Allah yoktur diyenlere nasıl cevap vermeliyiz?

S

SaLtan

Guest
Düşünüyorum o halde varım.
Tanrıyı düşünüyorum o halde vardır.

Bu düşünce yi ne sofistler nedexxxx ismi aklıma gelmedi kıramamış çürütememişlerdi.Değilmi Saltan kardeşim

'düşünüyorum öylese varım' decartın meşhür lafzı. farkındayım öyle ise farkında olan bir yaratığım dolayısı ile kendimi tanıyorum, kendimi tanıdıkça gercekten insan olduğumun (eşfer-i mahlukat) ayırdına varıyorum ve nihayet kendi ruh ve bedenimde uzlaşı içindeyim, kendimle uzlaşabildiğim ve hayata uyum sağlayabildiğim için yaratıcı nın var olduğuna inanıyorum ve yaratıcı ilede uzlaşıyorum düşüncesinin uzantılarıdır..

bu sözden önce vaya sonra.. bilemiyorum decart: Allah mükemmeldir, ama insan sınırlıdır ve tek başına Allah fikrine sahip olamaz, o fikrin insanın kafasında olması Allahın varlığına kanıttır. demiştir.

sofistler decarttan çon önceleri yaşamışlardır. sofistlerin genel anlayışı bilgiyi sevmenin, öğrenmenin yanında bu bilgiyi pazarlamak çok önemlidir. yani onlarda bilgi amaç değil araçtır. kapitalizm düşünce ve anlayışını sofistler taa milattan önceki yıllarda çıkarmışlardır. günümüz enteleketüelleri ! en büyük özellikleri kücügü büyük ,büyügü kücük gösterme gibi gösterenlerde sofist anlayışını taşırlar..
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
İslam sayfası kardeşime...SOFİSTLER

bilgec insanlar bilge degil. korkunc paralar kar$isinda ders veriyorlardi.(bkz: 80lerin entelleri)güzel konu$ma dersleri verirler.. en büyük özellikleri kücügü büyük ,büyügü kücük gösterme sanatlaridir.topluma göre konu$urlar ,ögrencilerine bu $ekilde egitim verirler ve reklamcidirlar.
(bkz: devlete giremeyecek meslekler) halbuki sofistlerde yanli$i dogru, dogruyu yanli$ göstermi$lerdir.
sofistler erdemleri kaybeder ve ki$ilerin menfaatleri kalir devlet ve insanlardan
(angelica, 10.06.2000 23:14)#194072 !?

kar saglamak amaciyla bilgi satan insanlardir.
bilgi fahiseside denilebilir
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
'düşünüyorum öylese varım' decartın meşhür lafzı. farkındayım öyle ise farkında olan bir yaratığım dolayısı ile kendimi tanıyorum, kendimi tanıdıkça gercekten insan olduğumun (eşfer-i mahlukat) ayırdına varıyorum ve nihayet kendi ruh ve bedenimde uzlaşı içindeyim, kendimle uzlaşabildiğim ve hayata uyum sağlayabildiğim için yaratıcı nın var olduğuna inanıyorum ve yaratıcı ilede uzlaşıyorum düşüncesinin uzantılarıdır..

bu sözden önce vaya sonra.. bilemiyorum decart: Allah mükemmeldir, ama insan sınırlıdır ve tek başına Allah fikrine sahip olamaz, o fikrin insanın kafasında olması Allahın varlığına kanıttır. demiştir.

sofistler decarttan çon önceleri yaşamışlardır. sofistlerin genel anlayışı bilgiyi sevmenin, öğrenmenin yanında bu bilgiyi pazarlamak çok önemlidir. yani onlarda bilgi amaç değil araçtır. kapitalizm düşünce ve anlayışını sofistler taa milattan önceki yıllarda çıkarmışlardır. günümüz enteleketüelleri ! en büyük özellikleri kücügü büyük ,büyügü kücük gösterme gibi gösterenlerde sofist anlayışını taşırlar..

