Sâdi-i Şirâzi Şiirleri

eylül

Veled-i kalbî
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
5,223
Tepkime puanı
1,026
Puanları
0
Konum
mavera...
Sa’dî-yi Şîrâzî, İran edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden biri ve bir ahlak öğretmeni olarak tanınmıştır. VII/ XIII. yüzyılda yaşamış olan bu büyük şahsiyet, Moğol istilası döne*minde İslam coğrafyasının büyük bir bölümünün içerisinde bulunduğu sıkıntıları, kederleri, halkın yaşamakta olduğu çok zor şartları bizzat müşa*hede etmişti. [1]

Böyle sıkıntılarla dolu bir dönemde dün*yaya gelen Sa’dî, Bağdat Nizamiye medreselerin*de öğrenimini tamamladı. Ancak diğer arkadaş*ları gibi icazet alır almaz hemen memleketine dönmedi. O, asıl ders kitabının, dünyada sürekli cereyan halinde bulunan, canlı olarak yalanan ha*diseler olduğunu, kendisi bu kitabı henüz okuma imkanı bulamadığı için alması gereken daha nice dersler bulunduğunu, dolayısıyla da eğitim dö*nemini tamamlamamış olduğunu düşünüyordu, Bu yüzden asıl öğrenimine başlamak amacıyla büyük bir işe girişti. Hayatında Kimsenin cesaret edemeyeceği bir dönemi, anarşinin, kargaşanın hüküm sürdüğü bölgelerde ömrünün önemli bir bölümünü içerisine alacak, sınırları oldukça ge*niş bir seyahat devresini başlattı. Gezmeye ve görmeğe olan şiddetli arzusu, onu çok uzak böl*gelere, rengi dili, ırkı, dini sosyal yaşantısı birbi*rinden tamamen farklı insanlar arasına çekti gö*türdü. Eserlerinden ve kendisi hakkında yazı*lanlardan anlaşıldığına göre, emniyet ve ulaşım probleminin yoğun olarak yaşandığı o klasik çağda başta Iran olmak üzere Irak, Hicaz, Suriye, Lübnan, Anadolu, Orta Asya ve daha başka böl*geleri gezip gördü. Siyah, san, beyaz… her ırtkan; hristiyan, yahudi, müslüman, mecusi… her dinden insanlarla görüştü, konuştu, kısa ya da uzun süre*li birliktelikler yaşadı. Kendi ifadesiyle dünya dershanesinde hayat dersini ve tecrübe eğitimini aldı. [2]

Sa’dî, böylelikle tecrübe alanındaki eğiti*mini de tamamlamış oluyordu. Uzun yıllar sü*ren bu seyahatlerinde gördüklerini, duydukları*nı, bizzat yaşadıklarını bir araya topladı ve ken*disinden sonra gelecek olanlara çok değerli, İb*ret, öğüt ve hayat tecrübesi dolu veciz eserler bıraktı. Kalp gözlerini açarak gezmiş olan Sa’di, bu yüzden olayları değişik bir açıdan izleme im*kanı bulmuştu. Her zerrenin hakikati gösteren bir ayna, her yaprağın marifet kitabının bir say*fası olduğunu gözlemledi. Yine aynı gözle biz*zat içerisinde yaşadığı toplumu, o toplumu oluş*turan bireyleri, yönetenleri ve yönetilenleri dik*kat ve ibret dolu bakışlarla inceledi. Çıkardığı sonuçlan, çok değerli tecrübeleriyle harmanla*yarak kendisinden sonra gelecek olanlara, kura*caklarını umduğu barış ve huzur toplumlarının oluşmasında belki faydalı olur amacıyla arma*ğan etti. [3]
 

eylül

Veled-i kalbî
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
5,223
Tepkime puanı
1,026
Puanları
0
Konum
mavera...

تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی

دری باشد که از رحمت بروی خلق بگشایی​


Sen hangi kapıdan gelirsen gel, güzelsin ve çekicisin!

Rahmetten bir kapı olsun açsan halkın yüzüne.

Kınayanlar çaresiz; elleri mi, turunç mu fark etmezler,

Yusuf gibi perdeyi yüzünden kaldırdığın yerde.

Güzelleri bin bir türlü süslerle bezeyip hazırlarlar.

Gümüş tenli, sen süsleri bile süsleyecek kadar güzelsin!

Bülbül gülü gördüğünde, dili açılır ve konuşmaya başlar.

Senin yüzünü görünce şaşkınlıktan tutulur dilim benim.

Sen bu güzellikle gizleyemezsin yüzünü halktan.

Güneşin camdan, hurilerin elbiseden aksettiği gibi şeffafsın.

Canan, sen yüce makamlardasın, düşünmezsin düşkünleri.

Bağışlamazsın uyanıkları, gözlerin mahmur senin,

Varsayalım ki, özgür bir servisin; berrak sudan doğmadın ki;

Bizden olduğunu bildiğinde bize yabancı gibi davranma.

Dua etmesen de söverek değer ver bana;

O dudaktan dökülen her buyruk tatlıdır acı da olsa.

Susuzluktan sandım ki ben, bel hizasında suyu denizin,

Sona vardığımda şimdi anladım ki bir denizsin.

İstersen bana değer verme, beni terk et sen.

Sinek tatlıcı dükkanından başka bir yere gitmez.

Bu tatlılıkta konuşmakla kıyamet koparıyorsun Sa‘dî;

Tutinin senin söz söylediğin zamanda konuşması mümkün mü?Çeviren; PROF. DR. NİMET YILDIRIM​
 

eylül

Veled-i kalbî
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
5,223
Tepkime puanı
1,026
Puanları
0
Konum
mavera...
Rabbim aşk ver!
Aşksızlık, kalplerimizi kurutmak üzere!​
آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم

تا برفتی ز برم صورت بی*جان بودم​

Geldin, eyvah ne kadar aşık ve perişan idim.

