>>>terkedilmiş sünnetler<<<

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
Hz.Ali(r.a.) dan rivayetle..."RESULULLAH(S.A.V.) buyurdular ki:
Kim, benden sonra unutulmuş olan bir sünnetimi ihya ederse beni seviyor demektir.Beni seven de benimle beraberdir" İbni Mace(4077)

RESULULLAH (S.A.V.) Buyurdular ki:
"Kim benden sonra terkedilmiş bir sünnetimi ihya ederse(canlandırıp ortaya çıkarırsa) onunla amel eden herkesin aldığı sevab kadar, o kişi de sevap alır. Hem de ötekilerin sevabından hiç bir miktar eksilmeden. Kim de Yüce ALLAH'ın ve Peygamber(S.A.V.)'in rızasına uygun düşmeyen sapık bir bid'at ı icad ederse onunla amel eden insanların bu yüzden hakkettikleri günahları kadar o kişiye de günah yüklenir." Tirmizi, el-ilm 16; Müslim, el-ilm 6)

*********************************************************************************************************************************************************

Hz. Aişe(r.a.) şöyle dedi:
"RESULULLAH (S.A.V.) cünüp haldeyken birşeyler yemek yahut uyumak istediğinde, önce namaz abdesti alırdı"
Buhari(286) Müslim(305)Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:117


*********************************************************************************************************************************************************

Ebu Hureyre(r.a.)dan rivayet edilen bir hadiste ALLAH RESULÜ (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
"Kim abdest alır ve mescide namaz kılmak isteğiyle çıkarsa evine dönene kadar o kimse namazda sayılır."Dedi...Sonra parmaklarını birbirine kenetleyip geçirdi ve "Böyle yapmayın" dedi...
Beyhakî 3/320 Darimi 1/327
Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:123


*********************************************************************************************************************************************************

Cabir(r.a.) dan rivayet edilen bir hadiste RESULULLAH(S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
"Abdestte müd, gusülde de sâ yeterlidir."
Sonra adamın biri şöyle dedi:
"Ey Cabir! Bu bize yetmiyor."
Cabir(r.a.) de ona:
"Bu senden daha hayırlı olana ve saçları/kılları senden daha gür olana yetti." diye cevap verdi.

İbn Mace 290 Ahmed ve Ebu Davud
Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:126

Bu sünnetin terkedilmesi sebebiyle sular çokça israf edilimektedir.Bugünün banyolarında gusül ya da namaz abdesti alan kimse ne kadar litre israf ettiğini bilmemektedir.Bilinen bir gerçek de bir çok Müslüman ülkede su bulmak ve tedarik etmek büyük sorunların başında gelmektedir...

"Sâ yaklaşık iki litre, müd yaklaşık yarım litre suya denktir"
 

_Berceste_

bir tutam delilik...
Katılım
21 Eyl 2010
Mesajlar
6,798
Tepkime puanı
1,525
Puanları
0
ALLAH razi olsun
israf sadece su´yla kalsa iyi ..
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
"Sahabeler nehir kıyısında olsa da abdest alırken suyu fazla kullanmayı israf kabul ederlerdi."
İbn Ebi Şeybe 706
Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:130


************************************************** ************************************************** **************************************************

İbn Ömer(r.a.) Peygamber(S.A.V.)'in şöyle dediğini nakletti:
"Kim temiz olarak uyursa onun kılları arasında bir melek geceler.Gecenin bir saatinde bu kimse uyanırsa melek onun için şöyle dua eder:
"ALLAH'ım falanca kuluna mağfiret et.O temiz olarak yattı.""
Senedi Sahihtir.Ahmed(5/235) Muaz b. Şahin kanalıyla Terğib(463) Bezzar(1/149)
Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:133

"MÜMKÜN OLDUĞU KADAR YATMADAN ÖNCE ABDEST ALALIM"


************************************************** ************************************************** **************************************************

İbn Mes'ud (r.a.) Şöyle dedi:
"Kötü sözden ötürü abdest almam.(yediğim) temiz yemekten ötürü abdest almamdan bana daha sevimli gelmektedir...
Sahih.Abdurrezzak(469) İbn Ebi Şeybe(1/90)
Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:136

Hz.Aişe(r.a.) şöyle dedi:
"Sizden bri (yediği) temiz yemekten dolayı abdest alıyor da söylediği çirkin sözden almaz mı?"
Sahih.Abdurrezzak(470) İbn Ebi Şeybe(1/90)
Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:137

Burada kastedilen, yemekten sonra insanın tuvalete gidip, ihtiyacını giderdikten sonra abest almasıdır...************************************************** ************************************************** **************************************************

Hz. Aişe (r.a.) şöyle dedi:
"Müezzin sabah namazı için birinci ezanı okuduktan sonra RESULULLAH(S.A.V.) kalkar farzdan önce fecr belirdikten sonra iki kısa rek'at kılar sonra da müezzin kamet getirene kadar sağ tarafına uzanırdı.."

-Birinci ezandan kasıt vaktin girmesiyle okunan ezandır.Bu ezan fecr'den önce/kendinden önce okunan ilk ezana göre ikinci, okunduktan sonra namaza durmak için getirilen kamete göre ilk sayılmaktadır.Bu sebeple hadiste birinci ezan diye tabir edilmiştir...

Buhari(2/91), Müslim(736)
Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:140
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
NALINLARLA/AYAKKABILARLA NAMAZ KILMAK

Kimi zaman bilmemekten, kimi zaman camilerin halı veya seccadelerle kaplanması dolayısıyla bu sünnet unutulmayla baş başa kalmıştır.Durum öyle bir hal aldı ki boş arazide namaz kılan biri bile ayakkabılarını çıkarır hale gelmiştir...

