KADININ ŞEHADETİ / Sevde Gök | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

KADININ ŞEHADETİ / Sevde Gök

spesifik

آزادی قید و بند
Yönetici
Süper Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,555
Puanları
113
Bismillahirrahmânirrahim
ELHAMDULİLLAHİRABBİLÂLEMİN
Muttekīlerin imamı,mücahidlerin önderi,İslâm âleminin değişmeyen ve değişmeyecek olan baş kumandanı Hz.Muhammed'e salat,âline,ashabına ve kıyamete kadar O'nun yolunda giden mücahidlere ve mücahidelere selam olsun.
Esselamualeykum
Değerli hanımlar,öncelikle cehalet asrının kadınlarına bakmamız gerekir,saâdet asrının kadınlarının nasıl yüceltildiğini anlayabilmemiz için.
<< Diri diri toğrağa gömülen kız çocuğuna,hangi suçtan (dolayı) öldürüldün?diye sorulduğu zaman.>> Tekvir,8-9
1500 yıl önce câhiliyye asrı! ne suç işledin ki seni bu küçücük bedeninle öldürdüler,gömdüler? Küçücük bedeninle,kız olmakmıydı ,insan olmakmıydı suçun,insanlıktan nasiblenemeyenler tarafından katlledilmek ve üzerine olmadık suçlar isnad etmek,gayb olan gelecek hakkında suçlanmak.Kız evladının varlığından utanmak...Ve arası çok sürmedi ,Kur'an yeryüzünü,karanlıklardan aydınlıklara çıkarmak üzere yeryüzüne indirilmeye başladı.
<<Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı elbette şefkatli olandır, esirgeyendir.>>(Hadid,57/9)
<<Elif, Lâm, Ra. Bu Kur'an, insanları Rabblerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, üstün iradeli ve övgüye lâyık Allah'ın yoluna iletesin diye sana indirilmiş bir kitaptır.>> (ibrâhim,14/1)
Hz.Peygamber s.a.s bundan 1500 yıl önce cahiliyyeyi ayaklar altına alıp toprağa gömmüştür.Vedâ hutbesinde şöyle buyurmuştur:
"" Dikkat edin,Câhilleye (İslâm öncesi ve sonrası,insan uyduruğundan kalan her âdet (inanış,davranış) mülgadır.iptal edilmiş olup ayağımın altındadır"". Dedi ve şu Âyeti okudu,<<Hak geldibâtıl yok oldu,hiç şüphesiz bâtıl yok olmuştur.>> isra,17/81
""Cabir b.Abdullah (r.a)'ın rivayetiyle yegâne önderimiz Rasûlullah s.a.s,şöyle buyurdu:
""Dikkat edin!cahiliyyet umuruna (işlerine) aid herşeyayaklarının altına konmuştur."" (1)
Ve Saâdet asrı; Alâk,Kalem,Müzzemmil,Müddessir deken Vahiy iyice kızıştı.İslâm dîni,asrı cehalette işlenen suçların hesabını sormaya başladı bir bir...Kız çocuklarının ne suçu var ki,cahiliyyeye kurban ediyorsunuz? Siz erkekleri dünyaya getirenler kadınlar değil mi,sizi yetiştirenler kadınlar değil mi? Ve örnek saliha kadınlar,İslâm ile şereflenerek bir bir ayağa kalkmaya başladılar,Hakkın şahitleri olmak üzere,biz de varız ve biz ümmetin yarısıyız,diğer yarısını da bizler doğuruyoruz demek üzere...
Örnek annemiz,İslâmın şehidi,Hz.Sümeyye annemiz,eşi Yasir r.a ile namusuna iftira atılarak Ebucehil tarafından işkence ile öldürülen ,fakat son nefesini verirken bile,ebuCehilin yüzüne tükürerek "ehad""diyen ,yaşarken şahitliğiyle ,ölürken şehadetiyle ümmetin bütün kadınlarına örnek olan annemiz ,Saâdet asrının örnek saliha kadını,aynı zamanda ilk iman edenlerden olarak,yaşarken cennetle müjdelenen şehidimiz...ödenen bedeller...
