ÖKSÜZ ve YETİM | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

ÖKSÜZ ve YETİM

cicek demeti

Sükut
İhvan Üyesi
Katılım
7 Ocak 2011
Mesajlar
11,683
Puanları
0
BEN YeTiM-iM
YeTiM BEN-İM!..
SıRR-ı SıFıR SaHRaSının SALL SuLTÂNı
sallallahu aleyhi vesellem
Fısıldadı Kalb Kulağıma ki;BEN YeTiM-iM YeTiM BEN-İM!.. MuHaMMeD-iM!.. sallallahu aleyhi vesellem Erkence geçmiş ÇÖPlükten ÇÖLe Baba, Ana karnında kalakalmış BeBecik YETİM.. Sımsıcak Ana kucağı yavaş yavaş BUZ kesmeye başlayınca ağlayan Kundak BeBeği ÖKSÜZ... Değerli Tefsircimiz Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR (kaddesallahu sırrahu): "Asıl “yetim” küçükken babadan öksüz kalan demek olup, tek başına kalmış anlamına gelir. Ayrıca tek ve benzersiz veya pek az bulunur kıymetli şeye yetim denilir. Benzeri yok gayet kıymetli inciye “dürr-i yetim” denilmesi de bundandır." buyurur. (Elmalılı, IX, s. 278) Rabbülâleminin Her “ŞEY” i NUR-undan Yarattığı Rahmetenlilâlemin OL-AN Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem; Hayy-at-ın OLAYlarının en zorlarını fiilen yaşayarak yaşamamıza ÖRNEK OL-muştur… YETİMlikte de ÖKSÜZlükte de!.. Dürr-i Beyzâ: Kâinât Sedefinin ÖZ İncisi Beyaz Nuru Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem.. Dürr-i cAN: Cisim Bürünen türlü GÖRünen CÜMLe cANların CAN ANAsı cAN SEV-gilis Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem.. Dürr-i Meknun: Mâ-Sivâ SEDEF-inin ÖZü-ASLı, EşYâ-nın Hakikatı, kendinde KendininMiM Muhafazalı parlak incisi Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem.. Dürr-i Nâb: Nurullaha BİLE-lik NURunun Nübüvvet İncisi Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem.. Dürr-i Şirâb: OL-AN da Geçmiş ve geleceğin Çekirdeği HİÇ KÂSEsindeki HEP BÂDEsinin TEK ŞURUBu-ŞerÂBı Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem.. Dürr-i Yegane: TEK-in TEK-i, AHAD ALLAH celle celâlihu’nun AHMED-i Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem.. Ezel-Ebed Eşi ve benzeri bulunmayanTEK-lik İncisi Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem.. Dürr-i Yekta: TEK-likte bir daha BEN-zeri OL-amayan, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Dürr-i Yetim: SUBHÂNÎ Sadefini Kaybeden ve DEVR-ÂNda TEKe-TEK Dönenlerin ASLı-ANAsı Yetimlerin Yürek YURDu Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem… Sana ve Seni İZleyenlerine ALLAH celle celâlihu’muzun İLMULLAHınca Salat ve Es Selâm celle celâlihu OL-sun Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike ve nebîyike ve Rasûlike ve Nebîyyi’l- ümmiyyi ve alâ alihi ve’s- sahbihi ve ehli beytihi! Âmin!..
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Âmine Annemizin karnında altı aylık BeBe iken Babası Abdullah aleyhisselam Efendimiz 25 yaşında Medine’de Neccaroğullarından Nâbiğa’nın evinde Dünyayı terk etti.. (İbn-i İshak Siyerince) Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Baba Koruması-Kollaması, Kokusu ve Sevgisine Hasretliğin TEK AD-resi OL-du!.. Âmine Annemiz, erken kırılan RaHMâN Kanadını yerine Rahîm kanadını KUL-llanarak Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem i SÎN-e-SÎN-e SAKladı.. Medine’li, OL-uşu Mekke’ye Gelin gidişi ve HASRet inleyişleri 6 yaşındaki Dürr-i Yetimini SIRT-ına SARdırdı SILA-ya SALLdı.. Yanına Hazreti Ümmü Eymeni-Eymen’in, En meymenetlinin En uğurlunun ANAsını YOL-daş aldı 2 DEVEyle YOLlra Düştü ISSız ÇÖLlerde.. Ümmü Eymen radiyallahu anha!.. Künyesi Ümmü Eymen Bereke bint-i Sa'lebe radiyallahu anha.. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem in Babasının Habeşli câriyesidir.. Ashabın seçkinlerinden Hazrec oğullarından Ubeyd İbn Zeyd’in karısı, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem in, daha 18 yaşında iken Suriye Ordu Kumandanı tâyin ettiği Üsâme b. Zeyd'in annesi Ümmü Eymen radiyallahu anha.. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem'in: “Annem Âmine’den sonra, annem benim Ümm-ü Eymen’dir; Ümm-ü Eymen benim ailemden kalan yâdigârdır!” (Tabakât –ı İbn-i Sa’d, c.8, s.223.) Buyurduğu İkinci Annesi-DaDısı olan Ümmü Eymen radiyallahu anha.. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem in Mekke’den Medine’ye hicretinde, Mekke’lilere ait yanında bulunan emanetleri emânet ettiği EMÂN-ET-çisi Ümmü Eymen radiyallahu anha.. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem e ilk iman edenlerden olma şerefine nail olan, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem in Haticetü’-l Kübrâ alaeyhasselâm ANA-mızla evlendiğinde onu azâd ettiği Ümmü Eymen radiyallahu anha..

