vesvese geldiğinde, sola üç kere:Müslim; 2203
Türk denen kavimle savaş edene kadar kıyâmet kopmaz: Ebu Davud; 4302, 4303, Müslim; 1912, 2912, Nesei; 3179, 3197, İbn Mace; 4096, Tirmizi; 2312, Buhari; 6c. 2741, 7c. 3367,
Türkler sizi terk edip dokunmadıkça siz de onlara dokun-mayın: Ebu Davud; 4302, Nesei; 3178,
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

U

Uğursuzluk olsa idi atta, kadında ve evde olurdu: Ebu Davud; 3921, Müslim; 2225, Tirmizi; 2979, Muvatta; 4c. 366. sy, Buhari; tıp,
Uğursuzluk üç şeydedir, kadında, evde, binekte: ZAYIF: Tirmizi; 2978, İbn Mace; 1993, Nesei; 3549,
Uğursuzluğu var sayma: Buhari; 12c. 5776, 14c. 6402, 11c. 5187, 6c. 2691, Nesei; 3553, Tirmizi; 2979, Müslim; 2225, Muvatta; 4c. 366,
Uhud dağı, dur ! Çünkü senin üstünde bir peygamber, sıddık ve iki şâhid var: Ebu Davud; 4651, Tirmizi; 3949, Buhari; 8c. 3821,
Uhud dağı öyle bir dağdır ki biz onu severiz, oda bizi sever: Müslim; 1392,
Uhud dağının altın olarak benim olmasını, sonra öleceğim gün yanımda alacaklı için ayırdığım hariç bir dinar veya yarım dinar kalmış olduğu halde ölmeyi istemem: Darimi; 2770, Buhari; rikak 14, Müslim; zekat 32,
Ukkaşe seni geçti: Tirmizi; 2563, Darimi; 2810, Buhari; rikak 50, Müslim; iman 368,
Umre yapmak (Ramazan'da) hacca mualdir: Buhari; umre 4, Ebu Davud; menasik 79,
Umre: Müslim; 1181, 1625,
Umulurki Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a iletir: Tirmizi; 3344, Nahl; 79,
Unutan namazda sehv secdesi yapar: Buhari; 1c. 489, 2c. 737, Nesei; 1260,
Unutan namazı hatırlayınca kılar: Nesei; 613,
Unutarak yeme içme orucu bozmaz: Müslim; 1155,
Utanmazsan dilediğini yap: Buhari; 13c. 6086, Müslim; 37, Ebu Davud; 4797,
Uveys Veysel Karani: Müslim; 2542,
Uyandığında elini yıka.Çünkü nerede gecelediğini bilmezsin: Nesei; 1
Uyku abdesti bozmaz ama vesile olur: Tirmizi; 1c. 78, Ebu Davud; 1c. 199, 200, 203, Müslim; 1c. 424, 376, 268, İbn Mace; 1c. 203, Buhari; 2c. 631,
Uykuda Allah cc’nin (sav) tarafından rüyada görülmesi: Tirmizi; 3448, Sad; 1-7,
Uykuda namazın geçmesi kusur değil, uyanıkken kılmamak kusurdur: Nesei; 614, 616,
Uykudan uyanan elini yıkasın, geceleyin nereye dokunduğu bilemez: Nesei; 1, Muvatta; 1c. 76. sy,
Uyluk avrettir, uyluğunu ört: Tirmizi; 2947, Darimi; 2652, Buhari; libas 62,
Uyukladığında namazı bırak: Müslim; 786, Tirmizi; 352, İbn Mace; 1370, Nesei; 440, Ebu Davud; 1310,
Uyuması: Müslim; 2100,
Uyumaz O: Müslim; 179,
Uyursan ve unutursan, uyanınca ve hatırlayınca namaz kılarsın: Müslim; 680-684, Ahmed; 2/184, Ebu Yala; 3192, Nesei; 613-616, Muvatta; 1c. 65. sy, 19. sy,
Uykuya kalıp sabah namazı kaçırması: Nesei; 621, 625,
Uzeyr (as)’ı karıncaların ısırması:Buhari;7/3097, Müslim; 2241, İbn Mace;3225,Tergib ve Terhip;5c.538. sy, Nesei; 4337, Kudsi hadisler; 210
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

