Telegram İşkencesi'ne CHP'den Tepki | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Telegram İşkencesi'ne CHP'den Tepki

redyellow

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
20 Nis 2010
Mesajlar
2,168
Puanları
0
Web sitesi
redyellow.besaba.com


Telegram İşkencesi'ne CHP'den Tepki


Salih Mirzabeyoğlu'na uygulanan Telegram işkencesine bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi...

Salih Mirzabeyoğlu ismi anıldığı zaman kaçacak delik arayan sözüm ona İslami Kesim,C.H.P'nin gösterdiği tepki kadar bile tepki gösteremiyor.

Salih Mirzabeyoğlu’na uygulanan Telegram işkencesine bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi’nden geldi...

Salih Mirzabeyoğlu’nun maruz kaldığı Telegram işkencesiyle alâkalı olarak parti ve sivil toplum örgütlerini gezen grup, 22 Kasım 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde üst seviyede karşılanan ve büyük bir alâka gören grup, Genel Sekreter Gürsel Tekin’e Mirzabeyoğlu’nun maruz kaldığı Telegram işkencesi hakkında bilgi verdi.Son derece olumlu geçen ziyaretin ardından medya mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılanan grup üyeleri, medya mensuplarını Gürsel Tekin’le yaptıkları görüşmenin mahiyeti hakkında bilgilendirdi, sunulan dilekçenin örneğini kendilerine takdim etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile görüşme yapan grup üyelerinden Bilgisayar Mühendisi Hatice Toker, şu açıklamayı yaptı:

“Biliyorsunuz ki bizler, S. Mirzabeyoğlu’na uygulanan Telegram işkencesi hakkında, onları bilgilendirme maksadıyla her hafta bir parti genel merkezini ziyaret etmekteyiz. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta AK Parti’yi ziyaret ettik, bu hafta da Cumhuriyet Halk Partisi’ni…

Cumhuriyet Halk Partisi’nde son derece büyük bir ilgi ve sıcaklıkla karşılandığımızı bilhassa belirtmek isteriz.

Gürsel Tekin bey, görüşme talebimizi hemen kabul etti, MKYK toplantısı bölerek yanımıza geldi ve bizi odasında ağırladı.

Son derece sıcak geçen sohbette kendisine meramımızı ilettikten sonra, Telegram işkencesinden haberdar olup-olmadığını sorduk.Bu sorumuz üzerine Sayın Gürsel Tekin;

“Bu tür işkence metodları herkesin malûmu… Bunlar özellikle Amerika merkezli yapılan işkenceler olsa gerek. Mesele son derece insanîdir, bu yönüyle hepimizin meselesidir. Meşhur sloganda geçtiği gibi; susma sustukça sıra sana gelecek… Sayın Mirzabeyoğlu’na yapılan işkenceye karşı bir şey yapmak lâzım. Ben parlamento üyesi olsaydım hemen bir soru önergesi vererek meselenin üzerine gidebilirdim. Ancak biliyorsunuz parlamento üyesi değilim. Fakat Sayın Genel Başkanımızla görüşeceğime, bu konunun gündeme gelmesi ve işkencenin önlenmesine dair elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Ülkede yıllardır sahte bir gündem var... Irak’ta milyonlarca insan öldürülürken bizler sahte gündemlerle avutuluyoruz. Suni gündemlerle zaten yeterince vakit kaybettik, daha da kaybedemeyiz. Burada söz konusu olan Salih beyin maruz kaldığı işkencedir. Mesele, sulandırılamaz.” dedi.

Ardından da partisinin hukukçu kurmaylarından olan Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart’ı arayarak, meseleyle bizzat ilgilenmesini söyledi.

Sayın Atilla Kart’tan bizim adımıza randevu aldı. Salih beye uygulanan Telegram işkencesi nihayete erene kadar herkesle görüşmeye, her platformda meselenin takipçisi olmaya kararlıyız.İŞTE O DİLEKÇE

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

KONU : Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Salih Mirzabeyoğlu’nun maruz

kaldığı Telegram işkencesi hakkında.

