Her şerde ki hayır...

mostar

Profesör
Katılım
6 Ara 2009
Mesajlar
1,011
Tepkime puanı
244
Puanları
0
“Her Şeyde Bir Hayır Var !”


Hikaye olunur ki kenar kasabalardan birinde, oğlu ile birlikte yaşayan yaşlı bir adam vardı. Yaşlı adamın pek çok işini gören bir de atı vardı. Günlerden bir gün, her ne olduysa at yaşlı adamı terk etti. Komşuları, bu şansızlıktan dolayı yaşlı adamı teselliye geldiler. Adam, onlara; “Bunun kötü bir şans olduğunu nereden biliyorsunuz” diyerek, üzülmediğini, komşularının da hayıflanmalarının yersiz olduğunu ifade etti.
Hakikaten birkaç gün sonra, yaşlı adamın kaçan atı, yanında birkaç at ile beraber geri döndü. Adamın atı bir iken beş olmuştu. Komşular bu sefer de bu “güzel talihi” sebebiyle yaşlı adamı tebrike geldiler.
Yaşlı adam komşularına bu sefer de; “Bunun iyi bir talih olduğunu nereden biliyorsunuz” karşılığını verdi. Günler geçti, yaşlı adamın oğlu o gelen atların birinin üzerinden düştü, başı yarıldı, kolu, bacağı kırıldı. Komşuları, “bu kötü talihinden” dolayı üzüntülerini belirtmek için yaşlı adama yine geldiler. Yaşlı adam yine o alışılagelen cevabı verdi; “Nereden biliyorsunuz bunun kötü bir talih olduğunu?”
Bir müddet sonra savaş çıktı, köyün bütün gençleri silah altına alındı, bir tek yaşlı adamın oğlu müstesna. Çünkü genç adam, silah tutamaz haldeydi. Savaşa giden gençlerin büyük çoğunluğu savaşta öldü…
Hayrın nerede olduğunu bilmenin mümkün olmadığını gösteren ilginç bir kıssa.
Allah Teala şöyle buyuruyor:
Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (1)
Hikmet ehli, bu ayeti celileyi açıklama sadedinde şu önemli gerçeğe dikkat çekerler: Başınıza gelen olumsuzluklar ya da şer olarak gördükleriniz aslında daha büyük belaları def eden hayırlar olabilir. Hayrın nerede olduğu bilmek mümkün değildir çünkü.
Bu meyanda, mutlu ve sevinçli hallerimizde de ölçülü olmayı tavsiye ediyor hikmet ehli. Velhasıl ne hüzünde ne mutlulukta, taşkınlığa yer yok müminin hayatında. Sıkıntı ve üzüntülere karşı sabır ve tevekkül, sevinç ve mutluluklarda ise şükür ve itidal var.
Asr-ı Saadet- Mutluluk Çağı
Resulullah sallahu aleyhi vesselem Efendimizin ve ashabının yaşadığı dönem asrı-ı saadet olarak anılır. Yani; mutluluk devri, huzur çağı anlamında…
Asr-ı Saadet döneminin sakinlerini mutlu kılan sebepler nelerdi? Neydi onları gelmiş geçmiş hatta gelecek nesillerin en mutlusu yapan?
Hiç kuşkusuz bu bahtiyar neslin, huzurlu ve saadet dolu bir hayat yaşamalarına sebep olan onlarca neden saymak mümkün. Ancak bu sebepler arasında en can alıcı olanı ashabı kiramın, Resulullah sallahu aleyhi vesseleme karşı olan sevgileriydi. Onlar, kendilerini cahiliye döneminin zifiri karanlığından çıkartıp hidayete ulaştıran Efendimizi canlarından çok sevdiler. Kuru kuruya bir sevgi değildi bu. O’nu (s.a.) sevmenin, ona benzemeyi gerektirdiğini biliyorlardı. O’na benzemek için çok çalıştılar. O’na (s.a.) hakkıyla tabi oldular. O’nun (s.a) öğrettiği hayat ölçülerini hayatlarına taşıdılar. Böylece gerçek huzuru yakaladılar. Hem dünyada hem de ahrette.
Sonuç olarak huzur ve saadet için ölçü belli; O’nu (s.a) sevmek… Sevmenin gereği olarak da O’na hakkıyla tabi olmak… O’na (s.a.) benzemeye çalışmak…
 
Üst