Recep ayı...

_ikLiL_

VUSLATA HASRET.....
Katılım
24 May 2010
Mesajlar
2,117
Tepkime puanı
343
Puanları
0
Yaş
29
Konum
ANKARA
Peygamber efendimiz
virgul.gif
Receb ayının hilâlini görünce Selmân-ı Fârisî hazretlerine şöyle buyurdu:
“Ey Selmân
virgul.gif
erkek ve kadın mü'minlerden biri Recebde her rek'atında fâtiha-i şerîfeyi bir kere
virgul.gif
ihlâs-ı şerîfi ve Kâfirûn sûresini üç kere okuyarak otuz rek'at namaz kılsa
virgul.gif
Allahü teâlâ onun günahını elbette magfiret eder ve ona yılın bütününü oruç tutmuş gibi sevab verir. O kimse gelecek yıla kadar namaz kılanlardan olur ve mahşer yerinde susuzluktan emîn olur”.


Selmân-ı Farisi hazretleri bu namazı ne şekilde ne zaman kılayım
virgul.gif
diye sorduğunda
virgul.gif
Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Ey Selmân Receb ayının birinci günü on rek’at kılarsın. Her rek’atta bir fâtiha
virgul.gif
üç ihlâs ve üç kâfirûn sûresini okursun. Selâm verdiğinde ellerini kaldırıp: La ilâhe illâllahü vahdehü lâ şerîkeleh
virgul.gif
lehül mülkü ve lehül hamdü
virgul.gif
yuhyi ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr
virgul.gif
yâ rabbî
virgul.gif
sen vermek isteyince kimse engel olamaz
virgul.gif
sen ma’ni olunca
virgul.gif
kimse berşey veremez” dersin. Sonra ellerini yüzüne sürersin.
Sonra ayın ortasında on rek’at kıl. Her rek’atta bir fâtiha
virgul.gif
bir ihlâs ve üç kâfirûn sûresini okursun. Selâm verince iki elini gök yüzüne doğru kaldırıp: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerîkeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr. İlâhen vâhiden
virgul.gif
ferden
virgul.gif
sameden
virgul.gif
vitren ve lem yettehız sâhibeten ve lâveleda”
deyip ellerini yüzüne sürersin.
Ayın sonunda da on rek’at kılar
virgul.gif
her rek’atta bir kere fâtihayı
virgul.gif
üç kere ihlâsı ve üç kere kâfirûn sûresini okur
virgul.gif
selâm verdiğinde ellerini kaldırıp: Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerîkeleh
virgul.gif
lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil hayr ve hüve alâ âlihittâhirîne ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
” der
virgul.gif
her ne istersen duân makbûl olur. Her rek’at için sana milyon rek’at namaz sevâbı verilir” buyurdu.
Selmân-ı Fârisî
virgul.gif
bu hedis-i şerifi bildirdikten sonra
virgul.gif
ben bu hadîs-i şerîfteki sevab ve sonsuz lütufları ve inâyetleri görünce şükür secdesi yaptım
virgul.gif
buyurdu. (Kaza borcu olanların bunun yerine kaza kılmaları lazımdır. Böyle yapılırsa hem borçtan kurtulmuş olur hem de daha çok sevap kazanılmış olur. Kaza borcu olanın nafile namazları kabul olmaz.Teferruatlı bilgi için
virgul.gif
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye
virgul.gif
kitabına müracaat edilebilir)

Recep ayında oruç

Bir defasında
virgul.gif
Peygamber efendimiz
virgul.gif
Receb ayında tutulacak oruçların fazîletini anlatıyordu. Orada bulunanlardan
virgul.gif
yaşı ve pîr-i fânî bir zât ayağa kalkıp:
- Yâ Resûlallah
virgul.gif
ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem
virgul.gif
dediğinde; Peygamber efendimiz:
- Sen Receb ayının birinci
virgul.gif
onbeşinci
virgul.gif
sonuncu günleri oruç tut
virgul.gif
hepsini tutmuş sevabına kavuşursun. Çünkü sevaplar on misli yazılır. Fakat sen Receb-i şerîfin ilk cuma gecesinden gafil olma ki
virgul.gif
melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir. Zîra o gece
virgul.gif
gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz
virgul.gif
hepsi Kâ'be-i muazzama etrafında toplanırlar. Allahü teâlâ onlara hitâben:
"Ey meleklerim dilediğinizi benden isteyiniz." buyurur. Onlar:
"Yâ Rabbî
virgul.gif
istediğimiz
virgul.gif
Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir." deyip
virgul.gif
isteklerini arzederler. Allahü teâlâ:
"Ben
virgul.gif
Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim “
buyurur.
Yine Peygamber efendimiz buyurdu ki:
“Receb ayında bir gün
virgul.gif
bir gece vardır ki
virgul.gif
bir kimse o gün oruç tutsa
virgul.gif
gecesinde namaz kılsa
virgul.gif
ibâdete devam eylese
virgul.gif
bir senenin bütün günlerini oruç tutmuş
virgul.gif
bütün gecelerini ibâdetle geçirmiş sevâbı verilir. O gün Recebin yirmiyedinci günüdür.”

