her gün taze bir heyecan

Risale-i Nur Talebesi

Diyar-ı Bekirli
Katılım
30 Haz 2006
Mesajlar
1,460
Tepkime puanı
11
Puanları
0
HERGÜN TAZE BİR HEYECAN


Siz daima ileriye doğru yürümelisiniz. Her gün terakki*ler kaydeden hamleler yapmalısınız. Ruh kuvvetinizi hil*kat-i hikmet yolunda yükseltmede ve imanî hakikatleri masset*me*de bugünü dünden ziyadeleştirmelisiniz. Bu uğurda ve hiz*met-i Kur’âniye meydanında ve ubudiyette hareket ve fa*aliyet kabiliyetinizi her gün artırmaya uğraşmalısınız.

Mücadele ve mücahede, savaş ve şahlanış gündelik ve da*i*midir. Cehd ve cidale, yepyeni bir güçle, ter ü taze bir sev**gi ve tutkunlukla ve nihayette galebenin inancı ile sarıl*ma*lıdır.

İnsan her gün yepyeni bir kuvvet ve kudret, mânevî bir haz ve zevk, güzel bir huy ve ahlâk, himmet ve gayretle uyan**malıdır. Cenab-ı Hakkın bir fazl-ı İlâhî olarak hamlet*tiği fazilet-i asliyenizi ve hizmet-i kudsiyenizi ifa etmek azmi ve sebatıyla ile yatağınızdan fırlamalısınız.

Atalet ve tembellik döşeğinde zelilane yatıyorsanız, irade ve gayretinizi kamçılayınız. Maddî ve mânevî hayatınızı ye*ni baştan kurmalı ve düzen vermelisiniz.

Kendini, yaşamanın seline ve intizamsız ve başıboş sey*ri*ne kaptıran adam kendi kendini ölüme veya meyyit-i mü*te*harrik olmaya sürüklemiş olur. Yaratanına, sahip ve mali*ki*ne ibadet ve taat ve hizmet için cehd etmeyen kimse, kendi kendisini helâket ve felaketlere, hastalık ve sakatlık*lara uğratmış ve müptela etmiş olur.
Âdemoğlu, daha başlangıçtan beri hep savaştı. Dinî ve dün*yevî hayatının bekâsı için fâni hayatını, mücahedelerle müebbed eyledi.

Demek Âdemoğlu, dünyaya geldiği günden itibaren mü*ca*hedeye hazır olmalı ve bunu yaşadığı müddetçe de*vam et*tirmelidir. İmanla küfrün, din ile dinsizliğin Âdem Aley*hisselâmdan başlayıp devam etmekte olduğunu ve kı*yame*te kadar da devam edeceğini hatırdan çıkarmamalıdır.
zübeyr gündüzalp
 
Üst