Riyâz’üs Sâlihin = İmam Nevevi

yosun

Asistan
Katılım
17 Ara 2006
Mesajlar
278
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Muhâcir, Allah’ın yasakladığı şeyleri terkeden kimsedir.”

“Allahım! Ashabımın hicretini tamamla, onları topukları üzerine gerisin geriye döndürme.”

“Ne mallarınız ne de evlatlarınız size huzurumuzda bir yakınlık sağlamaz.

Ancak inanıp faydalı iş yapanlar başka.”

“Her kim Allah’ın kelimesi yüce olsun diye savaşırsa, işte o Allah yolundadır.

“Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir.”

“Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever.”

Allah Azze ve Celle, can boğaza gelmedikçe kulunun tevbesini kabul eder.”

“Kişi kıyamet günü sevdiği ile beraberdir.”

“Nihayet Allah (ın hışmından) yine Allah’dan başka sığınacak hiç bir yer olmadığını anladılar.”

Enes (r.a) : “Rasulullah’a (s.a.) 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir iş için “niçin yaptın?” yapmadığım bir şey için de “niçin yapmadın?” demedi.”

“.... Onun canını Allah’ın emri uğrunda fedâ etmesinden daha faziletli bir davranış bulabilir misin?”

“İnsanoğlunun bir vâdi dolu hurması olsa, onun bir benzerini ister. Sonra bir benzerini ister, derken vadiler temenni eder. Ademoğlunun ağzını topraktan başkası doldurmaz.”

“Başkalarına muhtaç olmamak isteyenleri Allah hiç kimseye muhtaç etmez.”

“Göz yaş akıtır,kalp hüzünlenir. Biz ancak Allah’ın rızasına uygun olanı söylüyoruz.”

“Bu göz yaşı Allah’ın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir.”

“Gerçek sabır musîbetin ilk ânında söz konusudur.”

“Tâun, Allah Teâlâ’nın dilediği kimselere gönderdiği azaptı da, Allah onu mü’minlere rahmet kıldı.

Tâun’a uğrayan herhangi bir kul sabrederek ve ecrini umarak bulunduğu yerde oturur, kendisine Allah’ın takdir ettiğinden başka bir şey isabet etmeyeceğini bilirse, muhakkak ona şehid ecri gibi bir sevab takdir buyurulur.”

“Allah her kime hayır dilerse, onu musîbete uğratır.”

“Kim Allah’a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever.”

“Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah’tan âfiyet dileyiniz. Düşmanla karşılaşınca da sabrediniz ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır.”
 

doğuhan

Profesör
Katılım
13 Ara 2006
Mesajlar
1,425
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Yaş
38
Konum
orta dünyalar
Bu göz yaşı Allah’ın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir.”
Allah razı olsun kardeş.
 

yosun

Asistan
Katılım
17 Ara 2006
Mesajlar
278
Tepkime puanı
2
Puanları
0
“Bilesin ki; bütün insanlar sana faydalı olmak için bir araya gelseler, Allah’ın sana takdir ettiği şeyden başka bir hususta sana faydalı olamazlar. Eğer sana karşı bir zarar için hepsi toplansalar, Allah’ın sana yazdığından başka hiçbir zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış, sahifelerin mürekkebi kurumuştur.”

“Nefsimin bana fayda vermesinden ümit kestim. Başkasının bana fayda vermesinden nasıl ümitli olurum?”

“Başkasından yardım dilersen, Allah seni ona havale eder.”

“İşlerinizde mutedil olunuz, dosdoğru olunuz. Biliniz ki içinizden hiçbiri ameli sebebiyle kurtuluşa erecek değildir.” Sahabiler, “Ya Rasulullah ! Sen de mi?” dediler. Rasûlullah “Evet bende kurtulamam. Meğer ki Allah katında bir rahmet ve faziletle beni koruya” buyurmuşlardır.

“Hayırlı işler yapmakta acele ediniz! Yakında karanlık gece parçaları gibi fitneler olacaktır. Kişi mü’min olarak sabahlar, kâfir olarak geceler, yine mü’min olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Çünkü dünya malı karşılığında dinini satar.”

