Kur'an Mealcileri | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Kur'an Mealcileri

KARAMURAT-2

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
5 Ağu 2007
Mesajlar
33
Puanları
0
Yaş
45
Web sitesi
www.benimblog.com
:kur'an Mealcileri(sapkin Firka Hanifçiler):

:KUR'AN MEALCİLERİ(SAPKIN FIRKA HANİFÇİLER):

Davranışlarındaki sertlik,imanlarındaki taasup ve kendi inanışlarında olmayanları
küfürle(müşrik,münafık,kâfir) suçlamak bakımlarından Vehhabiliğe ve Haricilere
benzerler.Bunlar amelde ve itikatta yeni bir takım esaslar kabul ettiklerini,
taasubdan(bağnazlık)dolayı fikir ve vicdan hürriyeti tanımadıklarını ileri sürenler
de var.Kur’anı ve bazı hadisleri temel aldıklarını (özellikle tasavvuf kokan
hadisleri kabul etmiyorlar)geleneksel fıkıhı(4 büyük imamın fıkıhını)kelam ilmini
tasavvufu kesinlikle,kabul etmiyorlar.Yeni Selefiyeler(M.Reşit Rıza,Muhammed
Abduh)de aynı görüşteler. Cemaleddin Afgani(Mason.ajan),M.Reşit Rıza ve
Muhammed Abduh’u fikirleriyle ve düşünceleriyle etkilemiştir.
Kur’an Mealcileri mezhebleride kabul etmiyorlar.Bu hareketin taraftarları,
Vehhabilik gibi kendilerine “Muvahidün yani muvahid(Allah’ı birleyiciler)sıfatını
takarlar.Doktrinlerini(öğretilerini,görüşlerini)kabul etmeyenleri özellikle Sünni
Müslümanları(Ehl-i Sünneti)şirkle suçlarlar. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebinin
görüşlerini kesinlikle kabul etmezler.
Öğretilerine göre(Vehhabilik gibi)Tasavvuf ve tarikat gibi müesseseler İslam dışı
olup,Ehl-i Sünnetin Evliya,Şeyh tanıdıkları şahsiyetlerede “Şeytanın dostları”
demektedirler.Dinin doğrudan Kur’an dan öğrenilmesi gerektiğini ileri sürerler.
Ayrıca İcma’yı ve Kıyas’ı da kabul etmezler.İnsanları şirk ve bid’atlerden
kurtularak gerçek dine girmeye davet ederler.Müslümanların genelinin dalalete
düştüklerini mezar ve türbe ziyaretleri,tarikatlara girme ve benzeri işler yüzünden
tevhidin bozulduğunu,dolayısıyla onların şirke batmış müşrikler olduğunu ileri
sürerler. “Tevhid(hanif) dinini” yaymak için cihad yaptıklarını söylerler.
Partiye ve particiliğede karşılar.
3 vakit namazı savunuyorlar.Başörtüsüne karşılar.Bir çok mübah olan şeylere
bid’attir diye hücum ediyorlar,yasaklıyorlar.Mesela,Mevlit toplantıları,Mevlit
okumak ve okutmak,nafile namazları kılmakda yasakladıkları şeylerdir.
Bunlara göre,Allah’tan başkası için adak adamak,sihir(büyü)yıldız falı ve benzeri
şeylere inanmak,salih kişilere,Evliya’ya saygı gösterip,Allah’tan başkasından
niyaz,dua ve yardım dilemek bid’atttir,şirktir.
Bu fırkaya göre, Allah’a şirk koşmanın gizli ve manevi olanı da vardır.Riya
(gösteriş) olarak namaz kılmak,sofuluk veya sofilik etmek gibi.Ayrıca,Şefaati de
kabul etmemektedirler. Mezar ziyaretlerinede karşıdırlar.
Bunların,şirk olarak gördükleri,bid’at dedikleri şeylerin çoğu,aslında gelenekler-
den ve göreneklerden kaynaklanan ve dinin aslı ile ilgileri bulunmayan davranış-
lardır.Bunları,insanların psikolojik dünyalarının tabii bir tezahürü olarak görmeleri
gerekir.
Ehl-i sünnete görede,Allah’tan başkası için adak adamak,yıldız falına(burçlara)ve
diğer fallara inanmak elbette günah ve şirktir.Salih kişilere ve Evliya’ya saygı
göstermek niye şirk olsun. Peygamberimize büyü yapılmıştır(Hadis vardır).
Büyüyü ve sihiri 2 melek indirmiştir.Ama kötü amaçla kullanılmaması amacıyla.
(Bkz.Bakara S. 102.Ayet) Meleklerin isimleri Harut ve Marut’tur.
Öte yandan mezar ziyaretlerine karşı çıkmaları tamamen mesnedsizdir(yersizdir,
dayanaksızdır).Çünkü,Hz.Muhammed(s.a.v)kabir ziyaretinde bulunduğu gibi,
ashab ve selef de İslam’ın başlangıcından günümüze kadar kabirleri ziyaret
etmişler ve ta’zimde(saygı gösterme)bulunmuşlardır.Elbette kabirleri tapınılacak
makam haline getirmek haramdır.Ancak unutulmamalıdır ki İslam’da “Ameller
niyetlere göredir” (HADİS-İ ŞERİF)Hiç kimsenin bir kabri ziyareti sırasında
duyduğu hûşû ve ta’zimi,şirk olarak değerlendirmeye hakkı olmaması gerekir.
Çünkü,ziyaret İslam’da Allah adına yapılan bir iştir ve müminlerde kime taptık-
larını bilirler.Vasıta(araç)ile gayeyi(amaç)birbirine karıştırmayacak derecede
iman selabetine sahiptirler…

