Hasan Fehmİ

melami

Paylaşımcı
Katılım
25 Eki 2006
Mesajlar
238
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
İSTANBUL
HASAN FEHMİ TEZDOĞAN EFENDİ'NİN HAYATI VE ŞAHSİYETİ

1885 yılında Makedonya'nın İştip iline bağlı Muşansa köyünde dünyaya gelmiştir.Babası Mahmutağalar namıyla bilinen sülalenin reisi Mahmut Ef.,annesi ise Nefise hanımdır.Osmanlılar'ın Avrupa'yı fethi sırasında,2.Kosova Meydan Savaşı'ndan sonra o yöreler tümüyle Türklerin eline geçmişti.Elde edilen bu bölgeleri koruyabilmek için Türkleştirmek gerekiyordu.Bu nedenle,Anadolu'dan Rumeli'ye Türk aileler getiriliyor ve gerekli görülen yerlere yerleştiriliyordu.İşte bu işlem gereği,Hasan Fehmi Efendinin sülalesi de o zaman Bursa'nın Tomat nahiyesinden alınmış,Rumeli'ye getirilmiş ve İştip civarına yerleştirilmişti.Yerleştirilen ailenin reisi Kadir Dede'nin Bursa'dan geldiği kendi kabir taşında yazılıdır. Kadir Dede'nin dört oğlu olmuştur.Bunlar;Halil,Arslan,Mehmet ve İbrahim dir.Bu dört kardeşten Halil Dede'nin de dört oğlu olmuştur.Bunlar da Zeynel,Talip,Nasuh ve Eyüp tür.Hasan Fehmi Efendinin dedesi olan Talip Ef.nin ise iki oğlu dünyaya gelmiştir.Mahmut ve Şahin adında.Hasan F. efendinin birçok divanında Talibi mahlasını kullanması dedesi Talip Ef.ye izafeten olmasıda ihtimal dahilindedir.Mahmut Ef.ninde dört oğlu olmuştur.Halil,Ali Osman,İbrahim ve Hasan Fehmi Efendiler. Sülale hayatı bu şekilde tesbit edilen Hasan Fehmi Tezdoğan Efendinin ilk tahsilini Tikveş'e bağlı Nigotin'de yaptığını görmekteyiz.Öğretmeni Hacı Şeyho namıyla maruf Hacı Mustafa Efendi idi.Kendisi bu zattan aynı zamanda zahir ilmini de tahsil etmiştir.Hacı Şeyho batın ilmine vakıf bir zat olmasına rağmen delikanlı bir çağda olan Hasan Fehmi'ye oradaki tahsilin sonunda "Sen artık batın ilmini de almayı hakettin,ama ben senin sadece zahiri hocanım" demiş ve ilm-i tevhidi almak için onu başka bir mürşidi kamile salık vermiştir.Hali vakti yerine olan babası Mahmut Ef.bu kere genç Hasan Fehmi'yi daha yüksek tahsil için İştip Medresesi'ne yollar.Buradaki hocası Hacı Mustafa Efendinin salık verdiği Hacı Ali Rahmi Efendidir.Bu zat hem zahir ilmine hem de batın ilmine vakıftır aynı zamanda.Zahir ilminin tedrisi sırasında lüzum gördüğü anlayışlı talebelerine batın ilmini de öğretmektedir.Bu talebelerden biri de Hasah Fehmi Efendidir.Gerekli zahir ilmini öğrenen ve batıni ilmin mertebelerini de yaşayıp zevkeden Hasan Fehmi kısa bir zaman sonra genç yaşta,22 yaşında batıni ilmi öğretme ve bu vazifeyi yürütme görevi olan Hilafeti almıştır,mürşidi Hacı Ali Rahmi Efendiden bu hususta divanında şöyle der:

Mürşidim Ali Rahmi
Bildirdi beni bana
Ol irşad-ı manevi
Bildirdi beni bana

Ali Rahmi Efendinin mürşidinin H.Salih Rıfat Ef. ve onunda mürşidinin Hz.Pir Muhammed Nurül Arabi olduğunu aşağıdaki divanında açıkça belirtmektedir.