Asrı cehâletten kurtarılan,Asr-ı saâdete geçiş dönemi ile yücelten mü'mine kadının sıfatı, ""saliha kadın"" olmuştur.
Cenâb-ı Allah c.c,Mümtehîne Sûresi'nin 12.Âyet'inde bildirdiği şartlara riayet edecek kadınların Bey'âtının kabul edileceğini,onların gerçek takva sahibi mü'mine kadınlar olacağını bildirdi.
<< Ey Peygamber,mü'min kadınlar,-Allah'a hiçbirşeyi eş tutmamaları,hırsızlık yapmamaları,zina etmemeleri,evlatlarını öldürmemeleri,elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmemeleri,(emredeceğim)herhangi bir iyilik hususunda sana asi olmamaları şartıyla-sana Bey'atlaşmaya geldikleti zaman,Bey'atlarını kabul et.Onlar için Allah'dan mağfiret isteyiver.Çünkü Allah çok yarlığayıcı,çok esirgeyicidir>>

Mümtehîne Suresi,12.Ayet'teki belirtilen reddedilmesi gereken haramlar,günahlar,tamamen cahiliyye adetleridir.Ayaklar altına alınması gereken çirkin amellerdir.o haramları bilfiîl işleyen kadınlar,cahiliyye kötülüklerini yeniden ayağa kaldırmış olup Allah c.c'a ve Rasûlü s.a.s'ne Bey'atını tehlikeye atmış olur.
Evladını öldüren kadın,haksız yere cana kıyarak ister kürtaj yoluyla,ister öldürmeyle,ister gayr-i İslâmî yetiştirip cahiliyye hayatına terk etmesiyle,içinde ebedî kalacağı cehennemi hakeder.
Allah c.c buyuruyor;
<<Allah'ın haram kıldığı cana,haklı bir sebeb olmadıkça öldürmeyin.Kim mazlum olarak öldürülürse,Biz,onun velisine bir selâhiyyet vermişizdir....>> (isra,17/33)
<<Kim bir mü'mini kasten öldürürse,cezası,içinde ebedî kalıcı olmak üzere,cehennemdir,Allah ona gazab etmiştir,ona lânet etmiştir.Zira ona büyük bir azab hazırlamıştır.>> (Nisa,4/93)
Mümtehîne Sûresi'nin 12.Âyet'inin şartlarını yeine getirerek,Allah'a ve Rasûlü'ne Bey'at'ını sağlamlaştıran mü'mine kadın ,şahit olma hakkını kazanmış olarak yaşar tüm insanlığın karşısında .Çünkü Allah c.c terbiye etmeştir,vahyin terbiye ettiği,yücelttiği kadın,saliha kadın ünvanıyla işleyeceği salih amelleriyle şahitlik yapar Hakk adına.
<<Allah hakkın tâ kendisidir.>>. Hacc, /6
Her işlediği amel,İslâm'ın şahitliğini,yüceliğini ve kadını nasıl yücelttiğini haykırır yeryüzüne.Tesettürü şahitliğidir,namazı şahitliğidir,Orucu şahitliğidir, sadakası şahitliğidir,şehadeti haykırır insanlığa.İffetiyle,namusuyla,islâm ahlakıyla,eşine olan (Allah rızası için) itaatıyla,Allah c.c yolunda yetiştirdiği imanlı yavrularıyla.
Böylesine saliha,mü'mine kadını Allah c.c,yegâne Kitâbımız Kur'an'ı Kerim'de övmüştür.
<< Şüphe yok ki müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazi erkeklerle mütevazi kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah-'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. >> Ahzab,33/35
Müslüman olan kadın
İman eden kadın
Sadık (doğru) kadın
Sabreden kadın
Mütevazi olan kadın
Sadaka veren kadın
Oruç tutan kadın
Gizli yerlerini (namusunu) koruyan kadın
Allah'ı çokca zikreden kadın
İşte bunlar için Allah Teâlâ mağfiret ve büyük mükafatlar hazırlamıştır.