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle dedi:
"Bu binaların Rabb'ine yemin olsun ki Peygamber(S.A.V.)i mescide ayakkabılarıyla girerken ve bu hal üzere namaz kılarken,sonra da mescidden onları hiç çıkarmamış halde ayrıldığını gördüm."
Abdurrezzak(1502)
Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:148

Ya'lâ b. Şeddat b. Evs ten o da babasından Peygamber(S.A.V.)in şöyle buyurduğunu nakletti:
"Yahudilere muhalefet edin.onlar nalınlarıyla,ayakkabılarıyla ve mestleriyle namaz kılmazlar."
Hasen,Ebu Davud(652),Hakim(1/260),İbn Hibban(357)
Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:150


************************************************** ************************************************** **************************************************

Ebu Hureyre(r.a.) dan rivayet edilen bir hadiste ALLAH RESULÜ(S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
"Sizden birisi namaz kılarken ayakkabılarını çıkardığı vakit kimseye onlarla sıkıntı vermesin.Onları iki ayağının arasına koysun ya da onları giyerek namaz kılsın."
Sahih.Ebu Davud(655), Beyhaki(2/432), İbn Ebi Şeybe(2/418), Tabagani sagir'de(2/8)
Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:158

Bugün mescidlerimiz PEYGAMBER EFENDİMİZ(S.A.V.) zamanındaki gibi hurma dalından ve küçük çakul taşlarından olsaydı,herhalde önem verilen nokta kalpler olurdu...


************************************************** ************************************************** **************************************************

Aşırı Sıcaklarda Öğle Namazını Serinliğe Bırakmak/Geciktirmek

Sıcak günlerde öğle namazını serinliğe bırakmak, terk edilmiş sünnetlerden bir tanesidir. Bu sünnetin uygulanması bir çok ülkedeki namaz kılanlara klaylık sağlayacaktır...

161-Ebu Hureyre (r.a.) 'den rivayet edilen bir hadiste ALLAH RESULÜ(S.A.V.) Şöyle buyurmuştur:
"Sıcak şiddetlenince namazı (öğle) serinliğine bırakınız.Zira sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasından/fokurdamasındandır."

Buhârî(2/15), Müslim(615)


************************************************** ************************************************** **************************************************

Namazda Tekbir ve Selamı Kısa Tutmak...

Namazda tekbir ve selamı kısa tutmak bir çok cami imamı tarafından terkedilmiş bir sünnetir...Bu sünnet tekbir ve selam verilirken sesin uzatılmasıyla inceltilmesyle veya lahn/name yapılmasıyla değiştirilmiştir. Bu yüzden belki de cematin bir çoğu imama, tekbirleri uzattığı için uymamakta ve muhalefet etmektedir...

163- Ebu Hureyre(r.a.) şöyle dedi:
"Selamı uzatmamak sünnettendir."
Sahih.Tirmizî(297), Hakim(1/231), Ahmed(2/532)************************************************** ************************************************** **************************************************

Cuma Hutbesinin Kısa Namazın İse Uzun Olması

Bu sünnet terkedilmekle kalmamış aksine namaz kısaltılıp hutbe uzatılarak durum tam tersine döndürülmüştür...Bu yaptığımızda bir hayır olsaydı, bizden öncekiler de bunu uygulardı...

166-Ammar b. Yasir(r.a.) RESULULLAH(S.A.V.) şöyle buyururken işittim dedi:
"Namazın uzunluğu, hutbenin kısalığı kişinin fıkhını gösterir.Namazı uzatın hutbeyi de kısa tutun."

Müslim(869), Ahmed(2/262), Hakim(3/393), Beyhakî(3/208), Darimi(1564)
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
Namaz Esnasında Rahmet ve Azapla ilgili Ayetler Okunurken Ara verip, Durmak...

169-Huzeyfe(r.a.) bir gece Peygamber(S.A.V.) le birlikte namaz kılmıştı. Rüku halinde SUBHANE RABBİYE'L AZİM secde halinde ise SUBHANE RABBİYE'L A'LA dedi. Okuduğu her rahmetle ilgili ayette ara verir ALLAH'tan onu ister, ve her azapla ilgili ayette yine durur ondan ALLAH'a sığınırdı...
Müslim(772), Tirmizî(262), Ebu Davud(871), Darimi(1/299)

Bu sünneti yerine getirebilmemiz için öncelikle namazda okuduğumuz surelerin anlamını bilmemiz gerekiyor...Bu sebeple mümkün olduğu kadar okuduğumuz ayetlerin anlamlarını öğrenmemiz gerekir...Böylece kıldığımız namaz bizim için daha anlamlı olur...

ALLAH'ı dinlemek istiyorsanız KUR'AN okuyun...ALLAH'la konuşmak istiyorsanız NAMAZ kılın...


************************************************** ************************************************** **************************************************

Farz Namaz Bittikten Sonra Konuşarak ya da Yer Değitşirerek Ara Verip Hemen Sünnete Durmamak

178- İbn Abbas şöyle dedi:
"Kim farz namazı bitirir sonra da nafile kılmak isterse konuşsun ya da yürüsün ve bunun önünde(şurada)namaz kılsın."

Ve şöyle devam etti:
"Ben cariyeme gecenin ne kadarı geçti bir bak(ve bana haber ver) derim ve bunu, kıldığım farz namazla nafileler arasında bir fasıla/ara vermek için sorarım."

Senedi Sahihtir.Abdurrezzak(3914)


************************************************** ************************************************** **************************************************

Sabah Namazından Sonra Güneş Doğana Kadar Konuşmamak

184-Ebu Ubeyde şöyle dedi:
"İbn. Mes'ud a sabah namazından sonra konuşmak ağır gelirdi(konuşmayı uygun görmezdi) ancak ALLAH'ı anmak müstesna."

Abdurrezzak(4797)

192- Peygamber(S.A.V.) 'in sabah namazının sünnetini kılıp Aişe(r.a.) ın yanına gittiği ve uyanık bulursa konuştuğu aksi takdirde sağ tarafına uzandığı sahih kanallarla bize ulaşmıştır.(Buhârî(3/37)) Peygamber(S.A.V.)'in Aişe(r.a.) ile konuşması ve bunu mekruh gören yukarıda zikredilen eserle şu şekilde uzlaşırılır:
"Eğer evde ise konuşur, camide ise konuşmaz.ALLAH doğruyu en iyi bilendir."


