su kasidesini arıyorum

  • Konbuyu başlatan .BeYzA.
  • Başlangıç tarihi
B

.BeYzA.

Guest
su kasidesini(orjinal haliyle) arıyorum yardımcı olabilir misiniz acaba?
 

ufuklar27

Paylaşımcı
Katılım
3 Eyl 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Kaş
Web sitesi
www.lotuskitap.com
Buyrun:

SU KASÎDESİ

(Na’t-ı Hazret-i Nebevi )


Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su

Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su

Zevk-i tiginden aceb yok olsa gönlüm çak çak
Kim mürur ilen bırakır rahneler divare su

Suya versin bağban gülzari zahmet çekmesin
Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzare su

Ohsa da bilmez gubarini muhharir hattına
Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

Arızın yadıyle nem-nak olsa müjganım nola
Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su

Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e su

Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevchiz
El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su

Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasıl
Başını taştan taşa urup gezer avare su

Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
Dönmez ol dergâhtan ger olsa pâre pâre su

Zikr-i na’tın virdini derman bilir ehl-i hatâ
Eyle kim def’-i humar için içer meyhâre su

Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müstâkinim
Eyle kim leb-tesneler yanıp diler hemvâre su

Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da
Şebnem-i feyzin yetirmiş sâbit-ü seyyâre su

Bîm-i dûzah nâr-i gam salmış dil-i sûzânıma
Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri
Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şehvâre su

Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-i hasr
Hâb-i hasretten dökende dîde-i bîdâre su

Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
Çeşme-i vaslin vere ben teşne-i dîdâre su

Gam günü etme dil-i bîmârdan tigin dirig
Hayrdir vermek karanu gecede bîmâre su

İşte peykânin gönül hecrinde şevkim sâkin et
Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su

Ben lebin müstâkiyim zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelir husyâre su

Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su

Su yolun ol kûydan toprag olup tutsam gerek
Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

Dest-busi arzusiyle ger ölsem dostlar
Kûze eylen topragım sunun anınla yâre su

İçmek ister bölübülün kanin meger bir reng ile
Gül budagının mizâcına gire kurtare su

Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
Kim sepiptir mu’cizâti âteş-i esrâre su

Kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın
Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

FUZÛLÎ
 
B

.BeYzA.

Guest
Buyrun:

SU KASÎDESİ

(Na’t-ı Hazret-i Nebevi )


Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su

Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su

Zevk-i tiginden aceb yok olsa gönlüm çak çak
Kim mürur ilen bırakır rahneler divare su

Suya versin bağban gülzari zahmet çekmesin
Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzare su

Ohsa da bilmez gubarini muhharir hattına
Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

Arızın yadıyle nem-nak olsa müjganım nola
Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su

Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e su

Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevchiz
El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su

Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasıl
Başını taştan taşa urup gezer avare su

Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
Dönmez ol dergâhtan ger olsa pâre pâre su

Zikr-i na’tın virdini derman bilir ehl-i hatâ
Eyle kim def’-i humar için içer meyhâre su

Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müstâkinim
Eyle kim leb-tesneler yanıp diler hemvâre su

Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da
Şebnem-i feyzin yetirmiş sâbit-ü seyyâre su

Bîm-i dûzah nâr-i gam salmış dil-i sûzânıma
Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri
Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şehvâre su

Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-i hasr
Hâb-i hasretten dökende dîde-i bîdâre su

Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
Çeşme-i vaslin vere ben teşne-i dîdâre su

Gam günü etme dil-i bîmârdan tigin dirig
Hayrdir vermek karanu gecede bîmâre su

İşte peykânin gönül hecrinde şevkim sâkin et
Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su

Ben lebin müstâkiyim zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelir husyâre su

Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su

Su yolun ol kûydan toprag olup tutsam gerek
Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

Dest-busi arzusiyle ger ölsem dostlar
Kûze eylen topragım sunun anınla yâre su

İçmek ister bölübülün kanin meger bir reng ile
Gül budagının mizâcına gire kurtare su

Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
Kim sepiptir mu’cizâti âteş-i esrâre su

Kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın
Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

FUZÛLÎ

:dancing: :dancing:
teşekkür ederim ilk defa bu forumda bu kadar hızlı cevap aldım :)
çok saolun....
 
Üst