Ü

Ümmetim için yegane korkum dalaleti teşvik edecek adamla-rıdır. Ümmetimden bir cemaat, Allah’ın emri gelinceye kadar batılı galebe çalarak hak üzere devam edecek ve onları yardımcısız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir:Tirmizi; 2330, Ebu Davud; 4252, Müslim: 2889, İbn Mace; 3952,
Ümmetimden birtaife kıyamete kadar hak üzerinde mukatale edecek muzaffer olmakla devam edecektir. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve müslümanların emiri ona: Gel, bize namaz kıldır, der. Bunun üzerine İsa: Hayır, Allah’ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısmınız üzerine emirlersiniz, der: Müslim; 156,
Üç alameti vardır münafığın: Tirmizi; 2766,
Üç cumayı terk edenin kalbi mühürlenir: Nesei; 1369,
Üç çocuğu buluğa ermeden ölen ve buna sabreden mümin cennete girer: Nesei; 1873,
Üç defa izin istenir, verilmezse geri dönülür: Buhari; buyu 34/9, Müslim; adab 36, Muvatta; 4c. 352,
Üç defa yalan söylemiştir İbrahim (as): Buhari; enbiya 8, nikah 12, Müslim; fedail 2371, Ebu Davud; talak 16, 2212, Tirmizi; 3376, Müsned; 403/2,
Üç dua makbuldur: Tirmizi; 3671,
Üç grub cennete giremez, ana-babaya asi olan, içki mübtelası ve verdiğini başa kakan: Nesei; 2552,
Üç gün oruç, her aydan: Ebu Davud; 2450, Nesei; 2370, Tirmizi; 742, Müslim; 1160,
Üç gün üç geceden fazla dargın durulmaz: Müslim; 2560,
Üç hal kimde olmazsa Allah affeder, Şirk koşmadan öleni, sihirle uğraşmayanı, müslüman kardeşine kin tutmayanı: Tergib ve Terhip; 6c. 52. sy, Taberani, kebir ve evsat;
Üç haslet olmadıkça alim olamazsın, senden üstte olana karşı haddi aşamazsın, senden altta olanı küçümsemezsin ve ilmine karşılık dünyalık alamazsın: Darimi; 298,
Üç kırk gün geçince bir melek gelir: Müslim; 2643, İbn Mace; 76, Ebu Davud; 4708,
Üç kimseseden kalem kaldırılmıştır; uyuyan kimseden uyanıncaya kadar, aklını yitirmeden, buluğ çağına ermemiş çocuktan: Ebu Davud; 4398, İbn Mace; 2041-2044,
Üç kişi bir ok sebebi ile cennete girer, yapan, öğreten kullanan: Ebu Davud; 2513, Müslim; 1919, Nesei; 3068, Tirmizi; 1687,
Üç kişi gizli konuşsa dördüncüsü O’dur: Mücadele; 7,
Üç kişi hayvana binebilir: Tirmizi; 2924,
Üç kişi yola çıkınca birini imam seçsin: Ebu Davud; 2608,
Üç kişiye vekil tayin edildim; her inatçı zorbaya, şirk koşana ve tasvircilere diyecektir cehennemden çıkan bir boyun: Tirmizi; 2700
Üç kişiyi Allah bağışlamaz: Nesei; 4440,
Üç kişiyle Allah konuşmaz: Nesei; 2565,
Üç mescid dışında sefer düzenlenip gidilmez; Mescid-i Haram, Mescidi Nebevi ve Mescid-i Aksa: Müslim; 1397, Ebu Davud; 2033, Buhari; 3c. 1130, Nesei; 689, 1430, İbn Mace; 1409,
Üç mil mesafeye çıktığında farzları iki rekat kılardı: Ebu Davud; 1201, Müsned; 3/129, Müslim;
Üç solukta suyu içiniz: Müslim; 2028,
Üç şey cenazeyle gider: Ailesi, malı ve ameli.Ameli kalır gerisi gelir: Tirmizi; 2485,
Üç şey diledim.İkisini verdi, birini vermedi: Tirmizi; 2266, Müslim; 2889, Ebu Davud; 4252, İbn Mace; 3951,
Üç şey ikram edildiğinde geri çevrilmez; yastık, koku ve süt: Tirmizi; 2941,
Üç şey imanın esasındandır: Ebu Davud; 2532,
Üç şey kıyamet alametlerindendir, ilmin küçüklerin yanında aranması: Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 61,
Üç şey tavsiye etti, yatmadan önce vitri kılmayı, her aydan üçgün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk kılmayı: Nesei; 1677,
Üç şey vardır ki mümin kalbi bunda hainlik yapmaz: Darimi; 234, İbn Mace; mukaddime 18, menasik 76,
Üç şey var ki bunları kim söylerse yalan olur: Tirmizi; 3262, 3494,
Üç şey varki kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: İbn Mace; 4033, Nesei; 4954,
Üç şey varki ümmetim bunları terk etti, namazda elleri kaldırma, fatihadan sonra ve önce birazsukut, secdeye vardığında ve kalktığında tekbir alma: Nesei; 883,
Üç şey verildi bana miraçta: Tirmizi; 3492, Necm; 16,
Üç şey verildi:Beş vakit namaz, bakara suresinin son iki ayeti, ümmetinde Allah'a şirk koşmayanların büyük günahlarına mağfiret olunmuştur: Müslim; 173,
Üç şeyden amel defteri kapanmaz: Ebu Davud; 2880, Nesei; 3681, Müslim; 1631,
Üç şeyden müslümanın kanı helal olur: Tirmizi; 2247,
Üç şeyi size yasaklamıştım artık yapabilirsiniz. Kabri ziyaret, kurban etlerini üç günden fazla saklamayı, artık bütün kaplardan şerbet yapabilirsiniz: Nesei; 5618
Üç şeyin ciddisi ciddi, şakasıda ciddidir, nikah,talak ve rica: Ebu Davud; talak 9, Tirmizi; talak 9, İbn Mace; mukaddime 7, talak 13,
Üç talakla boşamanın hükmü: Buhari; 12c. 5421, 5433, Müslim; 1433, 1472, 1480,
Üçyüz kişi denizin dışarıya attığı büyük balığı 18 gün yedik: Tirmizi; 2593,
Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak: Tirmizi;2778, İbn Mace;3991-3994
Ümmetim 73 fırkaya ayrılır.Onların fitne bakımından en büyükleri dini reyleri ile kıyas eden, Allah’ ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir: İbn Mace; fiten 17,
Ümmetimden bir taife kıyamete kadar bulunacak: Müslim; 1920, Buhari; 16c. 7194, 7195, Ebu Davud; 2484, Tirmizi; 2287,
Ümmetimden hata ve unutma neticesinde mesuliyet kaldırılmıştır: Ebu Davud; hadler 17, Tirmizi; 1446, İbn Mace; talak 15
Ümmetimden öyle kimseler gelir ki bunlar zinayı, içkiyi, ipeği ve çalgıyı helal sayacaklar: Buhari; 12c. 5649,
Ümmetime zor gelmese her namazdan önce misvaklamayı emrederdim: Nesei; 7, Müslim; 42, Ebu Davud; 46-47, Tirmizi; 22, İbn Mace; 287,
Ümmetime zorluk olmasın diye keyfi öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem etmesi: Nesei; 603,
Ümmetimin âlimleri, israiloğullarının peygamberleri gibidir: UYDURMA. Aliyul Kari
Ümmetim arasında Muhammed b. İdris (İmam Şafii) denilen bir adam gelecektir.O Ümmetim için iblisten daha zararlıdır. Ümmetim arasında Ebu Hanife denilen bir kişi gelecek, o da ümmetimin ışığıdır: UYDURMA. Tenzihuş-Şeria; 2/30, Tarihul Bağdat; 5/309, (Muhammed el-Berki diye biri uyduran.)
Ümmetimin arasını açmak isteyenin boynunu vurun: Nesei; 4010
Ümmetimin cimrileri terzileridir: UYDURMA. Aliyul Kari; 51. sy.
Ümmetimin erkeklerine altın ve ipek haramdır: Nesei; 5112,
Ümmetimin fitnesi maldadır: Tirmizi; 2439,
Ümmetimin hayırlısı benim içinde bulunduğum asır, sonra onu takip eden, sonra onları takip edenlerdir: Ebu Davud; 4657, Müslim; 2535, Tirmizi; 2320, Nesei; 3840, Buhari; şehadet 9.bab
Ümmetimin ihtilafı rahmettir: UYDURMA. İbn Hazm el-İhkamu fi Usulil-Ahkam; 5c. 64, el-ElBani, silsiletul ehadisiz zaife; 58-61, İbn Abdilberr Camiul-Beyanil İlim; 2c. 89, Camius-Sağır;
Ümmetimin kibirli kibirli yürüdüğü ve ona kralzedeler, İran ve Rum çocukları hizmet ettiği zaman, kötüleri, iyilerin başına musallat edilecektir: Tirmizi; 2363,
Ümmetimin yanılarak, unutarak ve baskı altında kalarak işlediklerini bağışlamıştır: İbn Mace; 2044,
Ümmetimin yaşı 60-70 arası olacak: Tirmizi: 2433, 3782,
Ümmü Seleme (ra)’nın fazileti: Müslim; 2452,
Ümmîyim ben, güneşe bakar namaz kılarım, hilale bakar oruç tutarım: Buhari; savm 13, Müslim; siyam 15, Ebu Davud; savm 4, Nesei; siyam 7,
Üstlerinde olan Rablerinden korkarlar: Nahl; 50,
Üşenerek namaz kılanın hükmü: Nisa; 142-162, Tevbe; 54,
Üvey kız ve baldızla evlenmek haram kılınmıştır: Müslim; 1449, Müslim; 247,
Üveys el-Karani'nin fazileti: Müslim; 2542,
Üzerinde mühür bulunmayan mektup okunmaz: Ebu Davud; 4214, Buhari; libas 7/202, Tirmizi; 2860, Nesei; 5199, Müslim; libas 54-65, İbn Mace; 3641,
Üzerine Allah isminin zikredilmeği şeyden yemeyin. Çünkü o bir fısktır: Enam; 121,
Üzerine besmele çekileni yiyin: Ebu Davud; 2817,
Yahudi bir erkek ile yahudi bir kadın recm etti: Tirmizi; 1462, Ebu Davud; 4455, Müslim; hudud 14, 20, 22, 23. bablar
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