Uhûd, Hüneyn ve Hayber Savaşlarının Sâki-Hemşire Mücahidesi,
Uhud Bozgununda Ali kerremullahi veche ile Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem in başında kalakalınca kaçanlara: “Yazıklar olsun size; sizler kadından farksızsınız; geçin şu kirmenlerin başına da yün eğirin bari!”
(İbn-i Eb-il Hadid, c.3, s.390.)
Diye haykıran Ümmü Eymen radiyallahu anha..

80 yıllık ÖMRünün 60 yılı Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem in ve Ehl-i Beyt aleyhumusselâmın hizmetinde geçiren,
Fatmatü’z- zehrâ aleyhasselâm’ın SALL Sırdaşı AnamızÜmmü Eymen radiyallahu anha..

Kısacası 6 yaşında ki Muhammed Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem in Muhammedî ÖKSÜZlük YOLU YOLdaşı Haldaşı Ümmü Eymen radiyallahu anha....

Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellemin Beşeriyyeti Abdullah sallallahu aleyhi vesellem in Hakk ALLAH celle celâlihu ya YÜRÜ-DÜĞÜN-de;
gÖZ yaşları Çile Çağlayınca: “Yeter artık ağlama!” diyenlere:
“Beni Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem’in vefâtı ağlatmıyor, zîrâ her canlı ölümü tadıcıdır. Beni vahyin kesilmesi ağlatıyor.”
Buyuran feraset timsali Aziz Annemiz, Hazret-i Osman’ın halîfeliğinin ilk aylarında vefât etti cennete uçtu..

ÇÖLün Çilesi Hacer aleyhasselâm, Meryem aleyhasselâm gibi, Âmine Annemiz aleyhasselâm da 2 Kadın Başlarına ve Başların ANAsı Muhammed Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Başıyla YOLa düştüler..baktabul
Âmine Annemiz aleyhasselâm, Gençken kaybettiği hasreti dinmeyen Kocasının kabrini Yoklamak-Koklamak ve AKRABAları Adiyy b. Neccaroğullarını daha serin yaz aylarında YAVRUsuyla ziyaret maksadındaydı YOL YOLcusu idi..
YOL, YOL-cu, YOL-daş ve YOL-luk!..Medine’ye sağ salim vardılar, dayısı Neccaroğulları’ndan Nabiğa’nın evine misafir oldular ve onun yanında bir ay misafiri oldular.
Zaten Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem in sevgili BaBası Abdullah aleyhisselam’ın kabr-i şerifi de bu evin avlusundaydı…

30 gün 1 ay DOLunca Kader Çarkının Çıtırtıları DUY-uldu..
Yolcu YOLa gerek diye düşüldü dar, dik, yalçın, ıssız, kurak ve kıvrım kıvrım Vâdiler boyunca YOL-lara..

