SÜnnet Ve Önemİ Ve En BÜyÜk SÜnnetlerden Bİrİ Sakal

İmandanihsana

Doçent
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
1,048
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Yaş
35
Konum
istanbul/kadıkö
EWT KARDESLERIM BIZ ERKEKLERIN EN ONEMLI MEVZUU SAKAL BU ULKEDE BACILARIMIZ ORTUSUNDEN BIZLERDE SAKALIMIZDAN CEKIYOZ.YERI GELIYOO ISE ALMIYORLAR YER GELIYO LAF SOLUYORLAR .AMA BAKALIM BU SAKALIN DINI HUKMU NEYMIS BAKALIM VE ONA GORE HAREKET EDELIM HA BIRDE SIMDI ILLAKI BENIM SAKALIM YOK DIYIP GULENLER OLUCAKTIR KESIN:O ALLAH IN IZNI ILE CIKINCA KESMESSIN SENDE :O SIMDIDEN SOLEYELIM DEMI HA BİRDE MUMINE KARDESLERIMIZDE OKUSUNLARDA ILERDE BEYLERINE SAKALLARINI KESMESINI SOLEMESINLER :)

RESULULLAH’IN (SAV) SÜNNETLERİNDEN YÜZÇEVİRMENİN TEHLİKELERİ VE “SAKAL”IN HÜKMÜ …
Ayet-İ Kerime’ler ; Rahman ve Rahim Olan ALLAH’ın Adıyla,

"O kendi arzusu ile söylemez. O (nun söylediği) kendisine vahyedilenden başka birşey değildir." (Necm,3-4)
"Resule itaat eden, ALLAH'a itaat etmiş olur" (Nisa,80)
"Ey iman edenler! ALLAH'a itaat edin, Resûl'e ve sizden olan ülû'l -emr'e itâat edin" (Nisa,59)
"ALLAH ve Rasulü bir işe karar verdiği zaman, gerek inanan bir erkeğin gerek inanan bir kadının kendilerine ait bir işte TERCİH hakları olamaz. Her kim ALLAH'a ve peygamberine asi olursa açık bir sapıklık etmiş olur" (Ahzâp-36)
" ...Peygamber size ne verdiyse onu alın (ne emrettiyse onu yapın). Size ne yasak ettiyse ondan da sakının (ona muhalefet etmeyin). ALLAH'tan korkun; çünkü, (Peygamber'e muhalefet edenlere karşı) ALLAH'ın azâbı çetindir. " (Sûre-i Haşr,7)
Al-i İmrân Sûresi
32-De ki: Allah'a ve peygambere itaat edin! Eğer aksine giderlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.
132-Allah'a ve peygambere itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz.
Nisa Sûresi
13-İşte bütün bu hükümler, Allah'ın çizdiği sınırlardır. Her kim Allah'a ve O'nun peygamberine itaat ederse, Allah onu içlerinde sonsuza dek oturmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Bu ise büyük kurtuluştur!
59-Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin, sizden olan yetkililere de.
64-Biz herhangi bir peygamberi gönderdikse, sadece Allah'ın izniyle itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelip günahlarına mağfiret dileselerdi, peygamber de onların bağışlanması için dua ediverseydi, elbette Allah'ı tevbeleri kabul eden ve merhametli bulacaklardı.
65-Yok, yok! Rabbine yemin ederim ki onlar aralarında çıkan çapraşık işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükümden nefislerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
69-Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği peygamberler, dosdoğru kişiler, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ise ne güzel arkadaştır!
80-Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur, kim de yan çizerse, kendilerine seni gözcü de göndermedik!
Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşitip durduğunuz halde ondan yan bükmeyin! Enfal/20
Nur Sûresi
52-Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve O'na sığınırsa, işte murada erecek olanlar bunlardır.
54-De ki: "Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin!" Eğer yine dinlemezseniz artık onun yükümlülüğü, kendisine yükletilen görevi yapmak, sizin üstünüze düşen de size yükletilen görevleri yerine getirmektir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygamberin görevi ise yalnızca açık bir tebliğdir.
56-Bir de namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.
“O gün yüzleri ateşte çevrilirken: "Ah ne olurdu bizler Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!" derler. Ahzap/66
“Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin de yaptıklannızı boşa çıkarmayın! Muhammed/33
İman edin de Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer aksine giderseniz bilin ki Resulümüzün görevi açık bir tebliğden ibarettir. Tegabün/12

