Kırk Kudsi Hadis ve Sadrettin-i Konevi

Ehl-i Beyt

Üye
Katılım
30 Eki 2006
Mesajlar
158
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Antalya
Bu kırk Kudsi Hadis, Sadrettin-i Konevi tarafından ilahi bir ilham ile tasnif edilerek yazılmış ve Selçuklular ve Osmanlılar zamanında istinsah suretiyle çoğaltılarak "Sadreddin-i Konevi'nin Hadis-i Erbain'i" adı ile tüm İslam aleminde meşhur olmuştur.

1.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: "Merhametli olanlar... Bunlara Rahman olan Allah merhamet eyler. Yerde olanlara merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet ederler."

2.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: " Allah her yüzyılın başında bu dini ikame edecek birisini yaratır ."

3.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: " Salacağınız bir ip, sizi mutlaka Allah'a ulaştırır."

4.Resullullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: " Her kim Allah için olursa... Allah onun için olur."

5.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: " Yüceliğine yüce, mübarekliğine mübarek Allah dünya semasına nüzul tecellisi eyler ve buyurur: Yok mu tevbe eden?... Ki, onun tevbesini kabul edeyim. Hani duacı?... Ki ,onun duasına icabet edeyim."

6.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: " O mü'min ki insanların arasına girer ve onların eziyetlerine sabreder; bu, o müminden hayırlıdır ki, insanlar arasına girmez ve eziyetlerine sabredemez..."

7.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: " Şayet Hakk'ı tam manası ile bilseydiniz; su üzerinde yürürdünüz, dağlar sizinle kayardı..."

8.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: "Hemen herkes dünyadan susuz çıkar, Ancak 'Rahman, Rahim Allah adı ile' diyenler hariç."

9.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: " Eğer Ademoğlunun iki dere dolusu altını olsa üçüncüsünü arzular. Ademoğlunun boşluğunu ancak toprak doldurur."

10.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: " Allah bir kulu severse, onu çeşitli denemelere tabi tutar."

11.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: " Su hacmi iki kulleyi aşınca artık pislik taşımaz..."

12.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: " Allah Adem'i kendi sureti üzerine yarattı."

13.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen şöyle anlatıyor: " İhlas, sırrımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiğimin kalbine bir armağan olarak bıraktım..."

14.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: " Allah şöyle buyurdu; 'o kimse ki kazama rıza göstermez, nimetlerime de şükretmez; artık varsın benden başka bir Rabb arasın..."

15.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Allah'dan naklen anlatıyor: " Allah şöyle buyurdu: ' Ey Ademoğlu hasta oldum, ziyaretime gelmedin.' Ademoğlu sordu; 'Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin... Seni nasıl ziyaret edeyim?' Allah buyurdu; 'Bilmiyor musun? Falan kulum hasta oldu... Ama sen onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret etseydin Beni yanında bulacaktın'... Allah devamla buyurdu; ' Ey Ademoğlu, senden yemekle doyurulmamı istedim, ama sen Beni doyurmadın'. Ademoğlu sordu; 'Yarabbi seni yemekle nasıl doyurayım? Sen alemlerin Rabbisin'. Allah anlattı; 'Falan kulum senden yemek istedi. Ama ona yedirmedin. Bilemedin mi? Ona yedirseydin Beni yanında bulacaktın'. Allah devamla buyurdu; ' Ey Ademoğlu, senden su istedim, ama vermedin'. Ademoğlu sordu; 'Ya Rabbi sana nasıl su vereyim? Sen Alemlerin Rabbisin'. Allah anlattı; 'Falan kulum senden su istedi, vermedin. Ona su verseydin Beni yanında bulacaktın... Bunu da mı anlayamadın?"

16.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor: "İsmi aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu: 'Kulum bana kavuşmayı severse, Ben de ona kavuşmayı severim... Ama Bana kavuşmayı sevmeyince Ben de ona kavuşmayı sevmem."

17.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor: "Allah şöyle buyurdu; 'Ben, uğrumda kalbleri kırık olanların yanındayım..."

18.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor: "Allah şöyle buyurdu; ' Kıyamet günü şu üç zümrenin hasmıyım; 'Bir kimse ki; Kendisine ihsan ettim, ama o zulmetti... Bir kimse ki; Bir hürü sattı parasını da yedi... Bir kimse ki; İşçi tuttu. Ondan istifade etti. Ama ücretini ödemedi."

19.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor; "Allah şöyle buyurdu; 'Her kim benim veli kuluma düşman olursa Bana harp açmış olur."