Decart ın bir düşünme ürünü bence bugün bile akıldan çıkmaması gerekir.

DOĞRUYU BULMAK İÇİN ŞÜPHE DUYMAK AKLIN ÜRÜNÜDÜR.
 

müttaki

Profesör
Katılım
20 Kas 2006
Mesajlar
2,775
Tepkime puanı
75
Puanları
48
Konum
istanbul
düşünüyorum o halde varım cümlesi gerçek değildir..

Var olan Allahtır ve düşünmeden Varlığının gereğini İfa eder...

biz kendimizi Var sandığımızdan düşünüyoruz Belkide düşünerek Varlığımızı arıyoruz bu yüzden de düşünmek gerekli

düşünerek Var olan da Var olmalıyız..

sorular bitene kadar İnsan olunmuyor ve şüphe bitmiyor..

Emin olmak.. önce kendinden ve Kendinde olandan...

Allahı kimse ispatlayamaz... eğer ispatlanacak olsa adaletsizlik olurdu ya da Allah kendini gösterirdi.. bi şamar atardı yukardan :D

biz kendimizi Bilelim ve kendi inancımızı kendimize ispat edelim gerisi bizi ilgilendirmez
 
H

hiç

Guest
demek istediğim ateistlik bir anlayıştan öte politik bir olgu olduğudur. yani yaratılışın Allah tan geldiğine inananların karşısına çıkmış şeytani güçlerin zamana uyarlanmış halidir. ilahi dinler dışındaki kasıtlı bütün felsefe ve akideler bir nevi ataizmin debisinde beslenmişlerdir.

bir inancın din olabilmesi için, allah tarafından yeryüzüne bir peygamber vasıtası ile gönderilmiş olması gerekir
bazı pşisik durumlar ve evhamlı duygular vardır bunlar oluşurken çeşitli dış ve iç dinamikler bu süreci destekler artık damarlarınıza işlenmiştir, damarlarınızdan sinir sistemi kanallarıyla beyne ulaşır ve beyne ulaşan bu bilgiler beyin fabrikasında farkında olsun olmasın işlenir ve ortaya bir inanç yada düşünceler çıkar bu durumlar sizin alışkanlıklarınız ve dolayısı ile inançlarınız olur.

ateizm kendi arasında fraksiyon ve ayrı görüşlere ayrılmıştır.
ateist felsefe insan var oldugundan beri var, yalnızca adı yok yada ismini düşünce ve eylemlerde buluyor . nietzche de bir şekilde ateist felsefenin savunucusur, swinburne da ,ebu leheb de... yani; güçlü ol, duygusal davranma, sana doganın buyurdugunu yap. düşüncelerinin veryansonudur. ve günümüzde 'evrim teorisi' aldatmasıyla gücünü dış dunya ve soyut olgularda kendini perçinleştirerek bulmuştur !