“Beş şeyden önce, beş şeyi ganimet bil!. İhtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, fakirliğinden önce zenginliğinin, meşguliyetinden önce boş vaktinin, ölümünden önce hayatının .”

“Her gelen zaman geçenden daha kötüdür.”

“Her gün, bir önceki günden daha şerlidir.(Bu durum) Rabbinize kavuşuncaya kadar (devam eder.)”

“Ümmetim yağmur gibidir. Önü mü, sonu mu hayırlıdır bilinmez.”

“Yedi şey gelmeden önce iyi amellerle koşun: Unutkanlık getiren fakirlik, azdıran zenginlik, (sağlığı) bozan hastalık, bunaklaştıran yaşlılık, ansızın gelen ölüm, beklenen (ve) bilinmeyen şerlerin en kötüsü Deccâl veya daha korkunç ve daha acı olan kıyametten başka bir şey mi bekliyorsunuz?.”

“Gücünüz nisbetinde amel işleyiniz. Zira siz usanmadıkça Allah (ibadetlerinizin karşılığını vermekten) usanmaz.”

“Göz aydınlığım (nûrum) namazda kılınmıştır.”

Ebu Hureyre’den (r.a), Resûlullah’ın (s.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Güçlü mü’min, Allah katında zayıf mü’minden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Fakat her ikisinde de ayrı ayrı hayır vardır. Sana fayda verecek şeye sarıl! Allah’tan yardım iste! Acze düşme! Eğer başına bir şey gelirse; “Şâyet şöyle yapsaydım, böyle olurdu” deme! Ancak “ Bu Allah’ın takdiridir, O dilediği gibi yaptı” de! Zira “Şâyet (şöyle yapsaydım böyle olurdu) denilmesi, şeytanın işine kapı açar.”
 

yosun

Asistan
Katılım
17 Ara 2006
Mesajlar
278
Tepkime puanı
2
Puanları
0
“Cehennem şehvetle ile, cennet de nefsin hoşlanmadığı şeylerle örtülmüştür.”

Üç şey ölüye (kabre kadar) eşlik eder. Ev halkı ve malı döner. Ameli yanında kalır.”

“Cennet, sizin her birinize takunyanızın kayışından daha yakındır. Cehennemde böyledir.”

“Çok secde et! Zira Allah için her secde edişinde, Allah seni bir derece daha yüceltir ve bir günahını affeder.”

“İnsanların en hayırlısı, uzun ömürlü olup, ameli güzel olandır.”

“Mü’ minler içinde Allah’a verdikleri sözde sadâkat gösteren nice erler var. İşte onlardan kimi adadığını ödedi. Kimide bekliyor. Onlar hiçbir suretle ahidlerini değiştirmediler.”

Nebi (a.s) Allah Teala’dan yaptığı rivayette şöyle buyurduğunu bildirmiştir :
Ey kullarım! Şüphesiz Ben zulmü kendime haram kıldığım gibi, onu aranızda da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz.

Ey kullarım! Benim hidâyet ettiğim kimseler hariç, hepiniz yolunuzu sapıtmışsınız. O halde Ben’ den hidayet isteyin ki, sizi doğru yola iteyim.

Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Ben’ den rızık isteyin ki sizi yedireyim.

Ey kullarım! Giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. O halde Ben’ den giyecek isteyin ki sizi giydireyim.

Ey kullarım! Sizler gece-gündüz günah işlersiniz. Bende günahların tamamını affederim. Bu sebeple, Ben’ den bağışlanmanızı isteyin ki, size mağfiret edeyim.

Ey kullarım! Hiçbir zaman, Bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki , veresiniz. Bana fayda verecek hale ulaşamazsınız ki, bana faydanız dokunsun.

Ey kullarım! Sizden öncekiler ve sonrakiler, ins ve cinniniz içinizden muttakî bir adamın kalbinin en iyi hali üzere onun kalbi gibi olsa, bu durum Benim mülkümde en küçük bir şey artırmaz.