Nakşibendinin salikleriyiz
Rif'at Melami havzeleriyiz
Seyyit Ali'nin dervişleriyiz
Nur Muhammed'in bendeleriyiz
Vahdet gülünün bülbülleriyiz

Bu divanlarda hilafet silsilesi açıklanmakta ve kendisinin Hz.Pir den sonra 3.görevli olduğu görülmektedir.Melamet neşvesiyle yana bir aileden gelen Hasan Fehmi mürşidi H.Ali Rahmi Efendiden hilafet alınca,bu yönde kısa zamanda temayüz etmiş,ilmi,irfanı ve genç dinamizmiyle etrafına aşıkları ve temiz gönüllüleri toplamıştır.Kendi köyü Muşansa'da olduğu gibi,yakın köy ve kasabalarda da ünü duyulmuş,salikleri tevhid zevkiyle erdirmeye son derece çaba sarfetmiştir.Kendini bu yola vermiş,bu yola adamış,resmi göreve hiç yönelmemiştir.Bilineceği üzere Hasan Fehmi'nin yaşadığı yıllar Osmanlı Devlet'nin çöküş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılları idi.Dedeleri,Osmanlılar'ın parlak devirlerinde gelmişler,yeni yurtlar kurmuşlar,ömürlerini bu güzel düzende geçirmişlerdi.Hasan Fehmi Tezdoğan ise çöküş yıllarında doğduğundan,bunun doğuracağı acı ama gerçek sebepler neticesi,dedelerinin doğum yerine,anayurda geçmişlerdir.Hasan Fehmi'nin anayurda gelişi Balkan Harbi'nin olduğu yıllardır.Yerleşim bölgesi olarak Egeyi seçer ve İzmir-Tire'ye yerleşir.Edindiğimiz bilgilere göre.Mürşidi H.Ali Rahmi Ef.de anayurda göçtükten sonra bir müddet Tire'de oturmuş sonra Turgutlu'ya gitmiş ve orada Hakk'ın rahmetine kavuşarak,defnedilmiştir. Balkan Harbi sona erer ama bu sefer 1.Dünya Savaşı başlar.Savaş yılları askerlik görevini "Bölük Emini" olarak yapar ve bu nedenle Serez'e kadar gider.Savaşta Osmanlı Devleti yenilmiştir.Bundan yararlanan düşman devletler Anadolu'yu işgale kalkarlar.Yunanlılar İzmir'e çıkar.Hasan Fehmi Efendi çocuklarının yanına Muşansa'ya döner.Orada 10 yıl kadar kaldıktan sonra tekrar Anadolu'ya bu defa çocukları ve yakınlarıyla temelli gelir.İzmir- Menemen'e yerleşir.Ana yurdumuzdan düşman temizlenmiştir. Menemen'de zahirecilik,bakkallık ve tütüncülük yapar.Bu işler nüfusu kalabalık olan Hasan Fehmi Tezdoğan Efendinin ailesine yarar sağlamayınca 1939 yılında İzmir'de Darağacı semtine göçer. 12 yıl burada yaşamını temin eden ve sevenlerini aşk-ı ilahi ile bezeyen Hasan Fehmi 1951 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşur.Kabri İzmir-Altındağ'da Kokluca Mezarlığı'nda S:1A:19'dadır.Mezar taşında divanındaki ilk ilahinin şu son mısrası yazılıdır:

Mahvedip Fehmi'yi mahzı zat eyle
Bekada baki kıl izzü cah eyle
Cemalin keşfedip dilküşad eyle
Hicrile Berzah'ta beni durdurma
 

ilahiname

Üye
Katılım
19 Ara 2007
Mesajlar
97
Tepkime puanı
2
Puanları
0
huuuuuuuuu melami kardeşime ALLAH RAZI OLSUN ÇOOK GÜZEL VE AÇIKLAYICI TŞK..

HASAN FEHMİ EFENDİNİN TALEBESİ AHMET KUMANLI OĞLUNUN İLAHİSİ

EVLATLARIMA (CAN DOSTLARIMA) NASİHATİM

Her okuyuşta siz Kur’an’ın hikmetiyle dolun
Ayrılmayın evlatlarım kur’an yolunda olun
Şüphe ve şirk ü evham ile kalmayın
Vahdette birlikte olun hak’ta Rasul’de olun

Sevin birbirinizi Allah için rasul için
Evlatlarınızla çoğalın vatan millet için
Yükselin arşa kadar mamure edin dört yanı
İcabında dönmeyin ölün birbiriniz için

Yolların Allaha gideni ehli beyt yoludur
Diğerleri aldanmayın sakın, gaflet doludur
Sen-ben kavgasına düşüp yuvarlanıp gitmeyin
Mutlak ki insan-ı hakiki ehli beyt kuludur

Tevhidi irfanı alın bir mürşidi kamilden
Ezelden bu, böyle gelir ta hazreti Adem’den
Gitmeyin Kabil yoluna gidin Habil yoluna
Haberdar olun evlatlarım o demden bu demden