V

Vaazda iktisad: Müslim; 2821,
Vade farkı haramdır: Ebu Davud; buyu 53, 68, Tirmizi; 1244, Nesei; 4605,
Vadeli satışı peşin fiyattan pahalıya satmayı yasak etti:Nesei; 4607,
Vahşi eşek eti helal, evcil eşek eti haram: Müslim; 1941,
Vahşi’nin Museyleme’yi öldürmesi: Buhari; 8c. 3814,
Vahy olmayan meselelerde ben de sizin gibiyim:Mişkat; 1c. 51, 69
Vahye uyarım: Ahkaf; 9,
Vahyin geliş şekilleri: Buhari; 1c. 144, 7c. 3033, Nesei; 933,
Vakfe Arafatta: Müslim; 1219, Ebu Davud; 1910, Tirmizi; 884, Nesei; 3015,
Vakıfla alakalı: Buhari; 5c. 2165,
Vakitlerin tarifi namazda: Müslim; 610,
Vallahi ben, Allah’a günde yetmiş defadan çok tevbe ederim: Müslim; zikir 41, Ebu Davud; vitir 26, Tirmizi; 3474,
Vallahi siz kıyası alır kabul ederseniz helalı haram, haramı helal edersiniz: Darimi; 198,
Varis olunmaz malda Rasulüllah (sav)’e: Nesei; 4124,
Varlıklı olup da kurban kesmeyen, bizim namazgahımıza yaklaşmasın: İbn Mace; 3123,
Vasat ümmet: Buhari; 16c, 7219,
Vâsi, kendine vasiyet edilen şey hususunda emindir: Darimi; 3206,
Vasiyet: Müslim; 1627,
Vasiyeti yazmadan iki gün iki gece geçiren hüsrandadır: Ebu Davud; 2862, Müslim; 1627, İbn Mace; 2699, Nesei; 3702, Darimi; 3179, Tirmizi; 2202,
Veba hastalığı o gece iner: Müslim; 2014,
Veba olan yere girmeyin, oradanda girdiyseniz çıkmayın: Ebu Davud; 3103, Müslim; 2218,
Vech (yüz): Rahman; 27, Kasas; 88,
Veda eden kimsenin kıldığı gibi namaz kılın: el-ElBani Ehadisi Sahiha; 1914,
Veda hutbesi: Buhari; 9c. 4091, 4c. 1647, Tirmizi; 3281,
Veda tavafı: İbn Mace; 3070,
Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı: Müslim; 2349,
Vekaleten hacc vardır: Müslim; 1334, Nesei; 2636, Ebu Davud; 1809, İbn Mace; 2909,
Vela: Darimi; 3160,
Veliden izinsiz nikah olmaz: İbn Mace; 1879-1882,
Velime yemeği: İbn Mace; 1907-1913,
Vera babı: İbn Mace; 4215-4224,
Veren el, alan elden hayırlıdır: Tirmizi; 2446, Müslim; 1033, Ebu Davud; 1648, Nesei; 2523,
Verilen sözde durma: Müslim; 1787,
Vesile ile alakalı âyet ve hadisler: Maide; 35, İsra; 56-57, Müslim; 384, Buhari; 2c. 665, Sebe; 37, Tevbe; 99, Ali İmran; 31, Nisa; 80, Ahzab; 56,
Vesileyi isteyin:Müslim;384,Buhari; 2c. 665, Tirmizi; 3811, 3853,
Veysel karani: Müslim; 2542,
Visal orucu: Müslim; 1102,
Vitir bir gecede iki kere kılınmaz:Ebu Davud;1439, Nesei;1680, Tirmizi; 468, 470,
Vitir bir rekattır: Buhari; 1c. 324, 2c. 948, Müslim; 730, Ebu Davud; 1335, Nesei; 1690, Tirmizi; 459,
Vitiri üç rekat kıldığı: İbn Mace; 1190, Nesei; 1697, 1717,
Vitiri yedi rekat kıldığı:Buhari;2c.949, Nesei;4c.1717,1710,1714
Vitir haktır, dileyen yedi, dileyen beş, dileyen üç, dileyen bir kılsın: Nesei; 1710-1713,
Vitir haktır: Ebu Davud; 1419, Tirmizi; 450, Nesei; 1676, İbn Mace; 1660,
Vitir namazı deve üzerinde kılınır: Buhari; 2c. 952,
Vitir uyumadan öncede kılınır sonrada: Ebu Davud; 1432, Müslim; 721, 745, Tirmizi; 452,
Vitirde kunut: Ebu Davud; 1425, Tirmizi; 462, Nesei; 1746, İbn Mace; 1178,
Vitr hakkında: Müslim; 737, 788, 765, Tirmizi; 449-470, İbn Mace; 1177, 1190, 1192, Ebu Davud; 1338, 1358, 1422, 1340, Buhari; 2c. 947-949, Nesei; 1692-1698,
Vitrin vakti: Müslim; 755,
Vucuttaki kaşıntıdan dolayı ipek giyilebilir: Nesei; 5276-5278
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