************************************************** ************************************************** **************************************************

Mescidleri Yol Olarak Kullanmak

193-Abdullah b. Mesûd'dan rivayet edilen bir hadiste RESULULLAH(S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
"Bir kimsenin mescitten geçerek orada 2 rek'at namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir."
Hasen, İbn Huzeyme(599)

Burda mescidin yol olarak kullanılmasından kasıt mescitten geçip de orada 2 rek'at nafile namaz kılınmamasından ibarettir...


************************************************** ************************************************** **************************************************

Bayram Namazından Önce ve Sonra Namaz Kılınmaz...

199-Abdullah b. Amr(r.a.) şöyle dedi:
"ALLAH RESULÜ(S.A.V.) bayam namazının öncesinde ve sonrasında namaz kılmadı."

İsnadı Sahihtir, İbn Mace(1292)

201-İbn Sîrîn şöyle dedi:
"İbn Mes'ud ve Huzeyfe(r.a.) insanları (bayram namazından önce namaz kılmaktan) alıkoyarlardı. Ya da bayram namazında imam (minbere) çıkmadan önce, bir kimseyi namaz kılarken gördüklerinde onu hemen yerine oturturlardı."

İsnadı Sahihtir, Abdurrezzak(5607)
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
Şükür Secdesi

Bilinmemesi yüzünden terkedilen sünnetlerden bir tanesi de budur...

205- Abdurrahman b. Ka'b b. Malik, babasının şöyle yaptığını nakletti:
"Allah onun tövbesini kabul edince o (yere)secdeye kapandı."

İbn Mace(1393), Buhârî(8/86), Müslim(2769)


************************************************** ************************************************** **************************************************

İmamın Farz Namazdan Sonra Selam Verip (Cemaate) Yönelmesi...

210- Yezid b. Esved şöyle dedi:
"RESULULLAH(S.A.V.) namazı bitirdiğinde cemaate doğru dönerdi."
Nesâî(3/68), Ebu Davud(614)

212- İbn Ömer şöyle dedi:
"Sizden birisi namazdan selam verdikten sonra sadece sağ tarafından ayrılmasının/kalkmasının zorunlu olduğunu sanıp şeytana namazından bir pay vermesin. Ben, PEYGAMBER(S.A.V.)'in daha çok sol tarafından kalktığını/ayrıldığını gördüm."

Buhârî(2/280), Müslim(707)


************************************************** ************************************************** **************************************************

İmamın Farz Namazdan Sonra Selam Verip (Cemaate) Yönelmesi...

215-Enes(r.a.) den rivayet edilen bir hadiste ALLAH RESULÜ(S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
"Ey insanlar ben sizin imamınızım. Beni rüku, kıyam, secde ve namazdan ayrılmada geçmeyiniz."

Müslim(1/320)

Burada kastedilen cemaatle namaz kılındığı zaman imam tekbir getirmeden rüku veya secdeye selam vermeden selama gidilmemesi ve imam yerini terketmeden bizim de terketmememiz gerektiğidir...

Aşağıdaki hadis ise imamlık yapan kişileri ilgilendirmektedir...

216-Aişe(r.a.) şöyle dedi:
"PEYGAMBER EFENDİMİZ(S.A.V.) namaz bittikten sonra selam verir ve ancak (ALLAHUMME ENTE'S SELAMU VE MİNKE'S-SELAM TEBAREKTE YA'ZEL-CELALİ VE'L-İKRAM) diyecek kadar otururdu...

Müslim(592)


************************************************** ************************************************** **************************************************

Nafile Namaz Kılarken Briri Senin İçin Yanına Gelirse Namazı Kısa Tutup Ona Doğru Yönel...

218-Mücahid şöyle dedi:
"Abdullah b. Ömer(r.a.) namaz kılarken yanına gidip oturdum. namazını kısa tutup, bana doğru yöneldi. Nafile kılan kimsenin yanına biri gelip oturursa namazını kısaltıp ona yönelmesi bir görevdir ya da sünnettir."

el-Mucalese ve cevahiru'l :lim(1029) Hasen bir senedle rivayet edilmiştir...
 

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
Güzel bir başlık olmuş....
 

Cümle Mühendisi

Ordinaryus
Katılım
2 Tem 2006
Mesajlar
4,181
Tepkime puanı
110
Puanları
0
Konum
İzmir
Web sitesi
muhammedesad.blogcu.com
pr_01_11_max.jpg
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
EVET FAYDALANDIĞIM KİTAP BU...MERAK EDENLER İÇİN İYİ OLMUŞ BU...

************************************************** ************************************************** **************************************************

Yolculuk Bitip Geri Dönüldüğü Zaman İlk Mescide Yönelmek...

219-Ka'b b. Malik şöyle dedi:
"RESULULLAH (S.A.V.) yolculuktan döndüğü zaman (ilk) mescide gider ve nmaz kılardı. Sonra selamlaşma ve insanların ona soru sorma miktarınca mescidde otururdu."

Buhârî(5/130), Müslim(1/496)

************************************************** ************************************************** **************************************************

Sabah Namazından Sonra Güneş Doğuncaya Kadar Mescitte oturmak...

222- Cabir b. Semura şöyle dedi:
"RESULULLAH (S.A.V.) sabah namazını kıldığı zaman, güneş tam olarak doğana kadar oturduğu(namaz kıldığı) yerde kalırdı/beklerdi."

Müslim (680), Ebu Davud (1294), Tirmizî (585), Nesâî(3/80)

************************************************** ************************************************** **************************************************

Bayram Namazına Yürüyerek Gitmek ve Dönerken Başka Yoldan Dönmek

226- İbn Ömer şöyle dedi:
"RESULULLHAH(S.A.V.) bayram namazına yürüyerek gider ve yine yürüyerek dönerdi."

