Hz. Kurani Kerim hakkinda malumat

berraksu

Aşafatlı
Katılım
2 Eyl 2006
Mesajlar
3,652
Tepkime puanı
85
Puanları
0
Yaş
36
Kurani Kerim 4 büyük kitabin dördüncüsü olup, 610 tarihinde Mekkede Hira daginda inzal olmaya baslamistir. Peygamber Efendimizin irtihalinden 9 gün önce tamamlanmistir. Kurani kerimde 6666 ayet ve 1.000.020 harf vardir. Ayetlerden 1000 tanesi Vaad,
1000 tanesi Veid,
1000 tanesi Emir,
1000 tanesi Haber,
1000 tanesi Darb-ü mesel,
500 tanesi Zikir,
100 tanesi Dua,
66 tanesi Nasih ve Mensuhdan bahs eder.

Kurani Kerimde 114 sure vardir. Bu surelerden 93'ü Mekke'de, 21'i Medinede inzal olmustur.
Kurani Kerimde 114 Besmele-i Serife vardir. Bunlardan 113'ü her surenin evvelinde, 1'i ise surenin icerisinde bulunur. Tevbe suresinin evvelinde Besmele-i Serife yoktur. Zira Besmele-i Serife rahmetdir. Bu surede mukateleden bahs eder. Mukatele ise zaten rahmetdir. Bu Sebeble evvelinde Besmele yoktur.

-Ilk inen ayet-i kerime, Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
-En son inen ayet-i kerime, Maide suresinin 33. ayetidir
-En uzun ayet Bakara suresinin 282. ayeti olup, "Deyn"den yani borc'dan bahseder
-En kisa ayet sümme nazar ve vel-asr'dir
-En kisa sure Kevser suresidir
-En uzun sure Bakara suresidir

Fatiha-i Serife Kuran-i Kerimin anahtaridir.
7. ayetdir
2 defa inzal olmustur, biri Mekkede, biri Medinede
biri ayet olarak digeri dua olarak inzal olmustur.
 

platinium

Üye
Katılım
1 Kas 2006
Mesajlar
4
Tepkime puanı
0
Puanları
0
1 - əl-Fatihə 7 ayet
2 - əl-Bəqərə 286 ayet
3 - Ali-İmran 200 ayet
4 - ən-Nisa 176 ayet
5 - əl-Maidə 120 ayet
6 - əl-Ənam 165 ayet
7 - əl-Əraf 206 ayet
8 - əl-Ənfal 75 ayet
9 - ət-Tovbə 129 ayet
10 - Yunus 109 ayet
11 - Hud 123 ayet
12 - Yusuf 111 ayet
13 - ər-Rəd 43 ayet
14 - İbrahim 52 ayet
15 - əl-Hicr 99 ayet
16 - ən-Nəhl 128 ayet
17 - əl-İsra 111 ayet
18 - əl-Kəhf 110 ayet
19 - Məryəm 98 ayet
20 - Taha 135 ayet
21 - əl-Ənbiya 112 ayet
22 - əl-Həcc 78 ayet
23 - əl-Muminun 118 ayet
24 - ən-Nur 64 ayet
25 - əl-Furqan 77 ayet
26 - əş-Şuəra 227 ayet
27 - ən-Nəml 93 ayet
28 - əl-Qəsəs 88 ayet
29 - əl-Ənkəbut 69 ayet
30 - ər-Rum 60 ayet
31 - Loğman 34 ayet
32 - əs-Səcdə 30 ayet
33 - əl-Əhzab 73 ayet
34 - Səba 54 ayet
35 - Fatir 45 ayet
36 - Yasin 83 ayet
37 - əs-Saffat 182 ayet
38 - Sad 88 ayet
39 - əz-Zumər 75 ayet
40 - əl-Mumin 85 ayet
41 - Fussilət 54 ayet
42 - əş-Şura 53 ayet
43 - əz-Zuxruf 89 ayet
44 - əd-Duxan 59 ayet
45 - əl-Casiyə 37 ayet
46 - əl-Əhqaf 35 ayet
47 - Muhəmməd 38 ayet
48 - əl-Fəth 29 ayet
49 - əl-Hucurat 18 ayet
50 - Qaf 45 ayet
51 - əz-Zariyat 60 ayet
52 - ət-Tur 49 ayet
53 - ən-Nəcm 62 ayet
54 - əl-Qəmər 55 ayet
55 - ər-Rəhman 78 ayet
56 - əl-Vaqiə 96 ayet
57 - əl-Hədid 29 ayet
58 - əl-Mucadələ 22 ayet
59 - əl-Həşr 24 ayet
60 - əl-Mumtəhinə 13 ayet
61 - əs-Saff 14 ayet
62 - əl-Cumuə 11 ayet
63 - əl-Munafiqun 11 ayet
64 - ət-Təğabun 18 ayet
65 - ət-Talaq 12 ayet
66 - ət-Təhrim 12 ayet
67 - əl-Mulk 30 ayet
68 - Nun 52 ayet
69 - əl-Haqqə 52 ayet
70 - əl-Məaric 44 ayet
71 - Nuh 28 ayet
72 - əl-Cinn 28 ayet
73 - əl-Muzzəmmil 20 ayet
74 - əl-Muddəssir 56 ayet
75 - əl-Qiyamə 40 ayet
76 - əl-İnsan 31 ayet
77 - əl-Mursəlat 50 ayet
78 - ən-Nəbə 40 ayet
79 - ən-Naziat 46 ayet
80 - Əbəsə 42 ayet
81 - ət-Təkvir 29 ayet
82 - əl-İnfitar 19 ayet
83 - əl-Mutəffifin 36 ayet
84 - əl-İnşiqaq 25 ayet
85 - əl-Buruc 22 ayet
86 - ət-Tariq 17 ayet
87 - əl-Əla 19 ayet
88 - əl-Ğaşiyə 26 ayet
89 - əl-Fəcr 30 ayet
90 - əl-Bələd 20 ayet
91 - əş-Şəms 15 ayet
92 - əl-Leyl 21 ayet
93 - əz-Zuha 11 ayet
94 - əl-İnşirah 8 ayet
95 - ət-Tin 8 ayet
96 - əl-Ələq 19 ayet
97 - əl-Qədr 5 ayet
98 - əl-Bəyyinə 8 ayet
99 - əz-Zilzal 8 ayet
100 - əl-Adiyat 11 ayet
101 - əz-Qariə 11 ayet
102 - ət-Təkasur 8 ayet
103 - əl-Əsr 3 ayet
104 - əl-Huməzə 9 ayet
105 - əl-Fil 5 ayet
106 - əl-Qureyş 4 ayet
107 - əl-Maun 7 ayet
108 - əl-Kovsər 3 ayet
109 - əl-Kafirun 6 ayet
110 - ən-Nəsr 3 ayet
111 - Əbu-Ləhəb 5 ayet
112 - əl-İxlas 4 ayet
113 - əl-Fələq 5 ayet
114 - ən-Nas 6 ayet
Toplam 6236 ayet. 6666 deyil.
666 - 6236 = 430
Qalan 430 ayeti tapa bilmedim. Belke yardım edesiniz? Eger men düzgün saymamişamsa düzgün nece sayılmalıdır onu göstərin mənə.
 