Y

Ya Aişe, şükreden bir kul olmayayım mı: Buhari; teheccüd 6, Müslim; münafıkın 79-81,
Ya âlim ol, ya talebe ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol, beşincisi olma, helak olursun, (İbn Mesud’un sözüdür): El Acluni; 1c. 138
Ya âlim ol, ya öğrenci, veya dinleyici, dördüncüsi olma: Darimi; 254,
Yaban eşeği yenir: Nesei; 2805,
Yabancı bir erkeği karımın yanında görürsem kılıcımın keskin tarafı ile vurur öldürürdüm (Saad b. Ubade) dedi, O’ nun bu sözü Rasulüllah'a ulaştı: Buhari; 16c. 7285,
Yabancı kadına bakmayın: Tirmizi; 2925,
Yabancı kadınla baş başa kalmayın: Müslim; 2171,
Yağmur duası: Nesei; 1510,
Yağmur duasında elleri kaldırma: Müslim; 895,
Yağmurlu günde cuma namazı kılmama ruhsatı: Ebu Davud; 1057
Yağmurlu havalarda akşamla-yatsı cemedilir: Muvatta; 1c. 251
Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar, Hırıstiyanlar da onlar kadar.Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır:Tirmizi; 2778, Ebu Davud; 4596, İbn Mace; 3991,
Yahudiler kendi kabirleri içinde azab olunuyorlar buyurdu: Müslim; 2869, Buhari; 3c. 1299,
Yahudi ve Hırıstıyanlara önce siz selam vermeyin: Tirmizi; 2842,
Yahudi ve Hıristiyanlara uyacaksınız: Tirmizi; 2271,
Yahudiler sizin islamınıza ve amininize haset ettikleri kadar hiçbir şeyinize haset etmemişler: İbn Mace; 856,
Yahudi ve hırıstıyanlar sakallarını boyamazlar: Ebu Davud; 4203, Müslim; 2103, Nesei; 5072, İbn Mace; 3621, Tirmizi; 1752,
Yahudilerle Müslümanlar karışık halde ise selam verin: Tirmizi; 2844,
Yahudilere iki rekat namaz farzdı: Nesei; 1/285,
Yahudilere muhalefet edin ayakkabı ve mesh ile namaz kılın: Müslim; 555, Ebu Davud; 652,
Yahudilere ve Hıristiyanlara benzemeyin, Yahudilerin selamı parmakla işaret, Hıristiyanların selamı elle işarettir: Tirmizi; 2835,
Yahudilerin Rasulüllah (sav)’e suikastları: Buhari; 8c. 3768,
Yahudilerin Rasulüllah (sav)’i zehirlemeleri: Buhari; 12c. 5789, Müslim; 2189, Nesei; 4065,
Yakaları yırtmayın,yanaklarına vurmayan: Müslim; 103, 104,
Yalan uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın: Müslim; 3004, Buhari; 1c. 267, Tirmizi; 2803,
Yalan: Müslim; 5, 2607, Ebu Davud; edep 80, Tirmizi; 2038,
Yalancı şahitlik şirk koşmaya denk:Ebu Davud; akdiye 15, hacc 30
Yalanda hayır yoktur: Muvatta; 4c. 393,
Yalanın haram ve mubah olduğu zamanlar: Müslim; 2605, Tirmizi; 2003-2038,
Yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolacak: Nesei; 2083
Yalnız Allah’ a kulluk edin: Ali İmran; 26, Nahl; 53, Enam; 17, Fatiha; 4, Hud; 123, Rad; 30, Tegabun; 1, Muhammed; 19, Zümer; 38, Sebe; 22, İsra; 56-57, Kasas; 88, Furkan; 58, Beyine; 5,
Yalnız hükümdar veya görevli kimse, yahut baş olma sevda-sındaki gösterişci kimse hikayeler anlatıp öğüt verir: Darimi; 2782, İbn Mace; edep 40,
Yalnız müminle arkadaşlık et ve yemeğini ancak takvalı olan yesin: Tirmizi; 2506,
Yanaklara vurmayın: Müslim; 103,
Yanında anıldığım zaman bana salat getirmeyenin, Ramazan ayı girdiğinde günahlarını bağışlatmayanın, anne ve babası yaşlılıklarında yanında olup cenneti kazanmıyanın burnu yerde sürtülsün: Tirmizi; 3775,
Yanlarında kocaları olmayan kadınların yanlarına girmeyin: Darimi; 2785, Tirmizi; rada 17, 1181,
Yanlış kılındığında şüphelenen sonunda sehv secdesi yapar: Nesei; 1238,
Yaptığının ve yapmadığının şerrinden Allah’a sığınma: Müslim; 2716,
Yaratan bilmez mi ?: Mülk; 14,
Yaratılış: Müslim; 2789,
Yardım daima Allah’tandır: Ali İmran; 126,
Yarılması ayın: Müslim; 2800,
Yarım dinar iman varsa cennete girer: Nesei; 4979,
Yarın ne olacağını Allah bilir: Buhari; 8c. 3749,
Yarın ne olacağını kestiremezsin: Tirmizi; 2435,
Yastığımın altına siyah ve beyaz iplik koydum ama anlaya-madım: Darimi; 1701, Buhari; savm 16, Müslim; siyam 33, Ebu Davud; savm 17, Nesei; siyam 29, Tirmizi; 3149,
Yastık, koku ve süt geri çevrilmez: Tirmizi; 2941,
Yaş ciğer taşıyan her hayvana yapılan iyilikte sevap vardır: Ebu Davud; 2550, Müslim; 2244,
Yaşayan ölü: Müslim; 231,
Yaşlılık tedavisi olmayan hastalıktır: İbn Mace; tıb 1, Ebu Davud; tıb 1, 11, Tirmizi; tıb 2109,
Yatağa yatınca adabı ve dua etme şekli: Tirmizi; 3624,
Yatsıdan sonra iki rekat sünnet:Müslim;729,730, Buhari;3c.1122
Yatsıdan sonra kılınan sünnet: Ebu Davud; 1303,
Yatsıdan sonra yatın:Ebu Davud;4849,Tirmizi;168,İbn Mace;701
Yatsının vakti: Müslim; 638,
Yaz. Allah’a yemin ederim ki buradan hak sözden başkası çıkmaz: Ebu Davud; 3646, Buhari;
Yavrum! Âlimlerle otur, onların dizlerinin dibinden ayrılma. Çünkü Allah yeri, göğün yağmuru ile dirilttiği gibi, kalbleri de hikmet nuru ile diriltir: Muvatta; ilim 59/1, 4c. 419. sy,
Yazı, kader: Buhari; 11c. 5006,
Yazma, yaratma: Buhari; 16c. 7426,
Yecuc ve mecuc: Tirmizi; 2282, Müslim; 2800,
Yed: Maide; 64, Zariyat; 47, Fetih; 10, Zümer; 67, Sad; 75, Yasin; 71,
Yedi aza üzerine secde:Müslim;490,Ebu Davud;890, Tirmizi;272
Yedi harf üzerine: Buhari; husumet 4, Müslim; misafirun 270,
Yedi kat semanın üstünden Allah evlendirdi: Tirmizi; 3213, 3427, Ahmed; 3/226, İbnu Sa’ad; 8/103, Nesei; 2/76, Buhari; 16c. 7291,
Yedi kat semanın üstünden Melik’in verdiği hüküm ile hüküm verdin: Beyhaki; esma 420, Zehebi; el-Uluv 15,
Yedi kıldığı vitri: Buhari; 2c. 949, Nesei; 4c. 1717, 1710, 1714,
Yedi kimseyi Allah cc arşında gölgelendirir: Nesei; 5345, Tirmizi; 2500, Buhari;
Yedi şeyi emretti ve yedi şeyden menetti: Tirmizi; 2828, 2960, Buhari; cenaiz 2,Müslim; selam 5,6, Nesei;cenaiz 53, İbn Mace;cenaiz 1
Yedi tehlikeli şeyden sakının: Tergib ve Terhip; 7c. 45, Buhari;
Yedi yaşına gelince namazı emret:Ebu Davud;494, Tirmizi; 403
Yedi yaşında evlendi: Ebu Davud; 2121, Müslim; 1422, İbn Mace; 1876,
Yedi yüz gibi büyük cemaat olunduğunda bile namaz gizli kılınabilir: İbn Mace; 4029,
Yedi gün bakireyse, üç gün dulsa zifafta kalır: Ebu Davud; 2124, Müslim; 1461,
