***kur'an Ahlaki!!!!

  • Konbuyu başlatan .BeYzA.
  • Başlangıç tarihi
B

.BeYzA.

Guest
KARDEŞLİK VE BERABERLİK

Kur'anda hükmedildiği üzere tümmüminler kardeştir. Aynı yola başkoymuş, aynı kitaba tabi olmuş, aynı hedefe sahip, aynı duyguları taşıyan insanlardır. Dolayısı ile aralarında büyük bir sevgi ve bağlılık bulunur. Allah bu durumu şöyle izah etmektedir:
"Şüphesiz Allah kendi yolunda birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever."(Saff/4)

üstteki ayette tarif edilen tesanüd ruhu içinde Allah yolunda bulunmak kesin emirdir. Başka bir ayette şöyle buyrulmaktadır:
"Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz O kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı. Ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete eresiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar (Al-i İmran/103)
Kıskançlık, rekabet, darılma insanlar arasında birliğin ve kardeşliğin önündeki en büyük engeldir. Hırs sonucu miminler arasında doğabilecek herhengi bir rekabet müminlerin birbirlerine olan saygı ve sevgisini azaltır. Bu tür bir Ku'an dışı hareket, onların ruhlarına zarar verir ve manevi yönden büyük gerilmeye yol açar.


(muslumanlar.com)
 
B

.BeYzA.

Guest
TARTIŞMAMAK VE ÇEKİŞMEMEK:

Müminlerin inkarcılar karşısındaki başarılarının sırlarından biri aralarındaki sıcak kardeşlik ve dayanışmadır . Kur'an'da Allah bu dayanışmanın ve kardeşliğin önemini vurgulamaktadır.
Dolayısı ile bu birlik ve dayanışmayı zedeleyecek, müminlerin arasını açacak her türlü söz veya davranış, doğrudan dine karşı bir tavır olur. Allah Kur'an da müminleri bu tehlikeye karşı şöyle uyarmıştır:
"Allah ve rasülüne itaat edin, çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider.Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir"(Enfal/46)Salih bir mümin böyle bir çekişmeye yer vermemek için azami gayret göstermelidir.Daima diğer mümin kardeşlerini incitebilecek davranışlardan özenle kaçınmalı, aksine aradaki sevgi ve güveni daha da arttıracak tavırlar sergilemelidir. Kur'an da bu konuda hüküm şöyledir:

"Kullarıma sözün en güzeli olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkca bir düşmanıdır."(İsra53)
 
Üst