Öfkeyi Yenmede '4 metot' | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Öfkeyi Yenmede '4 metot'

cicek demeti

Sükut
İhvan Üyesi
Katılım
7 Ocak 2011
Mesajlar
11,683
Puanları
0


Öfkeyi Yenmede '4 metot'

Allah Resûlü (SallAllahu Aleyhi Wesellem) öfke konusunda bizlere bir takım yol ve yöntemler gösterir İnsanın öfkesine hâkim olmasının yollarını öğretir Gerçekte de birçok adlî vaka, bir anlık öfke patlamasıyla meydana gelir
Öfke, insanda fıtri olarak yaratılan, ancak aklî ve dinî terbiye ile kontrol altına alınabilen bir duygudur Yerinde kullanılması halinde faydalı, aksi takdirde, fert ve toplum için bir musibettir Kur’an-ı Kerim, öfkelerine hakim olmayı, müminlerin güzel sıfatlarından saymaktadır; “O takva sahipleri bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini tutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır” ( 3/ 134) buyurmuştur


Öfkelenmemeyi emreden Hz Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem, öfkeye hakim olma yollarını da mucizevi bir şekilde göstermiştir Buhari’nin rivayetine göre, bir adam, Resulullah’a(SallAllahu Aleyhi Wesellem) gelerek, ‘Bana nasihat et’ der Resulullah SallAllahu Aleyhi Wesellem de ona, ‘Öfkelenme (kızma)!’ der ve bu ifadeyi birkaç defa tekrarlar


Taberani rivayetinde de, Ebu Derda, Resulullah SallAllahu Aleyhi Wesellem'e ‘Bana, beni cennete götürecek bir amel söyle’ dedim O da bana, ‘Öfkelenme, dedi’ diye anlatırMuhaddisler, ‘Rasulullah SallAllahu Aleyhi Wesellem'in ‘kızma!’ (öfkelenme!) sözlerinin, kızmayı, kızdırmayı doğuran sebeplerden kaçınma manasına geldiğini, yoksa fıtri olan kızmanın bizzat kendisi olmadığını ifade ediyorlar İmam Gazali de, ‘İnsanlar içinde en akıllı olan, en az öfkelenendir’ tespitini yapıyor
1 İSTİAZE İLE Allah’A SIĞINMAK:


Öfke anında ‘Euzü billahi mineşşeytanirracim’ demek Buhari ve Müslim’in rivayetine göre, iki kişi Resulullah SallAllahu Aleyhi Wesellem'in yanında birbirlerine kızıp bağrışıyorlardı, öfkede biri öyle ileri gitti ki, yüzü kıpkırmızı oldu Bunu gören Allah Resulü SallAllahu Aleyhi Wesellem, şöyle buyurdu: ‘Öyle bir söz biliyorum ki, eğer onu söylese ondaki bu öfke gidecektir’ o da ‘Euzu billahi mineşşeytanirracim’dir2 SUSMAK:

Resulullah SallAllahu Aleyhi Wesellem Müsned’de yer alan bir hadisinde de şu tavsiyede bulunuyor: “Öfkelendiğin zaman sus!” Ve bu sözü üç defa tekrarlıyor


Muhaddisler bu hadisi şöyle açıklıyorlar: Öfke anında akla Allah’ı getirmek, öfkeyi def etmede en etkili yoldur Zira hakiki mümin, Allah’ın izni olmadan hiçbir şeyin meydana gelemeyeceğine, hiç kimsenin kendisine zarar veremeyeceğine, onun dışındaki bütün etkenlerin, birer araç ve sebep olduklarına inanır


Modern tıp da, öfkelenen kişiye düşünce alanını değiştirmeyi, o anda başka şeyleri akla getirmeyi, mesela, hiçbir söz söylemeden önce, birden otuza kadar sayı saymayı tavsiye edilmektedir Bu yolla, öfkeyi artıracak bazı enzimlerin salgılanmasına engel teşkil edilmiş olunuyor


Muhataba hiç cevap vermeden susma, olayı muhakeme etme, neticeyi düşünme, zihinsel faaliyetlerde bulunma da tıbben öfkeyle baş etmenin yollarından biri olarak psikologlar tarafından tavsiye edilmektedir İşte Allah Resulü SallAllahu Aleyhi Wesellem öfkelenen kişiye istiazeyi tavsiye ederek, on dört asır sonra keşfedilen psikolojik bir tedaviye işaret etmiştir
3 KONUMUNU DEĞİŞTİRME:


Resulullah SallAllahu Aleyhi Wesellem, bilimsel bir mucizeye on dört asır önce işaret etmektedir Ebu Davud’un naklinde Allah Resulü SallAllahu Aleyhi Wesellem şöyle buyurmaktadır: ‘Biriniz öfkelendiğinde, ayakta ise otursun, eğer bu durumda öfkesi geçmiyorsa uzansın’


Modern tıp, aşırı bir şekilde öfkeye maruz kalan kimselere, muhataba, sözlü veya fiili bir tepki göstermeden önce, konumunu değiştirerek rahat bir konuma geçmeyi tavsiye etmektedir Tıbben sabittir ki, insanda adrenalin hormonu, şeker eksikliği, stres, korku ve öfke durumlarında salgılanır


Bu hormonun artışı, kalp atışlarını da artırır ve oksijen tüketimi de bu nedenle artar İşte öfke, bu hormonu artırarak, kalbin fazla çalışmasına ve dolayısıyla yüksek tansiyona yol açar Bu nedenle doktorlar, şeker, yüksek tansiyon ve kalp hastalarına stres ve öfkeden kaçınmalarını tavsiye etmektedirler Yine tıbben sabittir ki, adrenalin hormonunun kandaki miktarı, ayakta ve ilk beş dakikada, normalden iki üç kat artıyor, öfke ve stres durumlarında ise, bu artış katlanarak yüksek bir düzeye çıkıyor Böylece, öfke ve ayakta olma faktörü birleşince, sağlık tehlikeye giriyor Bu nedenle, Resulullah SallAllahu Aleyhi Wesellem, öfkelenen kişiye, ayakta ise oturmayı, oturuyorsa uzanmayı, mucizevi bir şekilde tavsiye etmiştir

4 EL VE YÜZ YIKAMAK:


Öfkelenen kişinin el ve yüzünü yıkaması veya duş alması, modern tıbbın en son tavsiyeleri arasında yer almaktadır Zira bu durum sinir sistemini düzenliyor Çünkü öfke, genel hararet ve sıkıntıdan kaynaklanıyor, su ise harareti ve sıkıntıyı hafifletiyor Hz Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem, ‘Öfke şeytandandır, Şeytan ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülür Biriniz kızdığı zaman abdest alsın’ buyurmaktadır


Ahmet Altun
Ailem Dergisi​
 
Üst