Hadis Şerifler ; (Hadis Şerifler Sahihtir, kaynakları aşağıda belirtilmiştir.)
Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakınız. Zira, sizden öncekileri, suallerinin çokluğu ve peygamleri üzerindeki ihtilâfları helâk etmiştir. Öyle ise sizi, bir şeyden nehy mi ettim ondan kaçının ; bir şey emrettiğim zaman da, onu elinizden geldiğince yapmaya çalışın. Soru sormayın. (Müslim,Hacc,73,1337)

"Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin: "Bizimle sizin aranızda ALLAH'ın kitabı vardır. Onda nelere helâl denmişse onları helâl biliriz.Nelere de haram denmişse onları haram Addederiz" diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın haram kıldıkları da tıpkı ALLAH'ın haram ettikleri gibidir" Ebu Dâvud, Sünne, 6, (4604); Tirmizî, İlm 60, (2666); İbnu Mace, Mukaddime 2, (12).

"Bana Kur'ân ve onunla beraber onun gibisi (sünnet) verildi. Yakında karnı tok, koltuğuna yaslanmış birisi , 'Size bu Kur'ân yeter ; onda neyi helâl bulursanız , onu helâl kabul ediniz; onda neyi haram bulursanız, onu'da haram biliniz' diyecek. Şunu iyi biliniz ki, Resulullah'ın haram kıldığı da ALLAH'ın haram kıldığı gibidir..." (S. Ebû Davûd, c.5,s.11)

"Size kendilerine sarıldığınızda hiç sapıtmayacağınız iki şeyi bırakıyorum: ALLAH'ın Kitâbı ve Nebi'sinin sünneti." (Muvatta',Kader,3)

“Eğer siz ALLAH'u Teâlâ'yı C.C. seviyorsanız Bana uyun ki ALLAH'u Teâlâ'da C.C. sizi sevsin…” Hadis’i Şerif

“Bıyığı iyice kısaltınız, sakalı uzatınız. Bıyığı iyice kısaltınız, sakalı uzatınız böylece yahudilere benzemeyiniz
ALLAH'a ortak koşanlara muhalefet ediniz, sakalı bol bırakınız bıyığı kısaltınız.” (Hadis Şeriflerin kaynağı: Buhari K. Libas BI'fail-lihâ C. Sağir 1/13)

Bıyığı kısaltmayan bizden değildir. (Tirmizi K. Edeb B.16 Hn 2762)
Bıyıklarınızı kısaltınız İsrailoğulları bıyıklarını kısaltmadıkları için (bazı) kadınları zina ettiler. C.Sağir 2/87 Levmiûl-Ukul 3/562
Kisra’nın elçileri, Efendimizi (SAV) yemen’e götürmek için ve kisranın tehditlerini içeren bir mesajla huzura çıktıklarında. Efendimiz (SAV) bu iki kişinin bıyıklarını uzatıp ,sakallarını kısalttıklarını gördü ve onlara bakmak istemedi ve buyurdu: “Yazıklar olsun size! Bunu size kim emretti?” Onlar “Rabbimiz (kisra) emretti” deyince, Efendimiz(SAV) :”Lakin benim Rabbim bana sakalımı uzatıp bıyığımı kısaltmamı emretti.” Buyurdular. İbni Kesir, Ebu Nuaym, İbnül Cevzi

Mecusilerden sakalını kazımış bıyığını uzatmış bir adam Efendimiz’in (SAV) huzuruna geldiğinde, Efendimiz (SAV) sordular: “Bu ne haldir?”, o kişi “Bizim dinimizde böyledir” diye cevap verince ”Lakin bizim dinimizde, bıyık kısaltılıp, sakal uzatılır” buyurdu. İbni Ebi Şeybe, Süyuti, Dürül Mensur

“On şey fıtrattandır: Bıyığı kısaltmak, sakalı uzatmak,misvak kullanmak,buruna su çekmek, tırnak kesmek, parmak mafsallarını yıkamak, koltuk altını yolmak,kasıkları traş etmek, su ile taharetlenmek

