Günümüzde İslam ülkelerinde yaşanan savaşlar için cihad bize farzmıdır? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Günümüzde İslam ülkelerinde yaşanan savaşlar için cihad bize farzmıdır?

menzil5453

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
11 Eyl 2014
Mesajlar
579
Puanları
0
Günümüzde İslam ülkelerinde yaşanan savaşlar için cihad bize farzmıdır?

Cihad etmek için illa kafir bir devletin ülkemize saldırması mı gerekiyor?
Başka bir müslüman ülkeye kafir bir devlet saldırırsa biz katılmadığımızda bunun vebali varmıdır? Katılmamız farz mıdır?
Suriye de olduğu gibi müslümanların kendi aralarında yaptıkları savaşlarda illa bir tarafa katılmak ve desteklemek gerekir mi?

Lütfen hakaret ve başka konulara sapmadan, müslüman'ın ahlakına yakışır bir şekilde konuşalım inşaAllah.

Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 

İlim Talebesi

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Puanları
0
Cihad etmek için illa kafir bir devletin ülkemize saldırması mı gerekiyor?
Başka bir müslüman ülkeye kafir bir devlet saldırırsa biz katılmadığımızda bunun vebali varmıdır? Katılmamız farz mıdır?
Suriye de olduğu gibi müslümanların kendi aralarında yaptıkları savaşlarda illa bir tarafa katılmak ve desteklemek gerekir mi?

Lütfen hakaret ve başka konulara sapmadan, müslüman'ın ahlakına yakışır bir şekilde konuşalım inşaAllah.

Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Ümmet bölünmüş.Herkes tesbih taneleri gibi dağılmış.

Müslümanlar sürekli zulum çekiyor.Ve yardım istiyor.

Sence bizim namazlarımız oruçlarımız bizleri kurtarır mı?

Şu halde bu kadar Müslüman yardım isterken sence Cihad etmek farz olmaz mı?

Bu kardeşlerimize üzülüyoruz.Ama birşey yapılmıyor.

Allah hepimizi affetsin.
 

menzil5453

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
11 Eyl 2014
Mesajlar
579
Puanları
0
Ümmet bölünmüş.Herkes tesbih taneleri gibi dağılmış.

Müslümanlar sürekli zulum çekiyor.Ve yardım istiyor.

Sence bizim namazlarımız oruçlarımız bizleri kurtarır mı?

Şu halde bu kadar Müslüman yardım isterken sence Cihad etmek farz olmaz mı?

Bu kardeşlerimize üzülüyoruz.Ama birşey yapılmıyor.

Allah hepimizi affetsin.
Çok doğru, haklısınız. Devlet tarafından birşey yapılmayacağı belli. Peki şahıs olarak sorumluğumuzu nasıl yerine getirebiliriz? Şahıs olarak yapmamız gerekenler sadece coca cola'yı almamak mı? (Filistin için)

Peki Irak konusunda şii yönetim ile işid ve işid'i destekleyen bazı ehli sünnet guruplar ve aşıretlerin çatışmaları hakkında nasıl bir tutum sergilenmeli?
Kim haklı kim haksız? Amerika neden şii grupları destekliyor? Sorular sorular.


Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 

Kadir Razlık

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
20 Ağu 2014
Mesajlar
2,280
Puanları
0

Cihad ve fitne


Sual: Yabancı bir yazar, (Hükümet, zulüm, haksızlık yaparsa, müslümanlar isyan etmelidir) diyor. Bu söz doğru mudur?
CEVAP
Bu söz, İslam âlimlerinin bildirdiklerine uymamaktadır. Müslümanlar isyan etmez. Fitne ve fesat çıkarmaz. Zalim olan hükümete de isyan etmek günahtır. Kanunlara, emirlere karşı gelmek, cihad olmaz. Fitne çıkarmak olur. Fitnecilere aldananlar, Hac suresinin 39. âyetine yanlış mana verdikleri için, bu felakete düşmüşlerdir. Bu âyette mealen,(Müminlere saldıran zalimlerle cihad etmeye izin verildi)buyuruldu. Mekke’de kâfirler, müslümanlara zulmedip, yaralayınca, öldürünce, bunlarla dövüşmek için, tekrar tekrar izin istediler. İzin verilmedi. Medine’ye hicret edilince, bu âyet gelerek, yeni kurulan İslam devletinin, Mekke’deki zalimlerle cihad yapmasına izin verildi. Bu âyet-i kerime, müslümanların, zalim hükümete isyan etmeleri için değil, insanların İslam dinini işitmelerine, müslüman olmalarına mani olan zalim diktatör ordular ile cihad yapması için, İslam devletine izin vermektedir.
(Siyer-i kebir)deki hadis-i şeriflerde, (Emire isyan eden kimseye Cennet haramdır) ve (Adil ve zalim, her emirin emri altında cihad ediniz) buyuruldu.