Bırakıp gittiğinde cansız bir resim idim.

Ne seni unutup da oturdum suskun suskun

Senin vasıflarını düşüne düşüne hayran kaldım.

Oturmadım bir gece bile sensiz gül bahçesi eteğinde,

Ne de çölde muğilan dikeniydim.

Diriltiyordu beni dem be dem vuslat umudu,

Yoksa gözlerinden uzakta hicrandan ölürdüm.

Esenin desteğinle Halil gibi sıkıntı ateşinde

Sanki çimenlikteki lale ve reyhan gibiydim.

Ola ki bir getirir seher yeli bir nefes kokunu,

Bütün gece sabah öten kuşu bekler dururdum.

Ayrılığının sıkıntısından Sa’dî hep şöyle der dururdu:

Tutmadın sözünü, ben ise hep sözümde dururdum.
 

hirahos

Kıdemli Üye
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Tepkime puanı
483
Puanları
0
Yaş
55
Allah razı olsun. Büyük insanlardan biridir Şirazi Hz.leri...
 

eylül

Veled-i kalbî
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
5,223
Tepkime puanı
1,026
Puanları
0
Konum
mavera...
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی

جهان و هرچه در او هست صوزتند و تو جانی


Dünyada kime benzersin? bilemem doğrusu ben;

Dünya ve içindekiler hep resim, cansın sen.

Kendi ayaklarıyla gelirler ağına bütün aşıklar senin,

Kimi yakalarsan, nefsinden kurtarırsın sen.

Sorma bana nasılsın diye; ne istersen diyecek olan sen.

Sorma bana adın ne diye; hangi lakabı dilersen verecek olan sen.

İlk bakışınla öylesine alıp götürdün ki insanın gönlünü,

İkinci bakışını alma imkanı yok artık geri.

Perdeliyorsun güzelliğini yüzünün aşkından,

Perdelerden taştı döküldü içerdeki bütün sırlar.

Oturduk ateşinin üzerine de aşk dumanı yükseldi.

Bir an bile oturmadın söndürmek için ateşi sen.

Gelince aklıma güzel yüzünün hayali,

Zihnim allak pullak oldu bilemiyorum ne söyleyeceğimi ben.

Gençlerin yüzüne bakmam günah sayılmaz benim,

Bilir çünkü yaşlı, gençlik çağının değerini.

Uykudan, mahmurluktan açılmayan sarhoş gözlerin,

Gece sabaha kadar oturan benim çektiğimi ne bilir?

Seher yeli! Ben ne bilirim sevgilinin mahallesine gitmeği?!

Sen gidiyorsun ya sağlıcakla nolur ilet benim de selamımı.

Sa’dî senin kemendinden çekmez asla başını,

Yakaladın esirini, çek götür, bildiğin yere.
 

eylül

Veled-i kalbî
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
5,223
Tepkime puanı
1,026
Puanları
0
Konum
mavera...
چه غم ديوار امترا كه باشد چون تو پشتيبان
چه باك از موج بحر انرا كه باشد نوح كشتيبان

Ya Muhammed!. Senin gibi dayanak ve desteği olunca, ümmetin duvarına gam, kaygı kalır mı?

Kaptanı Nuh olan geminin denizin dalgalarından korkusu kalır mı?
 

eylül

Veled-i kalbî
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
5,223
Tepkime puanı
1,026
Puanları
0
Konum
mavera...
Yadında mı doğduğun zamanlar?

Sen ağlar idin gülerdi âlem;

Bir öyle ömür geçir ki olsun

Mevtin sana hande halka matem.

eller5vg11.jpg


ياد دارى كه وقت آمدنت
همه خندان شدند تو گريان
آبچنان زى كه وقت رفتن تو
همه گريان شودن تو خندان
 

Sessiz Vaveyla

EL Kârda Gönül Yârda
Katılım
21 Eki 2010
Mesajlar
236
Tepkime puanı
58
Puanları
0
Konum
Beyaz Şehir
Mehmet Akif Ersoy'un çok etilendiği bir şair olarak tanıdım Sadi Şiraziyi, dolayısı ile gönüldeki yerini tezahür etmek sizlere kalsın...


 

eylül

Veled-i kalbî
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
5,223
Tepkime puanı
1,026
Puanları
0
Konum
mavera...
اكر پند خردمندان ز جان و دل نياموزى
جهان آن پند بتلخى بياموزد ترا روزى


Eğer pend-i hıred-mendân zi cân u dil neyâmûzî

Cihân ân pend be-telhî beyâmûzed turâ rûzî

dedeef0.jpg


Eğer akıl sahiplerinin öğütlerini can u gönülden dinlemezsen

Cihan, o öğüdü sana bir gün acıyla öğretir
 

KUZAT

Profesör
Katılım
14 Şub 2013
Mesajlar
901
Tepkime puanı
43
Puanları
0
Konum
Antalya
Yâr Odur ki

Yâr Odur ki sabreder Yarin cefasına

ve terk eder rızasını Onun rızasına

Gerçek aşık olana

Kılıç çalsalar bile,

Aramaz yârda hata; bakar hatasına

Duymuşum; sevenler çöle düşermiş

Dayanamadıklarından Yârin eziyetine, halkın kınamasına.

Bense dostun semtine eğer çıkmasa bir yol

Girmem !

ve bu baş düşmüyorsa ayaklarına Yârin

Vermem !

*

Sâdi-i Şirâzi

 
Üst