Yediğinizden yedirin, onları dövmeyin: Ebu Davud; 2144, Müslim; 1662,
Yellenme abdesti bozar: Buhari; 1c. 288, Müslim; 362, Tirmizi; 74, Nesei; 158,
Yemeği atmayın: İbn Mace; 3353,
Yemeği sağ elle yemek: İbn Mace; 3266-3268,
Yemeği yerken önce besmele çekin: İbn Mace; 3264,
Yemek duası: İbn Mace; 3283-3585,
Yemek yedirirsin, tanıdığına tanımadığına: Buhari; iman 20,
Yemek yeme zamanı abdest alma: İbn Mace; 3260, 3261,
Yemen valisi Muaz b. Cebel’e Rasulüllah (sav)’in tavsiyeleri: Buhari; 9c. 4042,
Yemene Muaz’ın gönderilişi ve ne ile hükmedersin hadisi: ZAYIF: Tirmizi; 1343, Ebu Davud; 3592, Nesei; kudat 11, Darimi; mukaddime 20,
Yemenli imanlı, Yemenli hikmetli: Müslim; 52,
Yemenliler size geldiler ve musafahayı ilk olarak onlar getirdiler: Ebu Davud; edep 153, 5213,
Yemin, Allah içindir: Buhari; 10c. 4806-4902, Müslim; 1646,
Yemin edipte üzerine inşallah derse artık ona yeminini yerine getirmediği takdirde günah yoktur: Tirmizi; 1570, Ebu Davud; eyman 9, Nesei; eyman 18, 39,
Yemin malı sattırır ama bereketi giderir: Nesei; 4439,
Yemin, ettirenin niyeti üzerinedir: Müslim; 1653,
Yemin: Müslim; 1646,
Yemini bozma: Nahl; 91-92, 94, Maide; 89,
Yeminin kefareti: Maide; 89, Müslim; 1649-1652, Bakara; 225, Tirmizi; 1569, Ebu Davud; 3277, Buhari; 14c. 6414-6577, Nesei; 3766,
Yeni doğan çocuğa yedinci gün isim verilir ve akika kesilir: Tirmizi; 2988,
Yerde elbiseyi sürümeyin: Müslim; 2085,
Yerde ve gökte ne varsa gönüllü gönülsüz, O’na teslim olmuştur: Ali İmran; 83, Rad; 15,
Yerden yüksek her kabri yer seviyesine indir ya Ali: Nesei; 2033
Yeri kiraya verme: Müslim; 1544,
Yerle gök arasında cinlerin ve insanların âsileri hariç hiçbir şey yoktur ki benim Allah’ın elçisi olduğumu bilip tastik etmesin: Darimi; 18,
Yetmiş kusur şubedir iman: Müslim; 35, Ebu Davud; 4676, Tirmizi; 2746, Nesei; 4974, 5007, İbn Mace; 57, Buhari; 166,
Yetmiş üç fırka hadisi: Ebu Davud; 4596, Darimi; 2521, Tirmizi; 2779, İbn Mace; 3991-3992,
Yıkanan kadının saç örgüsünün hükmü: Müslim; 330, 331,
Yılan ve akrep sokmasında rukye yapma: İbn Mace; 3517,
Yılan ve akrebi namazda bile öldürebilirsiniz: Ebu Davud; 921, Tirmizi; 386, İbn Mace; 1245,
Yılanların bütününü öldürün, kim onların intikam alacağın-dan korkarsa o benden değildir: Ebu Davud; edep bab 174, 5249,
Yılanların öldürülmesi: Müslim; 232, 2233,
Yıldızlardan medet uman kafirdir: Müslim; 125, Ebu Davud; tıb 22, Buhari; ezan 156,
Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadan, papucunun kemeri kişi ile konuşmadan ve kişinin uyluğu, arkasında ailesinin ne yaptığını kendisine bildirilmeden kıyâmet kopmaz: Tirmizi; 2272,
Yırtıcı hayvanların derilerini kullanmaktan bizi nehyetti: Ebu Davud; 4132, Nesei; 4258, Tirmizi; 1830,
Yirmi dokuz gündür ay: Müslim; 1082,
Yirmi sene unutan bir namazı, ondan başkasını kılmaz: Buhari; 2c. 648,
Yiyecek ve içeçek olmayan çorak bir yerde devesi yedeğini sürükleyerek kaçan ve üzerinde kendisinin yiyeceği ve içeceği bulunan bu hayvanı yoruluncaya kadar arayan, sonra bir ağacın dibinden geçerken yedeği ağaca dolaşan, bu suretle onu ağaca dolaşmış bulan bir adamın sevincine ne dersiniz? buyurdu. Biz, çok (sevinçli) olur ya Rasulüllah dedik. Bunun üzerine Rasulüllah (sav), beri bakın, vallahi kulunun tevbesine Allah’ın sevinmesi, bu adamın devesine sevinmesinden daha çoktur: Müslim; 2746,
Yiyip içmenin adabı: Müslim; 2017,
Yoksullara sadaka: Müslim; 2984,
Yol üstünde oturanın haklarında biri selam almadır: Müslim; 2161,
Yola oturmayın: Ebu Davud; 4815, Müslim; 2121, 2326,
Yolcu olmama halinde dört rekat, yolcu iken iki rekat ve korku anında bir rekat olarak farz kılmıştır: Ebu Davud; salah 287. bab no 1247, Müslim; salatün misafirun babı, salatül-havf 143-687, Nesei; salatül-havf 1533, Buhari; 3c. 1060,
Yolcudan oruç ve namazın yarısı muaf tutuldu: Nesei; 2310,
Yolculuğu gece yapın, yeryüzü gece dürülür buyurdu: Ebu Davud; 2571, Tirmizi;
Yolculuk azabtan bir parçadır. Sizden birisinin uyumasına, yemesine, içmesine mani olur. İşini gören ailesine dönmeye acele etsin: Müslim; imaret 1179, Muvatta; 4c. 375 sy, Buhari; umre 26/19,
Yolculukta meshin mühleti üç gündür: Nesei; 127,
Yolculukta oruç yenebilir: Müslim; 1113,
Yolculuktan dönünce iki rekat namaz: Ebu Davud; 1229,
Yolcunun namazı kısaltması: Müslim; 685,
Yoldan eziyet veren şeyleri giderin: Müslim; 1914,
Yoldan uzak kamp kurun yollar geceleyin haşaratın barınağıdır: Tirmizi; 3012, İbn Mace; 3772,
Yolun ne kadar olacağı: Müslim; 1613,
Yorulursan namazda otursun: Müslim; 784, Ebu Davud; 1312,
Yumuşak olun: Müslim; 2593, Ebu Davud; 4807,
Yusuf’ un sabrı: Buhari; 10c. 4472,
Yüce Allah’ ın sıfatları: Buhari; 6c. 2984,
Yüksek sesle zikir etmeyin:Buhari;8c.3929,İsra;111, Araf;55,205
Yürümek, namazda: Ebu Davud; 684, 922, Nesei; 1207,
Yüz sene başında sünneti bidattan ayıran bir ilim sahibi zat gelir: Ebu Davud; 4291,
Yüz yılda bir müceddit gelir: Ebu Davud; 4864,
Yüzden bir eksik 99 ismi vardır: Buhari; 16c. 7266,
Yüze peçe vurulması ele eldiven takılacağı: Ebu Davud; 1823, 1824-1833, Tirmizi; 834, Nesei; 2682, Müslim; 2770,
Yüzleri kazımak onların alametidir: Buhari; 16c. 7334,
Yüzü koyun yatmayın: Tirmizi; 2917, İbn Mace; 3723,
Yüzük bir miskale ulaşmasın:ZAYIF. Nesei;5160, Tirmizi; 1845
Yüzük sol serçe parmağa takılır, onun yanındakine takmayın: Nesei; 5252,
Yüzük sol serçe parmağa takılır: Nesei; 5252, Müslim; 2095, İbn Mace; 3647,
Yüzük, mühür olarak kullanılır: Ebu Davud; 4214, Tirmizi; 1799, Nesei; 5199, Müslim; libas 54-65, İbn Mace; 5199,
Yüzünün kılını yolana lanet ediyor: Tirmizi; 2931,
Yüzünüzü Beytullah’a karşı dönmek şartıyla doğu ile batı arası kıbledir: Muvatta; 1c. 256,hadisleri; 6c. 255. sy.
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