Cihadı devlet yapar
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında yazılı olan cihad, başka ülkelerdeki düşman olan kâfirlerle, devlet olarak savaşmak demektir. Korsan gösteriler yapmak, cihad cihad diye bağırmak cihad olmaz, çapulculuk olur. Dinimize zarar verir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bozuk bir işi düzeltemediğiniz zaman, sabrediniz! Allahü teâlâ onu düzeltir.) [Beyheki]

Bu hadis-i şerif, kanunlara karşı gelmeyi, ihtilal yapmayı değil, meşru yollardan nasihat verip sabretmeyi emretmektedir. Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Cihadın en kıymetlisi, zalim sultan yanında, doğru yolu gösteren bir söz söylemektir.) [Tirmizi]

Âlimlerin, gücü yettiği kadar hükümet memurlarına, emr-i maruf yapması gerekir. Fakat emr-i maruf yaparken, fitne çıkmamasına çok dikkat etmelidir!

Görülüyor ki, müslümanlar ihtilal yapmaz. Ama, zulme, haksızlığa da teslim olmaz. Meşru yollardan hakkını arar. Hükümetin meşru emirlerine uymak, her müslümana vaciptir. Hiç kimsenin haram olan emirleri yapılmaz. Fakat, buna isyan edilmez. Fitne çıkarılmaz. Zalimlere karşı gelmemeli, onlarla münakaşa etmemelidir! Mesela, namaz kılmamak, en büyük günahlardandır. Âmir, kumandan, kâfir ve zalim olup, emri altında olana (Namaz kılma derse), (Baş üstüne, kılmam) demeli, senin yanında kılmam demeyi düşünmelidir! Çünkü fitne çıkarmak, yani müslümanların ezilmelerine sebep olmak haramdır. O zalimin yanından ayrılınca, namazı hemen kılmalıdır!

Kuvvete karşı gelmek, devlete karşı isyan etmek ahmaklıktır. Kendini tehlikeye atmak olur. Bu ise, haramdır. Tarihte öyle ahmaklar çıkmış ki, fitneye sebep olan yazı ve sözlerinden dolayı kendi kellelerini kaptırdıkları gibi, binlerce, on binlerce müslümanın kanının dökülmesine sebep olmuşlardır. Kâfirlerin müslümanlara karşı daha şiddetli hareket etmelerine sebep olmuşlardır.

Kâfir ülkelerinde misafir olan müslümanın da, kâfirlerin mallarına, canlarına ve ırzlarına dokunması caiz değildir. Kâfirlerin gönüllerini hoş ederek, onlardan istifade etmek caizdir.

Âmirlerinize itaat edin
Dar-ül-islamda yaşayan zimmi kâfirlerin ve misafir gelen harbi kâfirlerin, yani turistlerin ve tüccarların haklarını gözetmek, müslümanların haklarını gözetmekten daha mühimdir. Bunlara saldırmak, hatta bunları gıybet etmek, çekiştirmek bile müslümanlara saldırmaktan daha kötüdür.

