Hadİs Alİmlerİ

Erhan

Profesör
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
2,115
Tepkime puanı
42
Puanları
48
Konum
Ankara
Web sitesi
www.softajans.com
ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî
ABDULLAH BİN ÖMER En çok hadis bilen sahabilerden.
Ahmed Bin Hanbel Fıkıh ve hadis alimi. Hanbeli mezhebinin kurucusu. Müsned yazarı.
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Son dönemin büyük Mutasavvıflarından. Ramuz adlı hadis şarihi Nakşibendi...
Aişe Bint-i Ebubekir Peygamberimizin hanımlarından. En çok hadis rivayet eden kadın sahabi...
CABİR BİN ABDULLAH En çok hadis bilen sahabilerden...
Ebu Davud Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Ebu Davud yazarı..
EBU HUREYRE En çok hadis rivayet eden sahabi. Suffe ehlinden..
EBU SAİD-İ HUDRİ En çok hadis rivayet eden 7 sahabiden...
Hasan El-BASRİ Tabiinin büyüklerinden. Zâhid, muhaddis, fakîh ve müfessir...
Hz. Ebubekir Raşid halifelerden İlk halife. Doğruluğu ile meşhur...
Hz. Ömer Raşid halifelerden İkinci halife, adaleti ile meşhur.
Hz. Osman Raşid halifelerden Üçüncü halife, edep ve haya timsali...
Hz. Ali Raşid halifelerden Dördüncü halife, Allahın aslanı, ilmin kapısı, Rasulullahın damadı.
İmam-ı Azam Ebu Hanife Fıkıh ve hadis alimi. Hanefi mezhebinin kurucusu...
İmam-ı BUHARİ Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Buhari yazarı..
İmam MALİK Fıkıh ve Hadis alimi. Maliki mezhebinin kurucusu. Muvatta yazarı.
İmam NEVEVİ Hadis ve fıkıh Alimi. Riyazussalihin yazarı.
İmam Şafii Fıkıh ve hadis alimi. Şafii mezhebinin kurucusu....
Nesai Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Nesai yazarı..
Tirmizi Hadis alimlerinin en meşhurlarından. tirmizi yazarı..
İbni Abdilber Hadis alimlerinin meşhurlarından.
 
Üst