:islam'da poligami (çok evlilik):

GENCAKINCI

Profesör
Katılım
21 Ağu 2009
Mesajlar
1,666
Tepkime puanı
26
Puanları
0
:İSLAM'DA ÇOK EVLİLİK (POLİGAMİ-TAADDÜD-İ ZEVCAT):


NİSA S. 3.AYET: “Eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremiyeceğinizden korkarsanız sizin için helal olan(başka) kadınlardan ikişer,üçer,dörder olmak üzere nikahlayın. Şayet(yine de) adalet yapamıyacağınızdan korkarsanız o zaman bir(eş)ya da sağ ellerinizin malik olduğu (cariye)ile (yetinin).Bu sapmamanıza daha yakındır”

AÇIKLAMA: Fıkıh alimlerinin ortak fikri şudur:Bu ayet evlenilen kadınların sayısını sınırlar ve dörtten fazla kadınla aynı anda evli olmayı yasaklar.
Hadisler de bunu destekler niteliktedir.Taif’in başkanı Gıylan’ın Müslüman olduğunda 9 karısı vardı.Hz.Peygamber(s.a.v)ondan sadece 4 tanesini bırakıp diğerlerini boşamasını istedi. Nevfel İbn Muaviye’den de 5 karısından birini boşamasını emretmiştir. Bu ayetin kadınlar arasında eşit davranmak şartıyla poligamiyi(birden fazla kadınla evlenmek)sınırlandığında dikkat edilmelidir.

İbn-i Cerir et-Taberi bu ayetin tefsirinde muhtemel ve menkul olan manaları zikrederken şunu da kaydeder:Bazıları,bu ayetin manası şudur,dediler “Nasıl yetimler hakkında adalet yapmamaktan korkuyorsanız kadınlar hakkında da onlarla zina etmekten korkun.Zina etmeyin. Fakat sizin için helal olan kadınlardan ikişer,üçer,dörder olmak üzere nikah edin.”
Hz.İbn Abbas ve talebesi Hz.İkrime,bu ayeti tefsir ederken,bu emrin bir adaletsizliği ortadan kaldırmak için verildiğini iddia
ederler.
İslam’dan önceki günlerde,evlenilen kadınların sayısında herhangi bir sınırlama yoktu;bazıları bir düzine kadınla bile evlenirlerdi. Fakat onların artan ihtiyaçlarını karşılayamayınca,yetim yeğenlerinin veya diğer akrabalarının çaresiz yetim kızlarının mallarında el koyarlardı.Bu nedenle Allah,evlenilecek kadınların sayısını 4 ile sınırladı ve hepsine adaletli davranma şartını getirdi.
Hz.Aişe bu ayetle ilgili olarak,şu izahatı veriyor. “Yetim kız velisinin himayesinde bulunurda velisi malına ve güzelliğine heves ederek pek basit bir mehir(mehr-nikah sırasında erkeğin kadına ödediği nikah bedeli)mukabilinde onunla evlenmek ister.İşte bu gibiler yetim kızlarla evlenmekten men(yasaklama)edilen-meğer ki onlar hakkında adaletli olup mehri tam vermiş olsunlar ve yetimkızlardan başka kadınlarla evlenmekle emrolundular.”
(BUHARİ C.6 s/116)“Hz.Peygamber buyurur ki: ‘Bir erkeğin nikahında 2 kadın bulunur da aralarında adaleti gözetmezse kıyamet gününe bir tarafı düşük,felçli olarak gelir”
(HADİS-İ ŞERİF- Mişkâtü’l-mesabih, c.2 s/196)
“İfa etmenize en çok layık olan şart,kadınların namusunu helal edinirken (kadınları nikahlarken)koştuğunuz şarttır”
(HADİS-İ ŞERİF-Buhari c.6 s/138)
Peygamber efendimiz zevceleri arasında adaleti tatbik eder ve şöyle derdi:
“Allah’ım,bu benim elimden gelen adalettir. Senin sahip olduğun,fakat benim malik olmadığım adaletten beni mes’ul tutma”
(HADİS-İ ŞERİF- Mişkâtü’l-mesabih, c.2 s/196)
 
Üst