Z

Zalim devlet adamlarının arkasında namaz: Nesei; 778,
Zalim hükümdarın yüzüne karşı adalet sözü söylemek, en büyük cihaddır: Tirmizi; 2265,
Zamana sövmenin haramlılığı: Buhari;13c. 6137, Müslim; 2246
Zamanın bereketi azalıp sene ay, ay hafta, hafta gün, gün saat kadar,saat de ateşte kuru ot kadar olmadan kıyâmet kopmaz: Tirmizi; 2434,
Zamanın hayırlısı sahabe,tabiun,etbau tabiin: Buhari; 6c. 2720
Zamanın sonunda çıkacak yalancılar: Müslim; 1/36,
Zandan kaçının,zira sözlerin en yalanı zandır.Tecessüste bulunmayın.Konuşmaları dinleme merakına kapılmayın.Birbirini-ze buğzetmeyin.Siz Allah'ın kulları olarak kardeş olun.Kişi mümin kardeşinin sözlüsünü, kardeşi onunla evleninceye veya onu bıra-kıncaya kadar istemesin:Buhari;nikah 45,Müslim; birr 28. bab no 2563
Zandan sakının: Buhari; 13c. 6047, 14c. 6599, Müslim; 2565, Ebu Davud; 4917, Tirmizi; 2055, Hucurat; 12,
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur: İbn Mace; ahkam 13,
Zat-ı Envat yap demeleri: Tirmizi; 2271, Buhari; 6c. 381, Darimi; 2c. 320. sy,
Zaturrika gazvesi: Müslim; 1816,
Zayıflarınız sebebiyle rızıklanıyorsunuz: Ebu Davud; 2594, Nesei; 3180, Tirmizi; 1754,
Zehirlenmesi (sav)’ in: Buhari; 6c. 2957,
Zekat haram maldan alınmaz: Nesei; 2514,
Zekat islamdandır: Buhari; 1c. 198,
Zekat vermeyene elli bin yıl azab gösterileceği: Nesei; 2435,
Zekat vermeyene harb ilan ederim: Ebu Davud; 1556, Müslim; 21, Nesei; 2436, 3983, Tirmizi; 2734, İbn Mace; 3927,
Zekat vermeyeni kıyâmet günü çıplak başlı bir yılanın eziyet vereceği: Nesei; 2434,
Zekat vermeyenin günahı: Buhari; 3c. 1327, Müslim; 987, Nesei; 2434,
Zekat: Müslim; 979, Nesei 2431,
Zekatın kimlere verileceği: Tevbe; 60, Buhari; 3c. 1292,
Zekere dokunmak abdesti bozar: İbn Mace; 480, 479, Muvatta; 1c. 104, Tirmizi; 82, Ebu Davud; 181, Nesei; 164, Darimi; 730,
Zekere dokununca abdestin bozulmayacağı: NESH OLDU: Ebu Davud; 182, İbn Mace; 483, Tirmizi; 85, Nesei; 165,
Zekeriya (as)’ ın marangoz olması: Müslim; 2379,
Zemzem, ne maksatla içilirse ona şifadır: UYDURMA. Aliyul Kari; 50. sy,
Zemzem suyu içme: İbn Mace; 3061,
Zemzemin ayakta da içilecebileceği: Müslim; 2027, Nesei; 2951, İbn Mace; 3422,
Zengine sadaka verilmesi helal değildir: Tirmizi; zekat 23, 645,
Zenginlik gönül zenginliğidir: Tirmizi; 2479
Zerre kadar kibir bulunan cennete giremez: Tirmizi; birr 61, 2066
Zeyd (ra)’nun Zeyneb (ra)’yı boşaması: Buhari; 16c. 7290,
Zeynep (ra)’nın diğer zevcelere karşı övünmesi: Buhari; tevhid 22, Tirmizi; tefsir 33/16, Nahl; 43,
Zeynep (ra) ile evlenmesi: Buhari; 16c. 7291,
Zifaf, bâkire için yedi, dul için üç gündür: Müslim; 1460,
Zikir adabı: Hicr; 9, Cuma; 9, Ankebut; 45, Buhari; efalil ibad 569, Beyhaki; iman 1c. 376,
Zikir ehlinden sorun: Nahl; 43,
Zikir, her halikarda: Müslim; 383, 2675, 2689,
Zikirde sesin kısılacağı: Müslim; 2704,
Zikirden bana ilk verilen Bakara suresidir: Müstedrek; 1/561,
Zikrin en efdali, La ilahe illallah ve duanın en efdali ise Elhamdulillahtır: Tirmizi; 3605,
Zikrin gizli yapılacağı: Araf; 55, 205, Buhari; 6c. 2793, Meryem; 3, Müsned; 1c. 172, 180, 187, Kitabuz-Zühd ver-rekaik 155,
Zilhicce ayı girince 10 gün vücuttan bir şey alınmayacağı: Müslim; 1977, Nesei; 4340,
Zilhiccenin 10 gününde oruç: Müslim; 1176,
Zimmi olan yahudinin zina sebebi ile recmedilmesi: Müslim; 1699, 1704,
Zina eden kadın ve erkekten her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve âhiret gününe iman ediyorsanız.Allah'ın dini husu-sunda onlara karşı acıma duygusu sizi engellemesin. Onların cezalarının infazına mü'minlerden bir topluluk da şahit olsun:Nur;2
Zina eden kişi, mümin olarak etmez ve hırsız, mümin olarak etmez, ne var ki tövbe kendisine arz edilir: Tirmizi; 2760,
Zina eden Yahudi erkek ve kadını recm: İbn Mace; 2556,
Zina edeni recm: İbn Mace; 2553, Ebu Davud; 4415, Müslim; 1690, Tirmizi; 1423,
Zina etse de, hırsızlık etse de: Tirmizi; 2782,
Zina ettiğini itiraf edip recm olunan Mâiz b. Malik'in üzerine cenaze namazı kılmadı.O’ nun üzerine cenaze namazı kılmaktan da nehyetmedi: Ebu Davud; 3186, Müslim; 1694, Tirmizi; 4430
Zina ile ilgili: Nisa; 15, Nur; 2, Müslim; 5c. 1690-1701, 2875,
Zina suçu isnad edilen kadına git, eğer o kadın zina ettiğini itiraf ederse ona recm ceza uygula buyurdu: Buhari; 5c. 2145,
Zina yapan kimse mümin olarak yapmaz: Müslim; 52, Ebu Davud; 4689, Tirmizi; 2760, Nesei; 4841, 5625, İbn Mace; 3936,
Zinadan nasibi vardır ademoğlunun: Müslim; 2657,
Zinakar erkek ve zinakar kadın: Nur; 3, Tirmizi; 3389,
Zinayı, içkiyi, ipeği ve çalgıyı helal sayacak bir kavm gelecek: Buhari; 12c. 5649,
Ziyafet: Müslim; 48, 1727,
Ziyaretime izin verdi, istiğfar etmeme izin vermedi annemin: Müslim; 976, Nesei; 2036, İbn Mace; 1572, Ebu Davud; 3234,
Zulhuleyfe'de iki rekat, Medine’de dört rekat kıldı: Nesei; 468
Zulhuleyfe'den öteye dönünceye kadar namaz kısaltılır: Ebu Bekir Müsned; 135, Abdurrezzak; 4316, Müslim; misafirun 11, Ebu Davud; 1202,
Zulüm haramdır: Müslim; 2577,
Zulmün bazısı daha hafiftir: Buhari; 1c. 187, Enam; 82, Lokman; 13, Tirmizi; 3261,
Zulmün şirk olduğu: Buhari; 9c. 4355,
Zurna ve çalgı aletlerini ve putları ortadan kaldırıp gidermek-le gönderildim: Ahmed; 5/267, 268, Ahkam
 
S

SaLtan

Misafir
AAhir zamanda pek az bulunan şey, güvenilecek kardeş ve helal yoldan kazanılan paradır.
Ali bedenimde baş gibidir.
Alimlere sorun; hekimlerle konuşun ve fakirlerle oturun.
Allah hüzünlü kalbi sever. (Hâkim, el-Müstedrek, IV, 315; Ebû Nuaym, Hilyetü'l-Evliya, VI, 90)
Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334.)
Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. (Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.)
Allah(cc)’a iman ettikten sonra en üstün akıl, bir hakkı terk etmeden, halkla geçinebilmektir.
Allah'a isyan olan bir hususta kimseye hiç bir itaat yoktur. İtaat ancak marufta (ser'i ölçüler içerisinde)dir.
Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. (Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75.)
Allah’ın kullarından hoşnutluğunun nişanesi, fiyatların düşük, hükümdarın ise adaletli olmasıdır. Allah’ın, onlara gazap etmesinin nişanesi ise, hükümdarın adaletsiz, fiyatların ise yüksek olmasıdır.
Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. (Tirmizî, Birr, 3.)
Allah'tan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle azap eder.
Akıllı kişi nefsine hâkim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Açız(akılsız) kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah'a karşı Temennide bulunandır.
Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah için sevmek buğzettiğine de Allah için buğzetmektir.
Arzusu ve hedefi Allah'tan başka şey olarak sabahlayan Allah(ın kulların)dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir.
Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.
Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur.
Bildiği ile amel eden kişiye Allah bilmediği ilimlerin bilgisine varis kılar.
Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.
Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir.
Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. o zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.
Bela insanın diline bağlıdır. bir kimse bir şeyi “yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.
Benim Ehl-i Beyt’imi kendi aranızda, vücuttaki baş ve baştaki iki göz gibi kabul edin. (Tabiatıyla) Baş, gözler olmadan yolunu bulamaz.
Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir.
Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır.
Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.
Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın.
Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.
Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır. (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)
Bir saat sonra kıyamet kopacak olsa, elinize bir fidan almışsanız yine de onu dikiniz.
Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. (Buhârî, Edeb, 57, 58.)
Biriniz elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse, diksin.
Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyuran bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir.
Bizi aldatan bizden değildir. (Müslim, Îmân, 164.)