Müslüman olan yani İslâma giren,iman eden yani kayıtsız şartsız,şirksiz şeriksiz,sıdki kalble teslim olan,Hakka boyun eğen <<Allah ve Rasûlü bir işe hükmettiği zaman,mü'min olan bir erkek ve mü'min olan birkadın için o işte kendi isteklerine( nefsine) göre seçme hakkı yoktur.>> hak seçmeden teslimiyyet gösteren ,sadık dosdoğru olan ,güvenilen, Allah için hertürlü imtihana sabreden,Allah'dan geldiğinin bilinciyle rızay-î ilâhîye mazhar olmak ümîdiyle sabırda sebat eden,yeryüzünde gurur,kibirden uzak,gösterişten,desinlerden uzak mütevazi yürüyen,sadaka veren,<<mallarını gece gündüz,gizli aşikâr,Allah yolunda harcıyanlar yok mu? İşte onların Rableri katında mükafatları vardır,onlara korku yoktur,onlar mahzunda olacak değillerdir.>> ki, sadakalarıyla cenneti satın alanlar,gizli yerlerini yani namuslarını koruyan iffetli,hayalı,Hz.Meryem misali saliha kadınlar,Allah'ı çok zikreden,gafletten,nefsinin peşine düşmekten uzak,dâvâsının hakim kılınmasının bilincinde sorumluluk taşıyan,ilmiyle,tebliğiyle,mü'min erkeklere desteğiyle Rabbini zikreden mücahide kadınlar...RAsûlullah s.a.s buyurdu ki;"ensar kadınları ne iyidirler,zira haya ilim öğrenmelerine engel olmadı" iffetli,hayalı kadınların ilim öğrenmeleri övülmüştür Peygamberimiz s.a.s tarafından...
<<Erkek olsun,kadın olsun,herkim mü'min olarak salih amel işlerse,işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.>> Nisa,4/124
Allah'ın kadın olsun erkek olsun mü'minlerden istediği ;
<<Hakkı adaletle ayakta tutan şahitler olun............>> Mâide,5/8
İşte Hakkı adaletle ayakta tutan şahit kadınlardan olanlar...Allah'ın haram kıldıklarını haram,helâl kıldıkarını helâl kabul edip,asla taviz vermeyen başı dik amelleri güzel kadınlar...ne mutlu onlara...
Mü'min erkeklerle yardımlaşırlar:
<< Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar,birbirlerinin velileridirler,Onlar iyiliği emrederler,kötülükten nehyederler,namazı dosdoğru kılarlar,zekâtı verirler.Allah onlara rahmet edecektir.Şüphesiz Allah azizdir,Hakimdir.>> Tevbe,8/71
İbn Abbas (r.a) rivayetiyle ,birgün bir kadın , Nebi s.a.s'e gelerek,""ya Rasûlullah,ben kadınların temsilcisi olarak geldim.Cihadı Allah erkeklere farz kıldı,yaralanırlarsa ecir alırlar,şayet öldürülürlerse Rableri katında diri olup rızıklandırılırlar.Biz kadınlar topluluğu ise,onlara hizmet ediyor,onların haklarının yerine getirmeye çalışıyoruz.Bize bu cihaddan sevap yokmudur? Dedi.Bunun üzerine Rsûlullah s.a.s buyurdu:""karşılaştığın kadınlara tebliğ et.Kocaya itaat ve onun hakkını kabullenmek cihada denktir.Ancak kadınlardan çok azı bunu yapar."" (2)
Başka bir mubarek sözlerinde Rasûlullah s.a.s kocalarına itaat eden kadınları cennetle müjdeledi ve dedi ki;
""Kadın beş vakit namazını kılar,orucunu tutar,namusunu korur ve kocasına itaat ederse ,kendisine cennetin kapılarından dilediğinden gir"" denilir.( 3)
21.asırda yaşayan,ümmetin her beldelerinde savaş içinde olduğunu gören şahit olan biz ümmetin kadınları,bu ruhsat olmasına rağmen,azameti seçen,zorluklara göğüs geren kadınlar olmamız,ahirzaman boynumuzun borcudur,zira hergün binlerce müslüman ,sırf müslüman olduğu için mallarına,canlarına,namuslarına karşı tecavüze uğramaktadır ve tüm insanlık buna şahittir.Tüm kâfirler, müslüman olan ümmete ait toprakları terkedene kadar bu sorumluluklarımız devam edecektir.