“Bıyıkları son derece kesin (makasla) , sakalları bırakın” Buhari, Libas:63

“Bıyıkları kesin,sakalları salın, Mecusilere (ateşperest) muhalefetedin” Müslim, Taharet:16

“Bıyıkları kesin, sakalları bırakın, yahudilere benzemeyin” Tahavi Meânil-âsâr:4/230 , Ali el müttaki, Kenzül Ummal

“Erkekleri sakallarıyla, kadınları saç örgüleriyle süsleyen ALLAH’ı C.C. tesbih ederim” el Acluni,Keşfu’l-Hafa:1447

“Halik’e (Yaratıcıya) isyan hususunda, hiçbir mahlukata itaat yoktur.” İbni Ebi Şeybe

“Sünnetimden dönen benden değildir.” Buhari, Müslim

“Bıyığı almak dindendir.” Beyhaki, Şuabul İman:6452

“Bıyığını uzatanın ALLAH-u Teâlâ duasını kabul etmez” Deylemi, Müsned’i Firdevs:5648

“Bıyığını kısaltan bir adam gördüğünüzde, işte o sizin en hayırlılarınızdandır. Bıyığını uzatan bir adam gördüğünüzde, o da sizin en şerlilerinizdendir.” Deylemi, Ahkamul Mezahib fi etvaril Liha veşşevarib:90

“On haslet vardır ki Lut kavmi onlar sebebiyle helak oldular. Benim ümmetimde onlara bir huy ilave edecektir. Erkeklerin birbirleriyle livata etmesi, çamurdan yapılmış küçük yuvarlak cisimleri atmak, sapan atmak, güvercin uçurtmak, def çalmak, içki içmek, sakal kesmek,bıyığı uzatmak, ıslık çalmak, alkış yapmak ve ipek giymektir. Ümmetimin bunlara ilave edeceği bir haslet ise, kadınların birbirleriyle ilişki kurmalarıdır.” Ali el Muttaki, Kenzül Ummal,13014


Hanefi Mezhebine göre sakalı traş etmenin hükmü “HARAM” dır. Şafii mezhebinde Tahrimen mekruh (harama yakın) denilse de imam Şafii’nin “Ümm” isimli eserinde haramlığına fetva verdiği bildirilmiştir. Ayrıca Maliki ve Hanbeli mezheblerinde haram olduğu bildirilmiştir.
(İmam-ı Azam Ebû Hanefi’nin hükmü için "Mezahib-u Erbaa ve Dürrül Muhtar" ) (Harama helal diyen , helal'e haram diyen kafir olur. Resulullah'ın Emirlerini ve Sünnetini inkar etmenin tehlikeleri için yukarıdaki ayetleri okuyunuz.)

Bazı melekler aralarında yemin ederken "Ademoğlunun yüzünü sakal ile ziynetlendiren ALLAH'a C.C. yemin olsun" derler.

Sakal hilkatin tamamındandır . "Hilkatte dilediğini ziyade eder" 35- Fâtır: 1 Ayeti Kerimesinde murâd sakaldır denilmektedir. (Garibut Te'vil)

İbrahim b. Edhem duaların kabul edilmemesindeki sekiz sebepten biri olarak şunu göstermiştir; "Peygamberi SAV sevdiğinizi iddia ettiniz fakat sünneti ile amel etmediniz".

Bir rivayete göre mevta kabire indirildiğinde Münker ve Nekir melekleri sorguya geldiğinde kimin ümmeti olduğunu soracak ölü "Hz Muhammed SAV in ümmeti olduğunu söyleyecek" Meleklerde benzemiyorsun diye inanmayacaklar ve mevta zorlu bir sorguya çekilecektir. Bu melekleri ikna etmekte insanları ikna etmeye benzememektedir.

Sakalı traş eden "FISK" ve "HARAM" işlemektedir. Ümmetin sünneti terketmesi arkasından farzları terketmeyi getirmiştir. Farzları terketmenin ardından ise dinin terkinin gelmesinden korkulur.

Sakala buğz etmek (kin gütmek) çok tehlikelidir. Buğzettiğiniz sakalın sahibi bunu Resulullah'ın emrini yerine getirmek için bırakmıştır. Sakala kin gütmenin sonucu; Sünnet olan sakala kin güden dolayısıyla Sünnetin sahibine yani farkına bile varmadan Resulullah 'a SAV kin gütmüş olur (Bu Kur'an'a buğzeden kişinin direk ALLAH'a C.C. buğzetmesi gibidir.) . Ahirette şefaatten mahrum kalabileceği gibi, Ümmetin içindeki cennetlik olduğu bildirilmiş Fırka-i Naciyeden (Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat) irtihal etmiş olur.