C
Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. (Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141.)
Cennet (nefse ağır geldiği için) hoşlanılmayan şeylerle, cehennemde şehvete hitap eden şeylerle kuşatılmıştır.
Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir.
Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir.
Cennet annelerin ayakları altındadır.

D
“Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.
Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın.
Dua da bir ibadettir (Müsned, IV, 267 271, 276; Edebü'l-Müfred, 249 Sünen (Tirmizi), V, 211, 375; Müstedrek I, 349)
Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir. (Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78.)
Dünya, mü’mine zindan, kâfire ise cennettir.

E
Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse, Allah da ona değer verir.
Eller üç kısımdır: Alan el, veren el ve tutan el. Bunların en iyisi ise veren eldir.
Emirleriniz hayırlılarınız, zenginleriniz hoşgörülüleriniz, işleriniz aranızda danışmayla olduğunda yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır. Ama emirleriniz serlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, işleriniz kadınlarınızın elinde olduğunda yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır.
En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.
En hayırlı (evli) erkek, eşine en iyi davranandır.
En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir.
En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir.
Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.
Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider.
Evlat kokusu cennet kokusudur.

F
Fitne döneminde ibadete sarılmak, bana hicret etmek gibidir.
Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-ı müslimlere verilen sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, Müslümanlara galip gelir.

G
Gerçek Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden geven içinde olduğu kimsedir. Gerçek muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir.
Görmediği halde, vaat edilen cennet için, peşin olan şehveti terk eden kimseye ne mutlu.
Güler yüzlülük kini giderir.
Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır.
Güzel söz sadakadır. (Buhârî, Edeb 34, VII, 79)

H
Haksızlıkla bir makama ulaşan kimse, haddini aşmış sayılır.
Hangi arkadaş daha üstündür? Diye Resulullah(sav)’a sorulunca şöyle buyurdu: “Allah’ı hatırladığında sana yardım eden, Allah’ı unuttuğunda ise sana hatırlatan kimsedir.” Halkın en kötüsü kimlerdir? Diye sorduklarında Resulullah(sav) “Fesada bulaşan âlimlerdir.” buyurdu.
Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir. (Ebu Dâvud, Edeb 52, 4903)
Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.
Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. (Tirmizî, İlm, 14.)
Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.
Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. (Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.)
Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar. (Buhari, Ezan 1/161)
Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır. (Müslim, Eşribe,73(l, 1587))
Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir.
Herhangi biriniz rüya görmezse üzülmesin. Çünkü ilmin derinliklerine dalan kimse, rüya görme özelliğini kaybeder.
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.(Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.)
Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. (Tirmizî, Birr, 33.)
Hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah’a dua etsin de, Allah duasına şu 3 halden biri ile cevap vermesin: Kişi dua ettiğinde, Allah, onun karşılığını dünyada acilen (peşin) verir. Duanın karşılığını ahirete erteler. Yaptığı dua kadar, o kuldan bir dert ve sıkıntıyı giderir. Bu sözü işitince sahabeler sevinç içinde: Öyleyse, bizler çok dua ederiz, dediler. Allah Resulü de şu açıklamayı yaptı: Allah’ın kabul etmesi, sizin duanızdan daha çoktur.
Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz. (Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.)
Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlattı: Allah Resulü (a.s.) temizleneceği zaman temizlenmeye, taranacağı zaman taranmaya, ayakkabı giyeceği zaman giymeye muhakkak sağdan başlamayı severdi. (Müslim, Taharet, 66 (l, 226))

I
Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden (Müslümanlardan) değildir.

İ
İbn Ömer'in (r.ahm.) rivayet ettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.), kardeşine utanma nasihati vermekte olan bir adamı duyunca "utanmak imandandır" buyurdu. (Müslim, İman, 59, l, 63)
İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz. (Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12.)
İki sesi Allah sevmez: Musibete uğradığında feryat etmeyi ve nimete kavuştuğunda saz çalmayı.
İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven.
İlim öğrenmek erkek-kadın tüm Müslümanlara farzdır.
İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. (Tirmizi, İlim 2, 2649)
İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. (Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.)
İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illAllah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır. (Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.)
İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir" buyurmuştur. (Müslim, İman, 57 (l, 63))
İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.
İmanı en üstün olanınız, en güzel ahlaklı olanınızdır.
İnsan oğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: İhtiras (taman) ve arzu.
İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.)
(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu. (Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144.)
İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek... İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz.
İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlar arasında dini konusunda(yapılan saldırılara) sabırla karşı koyan, kor parçasını avuçlayan gibi olacak.
İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.
İnsanlara layık oldukları değeri verin.
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.)
İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.
İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür. (Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6.)
İslâm, güzel ahlâktır. (Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.)
İslam cemaatinden bir karış da olsa ayrılan, boynundan İslam bağını çözmüş demektir.
İslam'ın dışında bir millet üzerine yemin eden, söylediği gibidir. (Onlardandır)
İslam'ın düğmeleri düğme düğme çözülecek (Şeriatın emirleri tek tek terk edilecek). Her düğme çözüldükçe insanlar onu takip eden düğmeyi çözmeye teşebbüs edecekler. Bu çözülen düğmelerin ilki idari konular, sonuncusu da namazdır.
İş ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekle.
İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz. (İbn Mâce, Ruhûn, 4.)
İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. etmez ise ehli sen olursun.
K
Kadere iman, Allah’ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır.
Kalbinden tam bir sadakatle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın resûlü olduğuna şehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram kılar.
Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez.
Kıyamet gününde Allah, kullarından birini çağırır, huzurunda durdurarak malının hesabını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar.
Kıyamete yakın Müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır.
Kim Allah ile kendisinin arasını düzeltir, güzel yaparsa; Allah da onun, insanlarla arasını düzeltir, güzel yapar. Kim iç dünyasını (kalbini, niyetini) düzeltirse, Allah da onun dışını (davranışlarını) düzeltir
Kim benim sünnetimi diriltirse (ihya eder ve yaşamında tatbik ederse) beni sevmiş olur. Beni seven de benimle beraber cennettedir.
Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükâfat alır.
Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır.
Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. (Tirmizî, Birr 20, IV, 327)
Kim gaza yapmadan ve içinde gaza yapma isteğini konuşturmadan ölürse, münafıklıktan bir çeşit üzere olur.
Kim itaatten bir el kadar ayrılırsa, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna lehinde hiç bir delili olmadığı halde kavuşur. Kim de boynunda (halifeye) beyat olmadığı halde ölürse cahiliye ölümüyle olmuş olur.
Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. ( Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248.)
Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Kişi sevdiği ile beraber(haşrolunacaktır)dir.
Kişi din kardeşine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner.
Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.
Kendisini fakir gösteren kimse, fakirleşir.
Kim Allah’ı gazaplandırmakla bir güç sahibini(hükümdarı vb) hoşnut ederse, Allah’ın dininden çıkmış olur.
Kim mahlûkun rızasını, Halıkın gazabıyla kazanmaya çalışırsa, Allah-u Teala o mahluku ona musallat eder.
Kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir. (Tirmizi, Zühd 11, 2318, 2319)
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. (Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.)
Koşarak yürümek mü’min’in değerini yok eder.
Kötü ahlaklılık, uğursuzluktur.
Kur’an’ın haram kıldığını, helal sayan bir kimse, Kur’an’a inanmamıştır.
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. (Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.)