Muvahhid mü'mine kadın,varlığıyla,amelleriyle,eşine itaatiyle Hakkın şahididir,Dînimizin tüm yeryüzünde hakim kılınması uğruna,eşine yardımcı olur.
Cihada teşvik eder,oğullarını yetiştirir İslâm ordusuna nefer hazırlar,kız çocuklarını edep haya timsali yetiştirir ki, o da büyüyünce kendi evladını Allah yolunda yetiştirsin,dâvâmıza adamlar hazırladın diye...
Allâme şeyh Süleyman ulvan (suud zindanlarında esir,Allah c.c onu ve tüm esaret altında olanları kurtarsın özgürlüklerine kavuştursun inşallah) diyor ki, haçlıların birleşip islâm âleminin üzerine saldırdığı bu asırda,onlara karşı cihad ,erkek kadın her mü'minin üzerine farz-ı ayndır.kadın eşini,oğullarını teşvik eder,yardımcı olur,geceleri kalkar teheccüd kılar mücahidlere dua eder,maddî yardımlarla destekler...
Bu konuda Sahabe kadınlarından Afra annemiz (r.anhuma) tüm ümmetin kadınlarına örnektir:7şehidin annesi diye ünvanlanmıştır Sahabe zamanında,3 oğlunu Bedir savaşında şehid veren annemizin ilk iki oğlu Muaz ve Muavviz yiğitce ebucehili kıstırıp üzerine saldırmış,onu ağır yaralamış ve başka sahabenin yardımıyla kellesini kesmiş ve Rasûlullah'ın huzuruna getirmişlerdi,daha sonra cengâverce savaşıp her ikisi de şehid düşmüş bunun üzerine anneleri Afra r.anhuma Rasûlullâh'ın yanına gelip ağlayarak ""ey Allah'ın Rasûlü iki oğlum şehid düştü,acaba Avf abilerinden aşağıdamıdır ki,şehid olmadı o haketmiyormu ?"" Diye dertlenince ,AllahRasûlü müjde verdi ""hayır ya afra bekle,o abilerinde aşağı değildir ""dedi,arası çok sürmedi Allah c.c Avf'ada şehadet nasib etti ve Şehid abilerinin arasına katıldı,Afra annemiz Allah'a şükrederek sevincini belirtti,diğer 4 oğullarıda farklı farklı savaşlarda cihad edip şehid oldular,Allah azzeve celle bu mübarek annemizi ümmetin kadınlarına örnek kılarak yüceltti.bu asırda da böyle annelere şiddetle ihtiyaç bardır biiznillah.
En çok bilinen örnek Sahabe annelerimizden biri de Nesibe hatundur,Uhud savaşında eşiyle,oğullarıyla cihada katılmış,kendi bedenini siper ederek Rasûlullah'ı korumuş,O'na zarar gelmemesi için elinden gelen fedakârlığı yapmıştır,uhud savaşında eşini,oğullarını şehid veren bu mubarek annemiz boynundan ağır kılıç yarası almış ,uzun süre yaşamış bu acıyla sabrederek Allah'a dönmüştür.Uhud savaşı bittikten sonra kendisine Allah Rasûlü s.a.s soruyor ""ya Nesibe benden ne istersin ?" Nesibe annemiz diyor ki,"eyAllah'ın Rasûlü dua et ben ailemle birlikte cennette sana komşu olalım" bunun üzerine Rasûlullah elini açıp dua ediyor""eyRabbim Nesibeyi ve âilesini cennette bana komşu eyle" ...işte mükafat,ebedî olan cennet...Nesibe annemiz cevaben diyor ki,Elhamdulillah,gayri daha ne isterimki ey Allah'ınRasûlü"" işte örnek davâ kadını,örnek annemiz,ahireti için sevdiklerini ve kendi hayatını feda eden kadın...câhiliyye asrından kurtarılmış,saâdet asrıyla yüceltilmiş mü'mine kadınlar...