Müslümanlar, din ve fen bilgilerine çok çalışarak kuvvetlenir. Böylece, galip ve hakim olurlar.
İbni Âbidin hazretleri, (Sultan veya başka zalimler, ikrah ederek, zorlayarak, ölümle, hapis ile, işkence ile korkutarak emredince, belli günahları işlemek mubah, hatta farz olur. Emrini yapmamak günah olur) buyuruyor. Hadis-i şerifte, (Emirlerinize itaat ediniz) buyuruldu. Emir, en aşağınız olsa da, İslamiyet’e uygun olan emirlerine uymak vaciptir. Hiç kimsenin günah olan emrine itaat edilmez. Fakat, isyan etmek fesada sebep olursa, bu emrine de itaat olunur. Çünkü, büyük zarar işlememek için, küçük zarara katlanmanın caiz olacağı Eşbah’ta yazılıdır. Sultanın emrettiği mubah bir şeyi yapmak vacip olur.(Berika)

Abdülgani Nablusi hazretleri, (Sultanın, kendi aklı ile, arzusu ile verdiği emirlerine itaat etmek vacip olmaz. Fakat sultan zalim ise, eziyet ve işkence ediyorsa, onun Allahü teâlânın hükümlerine uymayan emir ve yasaklarına da uymak gerekir. Hele, itaat etmeyenleri öldürüyorsa, kendini tehlikeye atmak, kimseye caiz olmaz) buyurdu. (Hadika)

Müslümanlar, kıymetli kitaplardan naklettiğimiz yazılara dikkat etmeli, korsan gösteri yapanlara ve korsan yazı yazanlara itibar etmemelidir!

Sual: Dünyanın çeşitli yerlerinde azınlıkta olan Müslümanlara, Hristiyanlar veya başka İslam düşmanları zulüm ediyor, canlarına, mallarına ve ırzlarına saldırıyor. Bu durumda, onların öldüreceğini bile bile onlara saldırmak fitne olur mu? İntihara teşebbüs sayılır mı?
CEVAP
Meşru savaşı devlet yapar. Muayyen grupların isyan etmesi yanlış olur. Bunlar, hicret imkanı varsa başka diyara hicret etmeli. Buna da imkan yoksa yine de fitneye karışmamalı. Onlar öldürürse Müslümanlar şehit olur. Irza tecavüz etseler Müslümana günah olmaz. Bu hususta Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
(Kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Sabah evinden mümin çıkan, akşam evine kâfir olarak döner. Akşam mümin iken, kâfir olarak sabaha çıkar. Böyle bir zamanda kenarda duran, ortaya atılandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan yürüyenden, yürüyen koşandan hayırlıdır. Şu halde evinizde oturun, fitneye karışmayın!) [Ebu Davud]

(Fitne zamanı saldırganlar, evinize girdiği zaman,
[Maide suresinin 28. âyetinde bildirildiği gibi] “Beni öldürmek için, sen bana elini uzatsan da, seni öldürmek için ben sana elimi uzatmam” diyen Âdem’in oğlu Habil gibi ol!) [Tirmizi, Ebu Davud]

(Fitne zamanı evlerinizden ayrılmayın! Oklarınızı kırın, yaylarınızı kesin! Âdem aleyhisselamın oğlu Habil gibi olun!)
[Ebu Davud, Tirmizi]

(Olaylar, fitneler, zuhur edince, katil değil, maktul
[öldürülen]olabilirsen ol!) [Ebu Nuaym]

(Ne mutlu fitneye karışmayana.)
[Ebu Davud]

 

İlim Talebesi

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Puanları
0
Çok doğru, haklısınız. Devlet tarafından birşey yapılmayacağı belli. Peki şahıs olarak sorumluğumuzu nasıl yerine getirebiliriz? Şahıs olarak yapmamız gerekenler sadece coca cola'yı almamak mı? (Filistin için)

Peki Irak konusunda şii yönetim ile işid ve işid'i destekleyen bazı ehli sünnet guruplar ve aşıretlerin çatışmaları hakkında nasıl bir tutum sergilenmeli?
Kim haklı kim haksız? Amerika neden şii grupları destekliyor? Sorular sorular.


Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi

Türkiye,Suriye,Mısır ve Diğer İslam Ülkelerinde Alimler toplanmalı.

Bu işi konuşmalı ve Ümmetin ne yapması gerektiğini söylemeliler.

Devletler almış başlarını gidiyor.Eğer Hakiki Alimler toplanırsa ve Ümmete seslenirlerse , kıpırdanmalar olabilir.

Yani bana göre Alimlerden oluşan Şura üyeleri olmalı tıpkı Hz.Ömer ra zamanındaki gibi..
 