Peygamberimizin (SAV) Ashabının ve Sahabelerinin (RA) içersinde sakal traş eden bir tek erkek yoktur.

Ayrıca “Tabiîn” denilen ve Peygamberimizin (SAV) Ashabını (RA) gören mü’min erkeklerden de sakalını traş eden bir tek kişinin haberi ulaşmamıştır.

Peygamberimiz (SAV) kafirlere benzemeyi menetmiştir. (“Kim bir kavme benzerse onlardandır” buyurdular. Ebû Davud,Ahmed İbni Hanbel)Kalpteki
muhabbet, zahirde benzemeyi gerektirdiği gibi görünüşte benzemekte kalbe bir nevi dostluk ve sevgi getirir.

Bazıları sakalsız bazı alimleri delil gösterirler, oysaki Peygamberinin (SAV) sünnetine uymayanın ameli şeriat’ı garrâ’da nasıl huccet (delil) olabilir.

”İslam şekil dinimi” diye de soru soranların ise,Mekke’de bütün hacıların neden ihrama büründüklerini açıklaması gerekir.

Temizlik imandandır ben temizlik için traş oluyorum diyen, Efendimiz’in (SAV)sakal bırakma emriyle alay etme, haramı temizlik ve vacibi pislik saydığından küfür tehlikesine düşmüştür.

Sakalı kesip bıyıkları uzatmak kimlerin adeti idi: Kisra âli (acem hükümdarının hane halkı), acem mecusileri (ateşperestler), lut Kavmi,Hind yahudileri, kendilerini kadınlara benzetenleri, eşcinsellerin, yahudi ve hristiyanların, şii ve Alevilerin , v.s.

Sakal için hanımdan izin almak kesinlikle gerekmemektedir. Hanım razı olmasa da bırakmak mecburiyetindedir. Ayette “Erkekler kadınlar üzerine ziyadesiyle hakimdirler”. Erkek hanımına saçını traş etmesini emretse kadının itaat etmesi gerekmez(Erkeğin sakalı kesmesi menedildiği gibi kadınında saçlarını traş etmesi menedilmiştir zira erkeğin sakalı ve kadının saçı fıtrattandır, kesilmesi fıtrata müdahaledir. ). (Ayrıca İslâmda çok mukaddes olan anne ve baba dahi sakalı kesmeni emretse hükmen sakalı kesemezsin , (ALLAH C.C. ve Resulünün SAV hakkı anne ve babadan üstündür.)

Sakalın Mekruhları;
1-Siyaha boyamak (Ahir zamanda güvercin kursağı gibi sakalını siyaha boyayan bir takım insanlar gelecek bunlar cennet kokularını tadamayacaklardır. -Hadis Şerif- Ebu Davud ve Nesei İbn'i Abbas'dan nakil)
2-Kükürt ile siyaha boyamak
3-Sakalı yolmak
4-Ağaranları yolmak. "O mü'minin nurudur" Hz Muhammed SAV
5-Sakalı kısaltmak
6-Sakalı uzatmak (bir tutamdan fazla)
7-Gösteriş için süslemek
8-Güya zahid olduğunu göstermek için sakalını karmakarışık ve toz içinde bırakmak
9-Siyahlığına bakıp gençliği ileövünmek, aklığına bakıp yaşlılığı ile böbürlenmek
10-Gerçek salihlerden olmadığı halde kendisini onlardan göstermek için kırmızı veya sarıya boyamak. "Sarı boya müslümanların, kırmızı mü'minlerin boyasıdır. Hz Muhammed SAV (Sarı hâluk otu ile, Kırmızı kına ile yapılır)

“Dinin zayıf düştüğü zamanda bir sünnetimi yaşatana 100 şehit sevabı vardır.”
“Benim sünnetimi yaşatan beni yaşatmıştır, beni yaşatan beni sevmiştir, beni seven Cennet’te bana komşu olacaktır.”
Hz Muhammed (SAV)
 

ufuklar27

Paylaşımcı
Katılım
3 Eyl 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Kaş
Web sitesi
www.lotuskitap.com
Yukarıdaki hadis-i şeriflere göre bıyıklarını kesenler bıyık bırakanlara göre sünnete daha çok uyuyorlar denilebilir mi?
 

kemalali

Profesör
Katılım
18 Ağu 2006
Mesajlar
1,560
Tepkime puanı
10
Puanları
0
ufuklar27' Alıntı:
Yukarıdaki hadis-i şeriflere göre bıyıklarını kesenler bıyık bırakanlara göre sünnete daha çok uyuyorlar denilebilir mi?