Müslüman kadınlara da Allah azze ve celle dilerse şehadet nasib edecek ve şahit olarak yaşadığı hayatının sonunda,şehadetle mükafatlandıracaktır,zira şehadet,hayatını Allah'ın yolunda geçiren samimi,ihlaslı kulların ister kadın olsun ,ister erkek,Allah c.c 'ın kuluna ömrünün sonunda sunacağı hediyesidir...her mü'mine kadın da Allah'dan bu mükafatı dilemeli,samimi,ihlaslı bir kalble dua ederek ŞEHADET istemelidir.çünkü sonunda, Firdevscennetinde,RAsûlullah'a,Âlimlere,sıddıklara,şehidlere komşu olmak vardır mükâfat olarak...
Ümmetin kadınları,Allah'a dualar ederek Halid bin Velid'ler yetiştirmelidirler ki,bu zamanda buna şiddetle ihtiyaç vardır,mus'ab bin umeyr'ler,ebuBekirler,Ömer'ler Usame bin Zeyd'ler .Allah'a sağlam iman etmiş,Allah'dan başka kimseden korkmayan yiğitler yetiştirmelidirler.
Canını,hayatını Allah'a satan Allah erleri...
<< insanlardan öylesi var ki,kendisini Allah'ın rızasına satar .>>(Bakara,2/207)(bkz.Tevbe,9/11)
Mü'min annenin oğlunu karşısına alıp şu nasihatı yapması gerekir;
"Ey oğlum veya oğullarım ! <<De ki,"Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez,O, bizim mevlâmızdır.Onun için mü'minler yalnız Allah'a güvenip dayanmalıdır.>>( Tevbe,9/51)-En'**,6/17) sen Allah c.c yolunda fedâkâr ol,zira <<Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler.>>(Âl-i İmran,3/13-Bkz.Âl-i İmran,3/145-Duhan). Halid bin velid kadar sarsılmaz iman gücüyle seslenmelisin kâfirler topluluğuna ,Bizans kuvvetlerine şöyle sesleniyordu Allah'ın kılıcı " Ben öyle bir Allah'a inanıyorum ki,siz bulutlara bile kaçsanız,Allah ya bizi sizin yanınıza yükseltir,ya da sizi bizim yanımıza indirir.""(4)
Örneğimiz olan Sahabe komutanın haykırışı günümüz mücahidlerinde de mücahidelerinde de olması gereken sıdk imanı öğretiyor,sen de bu imanla,Allah yolunda yetişmelisin,malın varsa malını Allah için feda eden,ilminle tâvizsiz tebliğ vazifeni yerine getiren,Hakkı konuşan gerekirse bu uğurda zindanı da, şehid olmayı da göze alabilen ümmet olmalısın ,cihad meydanlarına korkusuzca koşup,canını fedâ edebilecek fedâilerden olmalısın ey oğlum..."
Aksi halde ümmetin kadınları şunu iyi bilmelidir ki,Allah c.c kulları için imtihan dilemişse,hiç bir kul önüne geçemez ve Allah c.c cihadı terk eden kulları için helâk dilerse topluca helâk eder,kadın erkek ayrımı yapılmaksızın, <<İçinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmayacak bir fitneden sakının.Bilin ki,Allah'ın azabı çetindir.>>(Enfâl,8/25) zulmedenlerin yanında sesiz kalan topluluğun erkek kadın ayrımı yapılmaksızın nasibine düşecek topluca bir azab...
Evet mü'mine kadınlarımız, zaferlere ulaşabilmemiz,zalimlerin zulmünden ümmetce kurtulabilmemiz için ödenmesi gereken bedeller var,bu bedelleri Rasûlullah ödedi,Sahabe ödedi,Rabbânî âlimler ödedi,selef ulemâ ödedi,selef ulemanın izinde giden ümmet ödedi,mücahidler ödedi,canlarıyla ödemeye devam eden Tâifet'ul Mansûra var ,şehid olanlar ödedi ve yaşayan mücahidler tarafından da ödenmeye devam ediyorlar Elhamdulillah...onları destekleyen dâvâ kadınlarımız,Sahabe kadınları kadar cesur olmalı,bâtıl davâsı uğruna can veren kâfir kadınlardan daha fazla fedakârlık göstererek bedeller ödemeye hazır olmalıdır..çünkü bu Hakk davâdır....Allah'a c.c, Rasûlüne s.a.s sahabeye,Dînine,imanına,malına,namusuna,müslümanlara,bütün mü'mine kadınların canına ve namusuna el uzatan,dil uzatan,zulmeden kafirler topluluğuna karşı mücadele vermesini bilmeli,bu uğurda kendini ve çocuklarını hazırlamalıdırlar...