harun yahya atezimin çıkış noktasının seküleritesini şöyle açıklıyor:
bundan beş bin yıl kadar önce. ortadoğunun verimli topraklarını içine alan mezapotomya ovasına putperest kavimler hakim. bu putperes kavimler evrenin ve canlıların kökeniı hakkında bazı batıl inançlar ve efsanalere sahipti..işte bu efsanelerden biri evrim fikriydi. sümerlerden kalan eruma iriş adlı yazıtta anlatıldığına göre canlılık önce suyun içinde kendi kendine doğmuş sonrada canlı türleri birbirlerinden evrimleşmişti. evrim efsanesi daha sonra başka bir putperest medeniyet olan eski yunan'da yer buldu. o dönemde kendini materyelist olarak gören bazı filozoflar sadece maddenin varlığını kabul ediyor, maddeyi yegane varlık sayıyorlardı.. sümerlerden miras kalan evrim efsanesi ise sadece canlıların nasıl oluştuğunu açıklamak niyetiyle çıkmıştı..
böylece mataryelist felsefe ve evrim efsanesi eski yunanda birleşti.. oradanda roma kültürüne taşında
putperest kültürlere ait bu iki kavram modern dünyanın gündemine 18 yy da girdi. eski yunan kaynaklarını inceleyen bazı batılı düşünülürler materyalizmi benimsediler bu düşünürlerin ortak yönü din alayhtarlığı idi. ünlü materyalist baron dobrah'ın doğanın sistemi adlı kitabı ateizmin temel kaynağı sayılıyordu..
bu atmosfer içerisinde evrim teorisini ilk kez detaylı olarak ele alan kişi fransız biyolog lamarck oldu.. lamarck geçersizliiğini sonradan anlaşılacak teorisinde tüm canlıların yaşamları boyunca ufak değişimlerle birbirlerinden evrimleştiklerini öne sürmüştü. lamarc'kın iddasını biraz daha farklı bir biçimde tekrarlayan kişi ise cahrles darvindir. darvin, teorisini ingeltere'de yayınladığı ''türlerin kökeni ''adlı kitabında ortaya koydu. kitabında eski sümerlerden gelen evrim efsanesini detaylı anlatmıştı(o günün anlayış şartlarına göre fikri masturbatörlerle bezeliydi). tüm canlı türlerinin suyun içinden tesadüfen doğan ortak bir atadan geldiğini ve tesadüfen gerçekleşen küçük değişimlerle birbirlerinden farklılaştığını iddia ediyordu,(acaba su'dan başka bir varlık yokmu?- en azından topraktan yaratılmak daha mantıklı geliyor- teorinin hayal ürünü olduğu diğer dünyaları uzayı, kaniatı, tanımadıkları anlamına geliyor). darvinin bu iddiası herhangi bir bilimsel dayanağa dayanmıyordu bu yüzdende dönemin bilimadamları arasında yaygın bir kabul görmedi. özellikle fosilbilimciler darvinin iddiasının bir hayal ürününden başka bir şey olmadığının farkındaydı.
fosil kayıtları darvinin iddia ettiği gibi canlıların ilkelden gelişmişe doğru bir evrim süreci geçirmediğini ortaya koyuyordu. yüzmilyonlarca yıl önce yaşamış canlılar bile bu günkü benzerleriyle aynı gelişmiş ve komplex yapılara sahipti. darvinin hayal ettiği gibi aray geçiş formlarından yani iki tür arasında geçiş sağlıyacak yarım canlılarındansa fosil kayıtlarında eser yoktu. ilerleyen yıllarda teorinin diğer iddialarıda bir bir çürüyecekti. biyokimya canlılığının darvinin iddia ettiği gibi tesadüfen ortaya çıkamıyacak bir komplexe sahip olduğunu gösterecekti. değil bir canlı hücresinin hücredeki en basit bir protein molekülünün bile teasüflerle meydana gelmesinin matematiksel olarak ihtimal dışı olduğu hesaplanacaktı. anatomi canlıların üstün bir tasarıma sahip olduklarını ve ayrı ayrı yaratıldııklarını ortaya çıkaracaktı. kısacası darvinin teorisini bilimsel dayanagı yoktu. ama teori kendine siyasi dayanaklar bulmakta geçikmedi çünkü teori 19 yy hakim güçlerine bulunmaz bir fikri temel sağlıyordu. kısacası tehizme (Allah inancına) aykırı bir felsefe olarak ortaya çıkmış hayal mahsulu bir teoridir.

temelinde insan aklını,dolayısı ile nefsini öne çıkarma;üstün tutma ve haşa Yaratıcıya bir başkaldırma eylemi var....ama garip insan fıtratına tümüyle ters bir durum...ama elbette ki fıtratın bozulma süreci içinde imkansız degil...
ve en büyük soru saltan abi NEDEN..? İnsan bu cürreti bilgisine güvenerek mi kendinde görüyor..?
 