Denilemez. Sakalı olanların bıyıgını kesmesi,kısaltması Sünnettir.
 

malik ejder

Profesör
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
1,582
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
yalnızlıklar ülkesi
Ce: SÜnnet Ve Önemİ Ve En BÜyÜk SÜnnetlerden Bİrİ Sakal

Bu olay bana
Osmanlı çöküp giderken ve batı da teknolojik anlamda sürekli güçlenirken,Din adamlarının 50 yıla yakın tütünün helal mı yoksa haram mı olduğu tartışmasını yapmalarını hatırlattı.Sonuç...................................belli.
 

Bedrin_Aslanı

Profesör
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
1,792
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Ce: SÜnnet Ve Önemİ Ve En BÜyÜk SÜnnetlerden Bİrİ Sakal

malik ejder' Alıntı:
Bu olay bana
Osmanlı çöküp giderken ve batı da teknolojik anlamda sürekli güçlenirken,Din adamlarının 50 yıla yakın tütünün helal mı yoksa haram mı olduğu tartışmasını yapmalarını hatırlattı.Sonuç...................................belli.

Osmanlı yarım asır boyunca 3 kıtaya hükmetti ve hükm ederkende bu anlayıştan sünnet-i senniyeden ve dininden hiç ödün vermedi. Kuran-ı kerim-i anlamak için sünetleri uygulamamız lağzım. Selametle...
 

İmandanihsana

Doçent
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
1,048
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Yaş
35
Konum
istanbul/kadıkö
Ce: SÜnnet Ve Önemİ Ve En BÜyÜk SÜnnetlerden Bİrİ Sakal

malik ejder' Alıntı:
Bu olay bana
Osmanlı çöküp giderken ve batı da teknolojik anlamda sürekli güçlenirken,Din adamlarının 50 yıla yakın tütünün helal mı yoksa haram mı olduğu tartışmasını yapmalarını hatırlattı.Sonuç...................................belli.

osmanlı hep sunnete baglıydı sunnetı hep yasadı sonuc ortada ne oldu amerıkayı vergıye baglayan tek devlet oldu dunyadakı hukum osmanlının elıne gectı allah ın ıznı ıle 3 kıtaya yayıldık.sonra malum kısılerce ortaya atılan avrupaya ozenme durumu cokusu baslattı.bencede haklı sonuc ortada.... :whistling[1]: KIM NE DERSE DESIN DINIMIZ SURATIMIZDAKI SAKALIMIZDAN EN UFAK SEYE KADAR HUKUMLER KOYMUS DININ GUZELLIGI BURDA ZTN...NE SAKALA ONEM VEREN INSANLAR TANIYORUMKI SAKAL BIRAKTIGI ICIN HANIMI BILE ONDAN NEFRET ETTI.HERKES SAKALINI KES AILENI KURTAR DEDI.AMA ABIDE OLE BI IMAN VARKI MANGAL GİBİ... NE LAFLAR YEDİ AMA YINEDE KESMEDI SAKALINI ..SIMDI ELHAMDULILLAH ONU ACILDI.... ISTE RABBIM BOLE RIZAYI ILAHIYI USTUN TUTANA VERIYOR.... HER ALIM TARAFINDANDA ACIKLANDI BU KONU.. ERKEKLER SAKALINI KESMICEK ISTE OLAY BU... BI DUSUNUN ALLAH BUNU SURATIMIZA KOYMUSS SADECE ERKEKLERE O CIKIYOR BIZ KESIYORUZ.. YA KARDESIM SENIN INADIN KIME ALLAH ORAYA KOYMUS CIKACAK BU ..EMINIM BU KONUDA BANA KATILAN KARDESLERIM OLDUGU GIBI KATILMAYANLARDA OLACAKTIR.. KATILMAYAN KARDESLERIM ONCELIKLE YAZIYI IYI OKUSUNLAR ŞOLE BI DUSUNSUNLER ONDAN SONRA DICEKLERINI DESINLER..SELAM VE DUA ILE ALLAH A EMANET OLUNN....
 