KAYNAKLAR: 1)Tarikatlar Ansk. 2) Mezhebler
nasıl ortaya çıktı?(İsmail Mutlu).
 

cüneytkaya

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ağu 2007
Mesajlar
1,681
Puanları
0
Hanif kelimesini bir din olarak göstermek için ne numaralar yapılıyor öyle? İbrahim aleyhisselama sadece müşriklerden değildi denmiyor. O Hıristiyan ve Yahudi de değildi deniyor. Sebebi ise, Hıristiyanlar da, Yahudiler de o bizdendi, dedikleri için öyle deniyor. O müşrikti diyenlere de cevap veriliyor. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(İbrahim, ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan doğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi.)
[Al-i İmran 67]

(İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi veya Hıristiyan olduğunu söyleyenlere de ki: Siz mi iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah’ın bildirdiğini gizleyenden daha zâlim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gâfil değildir.)
[Bekara 140] Bu âyet de gösteriyor ki, hiçbir Peygamber Yahudi ve Hıristiyan değildi, hepsi Müslüman idi. Hanif diye ayrı bir din sahibi değillerdi. Hepsi Müslüman idi. Hz. Âdem’den beri gelen bütün Peygamberler Müslüman idi.

(Kâfirler, Allah’ın emirleri ile Resullerinin emirlerini birbirinden ayırmak istiyor.
[Yahudiler] bir kısmına [Musa ve daha öncekilere] inanırız. Bir kısmına [İsa ve Muhammed’e] inanmayız. [Hıristiyanlar ise, İsa Allah’ın oğlu diyor.] Bu inanışları ve dinleri kıymetsizdir. Hepsi kâfirdir, hepsine çok acı azaplar hazırladık. Bütün Peygamberlere iman edip, hiçbirini diğerinden ayırmayan [Müslümanlar] ise, Allah’ın mükafatına kavuşacaktır.) [Nisa 150-152] Bu âyet de Allah’ın emri ile Peygamberlerin emirlerinin ayrı olmadığı, aynı olduğu, birisi hanif [doğru] ötekilerin eğri olmadığı, hepsine iman gerektiği bildirilmektedir.

Resulullaha bildirilenlerin bir kısmı Onun şahsında ümmetine hitaptır. Birkaçı şöyledir:
(Yüzünü tevhid dinine döndür, sakın müşriklerden olma.) [Yunus 105] Hâşâ Peygamber efendimiz, müşriklerden mi olacaktı da böyle emredildi?