S

SaLtan

Guest
temelinde insan aklını,dolayısı ile nefsini öne çıkarma;üstün tutma ve haşa Yaratıcıya bir başkaldırma eylemi var....ama garip insan fıtratına tümüyle ters bir durum...ama elbette ki fıtratın bozulma süreci içinde imkansız degil...
ve en büyük soru saltan abi NEDEN..? İnsan bu cürreti bilgisine güvenerek mi kendinde görüyor..?

güzel bir soru !

niçin atiest olunur.

ateizstliğe zemin hazırlayan iç ve dış dinamikler arasında bir hayli etkan ver. tıpkı insanın yaşamındaki bütün etkenler gibi.

ama elbette ki fıtratın bozulma süreci içinde imkansız degil...

siz bu cümleyle olayı özetlemişsiniz.

insan niçin atiest olur. ebu cehil ile ebu bekir (r.a) arasındaki farklılıkları görebilirsek olayıda anlayabiliriz sanırım..

ikiside istidat ve yetenek sahibi idiler, ikiside ruh sahibi idiler, ikiside aynı dünyevi unsurlar çemberinde yaşamışlardı ancak birinin vicdanı yaratıcı için atıyor. gönül gözü görüyor. insanı insan yapacak his ve duygulara sahipti. diğeri ,se sadece bu dünya ve kendi nefsisel tatminlerini düşünüyor, hegomanya ve gucunün sürekli iştahını arıyordu. biri elmas diğeri, kömür mesabasında, bilirizki elmas ile kömürün elementleri aynı..

ateistler öyle beyinli insanlar değiller, sadece kapitalizmin nimetlerinden faydalanıp paremetrelerde kendilerini buluyolar. yani medya ateistlerin elindeyse bu atesitlerin çokta haklı olduğu anlamına gelmez. medyanın ellerinde olması koşullar ve fırsatları değerlendirmeleri ile açıklanabilir. her kuş kendi doğasında daha rahat uçar.
şeytani bi vesvese içlerini kemiriyo. atesitin arayışı bitmez...

http://www.mustafaakyol.org/archives/2006/04/radikal_darwinizm.php

mustafa akyolu tanımanızı salık veririm. bu genç ateizme gezecek alan için papuç bırakmamıştır. (taha akyolun oğludur) Allah bahtını açık etsin. bu konularda harun yahyda gelen isim belkide..

descartes insanın beyninde Allah ı düşünmesi Allahın varlığına kanıttır der. yani hakiketen her insanın beyninin bir köşesinde Allah düşüncesi vardır. yüreğinin derinliklerindede öyle.. ama ateistler bu düşünceyi beyindeki Allah ın varolduğunu söyleyen blogu silmeye çalışırlar.. o nedenle bitmez arayışları..
 

ileney_

Üye
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
124
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
19
Konum
Dünya
Sevgili forum üyeleri! Banim aklıma bir soru takıldı! Allah yoktur diyenlere Alllahın varlığını nasıl ispatlarız. bu konu hakkında imam ebu hanifenin bir kıssasını okudum ama günümüz insanları bununla tatmin olmaz. Nasıl anlatalım?:confused1[1]: :confused1[1]: :confused1[1]: :confused1[1]: :confused1[1]: :confused1[1]:

gevşemeyin ve üzülmeyin eğer gerçekten iman etmişseniz üstün olan sizsiniz. buyurmuş Allah-u teala

Allah'a yok diyene var diyeceksin o kadar ,düşün bir

müslüman --------> Allah'ın varlığına İNANIR

atesit(Allahsız)------> Allah'ın varlığına İNANMAZ

olay budur sen inanırsın o inanmaz bu konuda ikinizde eşitsiniz burada devreye ne gireer tabi ki araştırmak araştırmak araştırmak sana bu soruyu sorana sadece kaynak vereceksin yada okuduklarını ona özetleyeceksin inanması yada inanmaması ona kalmış zaten sen onun kalbine hakim olamazssın ki :) bu din bizim değil unutmayalım hidayeti biz değil Allah azze ve celle verir

bak buraya c/P yapmak istememiyorum bir bak bu kaynaklara işine yarayacak

http://www.islamustundur.com/index2.html

birde mevlananın bu hikayesini dinle ;)