Sahih,İbn Mace (1294)

229- Ebu Hureyre (r.a.) şöyle dedi:
"Peygamber (S.A.V.) bayram namazına çıktığı zaman dönüş yolu, gittiği yoldan başka olurdu."

Sahih, Tirmizî (541), İbn Mace (1301)

************************************************** ************************************************** **************************************************

Namaz Kılarken Sütre Edinmek ve Ona Yakın Durmak...

232- İbn Ömer(r.a.) şöyle dedi:
"RESULULLAH (S.A.V.) bayram namazı için çıktığında, önüne mızrak koyulmasını emreder ve sonra ona doğru namaz kılar, insanlar da arkasından O'na uyarlardı. Ve bunu yolculukta yapardı."***

Buhari(1/126), Müslim(501)

***Bunu yolculukta yapmasının sebebi, orda sütre edineceği bir duvarın olmamasıdır...

************************************************** ************************************************** **************************************************

Namazda Ayaklar ve Omuzların Birleştirilmesi

Bu sünnet, alimler ve hatta ijim talebeleri arasında bile terkedilmiştir...Namazda ayağını yanındakinin ayağına bitiştirmek istediğinde sanki o kimse uyuzdan korkar gibikorkup ayağını hızlıca çekmektedir. Sünnetlerin böyle unutulup, bid'atlerin bu şekilde yayılıp benimsenmesinden dolayı ALLAH yardımcımız olsun...

248- Enes (r.a.) dan rivayet edilen bir hadiste RESULULLAH(S.A.V.) şöyle demiştir:
"Saflarınızı düzeltin, şüphesiz ben sizleri arkamdan görmekteyim."
Bizden birisi omuzunu yanındakinin omuzuna, ayağını da onun ayağına bitiştirirdi...

Buhârî(2/242)
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
İmam Olan Kişinin Safları Düzeltmesi ve Namaza Saflar Dosdoğru olana Kadar Başlamaması...

Numan b. Beşir (r.a.) ın rivayet ettiği bir hadiste RESULULLAH(S.A.V.) şöyle demiştir:
"Ya safalrınızı dosdoğru yaparsınız, ya da ALLAH suratlarınızı ters çevirir."

Buhârî(1/135)

İbn Hacer bu hadisin açıklamasında şöyle demiştir:Bu tehdit,kişinin namazda başını imamdan önce kaldırdığında, başının merkep başına döndürüleceği hadisine benzer. Yapılan bu hataya karşılık verilen cezanın büyüklüğü, safları düzeltmemenin haram olduğunu gözterir.

************************************************** ************************************************** **************************************************

Secdeye Eğilirken Elleri Bedenden Uzak Tutmak...

Bu sünnet, secdeye giderken ellerle elbiseyi toplamak bid'ati ile yer değiştirerek terk edilmiştir...

263- Ebu Humeyd es-Said'i:
"Peygamber(S.A.V.)in namaz kılışını en iyi bilen benim der...Sonra ellerini iki yanından uzak tutarak yere/secdeye gider ve secde ederdi."

Buhârî(828), Ahmed(424)

************************************************** ************************************************** **************************************************

Secdede Topukları Birleştirmek ve Ayak Uçlarını Yere Koyup Kıbleye Doğru Çevirmek...

Bu sünnet, secdede ayakları birbirinden ayırmak ve onları yerden kaldırmak suretiyle değiştirilerek terk edilmiştir...

265- İbn Huzeyme senediyle hz. Aişe(r.a.)'nin şöyle ediğini nakletti:
"Peygamber(S.A.V.) benimle beraber yatıyordu, onu aradım ve secde halinde, ayak topuklarını birbirine bitiştirmiş, parmak uçları kıbleye dönük bir şekilde buldum."

Sahih. Beyhakî(2/116), İbn Huzeyme sahihin'de (654) rivayet edilmiştir...

************************************************** ************************************************** *************************************************


Yağmur ve Sert Rüzgarlarda Namazların Olunan Yerde Kılınması ve Böyle Yapılması İçin İnsanlara Haber Verilmesi...

269- İbn Ömer(r.a.) soğuk ve rüzgarlı bir gecede ezan okudu ve sona şöyle seslendi"Haberiniz olsun, namazlarınızı olduğunuz yerde kılınız." Sonra şöyle dedi:
"RESULULLAH(S.A.V.) gece yağmurlu ve soğuk ise müezzine şöyle demesini emrederdi:
"Haberiniz olsun, namazlarınızı olduğunuz yerde kılınız."

Buhârî(666), Müslim(697)

***Bir sohbette bu konuyla ilgili şunları duymuştum:
"Havanın kötü olduğu günlerde ezan okunduğu zaman "Hayya'lel Salah" denmezdi "Salli fi buyutikûm(evlerinizde namaz kılın)" denirdi...

************************************************** ************************************************** *************************************************

Her Abdestten Sonra İki Rek'at Namaz Kılmak...

272- Osman(r.a.)'dan ivayet edilen bir hadiste RESULULLAH (S.A.V.) şöyle buyurdu:
"Kim benim aldığım abdest gibi abdest alır, iki rekat namaz kılar, (namaz dışında dünya işleriyleilgili) konuşmazsa geçmiş günahları affolunur."

Buhârî(160-1649, Müslim(226)
 

MECZUP

Profesör
Katılım
5 Ağu 2010
Mesajlar
887
Tepkime puanı
178
Puanları
0
Konum
Bî mekân..
İki Dakika Düşünün...