İslâm dinî sadece erkeklerin değil bütün müslümanların dînîdir,sadece erkekler değil,bütün müslüman kadınlar bu uğurda hazır olmalıdırlar,kafirlerle karşılaştığında,çabucacık teslim olan ,namusu kirletilen kadın değil,cesurca,maddî manevî güçle,hem kendini hem diğer kadınları koruyan,ssahip çıkan Hz. Nesibe r.a gibi kadınlarımız olmalıdır bu yolda Biiznillah.
Kadının şehadeti en az erkeğin şehadeti kadar değerlidir,şereflidir,yeterki Hakkı adâletle ayakta tutan şahit olmasını bilsin,şehadeti bir mükafat olarak dönecektir kendisine inşallah.
Ey ümmetin değerli kadınları, çocuklar doğurun,hergün yüzlerce şehidlerin verildiği yeryüzünde,aramızdan ayrılan şehidlerin yerini dolduracak Allah'ın aslanlarını dünyaya getirin,mü'min kızlarımızı dünyaya getirin ,televizyonlarınızı kapatın,bilgisayarlarınızı kenara koyun,ceptelefonlarınızı askıya alın ve mutlak sûrette evlad yetiştirin dünyevî rahatlığınızı bir kenara atarak,uykularınızı mezara,rahatlığınızı cennete bırakarak mü'min evladlar yetiştirin,bu önce Allah'a karşı sorunluluğunuz,sonra RAsûlullah'a karşı sorumluluğunuz,sonra da hergün şehidler veren ümmete karşı sorumluluğunuzdur...Allahrasûlü s.a.s ahirette ümmetinin çokluğuyla övünecektir,geceleri kalkıp abdest alın iki rekat teheccüd kılıp Allah'a dua edin,seccadeniz gözyaşlarınıza şahit olsun,gökte melekler şehadetinizi,dualarınızı,yalvarış yakarışlarınızı Allah c.c 'a ulaştırsın,deyin ki; "Allahım beni Rabbânî âlimlerden olacak kulunla mükafatlandır,islâm ordusunun askerlerinden olacak evlâd ile mükafatlandır,islâm ordusunun komutanı olacak evlad ile mükafatlandır,ilim öğrenecek,öğretecek salih,saliha kullarınla mükafatlandır,soyumuzdan namaz kılacak nesiller yarat, sadaka vermeyi,yetimleri sahiplenmeyi sevecek kullar yarat,malıyla cihad edecek,canıyla cihad edecek nesiller yarat,iyilik yapmayı sevecek,kötülüğe,zalimlere şiddetle karşı koyacak nesiller yarat,kâfire karşı şedid,mü'minlere karşı merhametli nesiller yarat " deyin ve bu güzel duaları samimi bir kâlble,ihlasla yapın,zira bu samimi içten dualarınız sizlerede ümmete de hayır olarak dönecektir inşaAllah.Allah subhânehû veTeâlâ yâr ve yârdımcımız olsun,ümmetin maslahatına faydası olacak ameller işlemek nasib olsun. hz.Musa r.a 'ın duasıyla yalvarıyoruz Rabbimize
<<............Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lütfuna) muhtacım, dedi.>>(Kasas,28/24)
Ümmet olarak üzerimize indireceğin her hayra muhtacız yâ Rabb ,kabul buyur.
-—---------------------------------
Dip not:
1-(Sahih-i Müslim,kitâbu'l-Hacc,B.19,Hds.147-Sünen-i Ebu Davud,Kitâbu'l-Menâsık,B.56,Hds.1905)
2-Bezzar,Taberâni
3-Ahmed bin.Hanbel,müsned
4-ElBidâye,VII,53
 
Üst