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'ye felsefecilerden bir grup geldi. Suâl sormak istediklerini bildirdiler. Mevlânâ hazretleri bunları Şems-i Tebrîzî'ye havâle etti. Bunun üzerine onun yanına gittiler. Şems-i Tebrîzî hazretleri mescidde, talebelere bir kerpiçle teyemmüm nasıl yapılacağını gösteriyordu. Gelen felsefeciler üç suâl sormak istediklerini belirttiler, Şems-i Tebrîzî;
"Sorun!" buyurdu. İçlerinden birini başkan seçtiler. Hepsinin adına o soracaktı.
Sormaya başladı:
"Allah var dersiniz, ama görünmez, göster de inanalım."
Şems-i Tebrîzî hazretleri;
"Öbür sorunu da sor!" buyurdu.
O;
"Şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz, sonra da ateşle ona azâb edilecek dersiniz hiç ateş ateşe azâb eder mi?" dedi.
Şems-i Tebrîzî;
"Peki öbürünü de sor!" buyurdu.
O;
"Âhirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezâsını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları canları ne istiyorsa yapsınlar, karışmayın!" dedi.
Bunun üzerine Şems-i Tebrîzî, elindeki kuru kerpici adamın başına vurdu. Soru sormaya gelen felsefeci, derhâl zamânın kâdısına gidip, dâvâcı oldu.
Ve;
"Ben, soru sordum, o başıma kerpiç vurdu." dedi.
Şems-i Tebrîzî;
"Ben de sâdece cevap verdim." buyurdu.
Kâdı bu işin açıklamasını istedi. Şems-i Tebrîzî şöyle anlattı:
"Efendim, bana Allahü teâlâyı göster de inanayım, dedi. Şimdi bu felsefeci, başının ağrısını göstersin de görelim."
O kimse şaşırarak;
"Ağrıyor ama gösteremem." dedi.
Şems-i Tebrîzî;
"İşte Allahü teâlâ da vardır, fakat görünmez.
Yine bana, şeytana ateşle nasıl azâb edileceğini sordu. Ben buna toprakla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Hâlbuki kendi bedeni de topraktan yaratıldı.
Yine bana;
"Bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın. Bundan dolayı bir hak olmaz." dedi. Benim canım onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor? Aramasa ya! Bu dünyâda küçük bir mesele için hak aranırsa, o sonsuz olan âhiret hayâtında niçin hak aranmasın?" buyurdu.


Felsefeci, bu güzel cevaplar karşısında mahcûb olup, söz söyleyemez hâle düştü.
 

buharaA

Paylaşımcı
Katılım
11 Ara 2006
Mesajlar
163
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
50
imami azam daha 12 yaslarindayken babasiyla beraberkalabaligin icinden gecerken bir ateistin allahi inkari hakkinda konusma yaptigina sahit olur ve babasina dinlemek istedigini izah eder millet dinliyor adam ise ahkam kesiyor ve sonrasi bana allahi ispat edecek kimse yokmu sorusunu ahaliye soruyor kimseden ses cikmayinca imami azam hazretleri ben cevaplarim soracagin sorulari adam biyik alti alayci bir sekilde gulmeye basliyor peki diyor birinci sorum imam azam derki yok soru soran asagida olur sen asagiya in ben yukari kursiye cikmam lazim cevapliyanlar devamli yukarda olmasi lazim buyurur ve oylede olur soru bir. allahin birligine delilin nedir? imam cevap verir. sayi sayarken kactan baslarsin adam derki elbette birden birden baslamadan ikinci sayiyi neden saymiyorsun der adam ise olurmu bire baslamadan olmaz ozaman sifirdan basla yine olmaz neden cunku hersey bire tahalluk eder bir olmadanhic birseyin baslangici olmaz adam ikinci soruya gecer allahin yonu ne tarafadir? imami azam buyururki mum isiginin yone ne cihettedir? adam mum isigina bir cihet tayin edilmez mum isigina bir yon tayin edilmezde butun bu kevni kainati yaratan mumu bile yaratana nasil yon tayin edersin adam der peki senin rabbin suanda ne is isliyor??? imami azam gayet sakin bir sekilde benim rabbim suan senin gibi kafiri kursiden indirdi benim gibi imanliyi kursiye cikardi bak benim rabbim ne guzel is islemis adam caresiz iman eder....allah razi olsun selametle
 

