Risale-i Nur Talebelerinin Alem-i İslama Yeniden Kazandırdıkları Şeair-i İslamiyeler

meyve

Asistan
Katılım
15 Eki 2006
Mesajlar
762
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Risale-i Nur Talebelerinin Alem-i İslama Yeniden Kazandırdıkları Şeair-i İslamiyeler

RİSALE-İ NUR TALEBELERİNİN ALEM-İ İSLAMA VE BU MEMLEKETE YENİDEN KAZANDIRDKLARI ŞEAİRİ İSLAMİYELER:

1-Abdestli gezmek.

2-Bütün sünnetlere uymada hassasiyet.

3-Büyük günahlardan çekinmede hassasiyet.

4-Cemaatle namazda hassasiyet.

5-Cevşen-i kebir ve dua okumanın yaygınlaşması.

6-Demokratik tepki ve refleks.

7-Din, iman ve Kur’an meselesini her yerde ve her zaman birinci planda tutmak.

8-Doğru yorum, her hal ve durumda insaf ölçüleri içersinde kalma,hakta sebatta devamlılık.

9-Farzlara uymada dikkat.

10-Fedakarlık, feragat ve sabırda sebat etme.

11-Fedakarlık,misafirperverlik,sıla-i rahim,seyahat ve ziyarette hassasiyet.

12-Gıybete karşı hassasiyet.

13-Giyiniş ve “bıyık” sünnetlerinde hassasiyet.

14-“Hakkın hatırını” daima ali tutmak.

15-Hayatın her safhasında erkek-kadın arasındaki sünnete uygun münasebetler.

16-Hiçbir hal ve şartta ümitsizliğe kapılmama:”Nurculuk;çözüm üretmektir.”Hakikatine sadık hareket etme.

17-İhlas sırrının cemiyet hayatında da tahakkuku ve hakiki İslam kardeşliği.

18-İman ve İslam hizmetleri başta olmak üzere “orijinal hizmetlerin icadı ve takibindeki gayret ve ciddiyet.

19-Karşılaşıldığı ve ayrılırken selamlaşma.

20-Karşılıklı emniyet,dostluk,nezaket kaidelerine uyma.

21-Karşılıklı, sevgi, saygı samimiyet ve hürmet.

22-Kur’an ve cevşen hatimlerinin yaygın hale getirilmesi.

23-Kur’an Yazısının devam ettirilmesi.

24-Mabed, mescid ve tarihi yapıların yapılması ,yürürlükte tutulması ve korunmasında hassasiyet.

25-Makamları hizmette kullanmada istikametten ayrılmama.

26-Mektuplara ve “notlara” selamla başlamak.

27-Medeni cesareti kullanmadaki kararlılık.

28-Meşru müdafaa,müspet hareket ve meşruiyetten ayrılmama konusunda hassasiyet.

29-Meşveret etme ve demokratik davranma.

30-Misvak kullanma.

31-Musafaha ve muanaka(kucaklaşma).

32-Müspet hareketlerde topluma öncülük ve güven verme.

33-Namaz tesbihatının genişlettirilmesi ve bu konudaki hassasiyet.

34-Nisa taifesi ile el sıkmamadaki hassasiyet.

35-Sarık ve cübbe sünnetinin uygun yer ve şekilde kullanımı.

36-Tarihimize, kültürümüze, maneviyatımıza vakıflara sahip çıkmadaki dikkat.

37-Taziye ve tebriklerin “neşriyat yoluyla” da yaygınlaşması.

38-Telefonda da selamlaşma.

39-Tesettür konusunun yaygınlaşması, uyulması ve devamındaki meşru halinin ülke çapında yerleştirilmesi.

40-Tevazu ve hoşgörü.

41-Tevekkül ve kanaati ihmal etmeme.

42-Toplumun bütün kesimlerini içine alan “okuma seferberliği” ve yaygınlığı.

43-Umumi yerlere giriş-çıkıştaki itina ve dikkat.

44- Yardımlaşma , tesanüt ve muavenet konularında ortak hareket etme.

45- Yurt sathını ve dünyayı bir “mektep yapma” gayret ve sebatı.

Nejat Eren
 

Tarık

Üye
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
66
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
avcılar
RİSALE-İ NUR TALEBELERİNİN ALEM-İ İSLAMA VE BU MEMLEKETE YENİDEN KAZANDIRDKLARI ŞEAİRİ İSLAMİYELER:12-Gıybete karşı hassasiyet.
...
17-İhlas sırrının cemiyet hayatında da tahakkuku ve hakiki İslam kardeşliği.
...
ihlas risalesindeki bazı düsturlar üstteki maddelerle ilgili...

1. Müsbet hareket etmektir ki, yani, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi, onun fıkrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın.
2. Belki, daire-i İslamiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek...
3. Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise: "Mesleğim haktır," yahut "daha güzeldir" diyebilir. Yoksa, başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden "hak yalnız benim mesleğimdir" veyahut "güzel benim meşrebimdir" diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek,
4. Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-ı İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle...
5. Hem ehl-i dalalet ve haksızlık tesanüd sebebiyle cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı manevînin dehasıyla hücumu zamanında, o şahs-ı manevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlup düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevî çıkarıp, o müthiş şahs-ı manevî-i dalalete karşı, hakkaniyeti muhafaza ettirmek,
6. Ve hakkı bâtılın savletinden kurtarmak için,
7. Nefsini ve enaniyetini,
8. Ve yanlış düşündüğü izzetini,
9. Ve ehemmiyetsiz, rekabetkarane hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır, va-zifesini hakkıyla ifa eder.
 
Üst