Recep ayına hürmetin karşılığı

Receb ayı
virgul.gif
Âdem aleyhisselâmdan beri kıymetli idi. Bu ayda muharebe etmek günah idi. Her ümmet
virgul.gif
bu aya saygı gösterirdi.
Îsâ aleyhisselâm zamanında bir genç
virgul.gif
güzel bir kıza tutulmuştu. Ona kavuşmak için çırpınıyordu. Nice zaman sonra söz aldı. Bir akşam
virgul.gif
bir yerde buluştular.
Genç
virgul.gif
pek sevinçli idi. Aylardır bu zamanı bekliyordu. Genç ansızın
virgul.gif
pencereden hilâli
virgul.gif
yeni ayı gördü. Kıza:
- Bu hangi aydır
virgul.gif
dedi. Kız da:
- Receb ayı
virgul.gif
diye cevap verdi.
Genç birden toparlandı. Kız bu âni değişikliğe çok şaşırdı:
- Ne oluyorsun
virgul.gif
ne oldu sana birden
virgul.gif
diye sordu.
Genç
virgul.gif
şöyle cevap verdi:
- Babalarımdan işittim. Receb ayında günah işlenmez. Bu aya saygı gösterilir
virgul.gif
deyip
virgul.gif
özür diledi ve evine gitti.
Allahü teâlâ
virgul.gif
Îsâ aleyhisselâma vahy gönderip
virgul.gif
olanları bildirdi. "Bu genci ziyâret et! Selâmımı söyle!" buyurdu.
Genç
virgul.gif
Receb ayına gösterdiği bu saygı için
virgul.gif
büyük bir peygamberin kendine gönderildiğine sevinerek îmân etti. İyi bir mü'min oldu. Receb ayına gösterdiği bu saygı sebebi ile
virgul.gif
îmân şerefine kavuştu.
Bu mübârek zamanlarda va'dedilen sevâblara kavuşabilmek için
virgul.gif
her şeyden önce i'tikadı düzeltmelidir. İlmihal bilgilerini
virgul.gif
ibâdetleri
virgul.gif
haramı ve helali öğrenmeli ve yaşayışı bunlara uygun hale getirmelidir. Çok tevbe ve istigfar etmeli
virgul.gif
kazaya kalmış oruç ve namazları
virgul.gif
bu günleri vesile ederek hemen kaza etmeye başlamalıdır.
Fırsatı
virgul.gif
ganîmet bilmelidir. Bu günlere bir daha kavuşup
virgul.gif
kavuşamayacağımız belli değildir. Bu günleri fırsat bilerek günahlara istigfar etmeli
virgul.gif
Allahü teâlânın affetmesi için yalvarmalıdır. İbâdetleri yapmalı
virgul.gif
ömrü zayi etmemelidir.