Ey kullarım! Sizden öncekiler ve sonrakiler, ins ve cinniniz, içinizden en kötü bir adamın kalbinin bulunduğu en kötü niyyeti üzere toplansa, bu durum Benim mülkümden bir şey eksiltmez.

Ey kullarım! Sizde öncekiler ve sonrakiler, ins ve cininiz bir alanda toplansalar, sonra Ben’ den dileklerini isteseler, mahlukatın tamamına istediklerini versem, iğnenin denize sokulup çıkarıldığında denizden eksilttiği kadar Benim Katımdaki hazineyi ancak eksiltebilir.

Ey kullarım! Sizin amellerinizi adınıza zabteder, onların karşılığını eksiksiz size geri veririm. O halde kim hayır bulursa hemen Allah’a hamd etsin. Kimde kötülükle karşılaşırsa kendi nefsini kınasın.
 

yosun

Asistan
Katılım
17 Ara 2006
Mesajlar
278
Tepkime puanı
2
Puanları
0
” Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı...”
“ Allah, yaşı altmış yıla ulaşıncaya kadar ecelini ertelediği kimseye hiçbir mazeret bırakmamıştır.
“Herkes, ölmeden önceki hâli üzere diriltilir.”
“Hangi köleyi âzâd etmek daha faziletlidir? “ dedim. “ Sahibi yanında en değerli ve en pahalı olanı azad etmektir.”
“Sizden birinin eşiyle birleşmesinde bile sadaka sevabı vardır.”
“Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür.”
“İman, Yetmiş bu kadar veya –altmış küsur – şûbedir. En yüksek (derecesi) “ Lâ ilâhe illa’llah” sözü, en aşağı, (derece)si de, yoldaki bir engeli kaldırıp atmaktır. Haya (utanma hissi) , îmandan bir parçadır.”
“Her iyilik (güzel iş) sadakadır.”
“Yarım hurma ile de olsa, cehennemden sakınınız.”
“Kul mü’min kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımında olur.”
“Onun (Resulullah’ın) nazarında en sevimli ibadet, sahibi tarafından devamlı yapılanı idi.”
“Şiddete gerek olmayan yerlerde aşırılık gösterenler helâk oldu.”
“Kim vitr ve sünnetlerini kılmadan uyursa, hatırladığında kılsın.”
“Sizden öncekileri Nebilerine karşı çok soru sormaları ve onlarla münakaşa etmeleri helâke sürükledi.”
“Benimle sizin misâliniz, ateş yakıp da çekirge ve pervâneler ateşe düşmeye başlayınca; onları oradan uzaklaştırmaya çalışan adamın hâli gibidir. Ben de sizi ateşe düşmekten korumak için, eteklerinizden tutuyorum. Siz ise elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.”
Hz.Ömer Hacer’ül Esved’i öperken şöyle söylemiştir:
“Ben senin fayda ve zarar vermeyen bir taş olduğunu biliyorum, Resulullah’ın seni öptüğünü görmemiş olsaydım, seni öpmezdim.”
“Her kim, dinimizin bulunmadığı bir ameli işler ise o amel reddedilmiştir.”
“Her kim İslâm’da iyi bir çığır açarsa, açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra o çığır uyarınca amel edenlerin ecri, onların sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, kendisine verilecektir. Buna karşılık her kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa ona hem bu açtığı çığırın günahı, hem de kendisinden sonra o çığırda kötülük işleyenlerin günahının tümü kadar günahtan hiçbir şey eksilmeksizin onun üzerine yüklenir.”
“Selâm kelâm’ dan öncedir.”
“Sizden kim bir kötülük görürse onu eli ile hemen değiştirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle, bunu da yapamazsa kalbiyle (onu reddetsin, ona karşı koysun ki) bu (sonucu) imanın en zayıf derecesidir.”
“Hakkı bilen kişinin gerçeği söylemesine insanların heybeti engel olmasın.”
“Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olsanız hidayete erersiniz.
 
Üst