Ehli Sünnet nasıl inanır? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Ehli Sünnet nasıl inanır?

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Ehl-i Sünnet Akidesinin iki imamı ve iki kolu vardır. «Selefiyye» diye ayrı bir mezhep bulunmayıp, selef yolu gelişerek Eş'ari ve Maturidi kollarıyla sürmüştür.

Matûridîlerin Temel görüşleri:

Fıkh-ı Ekber'e dayanır. (İmamı Azamın eseri)
İman, kalben tasdik, dil ile ikrardır.
Tevhid: Allah'ı sıfatlarıyla birlemektir.
Ru'yetullah (cennette iken Allah'ı görmek), Keyfiyetsiz ve cihetsiz olacaktır.
İnsan Fiilleri: Allah’ın yaratması, kulun tercih ve kesbiyle olur.
Büyük Günahlar : İşleyen Dinden çıkmaz ama azaba müstehaktır. Tevbesi kabuldür.
Fıkıhta Hanefi olanlar çoğunlukla, İtikadda Matûridî öbürleri ise Eş'aridir. Ancak, taassub ve ayırım yoktur.Başlıca Maturidi İmamları: Ebu Cafer Et-Tahâvi, Ebu'l Muin en-Nesefi Ebu'l Berakat en-Nesefi, Kemal İbn Humam, Sadeddin Taftazani, Necmüddin Ömer en-Nesefi...

Başlıca Eş'ariler : İmam Gazali, Fahruddin er-Razi, S. Şerif Cür-cani, Kâdi Beyzavî...
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Eş'ariler Maturidilerin, Maturidiler ise çok kere Eş'arilerin eserlerini okumuş ve Akidelerini öğrenmişlerdir. Çünkü bunlar arasında birkaç meselenin izahında farklılık vardır.- İradeyi Cüz'iyye : Maturidiye göre; Allah yaratmaz, Eş'ari; göre; Allah yaratır.

- Kesb : Maturidiye göre; kulun azmi iledir. Eş'ariye göre is kulun gücü ile takdire yaklaşmasıdır.


Maturidi; «Tekvin»i de ayrı bir sıfat bilir. Eş'ari ise; «Kudret» sıfatının taallukudur, der.

Teklif-i Malâyutak : Maturidiye göre; caiz değil. Eş'ariye göre; caizdir.

Maturidiye göre; Allah her şeyi bir sebebe bağlı olarak yaratır ve bir hikmeti vardır. Eş'ariye göre; değildir.

Maturidiye göre; Ezelde yokluğa hitap caiz değil. Eş'ariye göre; caizdir ve Allah ezelde mükellimdir.

Maturidiye göre; Kelamı Nefsi (Allah’ın öz hitabı) işitilemez. Eş'ariye göre; işitilebilir.

Maturidiye göre; kadın Nebi olmaz. Eş'ariye göre; olabilir.

Maturidiye göre; gayri Müslim sadece imanla sorumludur. Eş'ariye göre; ibadetten de sorumludur.

Maturidiye göre dinden dönmüş kimse tekrar iman etse, eski amelleri geri gelmez, Eş'ariye göre; gelir.

Maturidi; yeis halinde tevbe makbuldür; Eş'ari, değildir... der.

Maturidiye göre; Kur’an’ın her âyeti müsavidir. Eş'ari ise, «bazısı bazısından büyüktür», der.

Maturidiye göre; Sahih nazarla ilim, kulun gayreti ve Allah’ın yaratması sonucu gerçekleşir. Eş'ariye göre ise; Sadece Allah’ın yaratmasıyladır.

Maturidi; İman artıp eksilmez, herkesin imanı iman olarak denktir, der. Eş'ari; artar eksilir, der...

Maturidi, taklidi iman sahihdir; Eş'ari değildir der.

Maturidi; İman mahluk değildir, der. Eş'ari mahluktur der,

Maturidi, Nakli deliller katiyet ifade eder der. Eş'ari, kat'iyet ifade edemiyeceğini söyler.

Maturirîdi İman ile İslam birdir; Eş'ari ise ayrı şeylerdir, der.

Maturidi: Said Şaki olabilir, Şaki de Said olabilir derken, Eş'ari, olmaz, der.

Maturidi; Allah vaadinden dönmez, der. Eş'ari; dönmesi caizdir, der.

Maturidiye göre; Allah’ın fiili ve fiil sıfatı var. Eş'ariye göre; yok.

Maturidi: Allah küfre rıza göstermez; Eş'ari, gösterir, der.