ufuklar27

Paylaşımcı
Katılım
3 Eyl 2006
Mesajlar
310
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Kaş
Web sitesi
www.lotuskitap.com
Bu konuyla ilgili verilmiş bir cevabı aşağıya kopyalıyorum:

(www.sorularlaislamiyet.com)

Kuran ayetlerinin sayısı hakkında tam bir mutabakat yoktur. Bunun bazı sebepleri vardır:

1- Ayetlerin tamamında veya kur'anın umumunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani Kur'anın tamamı bellidir. Fakat alimler arasında ayet sayısında bir görüş ayrılığı mevcuttur. Şöyleki, kur'anı açtığınızda ayetlerin yerini tayin eden yuvarlak işaretler vardır. İşte bazı alimlere göre, bu iki yuvarlak arasındaki ifadeler ayettir. Fakat bazı alimlere göre, bu iki yuvarlakların aralarındaki ifadelerin bazısı bir ayet değil, iki veya daha fazla ayettir. Bu görüş ayrılığından dolayı, ayet sayısında farklılık olabilir. Yoksa Kur'anın tamamında veya ayetlerin kendilerinde herhangi bir anlaşmazlık veya terslik söz konusu değildir.


2- Her besmelenin ayrı ayrı ayet sayılıp sayılmayacağı da ihitlaf sebeplerinden biridir. Her surenin başındaki besmele tek tek birer ayet midir, yoksa tek bir ayet midir.

3- Ayrıca, Kuranda bulunan “durmayınız” anlamına gelen “LA” işaretinin olduğu yerlerin de birer ayet sayılıp sayılmayacağı.

Bu nedenlerle Kuranın bir harfinde bile değişiklik olmadığı halde, ne kadar ayet olduğu konusu tam netlik kazanmamıştır. Elinizde bir kitap olsa kaç parağraf veya cümleden meydana geldiği sorulsa değişik anlayışlara göre farklı rakamlar çıkacaktır. Bu anlayış farklılığı kitabın azalacağı veya fazlalaşacağı anlamına gelmez. İşte Kuran da esas olarak içindeki her şey ile meydandadır. Ancak değerlendirme farklılığından rakamlar da farklı çıkmaktadır.
 
Üst