Edebiyata dair bunları biliyor musunuz

gumus_Tesbih

Paylaşımcı
Katılım
8 Eki 2006
Mesajlar
382
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
45
Konum
van
Edebiyata dair bunları biliyor musunuz


 • Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi 'Şair Evlenmesi'nde kullanmıştır.
 • Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa'nın yaptığı Telemak'tır.
 • Edebiyatımızda ilk roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.
 • Edebiyatımızda ilk köy romanı,Nabizade Nazım'ın "Karabibik"adlı eseridir.
 • Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
 • Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası'dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
 • Edebiyatımızda ilk edebi roman,Namık Kemal'in "İntibah"adlı eseridir.
 • Edebiyatımızda ilk psikolojik roman,Eylül'dür(Mehmet Rauf)
 • Edebiyatımızda ilk tarihi roman,Namık Kemal'in "Cezmi"adlı eseridir.
 • Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye'dir.
 • Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
 • İlk tiyatro Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
 • Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir.
 • Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseridir.
 • Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi'nin Hayriye'si ve Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye'sidir.
 • Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal'dir.
 • İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
 • Türk Edebiyatı'nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz'dir.
 • Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.
 • Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
 • Türk Edebiyatı'nda iç monolok tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi'dir.(A.Ağaoğlu)
 • Türk Edebiyatı'nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan'ın Müsameratname'dir.(1872)
 • Türk Edebiyatı'nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.
 • Türk Edebiyatı'nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay'dır.(Tutunamayanlar)
 • Türk Edebiyatı'nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.
 • Türk Edebiyatı'nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları'dır.
 • Türk masalları ilk defa yurt dışnda 16.Lui döneminde Fransa'da yayınlanmıştır.
 • Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
 • Divan Edebiyatı'nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip'dir.
 • İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu'dur.(1953)
 • Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir.(1943)
 • Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund'dur.(1935)
 • Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracy'dir.(Chester Gould)
 • Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren,konuşma balonları hazırlayan ressam William Hogarth'tır.(1697-1908)
 • Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati'dir.
 • Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler'dir.
 • Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır ,yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.
 • Kutatgu Bilik ilk Türk dünyası ansiklopedisisidir.
 • İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroğlu'dur.
 • Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir.
 • Batılı tekniğe uygun ilk ilk roman Aşk-ı Memnu'dur.
 • Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber'dir.(A.Hamit Tarhan )
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz'dır.(Y.Ziya Ortaç)
 • İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun'dur.(K.Çelebi)
 • İlk hatıra kitabı Babürname'dir.(Babürşah)
 • İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai'dir.
 • Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat'tır.(Z.Paşa)
 • Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye'dir.(Şinasi)
 • İlk mizah dergisi Diyojen'dir.(Teodor Kasap)
 • Edebiyatımızdaki ilk hikaya kitabı Letafet-i Rivayet'tir.(A.Mithat)
 • Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler'dir.(S.Sezai,ilk gerçekçi hikaye)
 • Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim'dir.
 • Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin'dir.
 • İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig'tir.
 • İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem'dir.
 • İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk'tür.(K.Mahmut)
 • İlk sosyolog Ziya Gökalp'tir.
 • İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
 • Ülkemizdeki ilk müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale'dir.
 • Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah'tır.(Halit Ziya)
 • Dünyada bilinen en eski destan Gılgamış'tır.
 • Dünyadaki ilk kadın romancı Afraben'dir(Afrahat)
 • Dünya edebiyatındaki ilk realist roman Madama Bovary'dir.
 • Türk Edebiyatı'ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç'tır.
 • İlk tezkiremiz Mecalis'ün Nefais'tir.(A.Şir Nevai'dir)
 • İlk mizah gazetemiz Diyojen'dir.(N.Kemal)
 • İlk matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügati'dir.
 • Türkler'in kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi'dir.
 • İlk edebi topluluk Servet-i Fünun'dur.
 • İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre'dir.
 • Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin'dir.
 • Nobel edebiyat ödülünü il kez İsviçre kazandı.
 • Türkçe'nin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.
 • Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul'dur.
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul'dur.
 • Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret'tir.
 • Şiirde noktalam işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret'tir.
 • Divan Edebiyatı'nın Sebk-i Hindi tarzını ilk temsilcisi Naili'dir.
 • Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)
 • Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
 • İlk Türkçe gazete 1831'de kurulan Takvim-i Vaka'dır.
 • İlk Türkçe özel gazete 1860'da kurulan Tercüman-ı Ahval'dır.
 • İlk Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazar Necip Mahfuz'dur.(Kayra)
 • Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar'ın Manas Destanı'dır.
 • En uzun ömürlü edbiyet dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi'dir.
 • Türkiye'de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügt Bulamadım'dır.(M.Doğan)
 • Amerikan Kız Koleji'nde okuyan ilk Türk Halide Edip Adıvar'dır.
 • Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar'dır.
 • Milli Mücadele'de bulunan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.
 • Türkiye'de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar'dır.
 • Atatürk'e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.
 • Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.
 
Üst