sahara

Paylaşımcı
Katılım
16 Kas 2006
Mesajlar
332
Tepkime puanı
0
Puanları
0
imami azam daha 12 yaslarindayken babasiyla beraberkalabaligin icinden gecerken bir ateistin allahi inkari hakkinda konusma yaptigina sahit olur ve babasina dinlemek istedigini izah eder millet dinliyor adam ise ahkam kesiyor ve sonrasi bana allahi ispat edecek kimse yokmu sorusunu ahaliye soruyor kimseden ses cikmayinca imami azam hazretleri ben cevaplarim soracagin sorulari adam biyik alti alayci bir sekilde gulmeye basliyor peki diyor birinci sorum imam azam derki yok soru soran asagida olur sen asagiya in ben yukari kursiye cikmam lazim cevapliyanlar devamli yukarda olmasi lazim buyurur ve oylede olur soru bir. allahin birligine delilin nedir? imam cevap verir. sayi sayarken kactan baslarsin adam derki elbette birden birden baslamadan ikinci sayiyi neden saymiyorsun der adam ise olurmu bire baslamadan olmaz ozaman sifirdan basla yine olmaz neden cunku hersey bire tahalluk eder bir olmadanhic birseyin baslangici olmaz adam ikinci soruya gecer allahin yonu ne tarafadir? imami azam buyururki mum isiginin yone ne cihettedir? adam mum isigina bir cihet tayin edilmez mum isigina bir yon tayin edilmezde butun bu kevni kainati yaratan mumu bile yaratana nasil yon tayin edersin adam der peki senin rabbin suanda ne is isliyor??? imami azam gayet sakin bir sekilde benim rabbim suan senin gibi kafiri kursiden indirdi benim gibi imanliyi kursiye cikardi bak benim rabbim ne guzel is islemis adam caresiz iman eder....allah razi olsun selametle

:clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2:
 

