:ŞİRK(Allah'a ortak koşmak): | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

:ŞİRK(Allah'a ortak koşmak):

GENCAKINCI

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ağu 2009
Mesajlar
1,666
Puanları
0
:ŞİRK(Allah'a ortak koşmak):NİSA S.116.AYET: “Allah,kendisine ortak koşulmasına bağışlamaz. Bundan başka her şeyi dilediğine bağışlar.Allah’a ortak koşan da uzak bir sapıklığa düşmüştür”

BAKARA S.165.AYET: “İnsanlardan kimi,Allah’tan başka eşler tutar,Allah’ı sever gibi onları severler.İnananlar ise en çok Allah’ı severler…..”

MAİDE S.116.AYET:“Ve yine Allah demişti ki: “Ey Meryem oğlu İsa,sen mi? insanlara: Beni ve annemi,Allah’tan başka iki tanrı edinin(Teslis inancı,üçleme)dedin?” “Hâşâ,dedi,sen yücesin,benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz”

ET-TEVBE S.30-31.AYETLER: “Yahudiler, ‘Üzeyr Allah’ın oğludur’ dediler.Hristiyanlar da: ‘Mesih Allah’ın oğludur’ dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. (Sözlerini),önceden inkâr etmiş(olan müşrik)lerin sözlerine benzetiyorlar.Allah onları kahretsin nasıl da(haktan batıla) çevriliyorlar.!..Hahamlarını ve rahiplerini Allah’tan ayrı rehber edindiler,Meryemoğlu Mesih’i de.Oysa kendilerine yalnız tek tanrı olan Allah’a ibadet etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. O,onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir(kusur,eksiklik ve muhtaçlıktan uzak)”

CASİYE S.23.AYET:Hevasını(zevkini.arzusunu)ilah edenlerigörmedin mi?Ya habibim”
Açıklama: Heva,nefsani arzu ve eğilimleri ifade eden terimdir. Akıl ve din dışı talep ve isteklerdir.Doğru-yanlış,iyi-kötü ayırımı yapmadan haz ve zevk peşindekoşmaktır.Heva sadece şehevi tutkular değildir.Kulluk şuuru dışındaki her türlü “tutku”hevanın eseridir.İster servet,ister şehvet,isterse şöhret ve makam mevki olsun fark etmez.Bunları insanın kendi nefsinde“tanrılaştırdığı,ilahlaştırdığı”
duygulardır.
Kendi putlaştırmasıdır.Kimi zaman şirk olarak çıkar,kimi zaman günah,kimi zaman da gaflet olarak kendini gösterir.(Furkan,43;Câsiye 23).


Allah(cc)Resulünü tanıtırken “O hevasına göre konuşmaz,O’nun konuşması vahiyden ibarettir.(Necm,3-4)buyurmaktadır.Vahye dayanmayan,destek almayan sözler hevanın eseridir.

Amelinde riya,gösteriş bulunan karşılığını başkasından bekleyen kimse şirkten kurtulmuş olmaz.İhlas sahibi muvahhid(Allah’ı birleyen)de sayılmaz.

“Şirk,ümmetimin içinde zifiri karanlık gecede siyah bir taşın üstünde yürüyen karıncanın ayak seslerinden daha gizlidir”
(HADİS-İ ŞERİF)


Yine Resulullah(s.a.v)efendimiz, “Küçük şirkten kaçınınız” buyurmuş.
“Küçük şirk nedir?” demişler, “Riya(gösteriş)”buyurmuşlardır.
Küfür ve şirk alametlerine saygı göstemek de şirktir.İki dini birden tasdik eden şirk ehlinden olur.İslam’ın hükümleri ile küfrün hükümleri biribirine katan müşriktir(Allah’a ortak koşan)” Küfürden uzaklaşmak İslam’ın şartlarındandır.
Şirk şüphesinden sakınmak tevhid(Allah’ı birlemek)dir.

Şirke düşen kimseler,çok çeşitli yollardan şirke dalarlar.Bazıları,Allah’a eş koştuğu varlığı Allah’ı sever gibi sever.Ondan Allah’tan korkar gibi korkar.Onu Allah’ı yüceltir gibi yüceltir ve ona hürmetini ibadete çevirir.Allah’a ait yerleri ona verir: O,helali haram,haramı helal yapsa,boyun eğer ve teslimiyet gösterir.

Bazıları,şirk koştuğu varlığı Allah’ın işlerine yardımcı görür.Allah’ın yardımcılara ihtiyacı olduğunu, Kâinatı onların desteği ile idare ettiğini düşünür.

Şirke alet edilen varlık bir peygamber olabilir.Ayrıca bir melek,veli,insan,cin,hayvan,kuş,ağaç,ateş,ay,güneş,yıldız veya başka bir varlık şirke sebep yapılabilir.

İnsanlar çoğunlukla sebepler perdesine takılıyor.Allah’tan rahmet ve nimetlerini alıyor,kullanıyor,fakat asıl vereni unutuyor.Sebepleri işin merkezine koyuyor,sonra onları gözünde büyütüyor,yaratılan bir şeyi yaratıcı zannedip şirke giriyor.

Esasen,şükür sebebi olacak bir şey,şirke ait alet ediliyor.

İçiyle tam bir şeytan iken,dışıyla iyi bir şeyh kılığına girenler ve bazı cemaat liderlerinden, etrafındaki cahilleri ifsat edenler çıkmıştır.Şeyhini,dini liderini, peygamberlerden üstün gören ve Allah’ı ile bütünleştirdiğini söyleyen zavallılar da vardır.

Yine sahte şeyhe secde eden onu ziyaret etmekle gerçek haccı yaptığını ve hac farziyetini kendisinden düştüğünü düşünenler de mevcuttur.


Kendisini şeyh diye tanıtan bazılarıda kendisine tabi olanların namazlarını kendisinin kıldığını,dinin zikir ve sevgiden ibaret olduğunu belli bir marifete ulaşanlardan ibadetlerini düştüğünü kulluğun avama has olduğuğunu,söyleyecek kadar kendilerini serbest görmektedirler.


Bu şahısların zerre kadarinsafı, zerre kadar imanı olsaydı,bunların hiç birisini yapamazlardı.Onların bir kısmı cehaleti, bir çoğuda ihanet içersindedirler.


Bir kimsenin havada uçtuğunu,su da yürüdüğünü,kızgın demirde uyuduğunu,başında aslanın nöbet tuttuğunu ,ateşi yuttuğunu vs. görseniz,duysanız aldanmayın.


Önce o kişinin dinin emir ve edeplerine uyup uymadığına bakın.Sonra kimi veya kimleri destekliyor.Kimler onu destekliyor,ona bakın.Eğer edebi bozuksa,onu destekleyenler küfür ehli ise onu Allah için terk edin ve sizi onun hile tuzağındankutarması için Allah’a dua edin.
ŞÜPHESİZ DOĞRUYU ANCAK VE ANCAK ALLAH BİLİR…


http://www.benimblog.com/ballarbalinibuldum/195746/%3A%DE%DDRK+%28Allah%27a+ortak+ko%FEmak%29.html
 
Üst