• Reklamsız versiyon için ÜYE OL

Sahih Hadisler - Hadislerle Islam

Kaptan

Stajyer Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
13,781
Beğeniler
420
Puanları
83
#1
Bu baslik altinda sahih hadisleri paylasmak istiyorum ins.

*


Ebû Hüreyre'den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Din kolaydır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında âciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve (salih amellerden alacağınız mükâfattan ötürü) sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında (dinç olduğunuz vakitlerden) yararlanın (ki taat ve ibadetinize devam edin).”


(B39 Buhârî, Îmân, 29)
 

Kaptan

Stajyer Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
13,781
Beğeniler
420
Puanları
83
#2
Abdullah b. Mes'ûd'dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Âdemoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle (meleğin telkinini) hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamdetsin. Kim de diğerini (şeytanın vesvesesini) hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın.”


(T2988 Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 2)
 

Kaptan

Stajyer Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
13,781
Beğeniler
420
Puanları
83
#3
Abdullah b. Amr'dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle dua ederdi:

“Allah'ım! Huşû duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım. ”

(T3482 Tirmizî, Deavât, 68)
 

Kaptan

Stajyer Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
13,781
Beğeniler
420
Puanları
83
#4
NEDEN HADİS DEYİNCE KILDAN TÜYDEN ŞEYLER AKLINIZA GELİYOR? BUYURUN KUR'AN İLE UYUMLU(ALİ İMRAN.161) MUHTEŞEM GULUL HADİSLERİ!...

Ğulul; büyük günahlardan, isyanın aşırılarından, günah ve azabı gerektiren büyük şeylerdendir. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Kim üç şeyden beri olursa; kibir, ğulul ve borçtan beri olursa, cennete girer."Tirmizi Sevban'dan rivayet etmiştir.

Aynı şekilde Nesai İbni Mace , Sahih'inde İbni Hibban ve Hakim rivayet etmişlerdir. Hakim, "B
uhari ve Müslim'in şartlarıyla sahihtir." diyor. Sonra şöyle buyurdu:"Ey Hattab'm oğlu! Git ve insanlar arasında."Cennete sadece müminler girer. Müellif şöyle diyor:

Bu hadisde, ğulul yapanın(Yolsuzlukla kamu malı yiyenin) mü'min olmadığına işaret vardır.

İkrime'den , onun da İbni Abbas'dan, onun da Rasulullah'dan (s.a.v.) rivayet ettiği bir hadisde şöyle buyuruyor:"Mümin ğulul yapmaz.""Kimin ruhu cesedinden ayrıldığında üç şeyden beri olursa, ğulul, stok yapma ve biriktirme ve borçtan beri olursa, cennete girer."Bu hadisde, bu görüşü destekliyor. Bunu, Taberani Ahmed b. Reşideyn'den, o da Ravh b. Salah'dan , o da Said b. Ebu Eyyub'dan, o da Davud b. Husayn'dan , o da İkrime'den rivayet etmiştir.


MÜTHİŞ BİR GULUL HADİSİ

1217- İbni Asakir'in, Atiyye b. Kays'dan rivayet ettiğine göre şöyle diyor: "Bir adamın bineği öldü. Ganimetlerden genç bir deveyi önüne katarak, Malik b. Abdullah el-Has'ami'nin yanına geldi ve:"Beni buna bindir ey müminlerin emiri" dedi. Malik:"Onu taşıyamam" dedi. Adam:"Onu yüklenmeni istemedim. Beni ona bindirmeni istedim" dedi. Malik:"Bu ganimetlerdendir. Allahu Teala:"Kim ğulul yaparsa kıyamet günü ğulul ettiği şeyle gelir.")Al-i İmran: 3/161)Buyuruyor. Ben onu taşımaya güç yetiremem. Fakat bütün orduya sor. Hepsi sana paylarını veriyorlarsa, ben de payımı sana vermişim" dedi. Müellif şöyle diyor: Malik b. Abdullah, meşhur bir sahabidir. Seriyyelerin Malik'i diye bilinir. Çünkü çokça savaşlara çıkardı. Kırk yıl boyunca sürekli yazın gönderilen seriyyelere komuta etti.

RESMİ ARAÇLARI/KAMU İMKÂNLARINI ŞAHSİ İŞİNDE KULLANANLAR DÜŞÜNSÜN!...
 

Kaptan

Stajyer Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
13,781
Beğeniler
420
Puanları
83
#6
"Sünnetin azı ile amel etmek, bidatla uğraşmaktan daha hayırlıdır."