(Allah’ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma.)
[Yunus 106] Hâşâ Peygamber efendimiz, putlara mı tapacaktı da böyle söylenmiştir?

(Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun.)
[Yunus 106]
(Eğer o [Peygamber] bize atfen, [Kur’ana] bazı sözler katsaydı, biz onu kuvvetle yakalayıp şah damarını koparır, helak ederdik, hiçbiriniz de buna engel olamazdınız.) [Hakka 44-47] Hâşâ Peygamber efendimiz, Kur’anı mı değiştirecekti de böyle hitap ediliyor?

(Yeryüzünde savaşırken, düşmanı yere sermeden esir almak
[alınan esirleri mal karşılığı olarak salıvermek] hiçbir Peygambere yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, Allah ise, ahireti kazanmanızı istiyor.) [Enfal 67] Hâşâ Peygamber efendimiz, geçici dünya malı mı istiyordu?

Şu halde (İbrahim müşriklerden değildi) demek, o hanif diye ayrı bir dinden idi demek değildir.

Eskiden ehl-i kitabın âlimleri de bu kadar cahil değildi, böyle cahilce şeyleri gündeme bile getirmezlerdi, İslam âlimlerine cevap veremeyip, sadece biz böyle inanıyoruz derlerdi. Şimdi böyle cahilce sözleri müslümanlar söylemeyeceğine göre, bunları din cahili misyonerler uyduruyor.
 