Kur’an ve sünnete bağlıyım dediğiniz halde kaç tane sünneti terk ettiğinizin farkındamısınız?​
Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:​
"Kim sünnetimi ihyâ ederse beni seviyor demektir. Kim beni severse, Cennet'te benimle beraberdir." (Tirmizî, ilim)​
Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:​
"Kim benden sonra terkedilmiş bir sünnetimi ihya ederse (canlandırıp ortaya çıkarırsa), onunla amel eden herkesin aldığı sevap kadar o kişi de sevap alır, hem de ötekilerin sevabından hiç bir miktar eksilmeden. Kim de Yüce Allah´ın ve Peygamberinin rızasına uygun düşmeyen sapık bir bid´atı (dalâlet bid´atı) icad ederse, onunla amel eden insanların bu yüzden hakettikleri günahları kadar o kişiye de günah yüklenir, hem de ötekilerin günahlarından hiçbir şey eksiltilmeden" (Tirmizî, el-ilm, 16; Müslim, el-ilm, 6).​
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
TÖVBE NAMAZI...

Tövbe namazı terkedilmiş, sadece çok az insanın uyguladığı sünnetlerden birisidir...Bu namazı kılmada çok fayda ve güzellikler vardır...

276- Ebu Bekir(r.a.) RESULULLAH(S.A.V.) 'in şöyle buyurduğunu nakletti:
"Bir kişi günah işler sonra kalkıp temizlenir/abdest alır sanrada namaz kılıp, istiğfar edere ALLAH onu bağışlar."

Hasen, Tirmizî(406), Ahmed(4/117), Ebu Davud(1521), İbn Mace(1395)


************************************************** ************************************************** *************************************************

Binit Üzerinde Nereye Yönelirse O Yöne Doğru Nafile Namaz Kılmak...

277- İbn Ömer şöyle dedi:
"RESULULLAH (S.A.V.) biniti üzerinde, biniti hangi yöne yöneldiyse oraya doğru nafile kılar, yine binek üzerinde vitr kılardı. Ancak farz namaz kılmazdı."

Buhârî (1098), Müslim(700)

************************************************** ************************************************** *************************************************

Bayramda Namaz Bitene Kadar Tekbir Getirmeye Devam etmek...

285- İbn Ömer(r.a.) ramazan ve kurban bayramı günü, musallaya7namazgaha gidip imam gelene kadar sesli bir şekilde tekbir getirirdi.

Sahih, Darukutni(180), Hakim(1/297), Beyhakî(3/279), İbn Ebi Şeybe(2/164)

************************************************** ************************************************** *************************************************

Camideki Direkler/Sütunlar Arasında Namaz Kılmanın Yasaklanması...

Bu yasağa camişerde sıkça düşülmekte ve kaçınılmamaktadır. Bazıları namazlarını sadece bu sütunlar arasında kılmaktadır. Belki de önünde yahut arkasında tamamlanmamış bir saf olmasın rağmen gidilip bu sütunlar aarsında namaz kılınmaktadır.

292- Abdul Humeyd b. Mahmud şöyle dedi:
"Enes'le birlikte cuma günü namaz kılsım.(kalabalık sebebiyle) sütunlara doğru ittirildik ve sütunların arkasına ya da önüe doğru ilerledik. Sonra Enes şöyle dedi:
"Bizler RESULULLAH (S.A.V.) zamanında sütunlar arasında namaz kılmaktan kaçınırdık.""

Sahih, Ebu avud(677), rivayet edilmiştir.
 

SeTTaR

Profesör
Katılım
1 Eyl 2009
Mesajlar
1,148
Tepkime puanı
135
Puanları
63
Konum
Biryerlerde
Hz. Aişe(r.a.) şöyle dedi:
"RESULULLAH (S.A.V.) cünüp haldeyken birşeyler yemek yahut uyumak istediğinde, önce namaz abdesti alırdı"
Buhari(286) Müslim(305)Terk Edilmiş Sünnetler kitabı Hadis No:117
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
İmam Rüku Halindeyken Yetiştiysen Safa Girmeden Önce Rükuya Git Sonra(yürüyerek) Safa Gir,Katıl...

Bu sünnet uygulandığında bir çok kişi karşı gelmektedir, ancak bu davranış selef arasında bilinen yaygın bir sünnettir...

294- ez-Zübeyr minberdeyken şöyle dedi:
"Sizden birisi mescide girdiğinde cemaat rüku halindeyse o da olduğu yerde rükuya gitsin ve sonra o halde safa girene kadar yürüsün. Bunu yapmak sünnettir."

Sahih, Hakim(1/214), Beyhakî(3/104) rivayet edilmiştir...

************************************************** ************************************************** *************************************************

Kadın ve Erkek namazda İken Kendilerinden İzin İstendiğinde Ne Yaparlar...

304- Ebu Hureyre(r.a.)'den rivayet edilen bir hadiste ALLAH RESULU(S.A.V.) şöyle buyurdu:
"Namazda bir erkekten isin istendiğinde SUBHANALLAH demesi izin veröesi, kadından izin istendiğinde de, el çırpması*** izin vermesi demektir.

***Sağ el içi ile sol elinin dışına vurur.

İsnadı sahihtir. Beyhakî (2/247)

************************************************** ************************************************** *************************************************

Gafletin Olduğu Yerde Durmamak/Ayrılmak

Bu çok önemli sünnetlerden biridir insanların çoğu bunun fakında değildir. Bu sünnette namaza ve zikre karşı olan gafletin tedavisi vardır.

306- Ebu Katade şöyle dedi: Biz yolda seyir ederken ve kendisinin uyunun bastırdığı bir sırada RESULULLAH(S.A.V.) bana şöyle dedi:
"yoldan uzaklaş ve mola ver. RESULULLAH (S.A.V.) mola verdi ve bizler de bunun üzerine mola verdik. Bizden her birimiz binitinin ayağını yastık edindi ve ancak güneş doğduktan sonra uyanabildik. Bizi kuş sesi uyandırmıştı. RESULULLAH(S.A.V.) 'e mahvolduk dedik. O' da hayır mahvolmadınız. Şüphesiz uyuyan kimsenin namazı geçmez, uyanık olanın namazı geçer/kaçar dedi.