AÇIKLAMALAR:

Salih Mirzabeyoğlu; şiirden hikayeye, romandan resime, mitolojiden fiziğe, estetikten hukuka, iktisattan edebiyata kadar birçok alanda yazılmış 56 tane kitabın altında imzası olan, eserleri yurtiçinde ve yurtdışında birçok kişi tarafından takip edilen bir fikir ve sanat adamıdır.
Ancak ne yazık ki; üreten birçok fikir adamı ve sanatçı gibi O da cezaevinde tutulmakta ve yine birçok fikir adamı ve sanatçı gibi O da eserlerinden daha ziyade maruz kaldığı saldırılarla anılmaktadır.
Kendisi tam 11 yıldır cezaevindedir. 11 yıllık cezaevi hayatının son 5 yılını tek kişilik hücrede geçirmekte, yıllardır Telegram –Zihin Yönlendirme- işkencesine maruz kalmaktadır.
Bir fikir adamına yapılan işkenceyi önlemek; hükümetin en temel görevlerinden biri olsa da mevcut hükümet bu konuda son derece duyarsız bir tavır sergilemektedir.
İsminde “Adalet” gibi ulvî bir ideal geçen Hükümet Partisi’nin isminin tam zıddı yönünde icraatlara imza atmasının, Başbakan, Bakan ve milletvekilleri başta olmak üzere AKP’nin bütün üyelerinin Telegram işkencesinden haberdar olmasına rağmen işkenceyi önlemeye dair hiçbir şey yapmayıp ısrarla sessiz kalmasının, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir şekilde kanunu geriye yürüterek O’nu tek kişilik hücreye koymasının tek bir sebebi olabilir: Diktatörlük arzusu.
Kendinden olmayanı yok sayan, onu öteleyen, farklılıkları törpüleyen, daha da olmadı mesnetsiz iddialarla cezaevinde tutanların hükümet ettiği bir dönemde Salih Mirzabeyoğlu’nun kanunun geriye yürütülerek tek kişilik hücrede tutulmasının ve yıllardır işkenceye maruz kalmasının bizce en önemli sebebi; mevcut hükümet eliyle yürütülen yıkma, imha etme ve insanları sefilleştirme projesinin tatbik edilmesine karşı olmasıdır.
“Yandaş değilse yok say”, “Yandaş değilse herşey mübahtır”, “Yandaş değilse vurun söyletmen” anlayışını temsil eden hükümet üyelerinin yapılmasına tam 9 yıldır göz yumduğu Telegram işkencesi;
- Mevzuunda otorite olanlar tarafından da ifade edildiği üzere; 'modern

bilim'in bir neticesi ve toplamı olup, çok veçhelidir.

- Felsefî, fizikî, ruhî, ilmî, tıbbî, teknik, mühendislik, metafizik, psikolojik, parapsikolojik, nörofizyolojik, vd. disiplinler zaviyesinden izah bekleyen birçok hususiyeti vardır.

- Hedef; insan iradesi olup, gaye; insan iradesini parçalamak, şahsiyetini ezmek ve onu tedricî olarak “güdülmeye teşne bir nesne” hâline getirmektir.

- İşkencenin birçok çeşidi olup, isbatı en zor ve bu yüzden de en dayanılmaz olanı; elektro-manyetik dalgalarla yapılanıdır.

- Elektro-manyetik dalgalarla yapılan işkenceyi bildik ve hâkim ispat

mantığıyla ispatlamak mümkün değildir.

- Telegram -Zihin Yönlendirme- işkencesini ispatlama külfetinin, son derece kolaycı ve zalimane bir tavır sergileyerek, işkenceye maruz kalan kişiye yüklenmesi, şu ân itibariyle reddi mümkün olmayan ve artık iyice avamîleşen meselenin psikiyatrik bir vakıa gibi algılanması, meselenin taraflarına baştan savıcı bir tavırla “bir dilekçeyle müracaat edin, gereğini yapalım, gerekirse doktora sevkedelim” gibi laflar edilmesi; işkencenin önemli bir unsuru ve hatta bizatihi kendisidir.