GENCAKINCI

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ağu 2009
Mesajlar
1,666
Puanları
0
:KUR'AN MEALCİLERİ(SAPKIN FIRKA HANİFÇİLER):Davranışlarındaki sertlik,imanlarındaki taasup ve kendi inanışlarında olmayanları küfürle(müşrik,münafık,kâfir) suçlamak bakımlarından Vehhabiliğe ve Haricilere benzerler.
Bunlar amelde ve itikatta yeni bir takım esaslar kabul ettiklerini,taasubdan(bağnazlık)dolayı fikir ve vicdan hürriyeti tanımadıklarını ileri sürenlerde var.Kur’anı ve bazı hadisleri temel aldıklarını (özellikle tasavvuf kokan hadisleri kabul etmiyorlar)geleneksel fıkıhı(4 büyük imamın fıkıhını)kelam ilmini tasavvufu kesinlikle,kabul etmiyorlar.
Yeni Selefiyeler(M.Reşit Rıza,Muhammed Abduh)de aynı görüşteler. Cemaleddin Afgani(Mason.ajan),M.Reşit Rıza ve Muhammed Abduh’u fikirleriyle ve düşünceleriyle etkilemiştir.
Kur’an Mealcileri mezhebleride kabul etmiyorlar.Bu hareketin taraftarları,Vehhabilik gibi kendilerine “Muvahidün yani muvahid(Allah’ı birleyiciler)sıfatını takarlar.Doktrinleri(öğretilerini,görüşlerini)kabu l etmeyenleri özellikle Sünni Müslümanları(Ehl-i Sünneti)şirkle suçlarlar. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebinin görüşlerini kesinlikle kabul etmezler.
Öğretilerine göre(Vehhabilik gibi)Tasavvuf ve tarikat gibi müesseseler İslam dışı olup,Ehl-i Sünnetin Evliya,Şeyh tanıdıkları şahsiyetlerede “Şeytanın dostları”demektedirler.Dinin doğrudan Kur’an dan öğrenilmesi gerektiğini ileri sürerler.
Ayrıca İcma’yı ve Kıyas’ı da kabul etmezler.İnsanları şirk ve bid’atlerden kurtularak gerçek dine girmeye davet
ederler.Müslümanların genelinin dalalete düştüklerini mezar ve türbe ziyaretleri,tarikatlara girme ve benzeri işler yüzünden tevhidin bozulduğunu,dolayısıyla onların şirke batmış müşrikler olduğunu ileri sürerler. “Tevhid(hanif) dinini” yaymak için cihad yaptıklarını söylerler.
Partiye ve particiliğede karşılar.
Kur'an Mealcileri çeşit,çeşit.Bazıları,3 vakit namazı savunuyorlar.Bazıları başörtüsüne karşılar.
Bir çok mübah olan şeylere bid’attir diye hücum ediyorlar,yasaklıyorlar.Mesela,Mevlit toplantıları.Mevlit
okumak ve okutmak,nafile namazları kılmakda yasakladıkları şeylerdir.
Bunlara göre,Allah’tan başkası için adak adamak,sihir(büyü)yıldız falı ve benzeri şeylere inanmak,salih kişilere,Evliya’ya saygı gösterip,Allah’tan başkasından niyaz,dua ve yardım dilemek bid’atttir,şirktir.
Bu fırkaya göre, Allah’a şirk koşmanın gizli ve manevi olanı da vardır.Riya (gösteriş) olarak namaz kılmak,sofuluk veya sofilik etmek gibi.Ayrıca,Şefaati de kabul etmemektedirler. Mezar ziyaretlerinede karşıdırlar.
Bunların,şirk olarak gördükleri,bid’at dedikleri şeylerin çoğu,aslında geleneklerden ve göreneklerden kaynaklanan ve dinin aslı ile ilgileri bulunmayan davranışlardır.Bunları,insanların psikolojik dünyalarının tabii bir tezahürü olarak görmeleri gerekir.
Ehl-i sünnete görede,Allah’tan başkası için adak adamak,yıldız falına(burçlara)ve diğer fallara inanmak elbette günah ve şirktir.
Salih kişilere ve Evliya’ya saygı göstermek niye şirk olsun. Peygamberimize büyü yapılmıştır(Hadis vardır).
Büyüyü ve sihiri 2 melek indirmiştir.Ama kötü amaçla kullanılmaması amacıyla.
(Bkz.Bakara S. 102.Ayet) Meleklerin isimleri Harut ve Marut’tur.
Öte yandan mezar ziyaretlerine karşı çıkmaları tamamen mesnedsizdir(yersizdir,dayanaksızdır).Çünkü,Hz.Muhammed(s.a.v)kabir ziyaretinde bulunduğu gibi,ashab ve selef de İslam’ın başlangıcından günümüze kadar kabirleri ziyaret etmişler ve ta’zimde(saygı gösterme)bulunmuşlardır.
Elbette kabirleri tapınılacak makam haline getirmek haramdır.
Ancak unutulmamalıdır ki İslam’da “Ameller niyetlere göredir” (HADİS-İ ŞERİF)


Hiç kimsenin bir kabri ziyareti sırasında duyduğu hûşû ve ta’zimi,şirk olarak değerlendirmeye hakkı olmaması gerekir.
Çünkü,ziyaret İslam’da Allah adına yapılan bir iştir ve müminlerde kime taptıklarını bilirler.Vasıta(araç)ile gayeyi(amaç)birbirine karıştırmayacak derecede iman selabetine sahiptirler…

ÜNLÜ KUR’AN MEALCİLERİ:

Edip Yüksel:Yazar(A.B.D’de yaşıyor)

İsmail Nacar: Yazar.
 

Ahmet

Çöl Aslanı
İhvan Üyesi
Katılım
26 Ağu 2006
Mesajlar
2,764
Puanları
0
Yaş
36
Bunlara göre,Allah’tan başkası için adak adamak,sihir(büyü)yıldız falı ve benzeri şeylere inanmak,salih kişilere,Evliya’ya saygı gösterip,Allah’tan başkasından niyaz,dua ve yardım dilemek bid’atttir,şirktir.
Bu saydıklarınızın hükmü size göre nedir arkadaşım? Ya da kafanızda tasavvur ettiğiniz ehl-i sünnet anlayışına göre nedir?
 

Hikem

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Puanları
0
Bunlara göre,Allah’tan başkası için adak adamak,sihir(büyü)yıldız falı ve benzeri şeylere inanmak,salih kişilere,Evliya’ya saygı gösterip,Allah’tan başkasından niyaz,dua ve yardım dilemek bid’atttir,şirktir.