Birleşin sokmayın aranıza nifakı boğun
Fesadı, fitneyi, gaflet ile gammazı kovun
Size hakka vuslat ettirecek bir yol gösterdim
Fena fillahta ölün hem bekabillahta doğun

AHMET der ki yolumuz Fehmi melamet yoludur
Hizmet eden fenada vallahi Allah kuludur
Fenada ve bekada birleşin birlikte kalın
Evlatlarıma ricam bugün de yarın da bududur
 

noktacı

Üye
Katılım
15 Kas 2006
Mesajlar
54
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Hayvanlığı terketmeden
İnsanlık arzularsın
Rüşd-i Hakk'a ermeden
Mevla'yı arzularsın


Taklidi terketmeden
Hem tahkika ermeden
Sırr-ı Kur'an bilmeden
İrfanlık arzularsın


Sermayesiz bezirgan
Karı olmaz bir zaman
Ne sergin var ne dükkan
Zenginlik arzularsın


Kuyuya atılmadan
Kervana katılmadan
Kul olup satılmadan
Sultanlık arzularsın


TALİBİ evrad ile
Bir keçe külah ile
Hemen bir hırka ile
Hilafet arzularsın

 

ankakusu

Asistan
Katılım
28 Kas 2006
Mesajlar
254
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Konum
İSTANBUL KÖYÜ
Hak buyurdu "Fezküruni"
Emre taat etsene
Gafil olma her nefeste
Hakk'a zakir olsana

Çün buyurdu Hak Teala
Sem'-i kalbi açsana
"Kad fetenna kavmeke" de
Sen rumuzu bilsene

"Lillahi'l-emru cemia"
Kelamın fehmetsene
Geç ikilik nisbetinden
Fail Allah bilsene

Çünkü mevsuf Hak oluptur
Böyle nazar etsene
Hem "Semi'ul basir" Ol'dür
"Ayne'l-yakin" görsene

Çün vücudun Hakk'a mazhar
Zatına mahvolsana
Yok edip kendi vücudun
"Küntü kenz" i bulsana

"Küllü men aleyha fanin"
Sırrın agah olsana
Baktığınca şeş cihette
Vech-i Hakk'ı görsene

TALİBİ sırr-ı hüviyyet
Menbaından içsene
Bir zaman çıkıp bekaya
Hakk'ı zahir görsene

HU......
 

erginkomur

Yeni
Katılım
27 Şub 2008
Mesajlar
70
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Bandirmadan Melami

canabı ALLAH sizin gibi efendilerden razı olsun kim nefsini bildi o,RABBİNİ bildi
bizler inşallah zikrimiz,den ve tefekkürümüz,den bir an bile düşmemeliyizki nefis savaşın da muzaffer olalım. bizler fail ALLAH mevsuf ALLAH mevcud ALLAH
rabıtasıyla daha açık bir ifadeyle doktor tarafından verilmiş olan gözlükleri kullanmalıyız,ki şaşı bakmayalım. tek bakalım,ki bunu yaşamış olalım esselamualeyküm BANDIRMADAN ERGİN esmada ergin müsemmada HUUU.............

EVRENİN SAHİBİ ULU YARADAN
YARATTIN YARANA NAKŞ ETTİN BENİ
ANADAN BABADAN ALDIN SIRADAN
YEL İLE TOPRAKLA MEŞK ETTİN BENİ
ATEŞİ AŞK İLE ALIP YOGURDUN
SUYU BALÇIĞA VERİP SAVURDUN
NİCE NEMRUTLARI KIRIP DEVİRDİN
YEL İLE TOPRAKLA MEŞK ETTİN BENİ
VAHİY ETTİN GÖNÜLLERDE SEN OLDUN
HAMUR ETTİN TECELLİĞLE YOĞURDUN
AŞK ÇEMBERİNDE DOLAŞTIĞIM AN
YEL İLE TOPRAKLA MEŞK ETTİN BENİ
DÖRT ANASÜRDE BULMUŞUM CANANI
CANANI ÖZÜMDE SEYRETTİM ANI
RAZIYETTEN MERZİYE DEDİĞİN AN
YEL İLE TOPRAKLA MEŞK ETTİN BENİ
ERGİN SEN NERDESİN NERDE
GÖNLÜN DÜŞMÜŞ AMANSIZ DERDE
TEVHİT HANÇERİ BULMUŞ Bİ ÇARE
YEL İLE TOPRAKLA MEŞK ETTİN BENİ
YEL İLE TOPRAKLA MEŞK ETTİN BENİ
 
Üst