Sonra abdest aldık. Bilal'e ezan okumasını emreti. İki rekat namaz kıldı, sonra da bulunduğu yerden ayrıldı. bilal'e kamet getirmesini emretti ve bizlere sabah namazını kıldırdı."

Müslim(681), Beyhakî(1/404), Muvatta mürsel olarak(1/13), Ebu Davud(437)
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
Kamet Geldiği Zaman İmam ÇıkmadanCemaat Yerinden Ayılmamalı...

İnsanların çoğu bu sünnete muhalefet etmektedir. Birçoğunu kamet gelmeden ve geldikten sonra imam daha çıkmadan önce ayağa kalkmış beklerken görürsün.

311- Abdullah b. Ebi Katade Babasından RESULULLAH (S.A.V.)'in şöyle dediğini nakletti:
"Kamet geldiği zaman beni çıkarken görmeden ayağa kalkmayın."

Buhârî(2/100), Müslim(604)

************************************************** ************************************************** *************************************************


Müezzin İmama Çıkana Kadar Kamet Getirmemeli...

313- Cabir b. Semura şöyle dedi:
"Zevalden sonra Bilal ezan okur ve RESULULLAH(S.A.V.) çıkıncaya kadar kamet getirmezdi."

Müslim(606)

314- Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre:
"İnsanlar namaza kamet getirildiğinde, Peygamber(S.A.V.) yerinden ayağa kalkmadan önce saftaki yerlerini alırlardı."

Müslim(605,159)

Beğavinin'de dediği gibi bu rivayetler arasında bir çelişki yoktur. Bunun manası şudur: İmam çıktığında müezzin kamet getirmeye başlar, imam yeine gelene kadar cemaat saftaki yerini alır.

Şerhu's, süne(2/314)

321- Evs b. Evs es-Segafiy RESULULLAH(S.A.V.)'i şöyle buyururken işttim dedi:
"Kim cuma günü güzelce yıkanır/gusul alır, erkenden gelir, binmeyip yürürse, imama yakın oturup, boş/abes şeylerle uğraşmazsa(hutbe vakti konuşmazsa), ona attığı her adımın karşılığı olarak bir senenin ibadeti/kıyamı ve oruç seabı verilir."

Ebu DavuD(345), Ahmed(/104), Tirmizî(496), Nesai(3/97), İbn Mace(1087)

************************************************** ************************************************** *************************************************


Cuma Namazında İnsanların Omuzlarını Yararak İlerlemek...

322- Abdullah b. Busr şöyle dedi:
"RESULULLAH (S.A.V.) hutbedeyken adamın birisi geldi. İnsanların omuzlarını yararak ilerliyordu. RESULULLAH (S.A.V.) adama otur yerine, eziyet ettin/sıkıntı verdin dedi."

Hasen(1118), Nesâî(3/103), İbn Mace(1115), Beyhakî(3/231)

************************************************** ************************************************** *************************************************


Namaz Bittikten Sonra Yüksek Sesle Tezbih Çekmek...

329- İbn abbası'ın mevlası Ebu Sadi(r.a.) şöyle dedi:
"İbn Abbas'ın bana haber verdiğine göre RESULULLAH(S.A.V.) zamanında insanlar farz namazlarını bitirdiklerinde yüksek sesle tesbih çekerlerdi. Sonra İbn Abbas şöyle dedi: İnsanların namazlarını bitirdiklerini, onların seslerini duyduğumda anlardım."

Buhârî(1/156), Abdurrezzak(3225), Beyhakî(2/184)
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
Namaz Bittikten Sonra Yüksek Sesle Tezbih Çekmek...

329- İbn abbası'ın mevlası Ebu Sadi(r.a.) şöyle dedi:
"İbn Abbas'ın bana haber verdiğine göre RESULULLAH(S.A.V.) zamanında insanlar farz namazlarını bitirdiklerinde yüksek sesle tesbih çekerlerdi. Sonra İbn Abbas şöyle dedi: İnsanların namazlarını bitirdiklerini, onların seslerini duyduğumda anlardım."

Buhârî(1/156), Abdurrezzak(3225), Beyhakî(2/184)

*******************************************************************************************************

311-313 nolu hadislerle ilgili

Bu 2 hadis birbiriyle çilişiyor gibi görünüyordu...Bu sebeple bir kaç kardeşimiz beni uyardılar...ALLAH onlardan razı olsun...Sahih-i Müslim den orjinal metinleri gönderiyorum...İNŞAALLAH bu sefer bi karışıklık olmaz...

(604) Bana Muhammed b. Hatim ile Ubeydullah b. Satd [60] rivayet ettiler. Dediler ki: Bize Yahya b. Saîd, Haccâc-ı Savvâf dan riva¬yet etti. (Demiş ki) : Bize Yahya b. Ebî Kesîr, Ebû Seleme ile Abdullah b. Eb! Katâde'den, onlar da Ebû Katâde'den naklen rivayet etti. Ebû Katâde şöyle demiş; Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) :
«Namaza ikaamet getirildiği zaman beni görmedikçe ayağa kalkma¬yın» buyurdular. İbni Hatim: «İkaamet getirildiği yahut ezan okunduğu zaman...» dedi.
(605) Bize Hârûn b. Ma'rûi He Harmeletü'bnü Yahya rivayet ettiler. Dediler ki: Bize İlmi Vehb rivayet etti. (Dedi ki) : Bana Yûnus, İbni Şihâb'dan naklen haber verdi. Demiş ki: Bana Ehû" Selemete'bnü Ab-dirrahmân b. Avf haber verdi. Kendisi Ebû Hüreyre'yi şöyle derken işit¬miş: Namaza ikaamet getirildi; biz de kalkarak Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yanımıza çıkmadan evvel safları düzelttik. Müteakiben Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) geldi. Namazgahına durunca tekbîr almazdan önce (kendisine gusül lâzım geldiğini) hatırladı. Ve hemen ora¬dan ayrıldı, bize de:
«Yerinizde durun!» dedi. Biz Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem, yanımıza çıkıp gelinceye kadar ayakta kendisini bekledik. Yıkannuşdı; başından su damlıyordu, tekbîr aldı ve bize namazı kıldırdı..
(606) Bana Selemetü'bnü Şebîb rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Hasen b. A'yeiı rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Züheyr rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Simâk b. Harb, Câbir b. Semura'dan naklen rivayet etti. Demiş ki: «Bilal [61] gün devrildiği vakit ezân'ı okur, fakat Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bizim yanımıza çıkmadıkça ikâamet getirmezdi. O çıktımı kendisini gördüğü vakit namaza ikaamet getirirdi.»