Bu saydıklarınızın hükmü size göre nedir arkadaşım? Ya da kafanızda tasavvur ettiğiniz ehl-i sünnet anlayışına göre nedir?

Elma ile armutlar aynı sepete konulduğu için, Çöl Aslanının sorusu cevablandırılamaz.Matematik kuralı, önce elma ve armutlar ayrı ayrı değerlendirilmeli...Yani Allahtan başkasına adak adamak,fala inanmak ... ile evliyaya saygı göstermeği, Çöl Aslanı , Genç Akıncı ,aynı kategoride mi değerlendiriyor?
 

GENCAKINCI

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ağu 2009
Mesajlar
1,666
Puanları
0
Bu saydıklarınızın hükmü size göre nedir arkadaşım? Ya da kafanızda tasavvur ettiğiniz ehl-i sünnet anlayışına göre nedir?
Cevabı yazının içinde herhalde okumadın.

Ehl-i sünnete görede,Allah’tan başkası için adak adamak,yıldız falına(burçlara)ve diğer fallara inanmak elbette günah ve şirktir.
Salih kişilere ve Evliya’ya saygı göstermek niye şirk olsun. Peygamberimize büyü yapılmıştır(Hadis vardır).
Büyüyü ve sihiri 2 melek indirmiştir.Ama kötü amaçla kullanılmaması amacıyla.
(Bkz.Bakara S. 102.Ayet) Meleklerin isimleri Harut ve Marut’tur.
 

girdap

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
2,541
Puanları
0
"Kur'anî Namaz" ya da dinin direği nasıl yıkılır?

Sünneti toptan dışlamanın insanı getirip bıraktığı açmazı, hiçbirşey namaz ibadetinden güzel açıklayamaz. Sünnet ve hadisi tamamen dışlayan Hint Kur'aniyyun hareketinin namaz konusunda içine girdiği krizi örnekleriyle aktarmadan, bir gerçeği hatırlamak şarttır: Dinin amacı, kendisine inanan insanları bir ve beraber kılmasıdır. (..)

Eğer Allah'ın, inanan kullarını elçisi aracılığıyla fiili olarak eğiteceği kabul edilmezse, yani peygamber sadece taşıyıcı olarak görülür de örnek icracı olarak görülmezse ne olur? İşte şu aşağıda sıralayacağımız ilginç örnekler, bu sorunun yaşanmış dramatik birer cevabı niteliğindedir.

Ünlü Kur'ancılardan Abdullah Çekralevi grubunun namazı:

Çekralevi, sünneti topyekun inkara yöneldiğinde ilk krizini, bütün ayrıntılarıyla birlikte namazı Kur'an'da tesbit etme konusunda yaşadı.

Namazın kılınışına gelince: Kıbleye döner, namazın tüm tekbirlerinde ellerini kulağına kaldırır. (..) Sağ el sol elin üzerine, ikisi birlikte kalp üzerine konur.

Namazda neler okunacağı: Bu konuda Fatiha ve Kur'an'dan bir miktar okuma dışında, her şey tamamen sünnetle intikal eden namazdan farklıdır. Tekbirler Hacc 62. ayetten iktibastır: "Ve ennallahe huve'l-aliyyu'l-kebir". Selam ise En'** 55'ten : "Selamun aleykum ketebe Rabbukum ala nefsihi'r-rahme". Anlaşıldığı gibi namazda Kur'an dışında hiçbir şeyin okunmasına cevaz vermemektedir.

(Mustafa İslamoğlu, Üç Muhammed kitabı 198-199. sayfalarından özet)
http://www.ihvanforum.org/showthread.php?t=63800&highlight=

Ayrıca; http://www.ihvanforum.org/showthread.php?t=11826
 

Ahmet

Çöl Aslanı
İhvan Üyesi
Katılım
26 Ağu 2006
Mesajlar
2,764
Puanları
0
Yaş
36
Bunlara göre,Allah’tan başkası için adak adamak,sihir(büyü)yıldız falı ve benzeri şeylere inanmak,salih kişilere,Evliya’ya saygı gösterip,Allah’tan başkasından niyaz,dua ve yardım dilemek bid’atttir,şirktir.