Hazret-i Ali'nin Duâsı

Hazret-i Hüseyin anlatır:
Recep ayıydı. Babamla beraber Kâ'be-i şerîfteydik. Kâ'bede ağlayıp
virgul.gif
sızlayarak Allahü teâlâya duâ eden bir kimsenin sesini işittik. Babam
virgul.gif
bu kimseyi çağırmamı söyledi. Hemen gidip o kimseyi buldum. Güzel yüzlü
virgul.gif
temiz bir kimseydi. Fakat
virgul.gif
sağ yanı felç olmuş
virgul.gif
hareketsizdi. Kendimi tanıtıp
virgul.gif
babamın kendisini beklediğini söyleyince hemen kalktı. Kendisine yardım ettim. Beraberce babamın yanına geldik. Babam:” Sen kimsin ve bu halin nedir?” diye sorunca adam şunları anlattı:
Ey mü'minlerin emiri
virgul.gif
Allahü teâlâ tarafından cezaya çarptırılan kimsenin hali nasıl olur? İsmim Menazil bin Lahık'tır. Ben vaktimi oyun ve eğlence ile geçirdim. Hep nefsimin arzuları peşinde koşardım. Mübârek aylara hürmet etmez
virgul.gif
mübârek aylarda ve gecelerde günah işlemeye devam ederdim. Salih bir babam vardı. Beni günahlardan vazgeçirmek için uğraşırdı. Yine bu kıymetli ayların birinde bana dedi ki:
- Allahü teâlânın azabı şiddetlidir. Bir anda kahredebilir. Kötü arkadaşlardan vazgeç! Bu kötü işleri bırak! Zîrâ melekler ve bu aylar senden şikâyet ederler.
Nasîhata hiç tahammülüm olmadığı için
virgul.gif
babamın üzerine yürüyüp onu dövdüm ve susturdum. Babam benim bu yaptığıma çok üzülmüştü. Bunun üzerine
virgul.gif
yedi gün oruç tutup
virgul.gif
Kâ'be-i muazzamaya gitti. Yanında ben de vardım. Burada şöyle duâ etti:” Ey Rabbim! Mazlumların âhını yerde bırakmazsın. Bu mübârek ayda
virgul.gif
bu mübârek yerde yapılan duâları reddetmezsin. Benim hakkımı oğlumdan al
virgul.gif
oğlumun bir tarafını kurut!”
Daha babam duâsını bitirmemişti ki
virgul.gif
sağ tarafım felç olup
virgul.gif
kurumuştu.
Baban bu halimi
virgul.gif
çok üzüldü
virgul.gif
duâsının bu kadar çabuk kabûl edileceğini düşünememişti. Perişan halde beraber geri döndük. Ben yaptıklarımdan çok pişman olmuştum
virgul.gif
fakat olan olmuştu. Babam da benim bu halimi gördükçe o da çok üzülüyordu.
Nihayet dayanamayıp
virgul.gif
yine Kâ'be-i şerîfin huzurunda benim
virgul.gif
iyileşmem
virgul.gif
eski halime dönmem için duâ etmek niyyetiyle hayvana binip yola çıktı. Fakat
virgul.gif
yolda hayvandan düşüp öldü. böylece artık iyileşme ümidim kalmadı. İşte bu halimle her gün gelip burada cenâb-ı Hakka yalvarıyorum. İnşaallah Rabbim
virgul.gif
yine içinde bulunduğumuz şu mübârek aylar hürmetine duâmı kabûl eder de perişan halden kurtulurum.
Hazret-i Hüseyin sonrasını şöyle anlatır:
Babam
virgul.gif
adamın bu halini görünce dayanamadı
virgul.gif
bu kimseye bir duâyı öğretti. Ertesi gün bizim yanımıza hiçbir şeyi kalmamış olarak geldiğinde
virgul.gif
sordum:
- Bu hale nasıl geldin?
- Akşam eve gittiğimde
virgul.gif
babanızın öğrettiği duâyı okuyacaktım. O ara uykuya daldım. Rü'yâmda
virgul.gif
bana bir ses "Allahü teâlâ sana yetişir. Sen öyle bir duâ öğrendin ki
virgul.gif
bu ism-i a'zamdır. Onunla duâ olunduğunda kabûl olunur
virgul.gif
onunla istediğin verilir." dedi.
Sevinç içinde uyandım. O arada tekrar bir ağırlık bastı
virgul.gif
yine uyudum. Bu defa rü'yâda Resûlullahı gördüm. Halimi kendilerine arzettim. İnci saçılan mübârek dilinden:
- Amcamın oğlu Ali'nin öğrettiği duâyı oku! Sana ism-i a'zamı öğretti. Onunla duâ kabûl olur
virgul.gif
istenen şey verilir
virgul.gif
buyurdu. Ben de:
- Yâ Resûlallah! Mübârek ağzınızdan da o duâyı dinlemeği arzu ederim
virgul.gif
diye yalvardığımda bana o duâyı söyledi. Duâ şöyleydi:
"Allahümme innî es'elüke yâ âlimel hafiyye
virgul.gif
ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye
virgul.gif
ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye
virgul.gif
ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra'b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye
virgul.gif
yâ men havaicul-halki indehü makdıyye
virgul.gif
yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye
virgul.gif
yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu'tî ve lâ gayruhu rabbün yud'a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a'tini süâli inneke alâ külli şey'in kadîr." (67/1)

Ben de onu okuyup hemen uyandım. Kendimi
virgul.gif
yakalanmış bulunduğum hastalık ve sakatlıktan
virgul.gif
felçli halden kurtulmuş halde buldum.
Hazret-i Ali buyurdu ki: “Bu duâya sımsıkı sarılın. Çünkü o Arş-ı a'zamın hazinelerinden bir hazinedir.” (Gunyetüt-Tâlibîn)
Ayrıca Receb ayında her gün şu duâ okunmalıdır:
“Allahümme bârik lenâ fî Racebe ve şâbane ve belliğnâ Ramazâne” (Allahın
virgul.gif
Receb ve Şâbanı bize mübarek eyle
virgul.gif
bizi Ramazana yetiştir!)
 
Üst