M
Mazlumun bedduasından sakınınız. o dua ile Allah arasında perde yoktur.
Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
Mülk küfr ile yaşar, zulm ile yaşamaz. (Adalet mülkün temelidir.)
Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.)
Mü'min, elinden dilinden başka Müslümanların güvende olduğu kişidir.
(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. (Tirmizî, Birr, 36.)
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. (Tirmizî, Birr, 58.)
Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. (Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61.)
Mü’minin saygınlık ve onuru; Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir.
Münafıklığın alameti üçtür :
konuştuğu zaman yalan söyler,
vaat ettiği zaman sözünde durmaz,
emanete hıyanet eder.
Müslüman dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu kişidir. Mü’min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir. (Tirmizi, İman, bab: 12)
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.)
Müslüman kardeşine sahtekârlık yapan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir.
Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın" buyurmuştur. (Müslim, Büyu’ 9, l, 1154)
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter. (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.)

N
Nefsim kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Ben kendisine babasından ve çocuğundan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kamil imanla iman etmiş olmaz.
Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. (Tirmizî, Birr, 55.)

Ö
Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır.

P
Pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan ancak öfke zamanında kendini tutan kimsedir. (Müslim, Birr, 107 (lll, 2014))
Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine...
Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur. (Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42.)
Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir.
Putlara tapmanın dışında, halkla cedelleşmekten men edildiğim kadar hiçbir şeyden men edilmedim.

R
Rabb olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed (s.a.v) erazi olan kişi imanın tadını tatmış demektir.
Rabbını gazablandıracak bir meselede sultanı hoşnud eden(etmeye çalışan) Allah'ın dininden çıkmış olur.
Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz. (Tirmizî, Cum’a, 80.)

S
Sabırlı ve temkinli davranmak Allah’tan; acele etmek ise şeytandandır.
Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve hıyanete hıyanetlikle karşılık verme.
Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.
Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler.
Sizden birinizin, arzusu benim getirdiğim (Kur'an'a Şeriat)e uymadıkça kâmil imanla iman etmiş olamaz.
Sizden kim (Şeriata uymayan) bir kötü iş görürse onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle bügzetsin. Bu sonuncusu ise imanın en zayıf mertebesidir.
Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin.
Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın. (Müslim, Zühd, 8 lll, 2275)
Sizden bir kimse mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın."
(Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 69, l,495)

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. (Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50.)
Sizden her kim, bir hurmanın yarısı ile de olsa kendini ateşten korumaya gücü yeterse bunu yapsın. (Müslim, Zekat, 66 (l, 703))
Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır.
Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.
Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler. (Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.)
Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Hayat tarzlarının en güzeli Muhammed(ş.a.v) in hayat tarzıdır. İşlerin en şerlileri sonradan uyduranlardır. Her sonradan uydurulan şey bid'attır. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da Cehennem'dedir.
Ş
Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.
Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cennete gireceğinize kefil olayım:
Konuştuğunda hep doğru söyleyin.
Söz verdiğinizde hep sözünüzde durun.
Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin.
Namusunuzu titizlikle koruyun.
Gözlerinizi haramdan sakının.
Haramın her türlüsünden çekinin.
Şu dört şey kime verilirse, dört nimetten mahrum kalmaz:
Kendisine mağfiret dilemek (hasleti) verilen, bağışlanmaktan mahrum kalmaz.
Şükretmek (hasleti) verilen, nimetin çoğalmasından mahrum olmaz.
Tövbe etmek (hasleti) verilen, tövbesinin kabul olunmasından mahrum olmaz
Dua etmek (hali) verilen de icabet edilmekten mahrum olmaz.
Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir kısım insanlar olacak. Fakat onların okuduğu boğazlarını geçmeyecek. Onlar tıpkı okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar, sonra da tekrar ona dönmeyecekler. O kimseler, insanların ve hayvanların en şerlileri (kötüleri)dir.

T
Temizlik imanın yarısıdır. (Müslim, Tahâret 1., I, 203)

U
Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

Ü
Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:
Mazlumun duası,
yolcunun duası ve
babanın evladına duası.
(İbn Mâce, Dua, 11.)
Ümmetim dinar ve derhemi(parayı, maddi varlıkları) yücelttiği zaman onlardan İslam'ın heybeti kaldırılır. İyilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyın bereketinden mahrum kılınırlar.
Ümmetimden bir takım kimseler, ismini değiştirerek şarabı(alkollü içecekleri) içecekler. Bu esnada başkaları ucunda (yanlarında) çalgılar çalınacak ve şarkıcı kadınlar olacak. İşte önün için Allah onları yere batıracak ve aralarından bazılarının şekli maymun'a ve domuz'a çevrilecek.
Üç şeyden dolayı ümmetim için korkuyorum: İhtiraslı olmak, heva-hevese uymak ve sapık önder.
Ümmetinin cemaatinin kimler olduğu hakkında Resulullah(sav)’a soru soran bir kişiye şöyle buyurdu: “Ümmetimin cemaati, az olsalar da hak ehli olanlardır.”

V
Veren el alan elden hayırlıdır.Çünkü veren el, infak edici, alan el ise isteyici eldir. (Müslim, Zekat, 94, l,717)

Y
Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma; helak olursun. Beşincisi işe, ilme ve ilim ehline buğzetmendir.
Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. (Buhârî, Bed’ü’l–vahy 1, (I, 2))
Yıldızlar (denizlerde yolunu kaybedenlerin) boğulmaktan emanda kalmalarına (kurtulmalarına) vesiledir; benim Ehl-i Beyt’im ise ümmetimin ihtilaftan emanda kalmalarına vesiledir. Bu yüzden Arap’tan bir kabile onlarla muhalefet ederse ihtilafa düşer ve şeytanın hizbinde yer alır.
Yiyip şükreden kimse, oruç tutup susan kimseden daha üstündür.
Yönetimlerini bir kadının eline veren toplum hiçbir zaman kurtuluşa eremez.

Z
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. (İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31.)
Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir!
(Müslim, Nikah, 107, ll,1054)

Zenginlik, servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.
Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır. (Buhari, Rikak 15)


Ali bin Ebu Talib hakkındaki sözleri
Ben ilim şehriyim Ali ise kapısıdır. İlmi isteyen kimse kapıdan girmelidir.(“İlim şehri” hadisi Sıhah, Sünen ve Müsned kitap yazarlarının mütevatir olarak rivayet ettikleri hadislerden biridir.)
Ben hikmet eviyim Ali ise kapısıdır.
Ali benim ilmimin kapısıdır ve benden sonra uğruna gönderildiğim şeyi beyan eden kimsedir.
Ey Ali sen benden sonra ümmetin ihtilafa düşeceği hususları beyan edecek kimsesin.
Ali ilmimin kapısıdır.
Rabbini zikreden kişi ile zikretmeyen kimsenin benzeri diri ile ölü gibidir.
Kişi sevdiğiyle beraberdir

Kaynak: wikipedia.org
 

hacifersat

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
11 Nis 2010
Mesajlar
717
Puanları
0
selam ...kadem kardeş eline emeine sağlık.
 
Üst