Maturidiye göre; İman kalben tasdik dil ile ikrardır. Eş'ari kalben tasdiktir. İkrar sadece farzdır der.
 

ömerusta

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
16 Ocak 2012
Mesajlar
6,911
Puanları
63
eee şimdi bunların hangisi müslüman hangisi değil
 

çelebiler

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
4 Ocak 2013
Mesajlar
7,457
Puanları
63
Ehl-i Sünnet Akidesinin iki imamı ve iki kolu vardır. «Selefiyye» diye ayrı bir mezhep bulunmayıp, selef yolu gelişerek Eş'ari ve Maturidi kollarıyla sürmüştür.

Matûridîlerin Temel görüşleri:

Fıkh-ı Ekber'e dayanır. (İmamı Azamın eseri)
İman, kalben tasdik, dil ile ikrardır.
Tevhid: Allah'ı sıfatlarıyla birlemektir.
Ru'yetullah (cennette iken Allah'ı görmek), Keyfiyetsiz ve cihetsiz olacaktır.
İnsan Fiilleri: Allah’ın yaratması, kulun tercih ve kesbiyle olur.
Büyük Günahlar : İşleyen Dinden çıkmaz ama azaba müstehaktır. Tevbesi kabuldür.
Fıkıhta Hanefi olanlar çoğunlukla, İtikadda Matûridî öbürleri ise Eş'aridir. Ancak, taassub ve ayırım yoktur.Başlıca Maturidi İmamları: Ebu Cafer Et-Tahâvi, Ebu'l Muin en-Nesefi Ebu'l Berakat en-Nesefi, Kemal İbn Humam, Sadeddin Taftazani, Necmüddin Ömer en-Nesefi...

Başlıca Eş'ariler : İmam Gazali, Fahruddin er-Razi, S. Şerif Cür-cani, Kâdi Beyzavî...
Eş'ariler Maturidilerin, Maturidiler ise çok kere Eş'arilerin eserlerini okumuş ve Akidelerini öğrenmişlerdir. Çünkü bunlar arasında birkaç meselenin izahında farklılık vardır.- İradeyi Cüz'iyye : Maturidiye göre; Allah yaratmaz, Eş'ari; göre; Allah yaratır.

- Kesb : Maturidiye göre; kulun azmi iledir. Eş'ariye göre is kulun gücü ile takdire yaklaşmasıdır.


Maturidi; «Tekvin»i de ayrı bir sıfat bilir. Eş'ari ise; «Kudret» sıfatının taallukudur, der.

Teklif-i Malâyutak : Maturidiye göre; caiz değil. Eş'ariye göre; caizdir.

Maturidiye göre; Allah her şeyi bir sebebe bağlı olarak yaratır ve bir hikmeti vardır. Eş'ariye göre; değildir.

Maturidiye göre; Ezelde yokluğa hitap caiz değil. Eş'ariye göre; caizdir ve Allah ezelde mükellimdir.

Maturidiye göre; Kelamı Nefsi (Allah’ın öz hitabı) işitilemez. Eş'ariye göre; işitilebilir.

Maturidiye göre; kadın Nebi olmaz. Eş'ariye göre; olabilir.

Maturidiye göre; gayri Müslim sadece imanla sorumludur. Eş'ariye göre; ibadetten de sorumludur.

Maturidiye göre dinden dönmüş kimse tekrar iman etse, eski amelleri geri gelmez, Eş'ariye göre; gelir.

Maturidi; yeis halinde tevbe makbuldür; Eş'ari, değildir... der.

Maturidiye göre; Kur’an’ın her âyeti müsavidir. Eş'ari ise, «bazısı bazısından büyüktür», der.

Maturidiye göre; Sahih nazarla ilim, kulun gayreti ve Allah’ın yaratması sonucu gerçekleşir. Eş'ariye göre ise; Sadece Allah’ın yaratmasıyladır.

Maturidi; İman artıp eksilmez, herkesin imanı iman olarak denktir, der. Eş'ari; artar eksilir, der...

Maturidi, taklidi iman sahihdir; Eş'ari değildir der.

Maturidi; İman mahluk değildir, der. Eş'ari mahluktur der,

Maturidi, Nakli deliller katiyet ifade eder der. Eş'ari, kat'iyet ifade edemiyeceğini söyler.

Maturirîdi İman ile İslam birdir; Eş'ari ise ayrı şeylerdir, der.

Maturidi: Said Şaki olabilir, Şaki de Said olabilir derken, Eş'ari, olmaz, der.