20.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor; "Allahu Teala şöyle buyurdu; 'Ben kulumun zannına göreyim... O halde, Benim için hayır zannında bulunsun ve Ben Beni andığı zaman kulumun yanındayım."

21.Resullullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor: "Allah şöyle buyurdu; 'Tam ihlasla; Allah'tan başka ilah yoktur, şehadetini yapanlar olmasaydı Cehennemi dünya ehline musallat ederdim. Eğer Bana ibadet edenler olmasaydı Bana asi gelenlere bir anlık dahi mühlet vermezdim."

22.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor: "Allah şöyle buyurdu; 'Ey Ademoğlu, seni kendim için yarattım. Eşyayı da senin için yarattım. O halde kendim için yarattığımı senin için yarattığımın ayarına düşürme."

23.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor: "Allah şöyle buyurdu; 'Bir kimse Beni kendi kendine anarsa, Ben de onu Zat'ımda anarım... Yine bir kimse beni bir topluluk içinde anarsa, Ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım..."

24.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor: "Allah şöyle buyurdu; 'Ey Ademoğlu senin için yaptığım taksime razı olursan kalbini ve bedenini rahata kavuştururum... Sevimli bir kul olmakla kısmetin sana gelir. Şayet senin için yaptığım taksime razı olmazsan dünyayı sana musallat ederim... Ve sen bir vahşet içinde, yabanda tepinip durursun. Sonra İzzet ve Celalim hakkı için o dünyalıktan ancak kısmet ettiğime nail olursun... Sen de kötü bir kul olarak."

25.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor: "Allah şöyle buyurdu; 'Ben bir gizli hazine idim, bilinmemi istedim. Halkı yarattım, nimetlerimi onlara sevdirdim. Böylece beni bildiler."

26.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor: "Allah şöyle buyurdu; 'Beni ne yerim aldı, ne de semam... lakin Beni Mü'min, Muttaki, Vera sahibi kulumun kalbi aldı..."

27.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor: "Allah şöyle buyurdu; 'Beni bilen talep eder... Beni talep eden bulur... Beni bulan sever... Beni seveni öldürürüm... Bir kimseyi öldürürsem diyeti bana düşer... Bir kimsenin diyeti bana düşünce onun diyeti bizzat Ben olurum."

28.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Allah'dan naklen anlatıyor: " Allah şöyle buyurdu; 'Yaklaşanlar, kendilerine farz kıldığım ibadetlerin edasında olduğu kadar hiç bir şeyde yaklaşamazlar...Gerçekten bir kul Bana nafilelerle de yaklaşır. Böylece Bana yaklaşanı severim. Sevince de o kulun kulağı olurum, eli olurum,ayağı olurum... Böyle ki oldum, Benimle işitir... Benimle görür... Benimle konuşur... Benimle tutar... Benimle yürür."

29.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Rabb'ından naklen anlatıyor: "Allah şöyle buyurdu; 'Bir kimse Bana bir karış yaklaşırsa Ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir kimse Bana bir arşın yaklaşırsa Ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse Bana yürüyerek gelirse Ben ona koşarak giderim."

30.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurur: "Misafire ikram ediniz isterse. İsterse kafir olsun."

31.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurur: "Şam Allah'ın yer hazinelerinden bir hazinesidir. Kullarını orada saklar."

32.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurur:"Allah'ın nehri geldiği zaman İsa'nın nehri batıl olur..."

33.Bir gün Resulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimize şöyle soruldu: "Allah yeri ve semayı yaratmadan önce neredeydi? Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz bu soruyu şöyle cevaplandırdı: 'Rabbımız bir Amâ'da idi'..."

34.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: "Mü'min, Allah'ın nimetlerine bir konuktur."

35.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: "Dünya sevgisi her hatanın başıdır."

36.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sefere çıkınız; sağlığa erer, ganimet bulursunuz..."

37.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: "Ziyaretin hayırlısı, ziyaret edilenin yok olmasıdır..."

38.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: "Kulun Rabb'ına en yakın olduğu anı secde anıdır."

39.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: "İşlerde şaşırırsanız kabirler ehlinden yardım isteyiniz."

40. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: "Bir kimse Allah katındaki menzilesini bilmek istiyorsa Allah'ın kendi yanındaki menzilesini ögrensin. Çünkü Allah kula vereceği dereceyi kulun kendi nefsinde onun için verdiği derece üzerinden tayin eder..."
 
Üst