Elma ile armutlar aynı sepete konulduğu için, Çöl Aslanının sorusu cevablandırılamaz.Matematik kuralı, önce elma ve armutlar ayrı ayrı değerlendirilmeli...Yani Allahtan başkasına adak adamak,fala inanmak ... ile evliyaya saygı göstermeği, Çöl Aslanı , Genç Akıncı ,aynı kategoride mi değerlendiriyor?
Aynı katagoride değerlendirmediğim için sorunlu olan kısmı kırmızı ile işaretlemiştim.. Allah'ın velî kullarına, alimlere, salihlere elbette saygı gösterilmelidir..

Cevabı yazının içinde herhalde okumadın.

Ehl-i sünnete görede,Allah’tan başkası için adak adamak,yıldız falına(burçlara)ve diğer fallara inanmak elbette günah ve şirktir.
Salih kişilere ve Evliya’ya saygı göstermek niye şirk olsun. Peygamberimize büyü yapılmıştır(Hadis vardır).
Büyüyü ve sihiri 2 melek indirmiştir.Ama kötü amaçla kullanılmaması amacıyla.
(Bkz.Bakara S. 102.Ayet) Meleklerin isimleri Harut ve Marut’tur.
Mealcilerin vasıflarını anlatan bir yazıda, aslında her müslümanın ortak noktası olan o paragrafı okuyunca kayış koptu, devamını okumadım kardeşim.. Evliyaya saygı göstermeği şirk saymak dışındaki sayılanlar her müslüman için aynıdır..
 

KARAMURAT-3

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Eki 2007
Mesajlar
4,706
Puanları
0
Web sitesi
mazlumlarvezalimler.blogcu.com
:kur'an mealcileri(sapkın fırka hanifçiler):

:KUR'AN MEALCİLERİ(SAPKIN FIRKA HANİFÇİLER):Davranışlarındaki sertlik,imanlarındaki taasup ve kendi inanışlarında olmayanları
küfürle(müşrik,münafık,kâfir) suçlamak bakımlarından Vehhabiliğe ve Haricilere benzerler.


Bunlar amelde ve itikatta yeni bir takım esaslar kabul ettiklerini,taasubdan(bağnazlık)dolayı fikir ve vicdan hürriyeti tanımadıklarını ileri sürenlerde var.Kur’anı ve bazı hadisleri temel aldıklarını (özellikle tasavvuf kokan hadisleri kabul etmiyorlar)geleneksel fıkıhı(4 büyük imamın fıkıhını)kelam ilmini tasavvufu kesinlikle,kabul etmiyorlar.

Yeni Selefiyeler(M.Reşit Rıza,Muhammed Abduh)de aynı görüşteler. Cemaleddin Afgani(Mason.ajan),M.Reşit Rıza ve Muhammed Abduh’u fikirleriyle ve düşünceleriyle etkilemiştir.
Kur’an Mealcileri mezhebleride kabul etmiyorlar.Bu hareketin taraftarları,Vehhabilik gibi kendilerine “Muvahidün yani muvahid(Allah’ı birleyiciler)sıfatını takarlar.
Doktrinleri(öğretilerini,görüşlerini)kabu l etmeyenleri özellikle Sünni Müslümanları(Ehl-i Sünneti)şirkle suçlarlar. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebinin görüşlerini kesinlikle kabul etmezler.
Öğretilerine göre(Vehhabilik gibi)Tasavvuf ve tarikat gibi müesseseler İslam dışı olup,Ehl-i Sünnetin Evliya,Şeyh tanıdıkları şahsiyetlerede “Şeytanın dostları”demektedirler.Dinin doğrudan Kur’an dan öğrenilmesi gerektiğini ileri sürerler.