Maturidi; Allah vaadinden dönmez, der. Eş'ari; dönmesi caizdir, der.

Maturidiye göre; Allah’ın fiili ve fiil sıfatı var. Eş'ariye göre; yok.

Maturidi: Allah küfre rıza göstermez; Eş'ari, gösterir, der.

Maturidiye göre; İman kalben tasdik dil ile ikrardır. Eş'ari kalben tasdiktir. İkrar sadece farzdır der.
Bu kadar insanın vebalini yüklenmek de zor be kardeşim.

Ya Allah'ın huzuruna çıkınca yaptıklarının boş olduğunu görürsen ne yapacaksın?
"Bizi sadatlarımız saptırdı" diye şikayet mi edeceksin?
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
Başlıca Eş'ariler:S.Şerif Cür-cani,
Seyyid Serif Cürcani yi oysa onu ben bir hanefi mezhebinde oldugunu biliyordum.

Benim acimdan suanda burda bir hata var bilmiyorum hangi kitabdan örnek versem buna dair de.
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
Hanefi mezhebinde bulunan Seyyid-i Serif (Büyük Tefsir Tarihi Ct.2.Sf.582/Ömer Nasuhi Bilmen)

(Seyyid Serifi Cürcani) Hanefi mezhebinde bulunuyordu. (Hukuki Islamiyye ve Istilahati Fikhiyye KAMUSU Ct.1.Sf.450/Ömer Nasuhi Bilmen)

Seyyid Serif Cürcani Büyük hanefi alimi (Hanefi Fikih Alimleri Sf.94/Doc.Dr. Ahmet Özel)

Hanefi hukukculari bak Sf.179/Prof.Dr. Ekrem Bugra Ekinci)


 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Hanefi mezhebinde bulunan Seyyid-i Serif (Büyük Tefsir Tarihi Ct.2.Sf.582/Ömer Nasuhi Bilmen)

(Seyyid Serifi Cürcani) Hanefi mezhebinde bulunuyordu. (Hukuki Islamiyye ve Istilahati Fikhiyye KAMUSU Ct.1.Sf.450/Ömer Nasuhi Bilmen)

Seyyid Serif Cürcani Büyük hanefi alimi (Hanefi Fikih Alimleri Sf.94/Doc.Dr. Ahmet Özel)

Hanefi hukukculari bak Sf.179/Prof.Dr. Ekrem Bugra Ekinci)


İtikadi olarak eşari olabilir mi acaba? Bir araştır bunu da kardeşim.
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
İtikadi olarak eşari olabilir mi acaba?Bir araştır bunu da kardeşim.
Bak kardesim sana direk kaynaklardan alinti yaptim ve buraya ekledim o bir Maturidi´dir.

Sende o yazini nerden almissan bu kiside bir hata yapmis olmaktadir.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Bak kardesim sana direk kaynaklardan alinti yaptim ve buraya ekledim o bir maturidir.

Sende o yazini nerden almissan bu kiside bir hata yapmis olmaktadir.
Çok da mühim bir konu değil, ha maturidi ha eşari, sonuçta ehli sünnet...

Her hanefi mecbur mudur maturidi olmaya ki bu da ayrı bir konu, senin alıntı yaptığın kaynaklarda adamın ameli mezhebine vurgu var itikadi mezhebine vurgu yok. Bilmem anladın mı sen beni.
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
Çok da mühim bir konu değil,ha maturidi ha eşari,sonuçta ehli sünnet.Her hanefi mecbur mudur maturidi olmaya ki bu da ayrı bir konu,senin alıntı yaptığın kaynaklarda adamın ameli mezhebine vurgu var itikadi mezhebine vurgu yok.Bilmem anladın mı sen beni.
Abim bu gibi seyler yeni okumuyorum bu vede buna benzer seyleri de o kadar cok okudum ki bizzat okudugum kaynaklarda ve senin tutumunda hos degil idi bunuda diyeyim delil karsisinda bende sana direk kaynaklar vermistim.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Abim bu gibi seyler yeni okumuyorum bu vede buna benzer seyleri de o kadar cok okudum ki bizzat okudugum kaynaklarda ve senin tutumunda hos degil idi bunuda diyeyim delil karsisinda bende sana direk kaynaklar vermistim.

Sen biraz daha oku aslanım...

Sünûhât-ı Vehbiyye ve Esrâr-ı Nûniyye’si risâlenin Türkçe şerhleri arasında yer almaktadır (bk. el-KASÎDETÜ’n-NÛNİYYE).