8- Bütün dünyada birçok mağduru olan Telegram işkencesine maruz kalan Salih Mirzabeyoğlu, yaşadığı işkenceyi “Telegram”, “Ölüm Odası” eserleri başta olmak üzere birçok kitabında yazmış, onu temellendirmiş, tafsilatlı bir şekilde anlatmış, bütün bu süreçte de 15 tane kitaplık çapta eser vermiştir.

9- Salih Mirzabeyoğlu'nun mesnetsiz bir şekilde cezaevinde tutulduğu, kanunun geriye yürütülmek suretiyle tam 5 yıldır 3 metrekarelik bir hücrede yaşamak zorunda bırakıldığı yetmiyormuş gibi bir de yıllardır Telegram işkencesine maruz kalmasına mukabil Hükümet Partisi’nin gösterdiği âciz tavır, herkes gibi, O'nun kitaplarını yakından takip eden bizleri de derin bir üzüntü, kaygı ve çeşitli arayışlara sokmaktadır.

10- İşkenceyi önlemek hükümetin; hükümetin her türlü izahtan vareste olan âcizliğini dile getirmek, yanlışlarını göstermek, diktatörlük heveslerine engel olmak ise muhalefetin, bilhassa da ana muhalefet partisinin görevidir.

TALEP :

Aşağıda imzası olan bizler son derece kritik bir dönemde “ana muhalefet” gibi ciddi bir misyona sahip olan Sayın partinizin Sayın yetkililerinden;

Sırf fikirden dolayı cezalandırmanın geri dönüşü olmayacak bir şekilde tarihe karışması gerektiği bir dönemde hükümet olan, ancak diktatörlük hevesinin tezahürü hâlinde kendinden olmayan ne kadar gazeteci, yazar, sanatçı, akademisyen ve fikir adamı varsa hepsini mahkûm etmeye çalışan, “her türden işkenceye sıfır tolerans” diyen, ancak yıllardır uygulanan birçok işkenceye göz yuman hükümet partisini;

- Salih Mirzabeyoğlu'nun şartlarının iyileştirilmesi,

- Maruz kaldığı işkencenin son bulması,

- İşkencecilerin bir ân önce bulunup, Türk yargısının önüne çıkarılması

hususunda gerekli çalışmaları ivedilikle yapması yönünde uyarmasını,

- Kendinden olmayanı yok sayan diktatörlük heveslilerinin icraatlarına engel olmanın gereği hâlinde bir fikir adamına uygulanan işkenceyi her mahfilde dile getirmesini talep eder, gereğinin yapılmasını saygılarımızla arzederiz. 22/11/2010.


EK-1: İmza listesi.

EK-2: Salih Mirzabeyoğlu'nun avukatlarının mevzuyla alâkalı olarak yaptığı

açıklamaların metinleri.

İrtibat: Şükrü Sak : ( sukrusak@gmail.com)

Tayyar Tercan : ( tayyartercan@gmail.com)

İMZA LİSTESİ

Adviye Yeşiloğlu

Gönül Bulut

Büşra Yaman

Ayşe Tercan

Havva Sak

Salih Bulut

Züleyha Yeşiloğlu

Tayyar Tercan

Mustafa Salih Yaman

Salih Ahmet Sak

Sümeyra Bulut

Ali Necip Yeşiloğlu

Süleyman Toker

Ömer Salih Tercan

Şükrü Sak

Sedat Bulut

Numan Toker

İsmail Bulut

Selman Toker

http://anadoluhaberim.com/haber_detay.asp?haberID=6123


Zulüm kime yapılırsa yapılsın zulümdür, zulme karşı olmak lazımdır.

Salih Mirzabeyoğluna yapılan bu zulmü kınıyorum, ilgilileri göreve davet ediyorum.

CHPye tebriklerimle!
 
Üst