Takiyüddin

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
17 Kas 2014
Mesajlar
329
Puanları
0
cihad kavramını yanlış kullanıyorsun. aslında yanlış cümle kuruyorsun arkadaşım. ama bu kouda yanlız değilsin çoğunluk yanında.

gayret etmek 7/24/365 farzdır. "ama ben demek istemiştim ki" desen bile anlamı yok. yanlış yanlıştır.

gayret etmeyen fasık değilse, ümitsiz veya gizli/açık isyankardır. müminim diye ortada gezmesi doğru değildir. müslümanım desin, "yeniyim", "niyetliyim", "çaylağım" desin.

* * *

Şurada burada duyduklarına göre gidip savaşmak caiz değildir, çünkü gelenler senin için haber hükmündedir, haberlere dayanılmaz.

En büyük cihad isnanları kendine değil, adım adım keşfetmeye gayret ettiğiniz, sizden olmayan o hakikate çağırmaktır. (şu forumda ve türkiyemizde yapılmayan, veya moda olmayan, revaçta olmayan şey). Bu "Bir tarafta olmak görünmek" derdi değildir. (Türklerin yıllardır derdi). Zaten siz çağırdıkca en zararlı olanlar sizi muhatap almak zorunda kalacak ve er geç siz asıl muhatap olacak, ve zulum gördüklerinden dolayı içinizin yandığını düşündüğünüz insanlar biraz veya daha fazla nefes alacaklardır.
 

menzil5453

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
11 Eyl 2014
Mesajlar
579
Puanları
0
cihad kavramını yanlış kullanıyorsun. aslında yanlış cümle kuruyorsun arkadaşım. ama bu kouda yanlız değilsin çoğunluk yanında.

gayret etmek 7/24/365 farzdır. "ama ben demek istemiştim ki" desen bile anlamı yok. yanlış yanlıştır.

gayret etmeyen fasık değilse, ümitsiz veya gizli/açık isyankardır. müminim diye ortada gezmesi doğru değildir. müslümanım desin, "yeniyim", "niyetliyim", "çaylağım" desin.
Doğrusu nedir? Aydınlat bizi lütfen.. Ne yapmak veya nasıl düşünmek gerekir?

Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 

Takiyüddin

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
17 Kas 2014
Mesajlar
329
Puanları
0
Doğrusu nedir? Aydınlat bizi lütfen.. Ne yapmak veya nasıl düşünmek gerekir?

Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Mesaja ekleme yapdım bi bakabilirsin. daha fazlası için bizi takip edin, ve büyük resme bakın, yani tevhid gözünü arayın. daha iyisi kendi bilebileceklerinizi öğrenin, gayretkar olun. karınca kararınca, sokaktaki aylaklardan vahşilerden başlayabilecek yeteneğe ulaşırsanız başka memleketlerden duyduğunuz sorunlarla ilgili de fikir üreteceksiniz. herkes bu şekilde kuranın ve alimlerin yardımıyla, eskilerin himmetiyle yani ulaştırdıkları tecrübeler ve fikirlerle takıntılardan uzaklaşabilir. (her ne kadar bir kısımı onların bir kısmından gelmişse de.)
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,287
Puanları
83
canınla cihad edemediğin durumda, malınla cihad edersin......
 

menzil5453

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
11 Eyl 2014
Mesajlar
579
Puanları
0
canınla cihad edemediğin durumda, malınla cihad edersin......
bir din kitabi ilmihal vermekde cihaddir
Tamam bunların hepsi doğru. Ama yanı başımızda müslümanlar ölürken ve birbirini boğazlarken, sessiz kalan biz müslümanlara da Allah bunun hesabını sormayacak mı? Elbette soracak.

Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,287
Puanları
83
Tamam bunların hepsi doğru. Ama yanı başımızda müslümanlar ölürken ve birbirini boğazlarken, sessiz kalan biz müslümanlara da Allah bunun hesabını sormayacak mı? Elbette soracak.

Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
bunun için, hem dilinle, hemde imkanın el verdiği şekilde, malınla yardım edersin, mücahdlere....
 

