“Senin en zararlı düşmanın, nefsindir” hadisi şerifinin bir nüktesidir. | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

“Senin en zararlı düşmanın, nefsindir” hadisi şerifinin bir nüktesidir.

HENGAMe

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
1,386
Puanları
0
Yaş
38
“Senin en zararlı düşmanın, nefsindir” hadisi şerifinin bir nüktesidir.

Tezkiyesiz((Doğruluğuna şehâdet etmek )
nefs-i emmâresi(Kötülüğü teşvik eden, emreden nefis) bulunmak şartıyla,
...
kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez.

Eğer zâhirî sevse de samimî sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever.

Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır.


Ve kusurunu nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler.

Mübalâğalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek, adeta takdis eder ve derecesine göre,

مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهُ هَوٰيهُ
(“Hevâ ve heveslerini kendisine mâbud edinen kimse...” Furkan Sûresi, 25:43. )


âyetinin bir tokadını yer.

Temeddühü(Kendi kendini övme, beğendirme; böbürlenme.)
ve sevdirmesi ise, aksülâmelle istiskali( (Ağır bulup hoşlanmadığını anlatma; soğuk muâmeleyle sevmediğini bildirme. )
celb eder, soğuk düşürtür.


Hem amel-i uhrevîde(Âhirete âit iş, neticesi âhirette görülecek olan davranış.)
ihlâsı kaybeder, riyâyı karıştırır.

Âkıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzet-i hazıraya müptelâ olan
hisse ve hevâ-yı nefse mağlûp olup
yolunu şaşırmış hissin fetvâsıyla
bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar.


Bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür.


Adeta, ders aldığı Amme cüz’ünü birtek şekerlemeye satan havâi bir çocuk gibi,
elmas kıymetinde bulunan hasenâtını,hissini okşamak için
hevâsını memnun etmek için
hevesini tatmin etmek için,
ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere
enâniyetlere vesile edip, kârlı işlerde
hasâret
(Zarar etme, ziyan, kayıp.)
eder.


اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَاْلاِنْسَانِ
(Allahım! Bizi nefsin, şeytanın, cinin ve insanın şerrinden muhafaza et

Lem'alar | Yirmi Sekizinci Lem'a-Yirmi Yedinci Nükte
 
Üst