Ayrıca İcma’yı ve Kıyas’ı da kabul etmezler.İnsanları şirk ve bid’atlerden kurtularak gerçek dine girmeye davet
ederler.Müslümanların genelinin dalalete düştüklerini mezar ve türbe ziyaretleri,tarikatlara girme ve benzeri işler yüzünden tevhidin bozulduğunu,dolayısıyla onların şirke batmış müşrikler olduğunu ileri sürerler. “Tevhid(hanif) dinini” yaymak için cihad yaptıklarını söylerler.

Partiye ve particiliğede karşılar.

Kur'an Mealcileri çeşit,çeşit.Bazıları,3 vakit namazı savunuyorlar.Bazıları başörtüsüne karşılar.
Bir çok mübah olan şeylere bid’attir diye hücum ediyorlar,yasaklıyorlar.Mesela,Mevlit toplantıları.Mevlit
okumak ve okutmak,nafile namazları kılmakda yasakladıkları şeylerdir.

Bunlara göre,Allah’tan başkası için adak adamak,sihir(büyü)yıldız falı ve benzeri şeylere inanmak,salih kişilere,Evliya’ya saygı gösterip,Allah’tan başkasından niyaz,dua ve yardım dilemek bid’atttir,şirktir.

Bu fırkaya göre, Allah’a şirk koşmanın gizli ve manevi olanı da vardır.Riya (gösteriş) olarak namaz kılmak,sofuluk veya sofilik etmek gibi.Ayrıca,Şefaati de kabul etmemektedirler. Mezar ziyaretlerinede karşıdırlar.

Bunların,şirk olarak gördükleri,bid’at dedikleri şeylerin çoğu,aslında geleneklerden ve göreneklerden kaynaklanan ve dinin aslı ile ilgileri bulunmayan davranışlardır.Bunları,insanların psikolojik dünyalarının tabii bir tezahürü olarak görmeleri gerekir.

Ehl-i sünnete görede,Allah’tan başkası için adak adamak,yıldız falına(burçlara)ve diğer fallara inanmak elbette günah ve şirktir.
Salih kişilere ve Evliya’ya saygı göstermek niye şirk olsun. Peygamberimize büyü yapılmıştır(Hadis vardır).
Büyüyü ve sihiri 2 melek indirmiştir.Ama kötü amaçla kullanılmaması amacıyla.
(Bkz.Bakara S. 102.Ayet) Meleklerin isimleri Harut ve Marut’tur.
Öte yandan mezar ziyaretlerine karşı çıkmaları tamamen mesnedsizdir(yersizdir,dayanaksızdır).Çünkü,Hz.Muhammed(s.a.v)kabir ziyaretinde bulunduğu gibi,ashab ve selef de İslam’ın başlangıcından günümüze kadar kabirleri ziyaret etmişler ve ta’zimde(saygı gösterme)bulunmuşlardır.

Elbette kabirleri tapınılacak makam haline getirmek haramdır.
Ancak unutulmamalıdır ki İslam’da “Ameller niyetlere göredir” (HADİS-İ ŞERİF)


Hiç kimsenin bir kabri ziyareti sırasında duyduğu hûşû ve ta’zimi,şirk olarak değerlendirmeye hakkı olmaması gerekir.
Çünkü,ziyaret İslam’da Allah adına yapılan bir iştir ve müminlerde kime taptıklarını bilirler.Vasıta(araç)ile gayeyi(amaç)birbirine karıştırmayacak derecede iman selabetine sahiptirler…

ÜNLÜ KUR’AN MEALCİLERİ:

Edip Yüksel:Yazar(A.B.D’de yaşıyor)

İsmail Nacar: Yazar.
 

KARAMURAT-3

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Eki 2007
Mesajlar
4,706
Puanları
0
Web sitesi
mazlumlarvezalimler.blogcu.com
Sadece bize Kur'an yeter deyip,Sünneti inkar edenler,peygamberimizin(s.a.v) hadislerine savaş açanlara yazıklar olsun...
 

ŞehbaL

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
7,330
Puanları
0
Güncelleme demeniz yeterli @KARAMURAT-3
 
Üst