RİSALE-İ NUR ve MESLEĞİ NEDİR?,

EbRu

Paylaşımcı
Katılım
10 Haz 2006
Mesajlar
336
Tepkime puanı
3
Puanları
0
RİSALE-İ NUR VE MESLEĞİ NEDİR?

 Risale-i Nur Nedir?
1. Risale-i Nur istikbali de aydınlatan bir Kurani tefsirdir: “Risale-i Nur doğrudan doğruya Kuran’ın bahir bir bürhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem’a-i icaz-ı manevisi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuaı ve maden-i ilm-i hakikatten mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesidir.”(Şualar )

2. “Risale-i Nur tarikat değil hakikattir.Ayat-ı Kuraniyeden tereşşuh eden bir nurdur.Ne şarkın ulumundan ne garbın fünunundan alınmış değil, Kuran-ı Mucizü’l-Beyanın bu zamana mahsus bir icaz-ı manevisidir;menfaat-i şahsiye yoktur.”(Kastamonu Lahikası)

3. “Esrar-ı Kuraniye’ye ait yazılan Sözler, şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zülumatın tehacümatına maruz heyet-i İslamiyeye en nafi bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım.Bilirsiniz ki eğer dalalet cehaletten gelse izalesi kolaydır.Fakat dalalet fenden ve ilimden gelse izalesi müşküldür.Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi.Çünkü öyleler kendini beğeniyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar.Cenab-ı Hak şu zamanda, icaz-ı Kuraniyenin manevi lemeatından olan malum Sözler’i, şu dalalet zındıkasına bir tiryak hasiyetini vermiş tasavvurundayım.”(Mektubat)

 Risale-i Nur’un Hususiyetleri
1. Risale-i Nur imani meseleleri akli ve ilmi delillerle de ispat eder:”Kuran dan gelen o sözler ve nurlar, yalnız akli mesail-i ilmiye değil belki kalbi, ruhi, hali mesail-i imaniyedir.” (Mektubat)

2. Risale-i Nur ilimler içinde hakikat ve Tevhide yol açar.
3. Risale-i Nur çabuk ve kolay anlaşılır bir tarz takip eder.”Hem çabuk, hem herkesin anlayacağı bir tarzda en derin hakikatleri talim eden Risale-i Nur, elbette İmam-ı Ali(ra)ın bu iltifatına layıktır.”(Mektubat)

4. Risale-i Nur, hakikatleri menfiyi nazara vermeden anlatır.

5. Risale-i Nur tahkiki imanı kazandırır.(açıklama için bkz,Emirdağ Lahikası,s.199)

 Risale-i Nur’un Mesleği ve Vazifeleri

1. “Herkesin –İman mukabilinde-bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış.Eğer iman vesikasıyla sağlam elde etmezse, kaybedecek.Ve bu asırda maddiyyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor…..O büyük davayı yüzde doksanına kazandıran ve yirmi senede yirmi bin adama o davanın kazancının vesikası senedi ve beratı olan iman-ı tahkikiyi eline veren ve Kuran-ı Hakim’in mucize-i maneviyesinden neş’et edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-Nur’dur.”(Meyve Risalesi)

2. “Risale-i Nur yalnız bir cüz’i tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor, belki, külli bir tahribatı ve İslamiyet’i içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kal’ayı tamir ediyor; ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor; belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsid aletler ile dehşetli rahnelenen kalb-i umumi ve efkar-ı ammeyi ve umumunun, bahusus avam-ı mü’mininin istinadgahları olan İslami esaslar ve cereyanlar ve şeairler kırılmasıyla, bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyi Kuran’ın icazıyla, o geniş yaralarını Kuran’ın ve imanın ilaçları ile tedavi etmeye çalışıyor.”(Kastamonu Lahikası)

3. “…Gerçi Risale-i Nur sırf ahirete bakar,gayesi Rıza-i İlahi ve imanı kurtarmak; ve şakirtlerinin ise, kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden ve ebedi haps-i münferitten kurtarmaya çalışmaktır.Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmettir;ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesl-i atinin biçareler kısmını dalalet-i mutlakadan kurtarmaktır.” (Emirdağ Lahikası)

4. “Risale-i Nur’un şiddetli tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir.Belki muzır kısmınadır.”(Asa-yı Musa,s.9-10)
 

DaLokay

уüяєкℓєя∂є
Katılım
13 Tem 2006
Mesajlar
6,392
Tepkime puanı
89
Puanları
0
Konum
Göçebe
Web sitesi
www.youtube.com
arkadaşım gerçektende çok teşekkürler ALLAH razı olsun.

bileyenlere ve bilmek isteyenlere çok iyi bir açıklama.

ALLAH RAZI OLSUN.
 

meyve

Asistan
Katılım
15 Eki 2006
Mesajlar
762
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi’nin yazdığı bir Kur’an tefsiridir. Müellif, Kur’an-ı Kerimi baştan sona tefsir etmek niyetiyle önce İşaratu’l-İ’caz isimli eseri yazmıştır. Bu eser, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 33 ayetini sırayla tefsir etmektedir. Arapça olarak telif olunan bu eser, Kuran'ın nazmındaki mucizeliği göstermede bir şaheserdir. Müellif, Kuran'ın tamamını bu minval üzere 60-70 cilt olarak tefsir etmeyi düşünürken, gelişen olaylar zinciri onu Türkçe bir Kur’an tefsiri yazmaya sevk eder. Sürgüne gönderildiği Barla, Kastamonu ve Emirdağ’da, ayrıca Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde 23 yıl boyunca tefsirini yazmaya devam eder.

Risale-i Nur, Kuran'ın baştan sona tüm ayetlerini değil, özellikle imana ve hakikate taalluk eden bin civarında ayetini açıklar. Açıklanan bu ayetlerin ışığında, diğer ayetleri de yorumlayabilecek muazzam bir altyapı kazandırır.

Risale-i Nur'da ele alınan ayetler, genelde din düşmanları tarafından tenkit konusu yapılmış ayetlerdir. Risale-i Nur, onların tenkit ettikleri noktalarda i’caz parıltıları olduğunu, aklı başında olanlara izah ve ispat eder. Nitekim, onun izahları sonucu olarak, nice din düşmanı ikna olmuş, İslam’a girmiş, ikna olmayanlar ise en azından ilzam olarak sesini kesmek zorunda kalmıştır.

Risale-i Nur'da, sözgelimi “Namaz nasıl kılınır? Farzları ve sünnetleri nelerdir?” gibi konulara girilmez. Ama, “Namaz niçin kılınır? Niçin belli vakitlerde eda edilir?” türünden soruların cevabı gayet delilli bir şekilde ele alınır. Onu okuyan biri, namaz kılma konusunda ikna olunca, nasıl kılınacağını fıkıh kitaplarından öğrenir.
 
Üst