-Abdullah İbn Mesud Rha.
(Hakim, Müstedrek)


 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
17
Puanları
0
#7
"Ey Kureyş topluluğu! Kendinizi kurtarmaya bakın; Allah’ın yanında size bir faydam olmaz. Ey Abdumenaf oğulları; Allah’ın yanında size faydam olmaz. Amcam Abdulmuttalib oğlu Abbâs; Allah’ın katında sana faydam olmaz. Halam Safiyye; Allah’ın yanında sana faydam olmaz. Ey kızım Fatıma; Benim malımdan dilediğini iste. Fakat Allah’ın yanında sana hiçbir faydam olmaz." (Buhârî, Vesâyâ, 11)

"Ey kızım Fatıma. Babam Peygamber diye sakın güvenme. Rabbine karşı kulluk vazifeni yap. Eğer Allah’tan nefsini satın alamazsan vallahi ben bile seni kurtaramam." (Müslim, İman 89, Hadis no:351)"Hristiyanların Meryem'in oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi sakın siz de beni aşırı övmeyin. Şüphesiz ki ben sadece bir kulum. Bana "Allah’ın kulu ve Rasulü" deyin." (Buhari)


Mutarrif İbn Abdullah, babasından naklediyor: "Benî Amir heyetiyle Rasulullah'ın yanına gitmiştik: "Sen bizim efendimizsin" diye hitap ettik. Rasulullah bize: "Efendi Allah'tır" dedi. "Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimiz sensin" dedik. Bize: "Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi abartılı övgülerle koşturmasın" dedi." [Ebu Davud, Edeb 10, (4806)]
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
17
Puanları
0
#8
"Rasûlullah bir gün yanımıza geldi ve şöyle söyledi: Ben öldükten sonra Allah'ın kitabı Kur'an'a sarılın. Kur'an neye haram diyorsa onu haram kabûl edin. Kur'an'ın helâl kabûl ettiklerini siz de helâl kabûl edin." (Müsned-i Ahmed b. Hanbel)


"Şeddad, İbni Abbas’a 'Rasûlullah bir şey bıraktı mı?' diye sordu. O da 'Kur'an’ın iki kapağı arasında olanları (âyetleri) bıraktı.' cevâbını verdi. (Buhari, K. Fezailul Kuran; Müslim, K Fezailus Sahabe; Ebu Davud, K. Fiten; Tırmizi K. Fiten)


En hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. (Ravi: Ebu Davud, Vitr 14)


Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an'dır. (Buhari: 6/327, Müslim:3)
 

Kaptan

Stajyer Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
13,781
Beğeniler
420
Puanları
83
#9
Hz. Ali'den: Ben Rasulullah'ın şöyle söylediğini işittim; Haberiniz olsun bir fitne çıkabilir. Ben hemen sordum; Bundan kurtuluş yolu nedir ey Allah'ın Rasulü? Buyurdu ki:

Kurtuluş Allah'ın Kitabı(na uymakta)dır. Onda sizden öncekilerin haberleri, sizden sonrasının haberleri mevcut. Ayrıca sizin ihtiyacınız olan hükümler var. O, hak ile bâtılı ayırt eden ölçüdür.

Onda her şey ciddidir, gayesiz bir kelâm yoktur. Kim akılsızlık edip ona iman etmez ve onunla amel etmezse, Allah onu helak eder. Kim onun dışında hidayet ararsa Allah onu saptırır. O, Allah'ın sağlam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir, o dosdoğru yoldur...

O, öyle bir kitaptır ki, cinler işittikleri zaman şöyle demekten kendilerini alamadılar: "Biz etkileyici bir Kuran dinledik. Doğru yola ileten bu Kitab'a iman ettik..."￾ (Cin, 72/1-2) Kim ondan haber getirirse doğru söyler. Kim onunla amel ederse ecre mazhar olur. Kim onunla hüküm verirse adaletle hükmeder. Kim ona çağrılırsa doğru yola çağrılmış olur.â€￾

(Tirmizi, Sevabu'-Kuran, 14, 2908)
 

ilke

Paylaşımcı
İhvan Üyesi
Katılım
6 Kas 2017
Mesajlar
190
Beğeniler
3
Puanları
18
#10
Hz. EbuMusa radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmbuyurdular ki:
"Kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibifitneler var. Kişi o fitnelerde mü'min olarak sabaha erer, akşama kâfir olur;mü'min olarak akşama erer, sabaha kafir çıkar. O fitnede oturan, ayaktadurandan hayırlıdır. Yürüyen koşandan hayırlıdır. Öyleyse yaylarınızı kırın,kirişlerinizi parçalayın, kılıçlarınızı da taşa vurun. Sizden birinin evinegirerlerse Hz. Adem'in iki oğlundan hayırlısı olsun (ölen olsun, öldürendeğil.)"
Ebu Davud, Fiten 2, (4259, 4262); Tirmizi, Fiten 33, (2205).
Ebu Davud, "koşandan" kelimesinden sonra şu ziyadeyikaydetmiştir: "Yanındakiler: "Bize ne emredersiniz (ey Allah'ınResûlü!)? dediler. "Evinizin demirbaşları olun!" buyurdu."
 