*******************************************************************************************************

Gece Namazı Kılmak İçin Kalkmak ve Aileyi Uyandırmak...

331- Hz Aişe(r.a.) şöyle dedi:
"RESULULLLAH(S.A.V.) gece, on üç rek'at namaz kılardı, vitr ve sabah namazının sünneti de bunun içindeydi."

Buhârî(3/16), Müslim(738)
 

ORHANCAN

Ordinaryus
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
2,536
Tepkime puanı
80
Puanları
0
Konum
-İSPARİT-
Sünnet-i seniyyeleri yaşatmak ve yaşamak adına emeği geçen kardeşlerimden Allah (CC) razı olsun..

Efendiler Efendisinin (SAV) ahlakıyla ahlaklanmak..

yaşantısıyla yaşamak nasip ve müyesser olsun ..

Adetlerimizin ve yaşantılarımızın ibadet hükmüne geçmesi için Rabbim (CC) hepimizi sünnet üzre yaşamak nasip etsin inşaallah...
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
Namaza Kamet Getirildiğinde Farz Namazdan Başka Bir Namaz Kılınmaz...

343- Ebu Hureyre(r.a.) ten rivayet edildiğne göre ALLAH RESULÜ (S.A.V.) şöyle buyurdular:
"Namaza kamet getirildiğinde farz namazdan başka bir namaz yoktur/kılınmaz."

Müslim(710)
************************************************** ************************************************** ***
Bid'atçi Kimselerin Arkasında Namaz Kılmamak...

350-İmama Şafii şöyle dedi:
"Rafizi, kaderi inkar eden ve Mürcii kimsenin arkasından namaz kılma."

es-Siiyer(10/31)

353-Malik şöyle dedi:
"Bid'at ehlinin arkasında namaz kılınmaz."

el-Müdevvene(1/84)


354-Ali b. Abdullah b. el Abbas şöyle dedi:
"İmam, heva sahibi biriyse arkasından namaz kılınmaz."

el-L'alekai(1344)

Selef alimleri bilmeden bu kişilerin arkalarında namaz kılarlarsa, cuma ve bayram namazı hariç kıldıkları namazlarını tekrar iade ediyorlardı.Ancak bid'atçi olan imam, yönetici ise ona sabretmek sünnettir...
************************************************** ************************************************** ***
İmam Namazda Hangi Hal Üzerindeyse Ona hemen Uyup, Takip Etmek...

361- Zühri şöyle dedi:
"İbn Ömer ve Zeyd b. Sabit, cemaat rüku halindeyken yetişen kimseye hemen tekbir almasını ve bu rek'atın (namazdan ) sayıldığını, eğer cemaate secdede yetişirse de, hemen onlarla secde edip, bu rek'atın (namazdan) sayılmadığı hususunda fetva verirlerdi."

Senedi Sahihtir. Abdurrezzak(3355), İbn Ebi Şeybe(2578)
************************************************** ************************************************** ***
Evin bir Odasını Mescid Yapmak ve Orayı Temiz Tutmak...

371- Hz. Aişe(r.a.) şöyle dedi:
"RESULULLAH(S.A.V.) evlere/hanelere mescid yapılmasını ve temizlenip koku sürülmesini emretti."

İsnadı Sahihtir. Ebu Davud(456)
************************************************** ************************************************** ***
Ezanı Kıbleye Doğru Yönelip Okumak...

379- İbrahim, müezzin hakkında şöyle dedi:
"Kıbleye döner ve ayaklarını bitiştirir."

İbn Ebi Şeybe(2205)
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
Ezanda Terci Yapılması...

Terci: Müezzinin ezan sözlerini, bir kee içinden ve daha sonra sesli söylemesi, okumasıdır...

Ebu Mahzura (radiyallahu anh) anlatiyor: ”Ey Allah'in Resulu, bana ezanin usulunu ogret” dedim. Bunun uzerine basimin on kismini meshederek:

”Allahu ekber, Allahu -ekber, Allahu ekber, Allahu ekber dersin ve bunlari derken sesini yukseltirsin. Sonra: ”Eshedu en la ilahe illallah, eshedu en la ilahe illallah, eshedu enne Muhammeden Rasulullah, eshedu enne Muhammeden Resulullah dersin ve bunlari soylerken sesini alcaltirsin, sonra sesini sehadette tekrar yukseltirsin: Eshedu en la ilahe illallah eshedu en la ilahe illallah.

Eshedu enne Muhammeden Resulullah, eshedu enne Muhammeden Resulullah. Hayye ala's-salati hayye ala's-salat. Hayye ala'l-felahi hayye ala'l-felah.

Eger okudugun ezan sabah ezani ise sunu da soylersin:

”es-Salatu hayrun mine'n-nevm, es-salatu hayrun mine'n nevm (Namaz uykudan hayirlidir). Allahu ekber Allahu ekber, Lailahe illallah.” (Muslim(379) Ebu Davud(500–505) Tirmizi(191) Nesai(2/4–8 )
************************************************** ************************************************** ***
Ezan okunurken işaret Parmağının Kulağa koyulması...

383- Hasan ve Muhammed b. Sîrîn şöyle dedi:
"Müezzin ezan okurken iki işaret parmağını kulağına koyar."