sahara

Paylaşımcı
Katılım
16 Kas 2006
Mesajlar
332
Tepkime puanı
0
Puanları
0
imami azam daha 12 yaslarindayken babasiyla beraberkalabaligin icinden gecerken bir ateistin allahi inkari hakkinda konusma yaptigina sahit olur ve babasina dinlemek istedigini izah eder millet dinliyor adam ise ahkam kesiyor ve sonrasi bana allahi ispat edecek kimse yokmu sorusunu ahaliye soruyor kimseden ses cikmayinca imami azam hazretleri ben cevaplarim soracagin sorulari adam biyik alti alayci bir sekilde gulmeye basliyor peki diyor birinci sorum imam azam derki yok soru soran asagida olur sen asagiya in ben yukari kursiye cikmam lazim cevapliyanlar devamli yukarda olmasi lazim buyurur ve oylede olur soru bir. allahin birligine delilin nedir? imam cevap verir. sayi sayarken kactan baslarsin adam derki elbette birden birden baslamadan ikinci sayiyi neden saymiyorsun der adam ise olurmu bire baslamadan olmaz ozaman sifirdan basla yine olmaz neden cunku hersey bire tahalluk eder bir olmadanhic birseyin baslangici olmaz adam ikinci soruya gecer allahin yonu ne tarafadir? imami azam buyururki mum isiginin yone ne cihettedir? adam mum isigina bir cihet tayin edilmez mum isigina bir yon tayin edilmezde butun bu kevni kainati yaratan mumu bile yaratana nasil yon tayin edersin adam der peki senin rabbin suanda ne is isliyor??? imami azam gayet sakin bir sekilde benim rabbim suan senin gibi kafiri kursiden indirdi benim gibi imanliyi kursiye cikardi bak benim rabbim ne guzel is islemis adam caresiz iman eder....allah razi olsun selametle:clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :good[1]: :good[1]:
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
imami azam daha 12 yaslarindayken babasiyla beraberkalabaligin icinden gecerken bir ateistin allahi inkari hakkinda konusma yaptigina sahit olur ve babasina dinlemek istedigini izah eder millet dinliyor adam ise ahkam kesiyor ve sonrasi bana allahi ispat edecek kimse yokmu sorusunu ahaliye soruyor kimseden ses cikmayinca imami azam hazretleri ben cevaplarim soracagin sorulari adam biyik alti alayci bir sekilde gulmeye basliyor peki diyor birinci sorum imam azam derki yok soru soran asagida olur sen asagiya in ben yukari kursiye cikmam lazim cevapliyanlar devamli yukarda olmasi lazim buyurur ve oylede olur soru bir. allahin birligine delilin nedir? imam cevap verir. sayi sayarken kactan baslarsin adam derki elbette birden birden baslamadan ikinci sayiyi neden saymiyorsun der adam ise olurmu bire baslamadan olmaz ozaman sifirdan basla yine olmaz neden cunku hersey bire tahalluk eder bir olmadanhic birseyin baslangici olmaz adam ikinci soruya gecer allahin yonu ne tarafadir? imami azam buyururki mum isiginin yone ne cihettedir? adam mum isigina bir cihet tayin edilmez mum isigina bir yon tayin edilmezde butun bu kevni kainati yaratan mumu bile yaratana nasil yon tayin edersin adam der peki senin rabbin suanda ne is isliyor??? imami azam gayet sakin bir sekilde benim rabbim suan senin gibi kafiri kursiden indirdi benim gibi imanliyi kursiye cikardi bak benim rabbim ne guzel is islemis adam caresiz iman eder....allah razi olsun selametle


:clap2:
 

zeygue

Aktifleşmemiş
Katılım
17 Kas 2006
Mesajlar
1,262
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Ankara
Sevgili forum üyeleri! Banim aklıma bir soru takıldı! Allah yoktur diyenlere Alllahın varlığını nasıl ispatlarız. bu konu hakkında imam ebu hanifenin bir kıssasını okudum ama günümüz insanları bununla tatmin olmaz. Nasıl anlatalım?:confused1[1]: :confused1[1]: :confused1[1]: :confused1[1]: :confused1[1]: :confused1[1]:Allahın varlığını ispatlamaya gerek yoktur,çünkü bütün insanlar Allahı bilir.Ateistler de bilir,ama bile bile inkar ederler.Allahı bildikleri için devamlı dinle uğraşırlar.İnsan yokluğuna gerçekten inandığı bir şeyle böylesine hınçla uğraşır mı?
Zaten Kuranda Allahın varlığı değil birliği üzerinde durur.
Kendi isteği dışında,ve kendisinin hiç bir katkısı olmadan geldiği dünyadan kendi isteği dışında nasıl çekip gittiğini görmüyor mu?Elbette biliyor ki Allah yaratıyor ve O öldürüyor.Ama heva ve hevesini kendisine ilah edindiği için Allahı bile bile inkar yoluna gidiyor onun verdiği huzursuzlukla da dine sataşıyor.
Mekkeli müşriklerde Allaha inanıyorlardı,kainatı ve kendilerini yaratanın Allah olduğunu biliyorlardı.Onları müşrik yapan şey Allaha yaklaştıracağına inandıkları alt ilahlardı.
Zümer3.İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. O'ndan başka bir takım dostlara tutunanlar da şöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. şüphe yok ki, Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyle hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz.
Yoksa taştan alçıdan yaptıkları heykellerin kendilerini ve kainatı yarattığına inanmıyorlardı.
 

