Hz. Ebu Bekir, Hicret Mağarası ve Gizli Zikir | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Hz. Ebu Bekir, Hicret Mağarası ve Gizli Zikir

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52
Abdulgani en-Nablusi, Reddü’l-Cahil isimli kitabında şöyle diyor: Hz. Ebu Bekir Radıyallahu Anh mağarada Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin arkadaşıydı. Kur’an-ı Mecid’de bildirildiğine göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Bekir Radıyallahu Anha maiyyet (Allah ile beraber oluş) murakabesini telkin etmiştir. Bu böyledir: Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Bekir’de Radıyallahu Anh beşer olmanın ağırlıklı oluşunun gereklerinden olan üzüntüyü hissedince onu “üzülme” sözü ile bu üzüntüden nehyetti. Ve ona “Şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir” yani Allah’ın bizimle beraber oluşunu düşün ve murakabe et: Çünkü kim ilahi beraberliği murakabe ederse ve nurani haletle eriyip yok olursa, onu üzüntü ve diğer beşer olmanın gerektirdiği şeyler istila edemez, dedi.

Muhammed Parisa (k.s) hazretlerinin (ki bu şahıs Buhara’nın hadis alimlerinin ileri gelenlerindendir.) Fasl-ı Hitab’ından naklederek şöyle yazmaktadır: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Bekir Radıyallahu Anha kalbi zikri mağarada üçleyerek telkin etti.

İbn Hacer el-Mekki, el-Fetava el-Hadisiyye’de şöyle demiştir: Ebu Bekir Radıyallahu Anh gizli Hz. Ömer de açık zikrederdi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlara “öyle yapmayın” buyurmadı. Aksine onları ikrar etti. (Bu işlerinde takrir buyurdu.) [Kevseri, İrgamu’l-Merid, 28-29]
 

talib

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Tem 2006
Mesajlar
21,906
Puanları
113
Tasavvufun ve tarikatın tüm esasları asrı saaddetten alınmadır. Bunun da böyle olmayacağına ihtimal vermek biraz haddi aşmak gibi geliyor bana.
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52
Güncelleme
 
Üst