Kuran'dan Mezun Olmak... | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Kuran'dan Mezun Olmak...

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
İhvan Üyesi
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Puanları
0Mezuniyet bir eğitim sürecinin sonucunda olur mutlaka… Başladıkları eğitimi tamamlayamayanlar mezun olmazlar,olamazlar. “İkra” ile başlamıştı Kur’an mektebi..Ardından, adına “Kalem” dediği sureyi öğretmişti talebelerine. Yan yana getirdiğinizde “oku,yaz” emriyle karşı karşıya geldi, Kur’an mektebinin talebesi!..Kur’an’ın okumaya yüklediği mana ise, adamı adam edecek nitelikteydi.

a.Okumak

b.Okuduğunu anlamak

c.Gereğini yerine getirmek…

”İkra” ile kast ettiği mana buydu Kur’an’ın!.. Her okulun öğrencilerinin birer ismi vardı mutlaka…

Kur’an talebelerinin ismini de yine Kur’an’dan öğreniyoruz ;Muvahhid!.
Muvahhid olmayan Kur’an mektebine yazılamıyordu,Kur’an mektebine öğrenci olmanın ilk şartı Muvahhid olmaktı. Muvvahid olmanın elbet tanımı vardı! Muvvahidi şöyle tanımlıyordu kısaca;

“Tüm sahte ilahlara red,Allah(celle celalüh)’ın ilahlığına evet”.

İlah kavramına sık sık dikkat çekerek, benliklere yerleştirmek istiyordu. Çünkü Kimlik gerekiyordu öğrenciye,kişilik gerekiyordu! Bulanıklığa yer yoktu,netlik safi’lik önemliydi. Bunun için önce ilah’ın ne olduğunu öğretiyordu talebelerine!. İlah;

- En çok sevdiğindir

- En çok korktuğundur

- İnsanları idare etmek için kanun koyandır

- İlah egemenliktir,muvahhid ise egemenliği kayıtsız ve şartsız Allah(celle celalüh)’a has kılandır.

Kur’an’dan mezun olmak;

Önce “La” demektir her çağın ve bu çağın putlarına. Kur’an’dan mezun olmak, küfrü, renkli kıyafetleri içinde bile tanımaktır her çeşidiyle!.Şirkten uzak kalmaktır her yönüyle!.Hakimiyeti Allah(celle celalüh)’a has kılmaktır tümüyle!. Tek dişi kalmış canavarın dişlisine kıyam etmektir, takılmamaktır modern putun görünen yüzüne.

Kur’an’dan mezun olmak!

Yalpalamadan dik durmaktır çağın modern putlarına. Erdemi yüklenmektir, O’nun ahlakıyla ahlaklanmaktır!. Fazilet ile dolmaktır. Meydan okumaktır çağın kokuşmuşluğuna İbrahim’ce… Yusuf’ca direnmektir tüm tekliflere!. El uzatmamaktır kendinin olmayan hiçbir şeye, karnına taş bağlasa da açlıktan,faiz bulaştırmamaktır kazancına, aldatmamaktır kimseyi ve her şeyden evvel kendini!

Kur’an’dan mezun olmak!

Secdelerin hakkını vererek yükselmektir miraca!. Ve bir muştu olmaktır, Umut olmaktır yer yüzünün mazlumlarına! yağmur olup yağmaktır çoraklaşmış gönüllere.

Vahye susamışlara Hacer’ce cehd etmektir, zem zem olmaktır,zem zem bulmaktır İsmail’lere!.

Kur’an’dan mezun olmak;

Kıyam etmektir,kalkmaktır ayağa,cihad yükünü omuzlamaktır her yönüyle.Nefes kesen hayat koşusunu tamam etmektir yiğitçe,mertçe!. Ve koşu yorgunluğunu şehadet şerbeti ile gidermektir kana kana!

Kur’an’dan mezun olmak!

Bela olmaktır zülmün,küfrün,şirkin başına..Direnmektir İbrahim’ce çağın nemrutlarına!..
Savaşmak,çarpışmak ölümüne.

Şehadet diplomasını alarak eline, diploma töreni şehadet günü, yürümektir en büyük dosta, mezuniyet gecesinde!..

Kur’an’dan Mezun olmak!

Talut’ca içmektir nefsin ırmağından! Binmektir Nuh’ ile kurtuluş gemisine!.

Aldanmamaktır Dünyanın sahtekar ne Karun ve ne de samirisine!


Kur’an’dan mezun olmak!

Nefsin Tih çölünde kavrulmamaktır, beni Yahudice!. Varmaktır şehrin kapılarına Musa’ca.Sen savaş diyerek sorumluluktan kaçmadan, Fatih olmaktır arzı Dünya’ya. Önce yürekleri feth etmektir ustaca. Dikmektir tevhid bayrağını yüreklerin gönlerine, sonra hakkın hakimiyeti için çarpışmaktır yiğitçe, Musab’ca, zenginliğin fakir çocuğu gibi.

Dücane’ce zor zamanların yiğit savaşçısı gibi. Nasibe’ce, sevda uğruna,evlattan,eşden,yardan ve serden geçen gerçek sevdalı gibi. Sümeyye’ce çağın ebu cehillerinin düzenlerine meydan okuyan,eğilmeyen islam’ın ilk şehid gelini gibi!.

Ve sonuç olarak;

Her okulun mezuniyet günü vardır,Kur’an talebesinin mezuniyet günü ise, şehadet diplomasıyla, sevdaya yelken açmaktır,kavuşmaktır, O’nsuzluğa gözünü açtığı baş öğretmene!. O’nsuzluğa savrulmuş yılların engelinden kurtulmak kavuşmaktır sevgiliye,en sevgiliye.

Ve kutlamaktır mezuniyetini cennet hurileriyle. Yani Ölümsüzlüğe, ölüm ile yelken açmaktır …

Ve selam olsun Kur’an talebelerine, Selam olsun ölümsüzlüğe yelken açanlara..

Sabiha Ateş Alpat
 
Üst