Hadis Notlar | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Hadis Notlar

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,610
Puanları
113
Anlamı ifade ettiği pek çok manadan biriyle sınırlandırmaya Takyid denir.

Ayetle ifade edilen hükmün manasını kuvvetlendirmeye Te'kit denir.

Kuran da zikredilen bir hususun bazı özelliklerini belirtmek suretiyle muhatapların daha iyi anlamalarını sağlamaya yönelik açıklamalar yapmaya Tavsif denir.

Tavsif neyi Kapsar

-Teşvik
-Sakındırma
-İstenilen bazı hususların özelliklerini belirleme
-Kötülenen hususları belirleme


'Ey Kardeşim biz hiç bir şey bilmiyorken Allah bize Muhammed'i gönderdi.O ne yaptıysa biz de aynısını yapıyoruz. / Abdullah İbn Ömer

Peygamberin vahiy dışı vahiy aldığını gösteren ayetin gelmesine sebep olan hanımı ? Hafsa Tahrim 3

Eğer din akıl ve rey olsaydı ben mestin üstünü değil altını meshederdim.Ama Rasulullahı mestin üstünü mesh ederken gördüm. / Hz Ali

Tebük gazvesine katılamayacak kadar fakir olup gözyaşı döken sahabeye -Bekkaun- denilmiştir.

Muksirun

-Hz.Aişe
-Cabir bn Abdullah
-Ebu Said el Hudri
-Abd bn Ömer
-Abd b Abbas
-Enes Malik
-Ebu Hureyre

Tayin edicilik ; normatiflik...
 

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,610
Puanları
113
Hadislerin Peygambere aidiyeti ile ilgilenen ilim : Rivayetül Hadis

İsnad zincirleri tetkik edilerek hadislerin Peygambere ulaşmasını ele alan ilim : Rivayetül Hadis

hadis metinlerinin mana ve maksatlarının anlaşılması ,hüküm ve hikmetlerinin çıkarılmasını ele alan Dirayetül Hadis

Hadislerin mana ve maksatlarını gereği gibi anlamak ilmin yarısıdır. Rical bilgisi ve hadislerin ravilerini tanımak ilmin diğer yarısıdır diyen : Ali İbnül Medinidir.

Marifetül Rical ; Rivayetül Hadisi ifade eder.

Kuranın muhtemel manalara delaleti karşısında doğru sonuca götüren delil ;Usul olarak hadis ve sünnettir

Fıkhul hadis ; Hadislerin mana ve maksadını anlamak hadislerden hareketle Peygamberin gayesini kavramak anlamını gelir..
 
Üst