(Not: 20010 Ramazan Umresinde Mekk’den Medine’ye giderken Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem in HİCR-ET yolu OL-AN bu Eski YOLu İzledik. İÇim yanarak baktım durdum yalçın dağlara uyumadan hep Yaşadım ŞÜKÜR..)

Medine’den ayrılalı epey olmuştu ve Mekk’ye daha çok uzaktadıylar, ama ECEL yakındı Âmine Annemiz aleyhasselâm’a..
Muradullahın Kaza-Kader SıRR sancıları sardı göğsünü, sığmadı, taştı taşacakken Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem i bağrına basarak, göz yaşları içinde canhıraş, Ümmü Eymen radiyallahu anha Anamızın aktardığı şu içli sözleri hıçkırarak buyurdu ki:
“Ey çekilen dehşetli ölüm okundan Allah’ın lütuf ve yardımıyla 100 deve karşılığı kurtulan Zâtın yavrusu!
Allah, Seni mübârek ve devamlı kılsın!
Eğer rüyada gördüklerim doğru çıkarsa, Sen Celâl ve bol İkram Sahibi olan Allah tarafından Âdemoğulları’na helâl ve haramı bildirmek üzere Peygamber gönderileceksin!
Sen, teslimiyeti artan İbrahim’in Dinini gerçekleştirmek ve yerleştirmek için gönderileceksin!
Allah, Seni, milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlikten de esirgeyecek ve alıkoyacaktır!.
Her yaşayan, ölür. Her yeni, eskir. Her yaşlanan, zevâl; her çok, fenâ bulur!.
Evet, ben de öleceğim!.
Fakat, temelli anılacağım!
Çünkü, temiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir beni AN-AN Evlat bırakmış bulunuyorum!.”
( İbn-i Hişam, Sîre, c:1 shf:177)Çöl Sıcağının Sırr ıssızlığında buharlaşan bir DAMLa gibi Soluğuyla SESi uzaklaştı gitti bu Dİyârdan Âmine Annemiz aleyhasselâmın RUHuyla Muhammedî cENNete!..
Kalakaldılar 2 Deveyle Ümmü Eymen Anne ve 6-lık Dürr-i Yekta Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem tek başlarına ÇÖLde..

Ümmü Eymen radiyallahu anha Anamız, EBVâ Vâdisinde Cisimsiz CÂNa İmam oldu 6 Âlem YAŞlık Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Cemaatı oldu, Hüzünlü Ezansız Kıldılar Secdesiz Namazını ve Gömleğiyle gömdüler Gönüllerine 30 yaşındaki Genç Gelin Âmine Annemiz aleyhasselâmı..
Ümmü Eymen radiyallahu anha Anamız,
ÖZ Yavru edindiği ve “ANNEM!” buyrulduğu Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem i ÖMRünce ve ARDınca asla unutmadı Şefaatını dileriz İnşaallah..

(Not: Her SALL Seferimde çok istedim gitmeyi EB-Vâ'ya Yâr-Zâr Ziyaretine..
EB-Vâ: Medine-i Münevvere'ye bağlı olup, Mekke-i Mükerrem’e yolunda şimdiki bir köyün adıdır. Medine'ye 23 mil uzaklıktadır. Köyün üstünde dik ve kuru bir dağın adı da Ebvâ'dır. Bu köy iki şey ile meşhurdur. Biri: Peygamberimizin annesi Hz. Amine'nin kabri orada bulunmaktadır. İkincisi ise: Hicretin birinci senesinde birinci defa olarak yapılan gazanın orada olmasıdır.)alinti​
 
Üst