Mütekaddimîn dönemi Eş‘arî kelâmcıları arasında şerh yöntemi yaygın bir telif türü olmamakla beraber İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin el-İrşâd’ı üzerine öğrencisi Selmân b. Nâsır en-Nîsâbûrî’den itibaren şerhler yazılmış, yine onun selef metoduyla kaleme aldığı el-ǾAķīdetü’n-Nižâmiyye’si M. Zâhid Kevserî tarafından şerh mahiyetinde notlar konularak yayımlanmıştır (bk. el-İRŞÂD). Gazzâlî’nin İĥyâǿü Ǿulûmi’d-dîn’i için Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî’nin kaleme aldığı şerhin (İtĥâfü’s-sâdeti’l-müttaķīn) itikadî konuları içeren II. cildi başlı başına bir kelâm kitabı niteliğindedir. Fahreddin er-Râzî’nin kelâma dair en hacimli eseri olan el-Meŧâlibü’l-Ǿâliye Çelebizâde Abdurrahman Efendi tarafından şerhedilmiş (Keşfü’ž-žunûn, II, 1714), bu eserin muhtasarı kabul edilen, felsefî konulara kelâm muhtevası içinde yer verme ve ayrıca iç plan açısından sonraki Eş‘arî kelâmcılarını etkileyen el-Muĥaśśal’a dair çok sayıda çalışma yapılmıştır (bk. el-MUHASSAL). Beyzâvî’nin ŦavâliǾu’l-envâr’ına yazılan şerhler arasında Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî’nin MeŧâliǾu’l-enžâr adlı eseri çok tanınmış ve Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.

Eş‘ariyye kelâmında VIII. (XIV.) yüzyıldan itibaren mütekaddimîn ve müteahhirînin görüşlerini bir araya getiren şerhler dönemi başlamıştır. Adudüddin el-Îcî’nin Ehl-i sünnet’in kelâm görüşlerini Eş‘ariyye mezhebine göre ortaya koyan el-Mevâķıf fî ilmi’l-kelâm’ı klasik kelâm tarihinin son hacimli metni olarak kabul edilebilir. Eser İslâm düşüncesi ve Osmanlı ilim anlayışı üzerinde önemli etki bırakmış, bilhassa Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin şerhiyle birlikte Osmanlı medreselerinde okutulmuştur.


http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d380565
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Abim bu gibi seyler yeni okumuyorum bu vede buna benzer seyleri de o kadar cok okudum ki bizzat okudugum kaynaklarda ve senin tutumunda hos degil idi bunuda diyeyim delil karsisinda bende sana direk kaynaklar vermistim.
Neyse dersini aldın artık bana bulaşmazsın.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
O aslan da sen sin beni de anladin mi yazina da dikkat et o kadar.
Maturidi dediğin alim eşari çıktı hala dırdır yapıyorsun. Az edepli ol. Rezil oldun diye dünyanın sonu değil.
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
Bana simdi kendine yazdirip duracaksin insan sana adam gibi ve usul vede uslup ile birsey yazdim hepsi bu ilkönce.

Tamam abi eline saglik sen sag ol ve dogru diyecegine gecmis de tartismaya girmissin buda bir basit sey olmus.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Bana simdi kendine yazdirip duracaksin insan sana adam gibi ve usul vede uslup ile birsey yazdim hepsi bu ilkönce.

Tamam abi eline saglik sen sag ol ve dogru diyecegine gecmis de tartismaya girmissin buda bir basit sey olmus.
Maturidi dediğin alim eşari çıktı hala dırdır yapıyorsun. Az edepli ol. Rezil oldun diye dünyanın sonu değil.
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
Maturidi dediğin alim eşari çıktı hala dırdır yapıyorsun.Az edepli ol.Rezil oldun diye dünyanın sonu değil.
Sen de bir marifet mis gibi yaziyorsun daha halen ve sende bir cedelciymissin ben senden de uzagim vede ne halin varsa gör o kadar.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Sen de bir marifet mis gibi yaziyorsun daha halen ve sende bir cedelciymissin ben senden uzagim vede ne halin varsa gör o kadar.
Edeple gelene edeple cevap verilir, edepsizlik ederek bilgiçlik taslayana haddini bildirir gönderirim.
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
Sen var ya 1 kaynak a mi bakiyorsun al git öyle olsun ne yapayim o kaynak benim kaynaklarin altinda kalir o kadar 4 kaynak birisi ulema sinifindan meshur vede kiymetli alimin de 2 kitabindandir.
 
Üst