malik ejder

Profesör
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
1,582
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
yalnızlıklar ülkesi
Ce: SÜnnet Ve Önemİ Ve En BÜyÜk SÜnnetlerden Bİrİ Sakal

Osmanlı yarım asır boyunca 3 kıtaya hükmetti ve hükm ederkende bu anlayıştan sünnet-i senniyeden ve dininden hiç ödün vermedi. Kuran-ı kerim-i anlamak için sünetleri uygulamamız lağzım. Selametle...

Yanlışınız var Osmanlı yaklaşık 3 asır üç kıtayı hemen hemen kontrol altında tuttu.Sünnete uyulmasına lafım olamaz,ama şunu biliyorum Hz.Muhammed'in en büyük sünneti Kurana uyması ve hayatına aktarmasıdır düşüncesindeyim.Yine İnsanlığın En Güzeli'nin bir sözünü hatırlatarak bu konuya kendi tarafımdan nokta koyuyorum''TARTIŞMAYINIZ''
 

Bedrin_Aslanı

Profesör
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
1,792
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Ce: SÜnnet Ve Önemİ Ve En BÜyÜk SÜnnetlerden Bİrİ Sakal

Kardeşim şunu bilmemiz gerekiyor. Kuran-ı anlayabilmemiz ve hayatımıza bunu aktarabilmemiz için sünnetleri uygulamalıyız. Kuran-ı en iyi anlayan ve hayatı yansıtan Efendimiz S.A.V dir. ve onun sünnetlerinin hepside bizleri Allah C.C yaklaştırır. Elimizden geldiği kadar onun yaşadığı gibi yaşamalıyız. Yaptıklarını yapmalı yapmadıklarından ise sakınmalıyız. Kendi kafamıza göre Kuran-ı yaşayıp anlayamayız.

Bu söz çok anlamsız bir söz: Sünnetleride yapmalıyız tabi ama önemli olan Kuran-ı hayatımıza yansıtmak. Sünnetleri yapmadan Kuran-ı hayatına aktaramazsın onu yaşayamazsın. bunu anlamamız gerekiyor...
 
Katılım
13 Haz 2006
Mesajlar
444
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
45
Web sitesi
beysehiraktuel.blogcu.com
Ce: SÜnnet Ve Önemİ Ve En BÜyÜk SÜnnetlerden Bİrİ Sakal

Sakal bırakmak müstehap, (sünnet-i zevaid) traş etmek ise mübahtır görüşünü savunanlar şöyle derler: Sakal bırakmak, yemek, içmek, oturmak, giyinmek gibi Hz. Peygamber'in insan olduğu için tabii olarak yapmış olduğu âdetleridir. Bu itibarla sakal bırakmak ibadetle ilgili sünnet değil, Hz. Peygamber (s.a.s)'in gelenek kasdiyle yapmış olduğu sünnetidir. Buna sünnet-i zevdid de denir. Mahmud Şeltut ve Muhammed Ebu Zehra gibi zamanımızın bazı âlimlerinin görüşü bu şekildedir. Buna göre sakal bırakmak faziletli olmakla birlikte, sakal traşı mübahtır. Sakal bırakılmadığı veya traş edildiği takdirde aleyhte bir hüküm terettüp etmez. İçinde bulunulan çevreye göre hareket etmek yerinde olur.

Sakalın adeta bir parçası olan bıyığa gelince; Hz. Peygamber (s.a.s)'den üst dudağının kenarları görünecek şekilde bıyığı kısaltmak veya tamamen kesmek şeklinde rivayetler vardır. Asıl alınan görüşe göre bıyığı kısaltmak da tamamen traş etmek de sünnettir: Mükellef dilediği şekilde hareket etmekte serbesttir.

SAKAL KONUSUNDA YUKARIDAKİ GİBİ BİR FETVADA VARDIR.BUNU DA EKLEYELİM İNŞALLAH.
 
Üst