Kuranda Kıyamet

melde

helina_roje
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
2,238
Tepkime puanı
24
Puanları
0
Konum
Ankara
Kiyamet Kur'anda değişik isimlerle zikredilmiştir.

Yevmül-kiyame (ayağa kalkma günü)
Yevmül-hasre (hasret günü)
yevmül-muhasebe (muhasebe günü)
yevmül-müsaele (sual günü)
yevmül-müsabaka (müsabaka günü)
yevmül-münakaşa (münakaşa günü)
yevmül-münafese (mücadele-i nefis günü)
yevmül-zelzele (zelzele günü)
yevmül-demdeme (azabın devam ettiği gün)
yevmül-saika (ölüm günü)
yevmül-vakia (kıyamet ve şiddet günü)
yevmül-kaaria (felaket ve şiddet günü)
yevmür-racife (sura 1. üfürüş)
yevmür-radife (sura 2. üfürüş)
yevmül-gaasiye (insanı örten felaketler günü)
yevmül-dahiye (inen felaket günü)
yevmül-azife (yaklaşan saatin günü)
yevmül-hakka (emirlerin hakikatleri bildirilen gün)
yevmüt-tamme (örten ve yücelen gün)
yevmüs-sahha (bağrısma günü)
yevmül-telaki (mülakat günü)
yavmül-firaki (ayrılık günü)
yevmül-mesaki (sevk günü)
yevmül-kisas (kısas günü)
yevmüt-tenad (çağırma günü)
yevmül-hisab (hesap günü)
yevmül-meab (dönüş günü)
yevmül-azab (azab günü)
yevmül-firar (kaçış günü)
yevmül-karar (yerleşme günü)
yevmül-lika (mülakat günü)
yevmül-beka (beka günü)
yevmül-kaza (hüküm günü)
yevmül-ceza (ceza günü)
yevmül-bela (imtihan günü)
yevmül-büka (ağlamak günü)
yevmül-haşr (haşr günü)
yevmül-vaid (vaid ve tehdid günü)
yevmül-arz (arz günü)
yevmül-vezn (tartı günü)
yevmül-hakk (sübut günü)
yevmül-hükm (hüküm günü)
yecmül-fasl (hükmü karara bağlama günü)
yevmül-cem (toplama günü)
yevmül baas (gönderme günü)
yevmül-feth (fetih günü)
yevmül-hizy (rezalet günü)
yevmül-azim (büyük gün)
yevmün-akim (kısır gün)
yevmün-asir (zor gün)
yevmüd-din (ceza günü)
yevmül-yakin (yakın gün)
yevmün-nüsur (yayılma günü)
yevmül-masir (dönüş günü)
yevmün-nefha (üfürme günü)
yevmüs-sayha (bağırma günü)
yevmül-rücce (sarsıntı günü)
yevmül-recfe (şiddetli ızdırap günü)
yevmül-zecre (azarlama günü)
yevmüs-sekre (sarhoşluk günü)
yevmül-feza (korku günü)
yevmül-ceza (üzüntü günü)
yevmül-münteha (sonuç günü)
yevmül-meva (dönüş günü)
yevmül-mikat (vakit günü)
yevmül-miad (vade günü)
yevmül-mursad (bekleyiş günü)
yevmül-galak (kitleme günü)
yevmül-arak (ter günü)
yevmül-iftikar (fakirlik günü)
yevmül-inkidar (bozuntu günü)
yevmül-intisar (saçılış günü)
yevmül-huruc (çıkış günü)
yevmül-hulud (ebediyet günü)
yevmül-tegabün (aldanma günü)
yevmül-abus (şiddet günü)
yevmül-malum (belli gün)