aHuZaR

Can kayıp can firarda
Katılım
27 Kas 2006
Mesajlar
6,438
Tepkime puanı
23
Puanları
0
Konum
Gönülistan
akilda gözükmez gösteremessin ama vardir
okjijende göremesin ama o olmassa sende yoksun
bana kalirsa bu tarz soruyu soranlarin sahiden akli yok :)
 

aHuZaR

Can kayıp can firarda
Katılım
27 Kas 2006
Mesajlar
6,438
Tepkime puanı
23
Puanları
0
Konum
Gönülistan
akilda gözükmez gösteremessin ama vardir
okjijende göremesin ama o olmassa sende yoksun
bana kalirsa bu tarz soruyu soranlarin sahiden akli yok :)
 

şahcan

Üye
Katılım
20 Eyl 2006
Mesajlar
50
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ayetleri ve doğal ayetleri okuyamıyan birine ben ne dersem deyim bir faydası olur muki?Müşrikler bile Allah yok dememiş,Allaha şirk koşmuş.
Allah yok diyen biri olan kendinin yokluğunu savunuyor,Birşey söylemeye gerek yok diyorum.
 

ekvani

Asistan
Katılım
7 Ara 2006
Mesajlar
243
Tepkime puanı
0
Puanları
0
o soruyu ben sormuş olsaydım sizlere;söylediklerinizle onu ispat etmiş olduğunuzu düşünmezdim.
neden:çünkü söylediklerinizin çoğunu günümüzde sözde iman etmiş olduğumuzu zanneden bizler bilmi,yoruz.siz ise allahı ispat etmenizi isteyen birine müslümanmış gibi izh edilebileceğini mi zannediyorsunuz?
bilmiyorum?...
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
o soruyu ben sormuş olsaydım sizlere;söylediklerinizle onu ispat etmiş olduğunuzu düşünmezdim.
neden:çünkü söylediklerinizin çoğunu günümüzde sözde iman etmiş olduğumuzu zanneden bizler bilmi,yoruz.siz ise allahı ispat etmenizi isteyen birine müslümanmış gibi izh edilebileceğini mi zannediyorsunuz?
bilmiyorum?...

Siz nereden çıktınız Trabzonlu kardeşim. Allah razı olsun yapıcı tenkidin benim için bir kazanç oldu
 

atakumlu

Üye
Katılım
18 Eki 2006
Mesajlar
14
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Ben bu soruyu bana sorana açıkça ilmim yetersiz kalacağından etkili bir cevap veremezdim ama Hz Alinin (ra) mecusiye verdiği cevabı söylerdim. Derdim ona ben Allaha(cc) inanıyorum ve yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekileceğiz . Bunun karşılığında ise cennet ve cehennem var diyorum. Eğer ben haklıysam ki bunda en ufak bir şüphem yok o zaman ben cennete sen ebedi cehenneme gideceksin. Sen haklıysan ikimizde toprak olacağız. Yani sen 2 durumdada zarardasın. İşte Allaha(cc) inanmayan bir kişinin durumu bu her durumda zararda.
 

Satuk Buğra

Profesör
Katılım
22 Ara 2006
Mesajlar
1,121
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
52
Ataizmin kesin ve net İlacı Üstad Bediüzzamanın Risalei Nurlarıdır. HİÇ BİR BAŞKA KAYNAĞA İHTİYAÇ DUYMAYACAK KADAR bu konuda kıyamete kadar yetebilecek güçtedir.
 
Üst