Abdurrezzak(1807)
************************************************** ************************************************** ***
Ezan Okurken Sağ ve Sola Yönelmek...

387- Avn b Cuheyne Babasının şöyle dediğini rivayet etti:
"Bilal'i ezan okurken gördümve Bilal'i ağzını/başını sağ ve sola doğru çevirirken takip ettim/izledim."

Buhârî(1/120)
************************************************** ************************************************** ***
Mescidleri Süslemek Hakkındaki Yasaklar...

389- Enes(r.a.) ten rivayet edilen bir hadiste RESULULLAH(S.A.V.) şöyle buyurdu:
"İnsanlar mescidlerle yarışıp övününceye dek kıyamet kopmayacaktır."

Ahmed(3/134), (3/145), Ebu Davud(432), ad-Daris(1/327)
************************************************** ************************************************** ***
Minberdeki Basamakların Sayısı...

İbn Abbas(r.a.) şöyle dedi:
"RESULULLAH(S.A.V.) in minberi kısa ve üç basamaklıydı."

Ahmed(1/268), Hakim(1/280), Ebu Davud(353)
 

Biggest_love

Paylaşımcı
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Konum
Mardin-Malatya
Sahurun Geç Vakte Bırakılması ve İftarın Erken Yaplması

405- Amr b. Meymun el-Evdiy şöyle dedi:
"RESULULLAH(S.A.V.)in sahabeleri insanlar arasında oucunu en erken açan, sahurunu en geç yapan kimselerdi."

Senedi Sahihtir. Abdurrezzak(7591)
************************************************** ************************************************** ***
İftarı Hurma ya da Suyla Açmak...

417- Enes b. Malik(r.a.) şöyle dedi:
"RESULULLAH'ı(S.A.V.) iftarını rutapla(hurmanın olgunlaşmamış halidir) bulamazsa hurmayla, hurma da yoksa birkaç yudum suyla açardı."

Senedi Sahihtir. Ahmed(3/164), Tirmizî(696), Ebu Davud(2356)
************************************************** ************************************************** ***
Kadınların Tavafı, Erkeklerle Bi Arada Yapmamaları...

419- Ata şöyle dedi:
"Aişe(r.a.) erkeklerden uzakta tavafını yapardı. Bununla, erkeklerden ayrı bir köşede yaptığını kastediyor."

Buhârî(3/284)
************************************************** ************************************************** ***
Hacca Kıbleye Doğru Yönelip Başlamak...

Nafi şöyle dedi:
"İbn Ömer (r.a.) sabaj namazını zul-huleyfe'de kıldığı zaman, devesini ister, sonra ona biner, devesi hareket ettiğinde, ayağa kalkarak kıbleye doğru yönelir, harem/Kabe'ye gelene kadar telbiye getirmeye devam ederdi. Zu Tuva vadisine geldiğinde, orada sabah oluncaya kadar geceler ve sabah namazını kıldıktan sonra gusül abdesti alırdı. İbn Ömer, Peygamber'in(S.A.V.) de böyle yaptığını anlattı."
************************************************** ************************************************** ***
Kadın Mahremsiz Hacca Gitmemeli...

423- İbn Abbas(r.a.) RESULULLAH(S.A.V.) 'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti:
"Kadın sadece mahremiyle yolculuğa çıkar ve bir erkek kadının yanına ancak mahremi varken girer. Adamın biri bunun üzerine: Ey ALLAH'IN RESULÜ(S.A.V.) ben falan orduya yazıldım ve hanımım hacca gitmek istiyor dedi. RESULULLAH(S.A.V.) adama, sen de hanımınla yola çık diye cevap verdi."

Buhârî(1/335), Müslim(1341)

Buradaki maksat sadece hac vazifesi değil, normal yaşamda da kadının mahremi olmadan yolculuğa çıkmaması ile ilgilidir...Bunlara toplu taşıma araçları da dahildir...
************************************************** ************************************************** ***
Umre ya da Hacdan Dönen Kimse Ne Söylemeli...

Nafi'nin Abdullah b. Ömer(r.a.) den rivayet ettiğine göre RESULULLAH(S.A.V.) savaş, hac ya da umreden döndüğü zaman, yüksek bir yerde üç defa tekbir getirir sonra şöyle derdi:

"Allah'tan başka ilâh yoktur. O, tektir. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir. Biz dönen, tövbe eden kimseleriz. Rabbimize ibadet eden ve hamdedenleriz. Allah, sözünde sadıktır. Kuluna yardım etti. O, tek başına hizipleri (kabile ve grupları) yenmiştir."

Buharî, Sahih, IH/9, İV/9, VI/93, VII/219, Vlll/52,102,94; V/142; Müslim, Sahih, kitabu'l-hac, hadis: 428, 429; Tırmızî, Sünen, 3440; imam Ahmed, Musned, I/256,11/21, 38, 150; İV/281, 289,298; İbn Sa'd, Tabakatul-Kubra, H/57, VIIİ/89; Taberanî, Mu'cemu'l-Kebir, XI/280; Xll/369; Bağavî, Şerhu's-Sunne, Xl/31
************************************************** ************************************************** ***
Hedy Kurbandan Boynu Çizilerek Kan Akıtılması...

Bu sünnet kıran haccı yapmak isteyip kurbanını yanında getiren için geçerlidir.

426- Aişe(r.a.) RESULULLAH'ın (S.A.V.) hac için getirdiği kurbanların boynuna nişanları ben sardım dedi. Sonra RESULULLAH (S.A.V.) hayvanların boynuna nişan koydu, çizerek kanattı ve (kurbanları mekkeye) gönderdi. (Hedy/kurban göndermesi sebebiyle) Ona helal olan şeylerin hiçbirisi haram olmadı.***

Buhârî(2/434), Müslim(1321)

***Kurbanları mekkeye göndermekle, ihramlıyken kişiye haram olan şeylerin haram olmadığı kastetmektedir.(Çev)
 
Üst