Kaptan

Stajyer Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
13,781
Beğeniler
420
Puanları
83
#11
Mümin bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer o günahtan el çeker, Allah'tan, günahının affını dilerse, kalbi o siyah noktadan temizlenir. Eğer günaha devam ederse, o siyahlık artar ve bütün kalbi pas tutar. "Hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur"￾ (Mutaffifin,14) ayetindeki "ran" budur. (Tirmizî, Kitabu Tefsiril -Kuran, 75; İbn Mâce, Zühd, 29)

Rasulullah (a.s.)'dan rivayet edilen bu hadis, tevbeye yönelinmediği takdirde, günahın insanı nasıl kuşatıp fasıklığa mahkum ettiğini çok iyi anlatmaktadır.
 

ŞAKİROĞLU

Asistan
İhvan Üyesi
Katılım
16 Nis 2013
Mesajlar
207
Beğeniler
0
Puanları
16
Yaş
68
Web sitesi
www.hikayeler.net
#12
Bu söz hadis mi? ''Mümin bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer o günahtan el çeker günahının affını dilerse, kalbi o siyah noktadan temizlenir''.

Hangi günahı işlediği zaman?..

Mutaffifin Suresi'nin 14'cü ayeti, günahına tevbe etmeyenlerin durumunu belirtiyor.

Peki onlar hangi günahları işliyorlardı?

Önceki ayetlere bakarsak, eksik ölçüp tartma günahı...

Kur'an'daki örnek kıssaları masal sanma günahı...

Başka?..

Bu surede başka belirtilen günah yok. Hadis diye anlatılan sözce hiç yok.

Allah'ın peygamberi, günaha karşı uyarı yapacak ama günahlardan örnek vermeyecek!..

Şaşılacak şey!..

Bu söz Resulullah'tan rivayet edilmiş olabilir. Ama, en önemli ifadeler birilerinin işine gelmediği için budanmış.
 

Kaptan

Stajyer Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
13,781
Beğeniler
420
Puanları
83
#13
Sakiroğlu, meseleye muhalefet etmek yerine biraz da anlamaya çalışsak daha iyi olmaz mı sevgili kardeşim.

Yani bir müslüman günah işlediğinde şayet Tevbe etmiyorsa o günah yeni günahlara davetiye çıkarmaz mı? Günah arttıkça günaha karşı duyulan korku ve hassasiyet de kaybolur. Hatta ileriki aşamada kalplerin mühülenmesine kadar gider, mesele bu.

Ben böyle anlıyorum ve bunun Kuranla, İslam'la çeliştiğini düşünmüyorum. Tam tersi tevbe ile ilgili ayetlerle örtüştüğünü düşünüyorum. İyi geceler.
 

ŞAKİROĞLU

Asistan
İhvan Üyesi
Katılım
16 Nis 2013
Mesajlar
207
Beğeniler
0
Puanları
16
Yaş
68
Web sitesi
www.hikayeler.net
#14
Kaptan Arkadaşım, benim yorumumum meselenin anlaşılması için.


Benim yorumum, ''Bir müslüman günah işlediğinde şayet tevbe etmiyorsa, o günah yeni günahlara davetiye çıkarmaz mı?'' sorusunu sormana sebep olamaz. Çünkü, ben yorumumda ''hangi günahlar'' dedim. Ve ayetten iki günah örneğini gösterdim.


Hz. Peygamber bu konuyu anlattığında günah çeşitlerini anlatmamış mıdır? Yani dinleyenler kafalarından mı belirlemişlerdir nelerin günah olduğunu?


''Günaha duyulan korku ve hassasiyet...''


Bu günahlar nelerdir? Hz. Peygamber mutlaka bildirmiştir. Birilerinin işine gelmediği için günah olan unsurlar hadis metninden çıkarılmıştır.

Hadis diye nakledilen gerçekten hadis mi?
 
Üst