Ölü, Kan, Domuz eti Ve Allah'tan Başkası Adına Kesilenlerin Haram Kılınması

Zeynep Özmen

Kevok_84
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
3,306
Tepkime puanı
11
Puanları
0
Ölü, Kan, Domuz eti Ve Allah'tan Başkası Adına Kesilenlerin Haram Kılınması

Ölü, Kan, Domuz eti Ve Allah'tan Başkası Adına Kesilenlerin Haram Kılınması

(Allah) muhakkak ki size ölüyü, kanı, domuz etiİni, Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kılmıştır. Kim zaruret içinde kalırsa, haddi aşmamak ve haksızlık yapmamak şartıyla (yemesinde) ona bir günah yoktur. Muhakkak ki ALLAH (c.c.) Gafur'dur, Rahim'dir.(Bakara:173)
ALLAH (c.c.) (c.c) bu ayetinde, mü'minlere haram kıldığı şeyleri bildiriyor ve hasır edatı olan innema ile başlıyor. Bununla; Şimdilik yalnız bu sayılanlar size haram kılındı demek istiyor. Zaten Allah'ın yiyecek konusunda haram kıldığı şeylerin çoğu da bu ayetten çıkmaktadır.
Haram kılınan yiyeceklerden biri de ölü hayvan etidir. Ölü hayvan; kendiliğinden ölen veya şer'i kesimle kesilmeyen hayvandır.
Kesilmiş hayvanın helal olması ve ölü hükmünü almaması için belli şartlar vardır. Bunlar:
1 - Kesen Kişinin Dini:
a- Müslüman Olmak: Bu konuda bütün alimler ittifak etmiştir.
ALLAH (c.c.) (c.c) şöyle buyuruyor:
“...sizin kestiğiniz müstesna...” (Maide: 3)
Ayetten de anlaşıldığı gibi burada hitap müslümanlaradır.
b - Kitap ehli (yahudi veya hristiyan) Olmak:
Bütün alimlere göre yahudi ve hristiyanların kestiği helaldir.
Delilleri:
1- ALLAH (c.c.) (c.c) şöyle buyuruyor:
“...Kitap ehlinin yemeği (kestiği) size helaldir...”
(Maide:5)
Ayette geçen “kitap ehli”nden, yalnız yahudi ve hristiyanların kastedildiğini, “Sizden önceki kitap verilenler” bölümü açıkça ifade etmektedir.
Bütün alimlere göre ayette geçen “taam (yemek)” kelimesinden kastedilen; kestikleri etlerdir.
2- Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
“Nıptiler'in bulunduğu Fars topraklarına indiğinizde onlardan et satın almak isterseniz, eğer hayvanı kesen yahudi ve hristiyan ise alın ve yiyin! Onu kesen mecusi ise yemeyin!” (Ahmed rivayet etti ve sahih dedi)
3-Hayber'in fethinde yahudilerden bir kadın, kesip kızarttığı koyun butunu zehirleyerek Rasulullah'a ikram etti. Rasulullah (s.a.s) ondan bir çiğnem ısırdı. Fakat sonra, yemeyip tükürdü. Sahabelerden bir kimse (Bişr b. Bera b. Marur) ise ondan yedi ve bu sebeple öldü. (Buhari, Müslim)
4 -Abdullah b. Muğaffel, Hayber'de yahudilerin kesip de attıkları bir yağ parçasından istifade etmek istedi. Rasulullah (s.a.s) de ona izin verdi. (Buhari Müslim, Siyeri Halebi)
5-Alimlerin icmaı:Bütün alimler yahudi ve hıristiyanların kestiğinin yenilebileceğinde ittifak etmişlerdir.
c-Sabii Olmak:
Şafiilere göre; eğer sabiiler, ehli kitap inancı üzere iseler, ehli kitaptan sayılırlar ve kestikleri yenir. Fakat ehli kitap inancı üzere değillerse, ehli kitap'tan sayılmazlar ve kestikleri yenmez.
İmam Ebu Hanife'ye göre; sabiilerin kestiği yenir. Çünkü onlar ehli kitaptandır.
Malikilere göre; sabiilerin kestiği yenmez. Çünkü onlar, ehli kitaptan değildirler.
d-Mecusi Olmamak:
Alimlerin çoğuna göre; Mecusilerin kestiği ve avladığı hayvanların eti yenilmez. Çünkü onlar ehli kitaptan değildirler.
Delilleri:
1-Rasulullah (s.a.s) mecusiler hakkında şöyle buyurmuştur:
“Mecusilere, ehli kitaba davrandığınız gibi davranın. Fakat kadınlarıyla evlenmeyin, kestiklerini yemeyin!” (Ebu Davud)
 
Üst