yevmün la reybe fiyh (şüphesi olmayan gün)
yevme tüblesserair (içlerin imtihan günü)
yevme la tecri nefsun an nefsin şeyen (bir nefsin diğerinin cezasini çekmedigi gün)
yevme teshasu fiyhil-ebsar (gözlerin dona kaldığı gün)
yevme la yugni mevlen an mevlen şey'a (hiç bir yardımcının diğerine faideli olmadığı gün)
yevme la temliku nefsun linefsin şey'en (bir nefsin diğeri için hiç bir şey sağlamadığı gün)
yevme yudavne ila nari cehenneme da'en (şiddetle cehennem ateşine insanlarin itelendiği gün)
yevme yushabune finnari ala vücuhihim (ateşe yüz üstü çekildikleri gün)
yevme tekallebü vücuhühüm finnari (yüzleri ateşte çevrildiği gün)
yevme la yeczi validün an veledihi (babanin evladı yerine ceza görmediği gün)
yevme yefirrul mer'ü min ahiyhi ve ebihi (şahsın kardeşinden, babasından ve annesinden kaçtığı gün)
yevme la yentiku ve la yü'zenü lehüm feya'tezirun (konuşmadıkları ve özür için izin verilmediği gün)
yevme la meradde lehü minALLAH (c.c.) (onun için Allah'tan koruyucu olmadığı gün)
yevme hüm barizun (onların kabirlerinden belirdiği gün)
yevme hüm alennari yeftenun (onların ateşle imtihan edildiği gün)
yevme la yenfes'u malün ve la benun (mal ve evladın faide vermediği gün)
yevme la tenfeuz-zalimiyne ma'ziretühüm ve lehümül la'nü (zalimlere mazeretleri faide vermediği, onlara lanet gün)
yevme türeddü fihil meazir ve tüblesserair ve tuzherüd-demair ve teksefül estar (içinde mazeret red olunan, içler deşilen, gizliler beliren, perdeler kalkan gün)
yevme tahşe'u fihil ebsar ve teskünül esvat ve yekillü fihil iltifat ve tebrüzül hafiyyat ve tezherül hatiat (gözlerin korktugu, seslerin sustuğu, sağa sola bakmanın azaldığı, gizlilerin belirdiği, hatalarin göründüğü gün)
yevme yüsakul ibad ve maahümül eshad ve yesibüs sağir ve yeskürül-kebir (kulların beraberlerinde şahidler olduğu halde sevk olunduğu, küçüğün ihtiyarladığı ve büyüğün sarhoş olduğu gün)

İste o günde, teraziler kurulur, defter açılır. Cehhennem görünür ve kaynar, ateş figanlar koparır. Kafirler ümidsiz olur. Ateşler kızıştırılır. Renkler bozulur. Diller söylemez olur. İnsanın azaları (hayır veya şerle) konuşmaya başlar.

O gün, öyle bir gündür ki, onun anılışı, peygamberlerin efendisini ihtiyarlatmıştır.
Ebu Bekir Sıddık (r.a.) Resulüllah'tan sordu:
- Ey Allah'ın Resulü! Seni ihtiyarlamış görürüm!
Resulüllah cevap olarak buyurdu:
- Hud suresi ile emsalleri beni ihtiyarlatti
(Tirmizi)
 

Enes

İhvan Forum Üye
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
14,128
Tepkime puanı
1,244
Puanları
113
Konum
bâbil...
Ebu Bekir Sıddık (r.a.) Resulüllah'tan sordu:
- Ey Allah'ın Resulü! Seni ihtiyarlamış görürüm!
Resulüllah cevap olarak buyurdu:
- Hud suresi ile emsalleri beni ihtiyarlatti

ve bizler...

ah bizler!
 

Sabr-el-Hayat

Profesör
Katılım
19 Eyl 2006
Mesajlar
3,776
Tepkime puanı
6
Puanları
0
Hesaba Çekilmek...

Esselamü aleyküm.

Hesaba Çekilmek

'Kul, kıyamet günü hesaba çekilir. Ameline afetler karıştığı içibn, bütün ameli batıl olur ve Cehennem'i hak eder. Sonra Cennet'e girmesini gerektiren bir takım ameller önüne serilir, adam şaşırır ve, "Ya Rab, bunların hiç birini ben yapmadım"der.

Kendisine, "Bunların, seni gıybet edip, sana eziyyet ve zulmedenlerin amelidir." denir.

Yine "Kul, kıyamet günü dağlar gibi sevablarla gelir. Eğer bu sevaplar kendisine kalsa, doğrudan Cennet'e girerdi.

Fakat zulmedip, dövüp sövdüğü insanlar gelir. Hepsine, hakları nisbetinde sevaplar verilir. Melekler, "Bu adamin sevabları bitti, fakat daha borcu bitmedi" derler.

Allahu Teala: "Alacaklıların günahlarını ona yükleyin ve sonra da onu Cehennem'e atın" buyurur.

(İhya 4.c.s:66)Allahü Teala cümlemizi ameli güzel olan kullarından eylesin inşallah, amin.

Selam ve dua ile inşallah...


kiyamet.jpg
 
Üst