Sultan Orhan Gazi | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Sultan Orhan Gazi

Zeynep Özmen

Kevok_84
İhvan Üyesi
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
3,306
Puanları
0Sultan Orhan GaziBabası: Sultan Osman Bey
Annesi: Mal Hatun
Doğum Tarihi: 1281
Tahta Çıkışı: 1326
Ölümü: 1360


Sultan Orhan Gazi. 1324-1360 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babası Bizans'lılara karşı mücadeleye giriştiği tarihden itibaren askerlik ve idari işlere katılarak devlet idaresini öğrendi. Akça Koca ve Abdurrahman Gazi'nin öğrencisi oldu. Fazla gösterişi sevmezdi, ömrünün büyük bir kısmını savaş alanIarında geçirdi.

Babasının ölüm tarihi olan 1326 de Bursa'yı aldı. Bursa'yı devIetin merkezi yaparak tahta çıktı. Kendi adına ''Akça'' denen gümüş sikke bastırdı. O sıralarda 46 yaşında bulunuyordu.

Osmanlı Devleti'nde sultan ünvanı ilk defa O'nun zamanında kullanıldı. Ülkesi içerisinde devamlı olarak dolaşır, halk ile birIikte olurdu. Devlet teşkilatında ilk idarı, adlı ve askerı düzenlemeyi gerçekleştirdi.

Devletin ilk ilmı ve sosyal kurumlarının oluşması da yine O'nun zamanında başladı. Iznik'te cami, medrese ve imaret yaptırdı. Osmanlı Devleti'nin ilk üniversitesi olan bu medreseye o dönemin en önemli hocalarını görevlendirerek ilmı eğitimi başlattı.

İri yapılı bir insandı. Pembe beyaz bir teni vardı. Davranışları dengeli ve kararlı idi. Çatık kaşlı idi. Kendisine söylenen sözleri daima dikkatle dinlerdi. Hoş sohbet bir insandı. Alimlerle konuşmaktan çok hoşlanırdı. Geniş göğsü, geniş alnı, uzun da bir boynu vardı. Kulağında siyah bir beni vardı. Kalın baldırlı ve sağlam yapılı idi. Bıyıkları bahadırane idi. Hareketli ve dinamik bir insandı Ancak tedbirle düşünerek adımatardı. Yüksek bir ahlak duygusuna sahipti.


1325 Osman Gazi’nin ölümü.
Orhan Gazi’nin tahta çıkışı.
Bursa’nın fethi.
1326 Orhan Gazi’nin oğlu Murad’ın doğumu.
Orhan Gazi’nin kardeşi Alaeddin Beyi vezir tayin etmesi.
Aydos ve Samandıra’nın fethi.
Bursa’nın devletin merkezi olması.
Osman Gazi adına ilk Osmanlı parasının basılması.
1328 Vezir Alaeddin Paşa’nın ilk “Osmanlı Kanunları”nı uygulamaya koyması.
Vezir Alaeddin Paşa ile Candarlı Halil Paşa’nın devletin ilk askerî teşkilâtı olan “yaya” ordusunu kurması.
Maltepe zaferi.
İznik’in ikinci defa ve kesin fethi.
1329 Orhan Gazi tarafından ilk askeri teşkilâtın kurulması.
1331 Şehzade Süleyman Paşa’nın Veziriazam olarak tayini.
İlk Osmanlı medresesinin İznik’te kurulması.
1333 Gemlik’in fethi.
1334 İznik Yenişehir Kapısı yanında bir cami ve imaretin yapılması.
1335 Bursa’da ilk mimari eser, cami ve medrese yapılması.
1336 Karesi Beyliği’nin devlet topraklarına katılması.
Çandarlı Kara Halil Paşa’nın ilk kadı olarak Bursa’ya tayini.
1337 İzmit ve Koyunhisar Kaleleri’nin alınışı.
1341 Bizans İmparatorluğu ile ilk sulh antlaşmasının imzalanması.
Orhan Gazi’nin Kantakuzen’in kızı ile evliliği.
1346 Bizans ile ittifakı.
1347 Orhan Gazi’nin Kantakuzen ile Üsküdar’da görüşmesi.
1351 Sırp ve Bulgarlara karşı zafer kazanılması.
Bizans’a yardım için Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi ve Çimpi Kalesi’nin üs olarak alınışı.
1352 Osmanlılar’ın Cenevizliler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazını vermeleri.
İlk Osmanlı Akçesi’nin basılması.
Üsküdar, Kadıköy ve Marmara Adaları’nın fethi.
Trakya fetihleri ve Gelibolu’nun fethi.
1354 Ankara’nın ilk işgali.
1359 Rumeli fatihi Süleyman Paşa’nın vefatı.
1360 Orhan Gazi’nin vefatı.
Sultan I. Murad’ın tahta çıkışı.
 
Üst