Sözleşmeli Personel

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla her bir ünvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kurumumuz tarafından puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON SAYI VE ŞARTLAR:
NİTELİK KODUÜNVANIADETARANILAN NİTELİKLER0001Hemşire2Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak(İlk Yardım sertifikasına sahip olmak)0002Hemşire1Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak (Kolostomi, ürostomi sertifikasına sahip olmak)0003Hemşire1Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak [NRP(Yenidoğan Resusitasyon Programı) sertifikasına sahip olmak]0004Hemşire2Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak [ÇİLYAD (Çocuklarda İleri Yaşam Desteği) Sertifikasına sahip olmak]0005Hemşire1Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak (Kornea Sertifikasına sahip olmak)0006Hemşire1Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak (En az 10 yıl Dahiliye Yoğun Bakım deneyimli)0007Hemşire1Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak (Bronkoskopi Hemşireliği deneyimli)0008Hemşire2Hemşirelik lisans mezunu olmak yada Sağlık Memurluğu lisans mezunu olmak0009Hemşire2Hemşirelik lisans mezunu olmak yada Sağlık Memurluğu lisans mezunu olmak(Yeni Doğan deneyimli)0010Fizyoterapist1Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Programından mezun olmak
ARANAN GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar.
2- Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim şartlarına sahip bulunmak.
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edemezler.
4- Adayların KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları. Ortaöğretim Mezunları için 2008 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans Mezunları için 2008 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.
NOT: 2010 yılında yapılan Lisans seviyesi KPSS sınav sonuçlarının ilanımıza başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ce açıklanması halinde ilana başvuru yapılmış olsa bile 2010 yılı KPSS Lisans seviyesi sonuçları esas alınacaktır. 2008 KPSS (B) KPSSP3 grubu Lisans Puanları ile yapılan başvurular geçersiz sayılır. 2008 KPSS puanı ile başvuran adaylar bu hükmü kabul etmiş sayılır.
5 -Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI VE DEĞERLENDİRME:
1 -İlanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde adaylar yalnız ilan edilen bir ünvan için istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunabileceklerdir.(mesai saati bitimine kadar ) Müracaatlar Personel Daire Başkanlığından veya www.bayar.edu.tr internet adresinden temin edilecek iş talep başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Adaylar ilan edilen sadece bir kadroya başvurabilecek olup, başvurusunda başvuruda bulunduğu kadronun nitelik kodunu belirtecekler. Nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Başvuru nitelikleri uygun olmayan veya başvuru zamanını geçiren adayların müracaatları işleme konulmayacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra 2008 KPSS (B) grubu puanları esas alınarak sıralamaya tabi tutulacaktır. Başvuranlar en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil aday olarak, yine aynı kadro sayısı kadar aday yedek aday olarak belirlenecektir. (Adaylardan bazılarının puanlarının eşit olması halinde, öncelikle mezuniyet tarihi bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.)
4- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar ile yedek adayların listesi başvuru bitim tarihinden itibaren 7 iş günü içinde www.bayar.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru formu
2- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)
3- 1 adet resim
4- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
5- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği
6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
7- Aranan nitelik koşullarını gösterir belgenin aslı yada onaylı örneği.

Müracaat Tarihleri:
Resmi Gazetede Yayınlanma Tarihi: 28.07.2010
Son Başvuru Tarihi: 11.08.2010 ( Mesai bitimine kadar)
 
Üst