Zİna

  • Konbuyu başlatan KOCAYUSUF-1
  • Başlangıç tarihi
K

KOCAYUSUF-1

Guest
:ZİNA VE HOMOSEXÜELLİK(EŞ CİNSELLİK):

ZİNA: Nikahsız olan kadınla erkeğin çitleşmesi,ilişki kurması.

HOMOSEXÜELLİK: Aynı cinsler arasındaki sapık ilşkiye denir.İki türlü eş cinsellik
vardır.

1)LİVÂTA(LUTİLİK): Erkekler arasındaki sapık cinsel ilişki.
2)SAFİZM-LEZBİYENCİLİK(SEVİCİLİK): Kadınlar arasındaki sapık cinsel ilişki.

İSRÂ S. 32.AYET: “Zinaya yaklaşmayın.Çünkü o,açık bir kötülüktür,çok kötü bir
yoldur”

NUR S. 3.AYET: “Zina eden erkek,zina eden veya ortak koşan kadından başkasıyla evlenmez;zina eden kadın da zina eden veya ortak koşan erkekten
başkasıyla evlenmez.Böyleleriyle evlenmek müminlere haram kılınmıştır”

NUR S.4.AYET: “Namuslu kadınlara(zina suçu)atıp da sonra(bu suçlamalarını
ispat için)4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun ve artık onların şahitliğini
asla kabul etmeyin.Onların yoldan çıkmış kimselerdir”

ARAF S.80-82.AYETLER: “Hani Lut da kavmine şöyle demişti: ‘Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı,çirkinliği mi yapıyorsunuz?
Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz.Doğrusu siz,
ölçüyü aşan(azgın)bir kavimsiniz’ Kavminin cevabı: “Yurdunuzdan sürüp çıkarın
bunları,çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış” demekten başka olmadı”

HUD S.81.AYET: “(Elçiler-Melekler)Dediler ki: ‘Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz.
Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar.Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü
(yola çık).Sakın,hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın;fakat senin karın başka.
Çünkü onlara isabet edecek olan,ona da isabet edecektir.Onlara va’dolunan
(azab) sabah vaktidir.Sabah da yakın değil mi?

HİCR S.73-76.AYETLER: “Derken,tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde
onları (o korkunç ve dayanılmaz)çığlık yakalayıverdi.Anında(yurtlarının)üstünü
altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık.Elbette bunda
bunda ‘derin bir kavrayışa sahip olanlar’ için gerçekten ayetler vardır.O(şehirde)
gerçekten bir yol üstünde(hâlâ) durmaktadır.


Bedensel zinanın dışında,göz,dil,kulak,el ve ayak zinaları da vardır.Gözün
zinası,harama bakmaktır.Haya(utanma,edep,namus)sahibi,mümin göz zinası
yapmaz.Dil zina edip fuhşiyat(ayıp,çirkin)konuşacaksa,hayasızınki “konuş”
hayalınınki “konuşma”der.Kulakların zinası işitmeleri,ellerin zinası tutmaları,
ayakların zinası değdirmek ve haram yola yürümeleridir.Haya sahibi,bu zinalara
imkân vermez.
Bakıyye b.Velid “Sufilerin güzel ve parlak oğlanlara, delikanlılara bakmayı
mekruh(yasak) saydıklarını” söyler.Atâ: “Kalbte arzu uyandıran her bakış,
hayırsızdır” demiştir.
Tabiinden biri “Tevbe eden,maneviyat yoluna giren gencin,parlak oğlanlarla
oturmasından korktuğum kadar,yırtıcı hayvandan korkmam” demiştir.
Tabiinden bir başka bir zat: “Lutilik 3 çeşittir.Bir çeşidi sadece bakar.Bir grubu
eliyle yoklar.Bir grubu da, o çirkin fiili işler” der.

“Kadının kadına yaklaşması(ilişki kurması)zinadır”
HADİS-İ ŞERİF. (TABERÂNİ)

“Erkeğin erkeğe,kadının kadına yaklaşması zinadır”
HADİS-İ ŞERİF.(BEYHEKİ)

“Ahir zamanda eşcinsel 3 kısım olur:Bir kısmı konuşmak ve yüze bakmakla,
diğeri,kucaklaşmakla yetinir.Bir kısmı da bu işi bilfiil yapar.Allah’ın laneti
bunların üzerine olsun! Eğer ki tevbe ederlerse, tevbe edenin tevbesini Allahü
teala kabul eder”
HADİS-İ ŞERİF.(DEYLEMİ)

“Lut kavminin amelini işleyen melundur”
HADİS-İ ŞERİF.(İ.AHMED)

“Kendi rızası ile üç defa livata yapan alışır,her zaman bu işi ister”
HADİS-İ ŞERİF.(R.Nasıhin)

“Erkek erkekle,kadın kadınla yetinmedikçe,kıyamet kopmaz”
HADİS-İ ŞERİF.(Hatib)

“Erkek erkekle,kadın kadınla yetinirse,ümmetim helâk olur”
HADİS-İ ŞERİF.(Hâkim,Beyheki)

“Erkek erkeğin,kadın kadının avret yerine bakamaz,helal değildir”
HADİS-İ ŞERİF. (Abdurezzak)

“Erkeğin kadına,kadının da ekeğe(şehvetle)bakması haramdır”
HADİS-İ ŞERİF.(Taberâni)

“Zina edenler,avret yerleri kokarak,içki içenler,ağızları kokarak dirilirler”
(Hz.Mevlana.Mesnevi 2.cilt s/108)

“Cehennemin en pis kokan yeri,zina yapanların bulunduğu kısımdır”
(Atâ bin Meysere El-Horasani)
 
Üst