Sahabe-i kiramın dindeki konumunu üç önemli nokta ile özetlemek mümkün

Ehl-i Sünnet

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
5 Şub 2011
Mesajlar
3,061
Puanları
63
Sahabe-i kiramın dindeki konumunu üç önemli nokta ile özetlemek mümkündür:

1. Nassların korunması.

Sahabe-i kiram, Kur'an'ı iki kapak arasında yazılı bir mushaf haline getirerek, sünneti de -az bir kısmı müstesna- şifahen nakletmek suretiyle nassların korunması yönünde önemli bir adım atmıştır.

2. Nassların orijinal anlamlarının tespiti:

Sahabenin nasslardan anladıkları, nasslar üzerinde yapılacak "sahih anlam"ın sınırlarını belirler. Zira nasslara ilişkin onların "anlama çerçevesi"ne dahil olmayan her anlama faaliyeti, "tahrif"in temelini oluşturmaktadır. Tarih boyunca fıkıh mezheplerinin temelde yapmaya çalıştığı şey, bu mezheplerin teşekkül ettiği bölgede ikamet edip dini öğretmiş olan ilk sahabe neslinden beri intikal eden orijinal anlamın tespit edilmesidir.

3. Nasslarda yer almayan meseleleri çözümleme yöntemleri.:

Sahabenin ictihad yöntemi, delil olarak kullandığı kaynaklar "sahih yöntem"in sınırlarını belirler. Zira onların "edille çerçevesi"ne dahil olmayan her kaynak veya yöntem, dinin anlaşılma ve yorumlama metodolojiisinde bir sapma anlamına gelmektedir.

Ashab-ı kiramın yeni karşılaşılan meseleleri fıkhî açıdan çözme yöntemi, üzerinde hassas bir biçimde durulmasını gerektirmektedir. Zira bu dönem, vahyin nüzul ettiği Hz. Peygamber dönemine göre farklılık gösterdiği gibi, Hz. Peygamber'i hiç görmemiş olan sonraki dönemlere göre de farklılık göstermekte, bu iki dönem arasında köprü vazifesi görmektedir.

Usulcülerin çoğunluğu Hz. Peygamber'in (s.a.v.) dinî hükümler konusunda ictihad etmesini aklen mümkün ve naklen de vaki olarak görmüşlerse de bu ictihad sonraki tüm zamanlardaki ictihadlardan derece olarak değil mahiyet olarak farklıdır. Zira vahiy alan bir kimse olan peygamberin, vahyin yorumlanması ve vahyin bulunmadığı konulardaki ictihadı vahyin anlık denetimi altındadır. Aynı şeyi sahabe veya sonraki dönemler için söylemek mümkün değildir. Bu bakımdan vahyin anlık denetimi altında olmayan müstakil ictihad dönemi ilk olarak sahabe ile başlamıştır.

Fıkıh usulünde icma, kıyas, istihsan, maslahat gibi tüm delillerin, bu delilleri hüccet kabul eden mezhep mensupları tarafından sahabe nesliyle irtibatlandırılmaya çalışılması, aslında söz konusu neslin metodolojiyi belirlemedeki başat rolünü açık bir biçimde göstermektedir.

Sonuç:

Sahabenin fıkıh alanına ilişkin görüşleri, sadece "sahabe kavli" bağlamında ele alınamayacak kadar önemlidir. Zira bu görüşler "nominal" olarak bakıldığında tefsir ve furu fıkıh ilimlerinin temel malzemesini teşkil ettikleri gibi "yöntemsel" bir okumaya tabi tutulduğunda "fıkıh usulünün" temelini atmıştır. Bu dönem üzerine hassas bir biçimde eğilip yatay ve dikey çalışmalarla dönemin panoramasının netleştirilmesi gerekmektedir. Vallahu a'lem.

(Soner Duman /29.Safer.1439/Pazar)
 

Aleviyyun

Aktif Üye
İhvan Üyesi
Katılım
17 Tem 2018
Mesajlar
276
Puanları
28
SAKİFE'DE TOPLANANLAR NEDEN
USAME'NİN ORDUSUNA KATILMADI?
 

ŞAKİROĞLU

Asistan
İhvan Üyesi
Katılım
16 Nis 2013
Mesajlar
278
Puanları
18
Yaş
70
Web sitesi
www.hikayeler.net
Ehl-i Sünnet rumuzlu arkadaş, Sahabe-i Kiram'ın dindeki konumunu belirleyen yazısını buraya aktardı.

İyi Oldu... Bilgilendik.

Günümüzün müslümanların dindeki konumunu belirten yazı da getirmeli.

Çünkü, sahabelerin konumunun günümüz müslümanlarına faydalı olup olmadığı belli değil.
 
Üst