MÜTEŞEKKÜR

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
6,938
Puanları
0
Müslümanlararası diyalog kurup yek vücud olmadan,hilafet devleti kurulmadan tekbaşına küffara karşı cihad edemeyiz.Çünkü biz İslam coğrafyası olarak daha birbirimize sahip çıkamazken, paramparça ve tefrikaya düşmüş iken, nasıl olur da cihad yapabiliriz ki?.En kolay ve en güzel cihad, ilmi bilgisi, tecrübesi olan, İslam siyasetini çok iyi bilenler "emr-i bil ma'ruf ve nehy-i anil münker farizatını kendilerine düstur ederlerse ve bunun için iletişim, konferans, paneller düzenlenirse ancak küffarın zihniyeti çürütülür ve beritaraf edilirse daha çok verim alabiliriz.İşte Allah yolunda en kolay cihad budur.Silahlı cihad en son çaredir.
 

PUTKIRAN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eki 2009
Mesajlar
3,228
Puanları
63
NİSA 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَٓاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَٓا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَاۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِياًّۚ وَاجْعَلْ لَنَامِنْ لَدُنْكَ نَص۪يراًۜ

Vemâ lekum lâ tukâtilûne fî sebîli(A)llâhi velmustad’afîne mine-rricâli ve-nnisâ-i velvildâni-lleżîne yekûlûne rabbenâ aḣricnâ min hâżihi-lkaryeti-zzâlimi ehluhâ vec’al lenâ min ledunke veliyyen vec’al lenâ min ledunke nasîrâ(n)


Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: 'Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla' diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?


Bu ayet bize direk savaşmayı emrediyor.Ve mazlumların müslüman olma şartı da yok.Yeryüzündeki her zulmün karşısında durmak müslümanın görevidir.Dünyanın sahibi biziz.Yeryüzünün herhangi b,r yerinde olan afetlerden dolayıda ilk bizim koşmamız gerekir.Afrikadaki asyadaki zalimlerin katliamlarına dur demek bizim görevimizdir.Öyle protesto vs ile yetinmek yok. 

İlim Talebesi

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Puanları
0


Yeryüzündeki her zulmün karşısında durmak müslümanın görevidir.Dünyanın sahibi biziz.Yeryüzünün herhangi b,r yerinde olan afetlerden dolayıda ilk bizim koşmamız gerekir.Afrikadaki asyadaki zalimlerin katliamlarına dur demek bizim görevimizdir.Öyle protesto vs ile yetinmek yok.Allah razı olsun.
 

MÜTEŞEKKÜR

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
6,938
Puanları
0
NİSA 75:

وَمَا لَكُمْلَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَٓاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَٓا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَاۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِياًّۚ وَاجْعَلْ لَنَامِنْ لَدُنْكَ نَص۪يراًۜ

Vemâ lekum lâ tukâtilûne fî sebîli(A)llâhi velmustad’afîne mine-rricâli ve-nnisâ-i velvildâni-lleżîne yekûlûne rabbenâ aḣricnâ min hâżihi-lkaryeti-zzâlimi ehluhâ vec’al lenâ min ledunke veliyyen vec’al lenâ min ledunke nasîrâ(n)


Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: 'Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla' diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?


Bu ayet bize direk savaşmayı emrediyor.Ve mazlumların müslüman olma şartı da yok.Yeryüzündeki her zulmün karşısında durmak müslümanın görevidir.Dünyanın sahibi biziz.Yeryüzünün herhangi b,r yerinde olan afetlerden dolayıda ilk bizim koşmamız gerekir.Afrikadaki asyadaki zalimlerin katliamlarına dur demek bizim görevimizdir.Öyle protesto vs ile yetinmek yok.

Osmanlı, biliyorsunuz,kendisine ait olmayan topraklarda yaşayan gayrimüslimlerin her türlü yardım çağrılarına da koşmuştur.Bu yardımlar, kimsenin dinine, diline, ırkına bakılmadan yapılmıştır.Bugün ise İHH, Cansuyu gibi yardım kuruluşları her türlü yardımlarını dünya geneline yaymışlardır.Bunları karşılıksız olarak yapmışlardır.Bizim dinimiz, yeri geldiğinde herkese insanlık yapılmasına hoş karşılamıştır.

Sözlerim yanlış anlaşılması ama,yukarıda vermiş olduğunuz ayet genellikle en çok darda kalan müslümanlar için nazil olmuştur.
 
Üst